hebt u & heeft u

[voornaamwoorden]
A pronoun replaces a noun or another pronoun. E.g. 'he', 'which', or 'her'. There are different types of pronouns: personal, possessive, indefinite, relative... You can post your questions about Dutch pronouns here.
Post Reply
Bartholomew
Lid
Posts: 9
Joined: Wed Apr 02, 2008 8:49 pm
Country of residence: Serbia
Mother tongue: Serbian
Second language: English
Gender: Male

hebt u & heeft u

Post by Bartholomew » Wed May 07, 2008 11:36 pm

I was watching a Dutch movie the other day in which a young boy talks to an adult so naturally he uses the formal 'you'. He asked: "Don't you have any sweets?" which in Dutch sounded like: "Heeft u geen snoepjes?"

As far as I know it should be 'hebt u geen...'

Is this some sort of a deviation from the rule or I missed something in my lessons?

User avatar
Joke
Retired moderator
Posts: 1974
Joined: Fri Jan 20, 2006 8:14 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch (in progress...)
Gender: Female

Post by Joke » Thu May 08, 2008 7:21 am

Hoi Bartholomew,

'U' used to be third person singular, but nowadays it's usually considered to be second person singular, like 'je'. In most verbs, the forms for the second and the third person are equal, so you cannot hear this transition.
The main exceptions are 'zijn' and 'hebben'. You can still very rarely encounter an 'u is', usually in very formal texts, but 'u bent' is much more common now. 'U hebt' and 'u heeft', on the other hand, are still used interchangeably, although some people have a preference for one form or the other.

Groetjes Joke

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: hebt u & heeft u

Post by Grytolle » Thu May 22, 2008 4:09 pm

"zich" could never be used with a real grammatical second person, so I always use the third person form when possible - that is, in all cases except "u bent". In the same way I'd never want to use "je kan" or "je zal".
:-)

Klaas
Lid
Posts: 11
Joined: Sun May 04, 2008 6:11 pm

Re: hebt u & heeft u

Post by Klaas » Thu May 22, 2008 7:22 pm

'Je kan' and 'Je zal' are very common and interchangeable with 'Je kunt' and 'Je zult'.

User avatar
dirkmath
Superlid
Posts: 221
Joined: Sun Jun 17, 2007 8:37 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Location: Antwerpen

Re: hebt u & heeft u

Post by dirkmath » Fri May 23, 2008 7:42 pm

U was never a third person pronoun, but was only used as the inflected form of "gij".

A sentence such as u ziet mij wouldn't have been possible in earlier forms of Dutch, as u couldn't be used as a subject form.
This can still be seen when one uses gij: this pronoun can never be used as an object or after a preposition:
ik spreek met gij :arrow: ik spreek met u
ik zie gij :arrow: ik zie u

For those interested in the history of u, here is a Dutch article about this subject (it was saved from oblivion by the site http://www.wetenschapsforum.nl/index.ph ... ntry138385):
GIJ, JIJ OF U?

Iemand met ”u” aanspreken, betekent in het algemeen dat we die aangesproken persoon duidelijk willen maken dat deze onze meerdere is. Het grote verschil tussen ”jij” en ”u” is er niet altijd geweest.

”U” als beleefdheidsvorm dateert van begin negentiende eeuw. In de oudheid kende men slechts de aanspreekvorm ”jij”. Bij de Romeinen was dat ”tu”. Wanneer precies is onbekend, maar in de vierde eeuw na Christus, begon men de keizer in Rome aan te spreken met ”vos” (jullie). Dit gebeurde waarschijnlijk onder invloed van het door de keizer zelf gebruikte ”nos” (wij) als hij namens zijn volk sprak. In de loop van de geschiedenis gingen de mensen deze beleefdheidsvorm gebruiken in situaties waarbij men te maken had met een meerdere. In het middeleeuwse Europa sprak de adel het gewone volk aan met ”jij” en zei het volk ”Uwe edele” of ”Uwe edelheid” tegen de adellijke lieden. In de zeventiende eeuw werd het gebruikelijk om deze lange aanspreekvorm te verkorten tot ”Uwe” of ”Ue”. Het duurde echter tot het begin van de vorige eeuw voordat de in Holland afgekorte U-vorm als Algemeen Beschaafd Nederlands het ”ge” of ”ghi” steeds meer terugdrong in de hoek van platte taal en dialect.

Een dergelijke ontwikkeling van een aparte beleefdheidsvorm heeft zich trouwens in heel Europa voorgedaan. In het middeleeuwse Engeland, waar ”Thou” (je) en ”Ye” (u) werd gebruikt, ontstond het woord ”you” dat tot op heden de betekenis van zowel ”jij” als ”u” heeft.

Eerst in Holland en later in gebieden met een sterke Hollandse invloed voerden de schoolmeesters en predikanten het ”u” als beschaafde aanspreekvorm in. Tot in deze eeuw werd het op de Veluwe, de Zuid Hollandse eilanden, in Groningen en Friesland niet gebruikt. Een Hollander viel ermee door de mand en de afstand, die hij met het ”u” had geschapen, deed de taalbewuste Fries doorlopen zonder te antwoorden.

Het ”u” vond zijn weg in het taalgebruik ondanks de strijd, die de beroemde taalgeleerde Johan Winkler ertegen voerde. In 1874 schreef hij: ”Wil men dan met alle geweld elkander niet meer met ”dou” aanspreken, dat men liever het redelijke Brabantsche ”gij” neme dan het bespottelijke Hollandsche ”u”.” Deze van geboorte Friese taalgeleerde betreurde het, dat in Holland al drie eeuwen eerder de Friese aanspreekvorm ”dou” (in het Duits ”du”) verdwenen was.

Het woord ”u” zou dus uit de afkorting van ”uwe edelheid” zijn voortgekomen. ”Ue” werd ”U”. Deze tendens wordt niet door alle taalgeleerden gedeeld. Er zijn ook deskundigen, die van mening zijn, dat de Hollanders het verschil tussen eerste, derde en vierde naamval van ”ghi” langzamerhand verwaarloosden. In het Middelnederlands was de meervoudsvorm van ”du” ”ghi”. Deze meervoudsvorm kende in de 2e, 3e en 4e naamval respectievelijk de vormen: ”uwer”, ”u” en”u”. Wat als fout begon, raakte na verloop van tijd ingeburgerd. Het is ook een aannemelijke verklaring want tegenwoordig en ook weer in het westen van ons land is er een taalverandering aan de gang, die vergelijkbaar is. Steeds meer mensen zeggen: ”Hun hebben de trein genomen” en ”Hun hebben dat gedaan” in plaats van ”Zij”. Uit onderzoek is gebleken, dat de voornaamwoorden vooral in de spreektaal gemakkelijk door elkaar worden gebruikt zoals ook uit het gezegde ”Ons kent ons” blijkt. Misschien wordt ”Hunnie hebben een reisje gemaakt” nog ooit Algemeen Beschaafd Nederlands zoals het woordje ”u”.
Never look back, unless it's time to go home.

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: hebt u & heeft u

Post by Grytolle » Fri May 23, 2008 9:56 pm

As developed from "Uwe Edele", or so, it became a 3rd person grammatically.
:-)

lori157
Nieuwkomer
Posts: 1
Joined: Tue Nov 08, 2011 12:35 pm
Country of residence: United States
Mother tongue: English (United States)
Second language: Russian
Third language: Dutch
Gender: Female

Re: hebt u & heeft u

Post by lori157 » Tue Nov 08, 2011 12:38 pm

I would just like to add that I have never heard 'U hebt' used in spoken Dutch. (I can only speak for the Netherlands, not Belgium)

User avatar
Joke
Retired moderator
Posts: 1974
Joined: Fri Jan 20, 2006 8:14 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch (in progress...)
Gender: Female

Re: hebt u & heeft u

Post by Joke » Tue Nov 08, 2011 8:13 pm

Windows' computer game 'Spider' always says "U hebt gewonnen" when I win. This always strikes me as odd, so I apparently prefer "u heeft".

User avatar
AppelstroopIsLekker
Superlid
Posts: 161
Joined: Thu Nov 13, 2008 3:40 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: English (United States)
Second language: Dutch (Flanders)
Third language: French
Fourth language: Italian
Gender: Male
Location: Brussel

Re: hebt u & heeft u

Post by AppelstroopIsLekker » Tue Nov 08, 2011 9:56 pm

Joke wrote:Windows' computer game 'Spider' always says "U hebt gewonnen" when I win. This always strikes me as odd, so I apparently prefer "u heeft".
I hate to turn this into another BE/NL debate, but when I was living in the Netherlands I heard most people saying u heeft. Even though you can say both u hebt and u heeft in Belgium, I have noticed that Belgians generally prefer to say u hebt.

grizzler
Lid
Posts: 20
Joined: Wed Apr 13, 2011 3:04 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Male
Location: Den Haag

Re: hebt u & heeft u

Post by grizzler » Thu Nov 17, 2011 5:53 pm

I've always used u hebt and I live way above the Moerdijk...

eti
Lid
Posts: 7
Joined: Thu Feb 20, 2014 11:31 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)

Re: hebt u & heeft u

Post by eti » Fri Feb 21, 2014 12:04 am

I prefer 'U hebt' because 'U heeft' sounds too stiff and formal to me. But both are perfectly fine.

The 'u' Dirkmath talks about is a different pronoun 'u'. U can be the inflected form of 'gij' (southern Dutch only, as the north doesn't use gij), and it can be the politeness form (developed from 'uwe edele'), in which case it can also serve as a subject.

Post Reply