met of zonder -e?

[bijwoorden en bijvoeglijk naamwoorden]
An adjective says something about a noun or person: E.g. "the beautiful story" or "She is happy".
An adverb says something about a verb, an adjective, another adverb, a phrase, or a clause: "You did that well", "That is really nice."
Post Reply
Zoethout
Lid
Posts: 21
Joined: Thu Jan 13, 2011 11:31 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English

met of zonder -e?

Post by Zoethout » Thu Oct 11, 2012 9:10 am

Wat is juist en waarom?

Ons perfectionistisch vakkundig ontwerp
of
Ons perfectionistische vakkundig ontwerp
of
Ons perfectionistische vakkundige ontwerp
of
Ons perfectionistische vakkundig ontwerp

Perfectionistisch heeft m.i. betrekking op ontwerp en niet op vakkundig, en gevoelsmatig zou ik zeggen dat het optie 3 zou moeten zijn (misschien wel met een komma ertussen). Maar waarom, en is er verschil in betekenis tussen deze zinnen?

Bedankt!

ngonyama
Superlid
Posts: 1324
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: met of zonder -e?

Post by ngonyama » Mon Oct 15, 2012 12:40 am

Zonder -e's lijkt me. En wel gewoon omdat er al een heleboel lettergrepen aan te pas komen. Vooral bij onzijdige woorden laat men de -e vaak vallen als er veel lettergrepen zijn. "Om redenen van ritme" heet dat.

andreengels
Superlid
Posts: 384
Joined: Thu May 20, 2010 11:00 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Gender: Male

Re: met of zonder -e?

Post by andreengels » Wed Oct 17, 2012 7:12 am

Ik ben het grotendeels met ngoyama eens, alleen zou ik het woord 'vooral' weglaten. Bij mannelijke en vrouwelijke woorden kan de e niet weggelaten worden, naar mijn mening. De vorm met e's zou ik niet fout noemen, maar zonder loopt het lekkerder. De gemengde vormen hebben een andere betekenis. ("ons perfectionistisch vakkundige ontwerp": 'perfectionistisch' slaat hier op 'vakkundig' niet op ontwerp (dus een ontwerp dat op het perfectionistische af vakkundig is niet een ontwerp dat perfectionistisch en vakkundig is), "ons perfectionistische vakkundig ontwerp": 'vakkundig' geeft nu een type van ontwerp aan, niet een eigenschap van het ontwerp)

Post Reply