Brief verbeteren

Een hoekje voor absolute beginners. Hier schrijf je alleen eenvoudige zinnen en over eenvoudige onderwerpen / A corner for absolute beginners. Here, you only write simple phrases and about simple topics.
Forum rules
When correcting Dutch texts, (most) vraagbaken use a colour code to distinguish between different types of mistakes. See also: viewtopic.php?f=3&t=753&p=5506#p5506
Post Reply
ulgen
Nieuwkomer
Posts: 4
Joined: Sun May 10, 2009 12:12 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Turkish
Gender: Female

Brief verbeteren

Post by ulgen » Sat Jul 11, 2009 6:38 pm

Geachte directie

In de zomerdienstregeling voor 20 februrai heb ik tot mijn verbazing gelezen dat de bus line 130 rij tijden verandert is en de bus gaat elke 2 uur rijden.


Ik wil hier tegen protesteren want in onze woonpaalts veel mensen die iedere dag met de bus naar station gaat.Door deze zomerdinstregeling kunnen wij niet onze werk op tijd gaan.
U zult begrijpen dat u ons gedupeert.
Mede uit naam van de boveners verzoek ik dringend antwoorden.
Met belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet.
Hoogachtend,
die andere brief


Andere

geachte directie
hier bij wil ik een klacht elden.
In onze buurt is een station.De boweners durft niet meer gebruik te maken van het voetgangers en fietsertunneltje,dat onder de spoor doorgaat,omdat het er niet veilig is.omdat de straat te smal was voor het toeneende aantal weggebruikers en die wit gebruikers ook daar bezig is.Nu wij willen toch een fiets en voetgangerspad naast de weg o niet meer door de onveilige tunnel te hoeven.
U zult begrijpen dat u naam van onze buurt bewoners verzoek ik u dringend dat jullie moeten voor onze veiligheid iets te doen.
Met belengstelling zie ik uw antwoord tegemoet.

Hoogachtend,

User avatar
Bieneke
Site Administrator
Posts: 1966
Joined: Wed Aug 10, 2005 10:18 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Female
Location: Maastricht

Re: brief verbeteren

Post by Bieneke » Sat Jul 11, 2009 7:01 pm

ulgen wrote:Geachte directie

In de zomerdienstregeling voor 20 februrai februari heb ik tot mijn verbazing gelezen dat de rijtijden van bus line buslijn 130 rij tijden veranderd is zijn en dat de bus gaat elke 2 uur gaat rijden.

Ik wil hiertegen protesteren, want in onze woonpaalts woonplaats gaan veel mensen die iedere dag met de bus naar het station gaat.Door deze zomerdienstregeling kunnen wij niet op tijd naar onze ons werk op tijd gaan.

U zult begrijpen dat u ons gedupeert.

Mede uit naam van de boveners bewoners verzoek ik dringend om antwoorden.
Met belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet.

Hoogachtend,

die andere brief


Andere

Geachte directie,

Hierbij wil ik een klacht melden.
In onze buurt is een station. De boweners bewoners durft durven niet meer gebruik te maken van het voetgangers- en fietserstunneltje, dat onder de het spoor doorgaat, omdat het er niet veilig is, omdat de straat te smal was is voor het toenemende aantal weggebruikers en die wit gebruikers ook daar bezig is (wat bedoel je daarmee?). Nu wij willen wij toch een fiets- en voetgangerspad naast de weg om niet meer door de onveilige tunnel te hoeven.
U zult begrijpen dat ik u uit naam van onze buurtbewoners verzoek ik u dringend dat jullie moeten iets voor onze veiligheid iets te doen.

Met belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet.

Hoogachtend,
Dag Figen,

Voor de kleuren die ik heb gebruikt, zie: viewtopic.php?f=3&t=753&p=5506#p5506.

Als je vragen hebt, laat het maar weten!
Bieneke

timgo
Nieuwkomer
Posts: 3
Joined: Sun Aug 10, 2014 10:27 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Gender: Male

Re: Brief verbeteren

Post by timgo » Mon Aug 11, 2014 11:12 am

Help mij aub met verbeteren van mijn klacht brief?

Pm me dan aub. dan stuur ik je de brief en kan je me helpen het te verbeteren.

Post Reply