Geen + bijvoeglijk naamwoord

[bijwoorden en bijvoeglijk naamwoorden]
An adjective says something about a noun or person: E.g. "the beautiful story" or "She is happy".
An adverb says something about a verb, an adjective, another adverb, a phrase, or a clause: "You did that well", "That is really nice."
Post Reply
Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Geen + bijvoeglijk naamwoord

Post by Crecker » Mon Aug 25, 2014 10:13 am

Is het "geen goede idee" of "geen goed idee"?
Op DutchGrammar lees je dat als je een de-woord hebt (en idee is een de-woord), dan moet je de finale -e toevoegen. Daardoor moet je "geen goede idee" schrijven maar als je een zoektocht op Google maakt, vind je dat ze "geen goed idee" meer gebruiken. Welke is juist? Bedankt.

***

Is it "geen goede idee" or "geen goed idee"?
On DutchGrammar you read that if you have a de-word (and idee is a de-word) you have to add the finale -e. So you have to write "geen goede idee" but if you have a look on Google, you'll find out that "geen goed idee" is used more. Which one is correct? Thank you.
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Geen + bijvoeglijk naamwoord

Post by Teodor » Mon Aug 25, 2014 2:15 pm

'Idee' is niet alleen een (vrouwelijk) de-woord, maar kan ook een het-woord zijn. 'De idee' heeft een lichtjes andere betekenis dan 'het idee'.

Van Dale definieert 'het idee' als:
(1) in de geest gevormde voorstelling; denkbeeld: hij houdt er rare ideeën op na; geen idee! ik weet het niet
(2) mening
(3) inval, plan

'De idee' heeft een beperktere, 'filosofischere' betekenis. Volgens Van Dale's online woordenboek: "het beeld dat de geest zich van iets heeft gevormd: de marxistische idee". Mijn gedrukte versie bevat zelfs een nog beperktere definitie: "(filos) beeld dat de geest van iets heeft gevormd als eeuwig onveranderlijk en volmaakt grondbeeld" - hetgeen lijkt te verwijzen naar Plato's ideeënleer. Maar ook in die betekenis hoor je vaak 'het idee' zeggen.
Aangezien mensen zelden over filosofie spreken, hoeft het niet te verbazen dat, wanneer 'idee' gebruikt wordt, dit meestal als een het-woord is.

Het verbaast me zelfs dat 'de goede idee' nog zoveel zoekresultaten oplevert. Volgens mij gaat het vaak om mensen die intellectueel willen klinken ;)


====

'Idee' is not only a (female) de-word, but can also be a het-word. 'De idee' has a slightly different meaning than 'het idee'.

Van Dale's dictionnary defines 'het idee' as:
(1) an image formed in the mind; a conception: He's got strange ideas. No idea! -> I don't know
(2) an opinion
(3) a sudden idea; a plan

'De idee', on the other hand, has a more restricted, 'philosophical' meaning. In Van Dale's online dictionary: the image that mind has made of something: the marxist idea. My printed version has an even narrower definition: the image that mind has made of something, being an eternally unchangeable and fundamental image - which seems to refer to Plato's theory of the Ideas. Note that one can often even in this case hear 'het idee'.
As most people rarely discuss philosophy, it should come as no surprise that most times the word 'idee' is used, it's used as a het-word.

I'm even surprised there's that many results for 'de goede idee'. I'm inclined to believe that a lot of them are from people trying to sound like intellectuals ;)

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Geen + bijvoeglijk naamwoord

Post by Crecker » Mon Aug 25, 2014 5:11 pm

Dank u, Teodor! Uw verduidelijking is uitstekend! InterGlot Dictionary heeft een foutieve vertaling... http://www.interglot.com/dictionary/en/ ... ?q=idee&m=
***
Thank you, Teodor! Your explanation is excellent! InterGlot Dictionary has a wrong translation... http://www.interglot.com/dictionary/en/ ... ?q=idee&m=
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

Post Reply