Mag ik vragen even stellen?

Here, you can discuss all grammar-related topics. If you are not sure in which subforum you should post your question, post it anyway and the moderators will move it to the right place.
Post Reply
lu_enyi
Nieuwkomer
Posts: 2
Joined: Mon Mar 13, 2017 11:57 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: English (Great Britain)
Gender: Male

Mag ik vragen even stellen?

Post by lu_enyi » Thu Mar 23, 2017 2:37 pm

"Het is belangrijk voor mij." = "It is important for me." Dat klopt. En de woord "voor" is voorzetsel, "mij" is eigenlijk de object van "voor". Daar versta ik. Maar we hebben ook een andere volzin: "Het is mij belangrijk." Mijn vraag is: Waarom is er in deze volzin geen "voor" ? Of laat ik steeds een andere vraag stellen: Wat is de zogenaamde "rol" van "mij" in de volzin "Het is mij belangrijk"? Bedankt.

ngonyama
Superlid
Posts: 1317
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Mag ik vragen even stellen?

Post by ngonyama » Fri Mar 24, 2017 2:42 am

lu_enyi wrote:"Het is belangrijk voor mij." = "It is important for me." Dat klopt.

En dehet woord "voor" is een voorzetsel, "mij" is eigenlijk dehet object van "voor". Daar versta ikDat begrijp ik.. Maar we hebben ook een andere volzin: "Het is mij belangrijk." Mijn vraag is: Waarom is er in deze volzin geen "voor" ?

Ten eerste: "het is mij belangrijk" is tamelijk archaïsch Nederlands. Dat wordt zo niet veel meer gezegd.

Maar het is wel een goed voorbeeld van een belangrijk fenomeen. "Mij" is in de laatste zin een meewerkend voorwerp (indirect object). Vaak kan dat in het Nederlands vervangen worden door een voorzetselvoorwerp (prepositional object): ofwel "aan mij" of "voor mij"

Hij heeft mij een boek gegeven -- indirect object
Hij heeft een boek aan mij gegeven. -- prepositional object

Het is mij een genoegen om ...
Het is een genoegen voor mij om ...

In het geval van "belangrijk" is de indirect object-constructie bijna verdwenen.


Of laat ik steeds een andere vraag stellen: Wat is de zogenaamde "rol" van "mij" in de volzin "Het is mij belangrijk"? Bedankt.

lu_enyi
Nieuwkomer
Posts: 2
Joined: Mon Mar 13, 2017 11:57 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: English (Great Britain)
Gender: Male

Re: ngonyama

Post by lu_enyi » Sun Mar 26, 2017 1:30 pm

Hartelijk bedankt. Nu "begrijp" ik het. :-D

Post Reply