Adjectief +e en -e

[bijwoorden en bijvoeglijk naamwoorden]
An adjective says something about a noun or person: E.g. "the beautiful story" or "She is happy".
An adverb says something about a verb, an adjective, another adverb, a phrase, or a clause: "You did that well", "That is really nice."
Post Reply
johr27

Adjectief +e en -e

Post by johr27 » Sat Apr 28, 2012 4:15 pm

Hallo,

Een mooi meisje of het mooie meisje is correct, maar wat dan als we meerdere adjectieven willen combineren in een zinsbouw?

Een mooi (mooie?) trouwe (trouw?) meisje, moet je in je dromen zien te vinden.
Om een mooi trouwe meisje te ontmoeten, moet je vaker dromen.

Sommige schrijven bijvoorbeeld om een logisch conceptuele element .. en anderen schrijven om een logisch conceptueel element ..

Wat zegt de logica van Nederlandse grammatica hierover?

Groetjes,

User avatar
Joke
Retired moderator
Posts: 1974
Joined: Fri Jan 20, 2006 8:14 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch (in progress...)
Gender: Female

Re: Adjectief +e en -e

Post by Joke » Sun Apr 29, 2012 9:33 pm

Als je meerdere adjectieven bij een zelfstandig naamwoord zet, krijgen ze allemaal dezelfde uitgang.
Dus als een meisje mooi en trouw is:
een mooi, trouw meisje
het mooie, trouwe meisje


Maar let op, dit gaat alleen op als het allebei bijvoeglijke naamwoorden zijn.
Dus, als een meisje mooi en lang is:
het mooie, lange meisje
Maar als het meisje lang is en je vindt dat mooi (m.a.w. ze is mooi lang):
het mooi lange meisje
Mooi is nu een bijwoord dat iets over lang zegt, niet over het meisje. Het meisje is niet mooi; haar lengte is mooi.
Bijwoorden krijgen nooit een e.

(Uitzondering: het woord heel wordt als bijwoord vaak als hele geschreven (het hele mooie meisje). Volgens de taalunie is dit prima in informeel taalgebruik.)

johr27

Re: Adjectief +e en -e

Post by johr27 » Mon Apr 30, 2012 2:16 am

Ah, dat is mooi uitgelegd hoor. Als ik spreek, voel ik het verschil niet eens of ik denk daar zelfs niet aan. De twijfels beginnen echter op het moment ik iets wil schrijven.

Wat betreft heel en hele, wat willen ze met (in)formeel zeggen? Ik bedoel: we gebruiken die toch door elkaar:
Ach, ze is een hele mooie seg!
Ja, da's heel mooi .. inderdaad!

Hartelijk bedankt hé Joke.

User avatar
Joke
Retired moderator
Posts: 1974
Joined: Fri Jan 20, 2006 8:14 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch (in progress...)
Gender: Female

Re: Adjectief +e en -e

Post by Joke » Tue May 01, 2012 9:26 am

johr27 wrote:Wat betreft heel en hele, wat willen ze met (in)formeel zeggen? Ik bedoel: we gebruiken die toch door elkaar:
Ach, ze is een hele mooie seg!
Ja, da's heel mooi .. inderdaad!
In 'Dat is heel mooi' zal nooit iemand een e aan 'heel' toevoegen omdat ook het bijvoeglijk naamwoord (mooi) hier geen e krijgt.
Maar 'Dat is een hele mooie' moet eigenlijk 'Dat is een heel mooie' zijn, want bijwoorden worden niet verbogen. In spreektaal zegt echter bijna niemand dat. Dat bedoel ik met informeel.

Post Reply