Ook al volgorde

[woordvolgorde]
According to many, the word order is one of the hardest parts of the Dutch language. If you are also struggling with subordinate clauses, inversion and the like, this is the place to be.
Post Reply
guiguixx1
Lid
Posts: 14
Joined: Tue Feb 07, 2017 10:33 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: French
Second language: English
Third language: Dutch (Flanders)
Fourth language: Spanish
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Italian, Esperanto, Portugese, German
Gender: Male

Ook al volgorde

Post by guiguixx1 » Mon Apr 24, 2017 11:19 am

Hallo iedereen!

Ik ben mijn grammatica aan het herstuderen en vind het moeilijk een algemene regel te vinden wat de volgorde van de woorden na "ook al" betreft. In zinnen zoals "ook al heeft hij gelijk, XXX" moet er na de komma een inversie plaatsvinden? Ik heb het antwoord op de Clarin corpus opgezocht maar heb geen regel gevonden. Met én zonder inversie worden gebruikt... Kan iemand me hierbij helpen?

Alvast bedankt!

User avatar
Bieneke
Site Administrator
Posts: 1966
Joined: Wed Aug 10, 2005 10:18 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Female
Location: Maastricht

Re: Ook al volgorde

Post by Bieneke » Tue Apr 25, 2017 1:55 pm

Goede vraag! Er treedt geen inversie op: "Ook al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding."
Bieneke

ngonyama
Superlid
Posts: 1335
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Ook al volgorde

Post by ngonyama » Tue Apr 25, 2017 6:19 pm

Interessant! "het is en blijft een lelijk ding" is blijkbaar de hoofdzin hier, maar de "(ook) al draagt een aap .."-frase is geen bijzin want dan zou je *"(ook) al een aap een ring draagt" krijgen. "Ook al" wordt blijkbaar als een bijwoord(groep) behandeld en niet als een voegwoord, dat verklaart dan waarom je in deze zin wel inversie hebt. Maar gewoonlijk kun je dan zo'n bijwoord ook ergens anders in de zin neerzetten, maar hier kan dit weer niet: *"Een aap ook al graag een ring" is geen geldige zin. #-o

User avatar
BrutallyFrank
Global moderator
Posts: 997
Joined: Fri Apr 20, 2007 3:47 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Gender: Male
Location: Eijsden-Margraten

Re: Ook al volgorde

Post by BrutallyFrank » Tue Apr 25, 2017 10:44 pm

Volgens mij vervalt in die uitdrukking het woord 'ook'. Dat zou dan beter passen bij het metrum: twee keer acht lettergrepen.
"Moenie worrie nie, alles sal reg kom" (maar hy het nie gesê wanneer nie!)

Image

k.tihanyi
Waardevol lid
Posts: 29
Joined: Thu Nov 27, 2014 9:57 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Hungarian
Second language: Italian
Third language: English
Fourth language: German
Gender: Female

Re: Ook al volgorde

Post by k.tihanyi » Sat Nov 04, 2017 9:51 pm

Hi,
I made a “free compilation” from the below referred three sites cutting out the parts regarding

“Voegwoorden met voorwaardelijke en toegevende functie: of, (ook) al, hoewel”

with the aim to try to understand the item and to have an overview about it.

1. From onzetaal.nl (https://onzetaal.nl/taaladvies/ook-al-ookal/:

De combinatie ook al wordt in z'n geheel tot de toegevende voegwoorden gerekend. Ook al is dus vergelijkbaar met hoewel, maar gedraagt zich anders. Vergelijk:

Hoewel hij de details niet begrijpt, kan hij het plan toch goed verkopen.
Ook al begrijpt hij de details niet, hij kan het plan toch goed verkopen.

In zin 1 staat na het voegwoord hoewel het onderwerp hij; de persoonsvorm begrijpt staat verderop. In de hoofdzin (die begint met de persoonsvorm kan), is de volgorde juist andersom: eerst de persoonsvorm begrijpt, dan het onderwerp - dit wordt 'inversie' genoemd. In zin 2 is het precies omgekeerd: inversie in de bijzin na ook al, en geen inversie in de hoofdzin.

De Algemene Nederlandse Spraakkunst vermeldt dan ook dat (ook) al zich niet echt als een voegwoord gedraagt, maar vanwege de betekenisovereenkomst met onder meer hoewel toch tot de voegwoorden wordt gerekend.

2. From http://ans.ruhosting.nl/e-ans/10/03/09/01/body.html:

Voegwoorden met uitsluitend toegevende functie: al, hoewel

De voegwoorden al en hoewel drukken een toegeving uit, die vaak weinig verschilt van een tegenstelling. Het woord al, dat voorafgegaan kan worden door ook, wordt gevolgd door een zin met voor-pv en inversie, terwijl de hoofdzin na een al-zin geen inversie heeft. Het gedraagt zich dus syntactisch eerder als een bijwoord, maar wordt vooral op semantische gronden tot de voegwoorden gerekend. Voorbeelden:

(1a) Ik geloof wel dat er iets bijzonders gebeurd is, (ook) al klinken de details van zijn verhaal nogal onwaarschijnlijk.
(1b) (Ook) al klinken de details van zijn verhaal nogal onwaarschijnlijk, ik geloof wel dat er iets bijzonders gebeurd is.
(2a) Hoewel het eten koud geworden was, at ze het met smaak op.

3. From http://ans.ruhosting.nl/e-ans/10/03/09/02/body.html:

Voegwoorden met voorwaardelijke en toegevende functie: of, al

Het voegwoord of, in toegevende functie gebruikt, drukt altijd ook een veronderstelling (voldoende voorwaarde) uit; bij al is dit mogelijk, maar al kan ook als synoniem van hoewel gebruikt worden.

In of-zinnen komen dikwijls bijwoorden als ook en/of al voor (zie de voorbeelden (1) en (2) hieronder). Voorbeelden:

(1) Of je hem al waarschuwt, hij trekt zich er niets van aan.
(2) Of je ook roept en schreeuwt, ik doe toch niet open.

Het voegwoord al kan voorafgegaan worden door ook; het wordt gevolgd door een zin met voor-pv en inversie. De al-zin veroorzaakt geen inversie in de zin die erop volgt. Voorbeelden:

(3) Al kom je midden in de nacht bij hem, hij is altijd te spreken.
(4) (Ook) al moest ik mijn kinderen uit bedelen sturen, zó'n baan zou ik nooit geaccepteerd hebben!


2. http://ans.ruhosting.nl/e-ans/10/03/09/02/body.html:

"
Voegwoorden met voorwaardelijke en toegevende functie: of, al

1 Het voegwoord of, in toegevende functie gebruikt, drukt altijd ook een veronderstelling (voldoende voorwaarde) uit; bij al is dit mogelijk, maar al kan ook als synoniem van bijv. hoewel gebruikt worden.
In of-zinnen komen dikwijls bijwoorden als ook en/of al voor (zie de voorbeelden (1) en (2) hieronder). De zinnen zijn vaak samengesteld uit twee nevengeschikte elementen; worden deze verbonden door het nevenschikkende of, dan wordt herhaling van of bij voorkeur vermeden door in plaats van het (tweede) voorwaardelijk-toegevende of het voegwoord dat te gebruiken (zie zin (3); vergelijk ). Voorbeelden:
(1) Of je hem al waarschuwt, hij trekt zich er niets van aan.
(2) Of je ook roept en schreeuwt, ik doe toch niet open.
(3) Ik kom in ieder geval, of het nou regent of dat het mooi weer is.
(4) Het gaat door, of je het gelooft of niet.
Zie voor overeenkomstige zinnen met hetzij .

2 Het voegwoord al kan voorafgegaan worden door ook; het wordt gevolgd door een zin met voor-pv en inversie. De al -zin veroorzaakt geen inversie in de zin die erop volgt. Voorbeelden:
(5) Al kom je midden in de nacht bij hem, hij is altijd te spreken.
(6) (Ook) al moest ik mijn kinderen uit bedelen sturen, zó'n baan zou ik nooit geaccepteerd hebben!
"

k.tihanyi
Waardevol lid
Posts: 29
Joined: Thu Nov 27, 2014 9:57 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Hungarian
Second language: Italian
Third language: English
Fourth language: German
Gender: Female

Re: Ook al volgorde

Post by k.tihanyi » Sat Nov 04, 2017 10:03 pm

Hi,

Sorry, to much copy before, I made a correction, please do not consider the previous reply.

I made a “free compilation” from the below referred three sites cutting out the parts regarding

“Voegwoorden met voorwaardelijke en toegevende functie: of, (ook) al, hoewel”

with the aim to try to understand the item and to have an overview about it.

1. From onzetaal.nl (https://onzetaal.nl/taaladvies/ook-al-ookal/:

De combinatie ook al wordt in z'n geheel tot de toegevende voegwoorden gerekend. Ook al is dus vergelijkbaar met hoewel, maar gedraagt zich anders. Vergelijk:

Hoewel hij de details niet begrijpt, kan hij het plan toch goed verkopen.
Ook al begrijpt hij de details niet, hij kan het plan toch goed verkopen.

In zin 1 staat na het voegwoord hoewel het onderwerp hij; de persoonsvorm begrijpt staat verderop. In de hoofdzin (die begint met de persoonsvorm kan), is de volgorde juist andersom: eerst de persoonsvorm begrijpt, dan het onderwerp - dit wordt 'inversie' genoemd. In zin 2 is het precies omgekeerd: inversie in de bijzin na ook al, en geen inversie in de hoofdzin.
De Algemene Nederlandse Spraakkunst vermeldt dan ook dat (ook) al zich niet echt als een voegwoord gedraagt, maar vanwege de betekenisovereenkomst met onder meer hoewel toch tot de voegwoorden wordt gerekend.

2. From http://ans.ruhosting.nl/e-ans/10/03/09/01/body.html:

Voegwoorden met uitsluitend toegevende functie: al, hoewel

De voegwoorden al en hoewel drukken een toegeving uit, die vaak weinig verschilt van een tegenstelling. Het woord al, dat voorafgegaan kan worden door ook, wordt gevolgd door een zin met voor-pv en inversie, terwijl de hoofdzin na een al-zin geen inversie heeft. Het gedraagt zich dus syntactisch eerder als een bijwoord, maar wordt vooral op semantische gronden tot de voegwoorden gerekend. Voorbeelden:

(1a) Ik geloof wel dat er iets bijzonders gebeurd is, (ook) al klinken de details van zijn verhaal nogal onwaarschijnlijk.
(1b) (Ook) al klinken de details van zijn verhaal nogal onwaarschijnlijk, ik geloof wel dat er iets bijzonders gebeurd is.
(2a) Hoewel het eten koud geworden was, at ze het met smaak op.

3. From http://ans.ruhosting.nl/e-ans/10/03/09/02/body.html:

Voegwoorden met voorwaardelijke en toegevende functie: of, al

1 Het voegwoord of, in toegevende functie gebruikt, drukt altijd ook een veronderstelling (voldoende voorwaarde) uit; bij al is dit mogelijk, maar al kan ook als synoniem van hoewel gebruikt worden.

In of-zinnen komen dikwijls bijwoorden als ook en/of al voor (zie de voorbeelden (1) en (2) hieronder). Voorbeelden:

(1) Of je hem al waarschuwt, hij trekt zich er niets van aan.
(2) Of je ook roept en schreeuwt, ik doe toch niet open.

2 Het voegwoord al kan voorafgegaan worden door ook; het wordt gevolgd door een zin met voor-pv en inversie. De al -zin veroorzaakt geen inversie in de zin die erop volgt. Voorbeelden:

(3) Al kom je midden in de nacht bij hem, hij is altijd te spreken.
(4) (Ook) al moest ik mijn kinderen uit bedelen sturen, zó'n baan zou ik nooit geaccepteerd hebben!

Post Reply