Page 1 of 1

Wablieft

Posted: Fri Mar 07, 2008 5:15 pm
by Tim
Hier in België is er een krant die in eenvoudig Nederlands geschreven is. Hij benoemt zich "de duidelijkste krant van het land". Hij heet "Wablieft".

Is Wablieft een ware woord (in het Vlaams of in het algemeen Nederlands)? Wat betekent het?

Bedankt!

Tim

Re: Wablieft

Posted: Fri Mar 07, 2008 9:58 pm
by Quetzal
Tim wrote:Hier in België is er een krant die in eenvoudig Nederlands geschreven is. Hij benoemt zich "de duidelijkste krant van het land". Hij heet "Wablieft".

Is Wablieft een ware echt woord (in het Vlaams of in het algemeen Nederlands)? Wat betekent het?

Bedankt!

Tim
"Wablieft" is wat je zegt als je iemand niet begrepen hebt en je wilt dat hij het nog eens zegt (je kan ook gewoon "Wat?" zeggen, maar dat wordt soms onbeleefd gevonden).

"Wablieft" is what you say if you haven't understood someone and you want him to repeat it (you can also just say "Wat?", but that's sometimes considered impolite).

Re: Wablieft

Posted: Sat Mar 08, 2008 11:30 pm
by dirkmath
En in het Vlaams hoekje mag ik toch even opmerken: een krant is vrouwelijk. Dus:
  • Zij noemt zich "de duidelijkste krant van het land".

Re: Wablieft

Posted: Sun Mar 09, 2008 12:38 am
by EetSmakelijk
"Wablieft" is zo'n schoon woordje! Is het een afkorting van "wat" en "alstublieft"?
"Wablieft" is such a beautiful little word! Is it an abbreviation of "wat" and "alstublieft"?
Ik ben hardhorend en zeg dikwijls "wat?".
I am hard of hearing and frequently say "what?".
Vanaf nu ga ik "wablieft" zeggen! :P
From now on I am going to say "wablieft!". :D :P :D
Is de A in wablieft een lange A?
Is the a in "wablieft" a long a?
:D/
Groetjes,

Re: Wablieft

Posted: Sun Mar 09, 2008 12:50 am
by Quetzal
EetSmakelijk wrote:"Wablieft" is zo'n schoon woordje! Is het een afkorting van "wat" en "alstublieft"?
"Wablieft" is such a beautiful little word! Is it an abbreviation of "wat" and "alstublieft"?
Ik ben hardhorend en zeg dikwijls "wat?".
I am hard of hearing and frequently say "what?".
Vanaf nu ga ik "wablieft" zeggen! :P
From now on I am going to say "wablieft!". :D :P :D
Is de A in wablieft een lange A?
Is the a in "wablieft" a long a?
:D/
Groetjes,
Nee, een korte A. Ik neem aan dat het eerder een afkorting is van "wat belieft u".

No, a short A. I'm assuming it's an abbreviation of "wat belieft u".

Re: Wablieft

Posted: Sun Mar 09, 2008 9:08 am
by Snoezig
Bedankt, Quetzal :-D

Ik had (ook?) de hele tijd aangenomen dat 'wablieft' een afkorting van 'wat' en 'alstublieft' moet zijn. :o

All along, I have assumed that 'wablieft' was simply a compression of the two words 'wat' en 'alstublieft'.

Groetjes
Snoezig

Re: Wablieft

Posted: Sun Mar 09, 2008 2:55 pm
by EetSmakelijk
:D Ik ben blij dat ik niet de enige was... :D
I am glad I was not the only one...
Nu probeer ik "wablieft" te zeggen maar het is moeilijk...
Now I am trying to say it but it is hard...
Zeggen de Nederlanders ook wablieft?
Do people in the Netherlands also say it?
:D/
Bedankt,

Re: Wablieft

Posted: Mon Mar 10, 2008 9:51 pm
by Tim
Dank jullie alle voor de opmerkingen! Ik ben blij dat ik de vraag heb gemaakt: hij heeft een interessant gesprek geopend!

Tim

Re: Wablieft

Posted: Mon Mar 10, 2008 9:55 pm
by Tim
Nog een vraag: waar ligt de betoning? Is het wAblieft, of wablIEft?

Bedankt!

Tim

Re: Wablieft

Posted: Mon Mar 10, 2008 10:52 pm
by Quetzal
Tim wrote:Dank jullie allemaal voor de opmerkingen! Ik ben blij dat ik de vraag heb gemaakt gesteld: hij heeft een interessant gesprek geopend!

Tim

Re: Wablieft

Posted: Mon Mar 10, 2008 10:54 pm
by Quetzal
Tim wrote:Nog een vraag: waar ligt de betoning? Is het wAblieft, of wablIEft?

Bedankt!

Tim
WablIEft. Je kan het ook gebruiken als je het wel verstaan hebt, maar niet kan geloven wat je hoort, en dan plaats je nog extra nadruk op die laatste lettergreep.

You can also use it when you have in fact understood, but can't believe what you're being told, so then you put extra stress on that final syllable.

Re: Wablieft

Posted: Tue Mar 11, 2008 9:23 am
by BrutallyFrank
Volgens mij is 'wablieft' een inkorting van 'wat belieft u'. 'Believen' wordt door Van Dale omschreven als
be·lie·ven1 (onovergankelijk werkwoord; beliefde, heeft beliefd)
1 goeddunken
be·lie·ven2 (overgankelijk werkwoord; beliefde, heeft beliefd)
1 (formeel) willen doen

Het wordt vaak gebruikt door winkelbedienden, die iemand willen helpen. Hoewel een zin als 'waar kan ik u mee van dienst zijn' vaker gebruikt wordt.

Als je alleen 'wat?' gebruikt, wordt dat als onbeschoft ervaren. Kinderen worden/werden(?) opgevoed om netjes met twee woorden te spreken. Dus 'wablieft' is een samenvoeging van de woorden 'wat' en 'believen'. En 'alstublieft' is een samenvoeging van de woorden 'als het u belieft'.


As far as I know 'wablieft' is a shorter version of 'wat belieft u'. 'Believen' is described by Van Dale as
be·lie·ven1 (onovergankelijk werkwoord; beliefde, heeft beliefd)
1 goeddunken (to please)
be·lie·ven2 (overgankelijk werkwoord; beliefde, heeft beliefd)
1 (formeel) willen doen (want to do)

It's often used by shop attendants, who are offering to help. Although a sentence like 'waar kan ik u mee van dienst zijn' is much more common.

If you only use 'wat?', it's considered to be rude. Children are/were(?) taught to speak two words at the time. So 'wablieft' is a compression of the words 'wat' and 'believen'. And 'alstublieft' is a compression of the words 'als het u belieft' (if that is what you want to do or ... pleases you)

Re: Wablieft

Posted: Wed Mar 04, 2009 12:54 am
by Grytolle
Ik denk trouwens dat "Wat belieft er u?" de oudste vorm kan zijn, wat blijkt uit de west-vlaamse variante "wabliefteru": http://vlaamswoordenboek.net/definities ... abliefteru

Re: Wablieft

Posted: Wed Mar 04, 2009 10:03 pm
by heerMat
Hehe, inderdaad. Mijn grootvader zegt ook altijd "Wat belieft er u?"

Re: Wablieft

Posted: Wed Mar 04, 2009 10:44 pm
by heerMat
Ahja, maar mijn grootvader is een West-Vlaming :o Ik niet hoor :D