Betrekkelijk vnw/voegwoord

[voornaamwoorden]
A pronoun replaces a noun or another pronoun. E.g. 'he', 'which', or 'her'. There are different types of pronouns: personal, possessive, indefinite, relative... You can post your questions about Dutch pronouns here.
Post Reply
FemkeWalraed
Nieuwkomer
Posts: 2
Joined: Mon Feb 04, 2013 6:05 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Gender: Female

Betrekkelijk vnw/voegwoord

Post by FemkeWalraed » Mon Feb 04, 2013 6:09 pm

Welke grammaticale functie heeft 'dat' in de volgende zinnen?

Belangrijk is het feit dat het gekloonde en geïsoleerde VHH domein een perfect stabiel polypeptide is dat de volledig antigenbindende capaciteit van het originele antilichaam met zware keten huisvest.

Belangrijk is ook het feit dat Nanobodies een laag immunogeen potentieel hebben dat reeds werd bewezen in dierenstudies met Nanobodies als lead compound.

User avatar
Bieneke
Site Administrator
Posts: 1966
Joined: Wed Aug 10, 2005 10:18 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Female
Location: Maastricht

Re: Betrekkelijk vnw/voegwoord

Post by Bieneke » Tue Feb 05, 2013 11:35 am

In beide voorbeelden is "dat" een voegwoord. Als het een betrekkelijk voornaamwoord was, zou het naar het antecedent "het feit" verwijzen.

Een betrekkelijk voornaamwoord moet je kunnen vervangen door het antecedent. Dat is goed te zien in deze eenvoudige voorbeelden:

De man die daar loopt
--> De man loopt daar.

De hond die blaft
--> De hond blaft.

In jouw zinnen kunnen we dat niet doen (probeer het maar eens). Er zitten wel betrekkelijk voornaamwoorden in:

1.
Belangrijk is het feit dat het gekloonde en geïsoleerde VHH domein een perfect stabiel polypeptide is, dat de volledig antigenbindende capaciteit van het originele antilichaam met zware keten huisvest.

Hier werkt bovenstaande truc wel:
... een perfect stabiel polypeptide dat de volledig antigenbindende capaciteit van het originele antilichaam met zware keten huisvest.
--> Een perfect stabiel polypeptide huisvest de volledig antigenbindende capaciteit van het originele antilichaam met zware keten.


2.
Belangrijk is ook het feit dat Nanobodies een laag immunogeen potentieel hebben, dat (wat) reeds werd bewezen in dierenstudies met Nanobodies als lead compound.

Het betrekkelijk voornaamwoord "dat" heeft hier betrekking op een hele zin (Nanobodies hebben een laag immunogeen potentieel). In zulke gevallen gebruiken we doorgaans "wat".

Nanobodies hebben een laag immunogeen potentieel, wat reeds werd bewezen in dierenstudies met Nanobodies als lead compound.
--> In dierenstudies met Nanobodies als lead compound werd bewezen dat* Nanobodies een laag immunogeen potentieel hebben (of: dat* Nanobodies een laag immunogeen potentieel hebben, werd bewezen in dierenstudies met Nanobodies als lead compound.)

*) Deze "dat" is een voegwoord en volgt noodzakelijk op "bewezen".
Bieneke

Post Reply