Levend Vlaams

"Wablief" of "Wat zegt u", "zeker en vast" of "vast en zeker"? Vlaams en Hollands zijn beide Nederlands en toch zijn er veel verschillen. Dit is het forum waar je vragen kunt stellen over het Vlaams.
Post Reply
Snoezig
Editor & titelmoderator
Posts: 93
Joined: Sat Aug 12, 2006 8:59 pm
Mother tongue: English
Second language: German

Levend Vlaams

Post by Snoezig » Sun Jun 08, 2008 8:05 am

Hoi allemaal, wie wil niet alleen over het Vlaams schrijven maar ook in het Vlaams?

Verhalen? Gedichten? Gesprekskes over gij, den en nen? (En met vertalingen in het Engels zodat er een plaats is voor zowel de Vlaams-beginneling als de Vlaams-gevorderde :-D )

[Hi, everybody. Who would like not only to write about Flemish but in Flemish?

Stories? Poems? Little chats about gij, den, and nen?

And of course with translations into English, so that there is room for beginners as well as for the advanced] :-D


Groetjes,
Snoezig :)

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Levend Vlaams

Post by Grytolle » Sun Jun 08, 2008 11:00 am

Helaas is er voor zo ver ik weet geen Vlaamse ortografie, want Vlaamse taalkundigen willen niet Vlaanderens omgangstaal eerbiedigen maar noemen ze in het ergste geval Verkavelingsvlaams. :D Hopelijk vergeet ik hier niks:

Normale verbuiging van gij
Gij wordt verbogen met een t op het eind van het woord. Vormen zonder t komen ook voor, meestal uit verwarring met het kunstmatig ingevoerde "jij" of het even kunstmatige "u".

Gij zijt (jij bent)
Gij waart (jij was)
Gij ziet
Gij zaagt (jij zag)
Gij springt
Gij sprongt
Gij gaat
Gij gingt
Gij komt
Gij kwaamt
Gij vindt
Gij vondt
Gij wordt
Gij werdt
...etc

Zoals ge ziet zijn de vormen meestal gemaakt met den meervoudsstam.

Een paar uitzonderingen:
Gij at (jij at - dit is veel frekwenter dan "gij aat")
"Gij wandeldet" is wel historisch correct, maar de t is bijna totaal verdwenen bij zwakke werkwoorden - dus:
Gij wandelde' of gij wandelde

Het oude du
Het oude du heeft zich bewaard als een vervoegingssuffix, dat voorkomt bij inversie:

zijde (gij)
komde (gij)
vindde (gij)
sluitte (gij)

Als ge "gij" erna toevoegt, wordt den woordgroep een zogenaamde "stapelvorm". Volgens wikipedia klinken stapelvormen sommigen te dialectisch in de oren.

Het onbeklemtoonde "je" wordt dus:

Zijt ge
of:
Zijde - Als wij "gij" erna toevoegden, was het niet meer onbeklemtoond.

Grappigheid in het gebruik
Wanneer nen Vlaamsen jongere kwaad op u wordt, begint 'm vaak "jij" te gebruiken - want zo wordt hij zelf uitgescholden op school. :D Vele mensen die "gij" thuis gebruiken, gebruiken zomaar "jij" op het internet of wanneer dan ook zij schrijven :(
:-)

Snoezig
Editor & titelmoderator
Posts: 93
Joined: Sat Aug 12, 2006 8:59 pm
Mother tongue: English
Second language: German

Re: Levend Vlaams

Post by Snoezig » Sun Jun 08, 2008 2:09 pm

Grytolle wrote:Helaas is er voor zo ver ik weet geen Vlaamse ortografie ...
Gelukkig is er voor zo ver ik weet geen speciale Vlaamse orthografie nodig om in het Vlaams te schrijven — alleen een pen, een potlood of een toetsenbord :-D

[Fortunately, as far as I know, no special orthography is needed for writing 'Vlaams' — just a pen, pencil, or keyboard ....]

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Levend Vlaams

Post by Grytolle » Sun Jun 08, 2008 2:34 pm

Inderdaad^^

nen en den
't Onbepaald mannelijk lidwoord is "nen", 't bepaalde is "den" - omdat de slot-n vaak geassimileerd wordt, is ze toch heel vaal nie' te horen - gelijk bij werkwoorden (hoewel het daar nog vaker gebeurt). Deze komen van de oude mannelijke accusatiefvormen "enen" en "den.

uitspraak
Voor zo ver ik weet is dit het meest voorkomende uitspraaksysteem van deze twee:

met slot-n voor klinkers [d], [t], [ b] en [h]
zonder slot-n voor alle overige consonanten
door labialisatie (ofzo) wordt de n een m voor [ b]:
den boom = [dəmboˑm]
nen boom = [nəmboˑm]

schrijfwijze
Omdat de taalpolitici deze lidwoorden onterecht afkeuren, bestaat er genen consensus over de juiste spelling van nen en den. Ik vind het logischer en ook meer serieus ogend om altijd "nen" en "den" zo te schrijven, maar er zijn ook mensen die liever meer fonetisch afwisselend ne/nen en de/den schrijven.

voorbeeld
ik 'em ne grote man gezien
Ik hem nen groten man gezien
(hemmen komt vaak voor ipv hebben - ik denk dat het een Antwerps woord is)
(De adjectieven worden verbogen en geassimileerd op dezelfde manier als deze lidworden)

terzijde
vrouwelijke woorden
de, een

onzijdige
een, het
Sommigen laten de slot-n bij het onzijdige vallen opdezelfde manier vallen als bij het mannelijke:
een huis [ən hœˑys]
een potteken [ə pɔtəkə(n)]
Ik heb gehoord dat dit aan het verdwijnen is, maar dat weet ik nie' zeker.


Daar! Als nu iemand mij heel duidelijk kon verklaren hoe de verkleinwoorden op -ken worden gevormd! Soms wordt het -sken, soms -eken, en ik 'em eigenlijk nooit gesnapt hoe dat in elkaar zit. Ik zou het heel graag willen leren^^

Als er iemand zit te wensen dat hij meer Vlaamse woorden en uitdrukkingen kende, kan hij die hier gaan leren! Neemt er e' paar en schrijf ons e' stuksken! ;)
:-)

User avatar
EetSmakelijk
Retired moderator
Posts: 691
Joined: Fri Sep 02, 2005 2:33 am
Country of residence: Canada
Mother tongue: English (Canada)
Second language: French
Third language: Dutch
Gender: Female
Location: Canada

Re: Levend Vlaams

Post by EetSmakelijk » Sun Jun 08, 2008 3:32 pm

Hallo Snoezig en allemaal. :D
Ik vind het een fantastisch idee om in het Vlaams te schrijven. :)
I think it's a great idea to write in Flemish.
Ik ben nog niet wakker.
I'm not awake yet.
:(
Dat vind ik spijtig.
It's regrettable.
Als ik slaap kan ik geen goed Vlaams.
If I'm asleep I can't do Flemish very well. :P
[How do I ask what you all would like to write about? I don't want to use jullie and I can't think of how to use gij in the plural. Do I just write "waar wilt ge over schrijven" or something?
Snoezig, hartelijk bedankt dat gij dit onderwerp begonnen zijt!
[Trying to say thank you very much for starting this topic. :P
Groetjes,
ES, S'je, Saartje, of EetSmakelijk
:P
Mijn Esnips account is:
http://www.esnips.com/web/EetSmakelijksDutchStuff

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Levend Vlaams

Post by Grytolle » Sun Jun 08, 2008 3:35 pm

gelle, gijlie, gullie, gulle ofzo:P
Ik geef persoonlijk de voorkeur aan "gelle" hoewel ik "gijlie" schoner vind

Waarover wilt gelle schrijven?
:-)

Snoezig
Editor & titelmoderator
Posts: 93
Joined: Sat Aug 12, 2006 8:59 pm
Mother tongue: English
Second language: German

Re: Levend Vlaams

Post by Snoezig » Sun Jun 08, 2008 3:43 pm

EetSmakelijk wrote:Hallo Snoezig en allemaal. :D
Ik vind het een fantastisch idee om in het Vlaams te schrijven. :)
I think it's a great idea to write in Flemish.
Ik ben nog niet wakker.
I'm not awake yet.
:(
Dat vind ik spijtig.
It's regrettable.
Als ik slaap kan ik geen goed Vlaams.
If I'm asleep I can't do Flemish very well. :P
[How do I ask what you all would like to write about? I don't want to use jullie and I can't think of how to use gij in the plural. Do I just write "waar wilt ge over schrijven" or something?
Snoezig, hartelijk bedankt dat gij dit onderwerp begonnen zijt!
[Trying to say thank you very much for starting this topic. :P
Groetjes,
:D :D :D
[No translation necessary]

Mijn Vlaams is waarschijnlijk ook niet beter als ik wakker ben :P
[My Flemish is probably no better when I'm awake]

Groetjes, Snoezig

User avatar
EetSmakelijk
Retired moderator
Posts: 691
Joined: Fri Sep 02, 2005 2:33 am
Country of residence: Canada
Mother tongue: English (Canada)
Second language: French
Third language: Dutch
Gender: Female
Location: Canada

Re: Levend Vlaams

Post by EetSmakelijk » Sun Jun 08, 2008 3:46 pm

Amai, zoveel keuzen?? Geen wonder dat ik verward was. :P
Wow, so many choices! No wonder I was confused! :D
Bedankt Grytolle. :grin:
Groetjes
ES, S'je, Saartje, of EetSmakelijk
:P
Mijn Esnips account is:
http://www.esnips.com/web/EetSmakelijksDutchStuff

User avatar
EetSmakelijk
Retired moderator
Posts: 691
Joined: Fri Sep 02, 2005 2:33 am
Country of residence: Canada
Mother tongue: English (Canada)
Second language: French
Third language: Dutch
Gender: Female
Location: Canada

Re: Levend Vlaams

Post by EetSmakelijk » Sun Jun 08, 2008 3:53 pm

Snoezig,
Dat ben ik helemaal niet met u eens.
I don't agree with you.
Uw Vlaams is heel goed. :D
Your Flemish is very good!
Gij kunt het echt uitspreken maar ik kan het alleen? schrijven en lezen.
You can really pronounce it but I can only write and read it.
:D
Groetjes,
ES, S'je, Saartje, of EetSmakelijk
:P
Mijn Esnips account is:
http://www.esnips.com/web/EetSmakelijksDutchStuff

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Levend Vlaams

Post by Grytolle » Sun Jun 08, 2008 7:13 pm

I accidentally found this just now^^
Ten opzigte van -ke of -ken kunnen wij korter zijn, er valt veel minder bij op te merken. Vooreerst wordt het zeldzamer gebezigd dan -je, en ten andere behoort de k tot de sterkst gearticuleerde medeklinkers. Het behoeft daarom geen vreemden bijstand; in tegendeel er moet soms gezorgd worden, dat het op den voorgaanden medeklinker geen te grooten invloed oefent en dezen als het ware verzwelgt. Dit zou plaats hebben achter eene andere k en achter g. Boekken en bankken b.v. zou te veel op boeken en banken, jongken en ringken op jonken en rinken gelijken; vlagken zou, toen g nog als de Fransche gu luidde, geheel als vlakken geklonken hebben; vandaar eene scheiding door middel van eene s: boeksken, banksken, jongsken, ringsken, vlagsken.

Na eene d of eene vloeijende letter, voorafgegaan door een korten klinker, werd, om de uitspraak te verzachten, eene toonlooze e ingevoegd: kindeken, hondeken, manneken, zonneken, karreken.
In short, the -ke(n) diminutives are formed by applying the suffix and then some extra sounds for pronunciation:

After k and g, you add an s: boek-s-ken, koning-s-ken, vlag-s-ken (i'm doubtful if this one is right :\ - i'm quite sure that i've seen "vlaggeken")

After a d or a "floating letter" (unfortunately, I don't know what that is), preceded by a short vowel, you add a schwa (doffe e):

kind-e-ken, hond-e-ken, man(n)-e-ken, zon(n)-e-ken, kar(r)-e-ken


Hopefully someone can explain things a bit better, or maybe someone will find a better explaination
:-)

Andrei Nesterov
Lid
Posts: 5
Joined: Tue May 20, 2008 4:05 pm
Location: Belgium
Contact:

Re: Levend Vlaams

Post by Andrei Nesterov » Thu Sep 04, 2008 8:29 am

wat is het verschil tussen Vlaams en Vloms?

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Levend Vlaams

Post by Grytolle » Thu Sep 04, 2008 12:31 pm

Andrei Nesterov wrote:wat is het verschil tussen Vlaams en Vloms?
Vloms is de verkorte vorm! Vlaams wordt vaak uitgesproken als [Vlɑ:ms] of [Vlɔ:ms] (wat vaak, zeer irritant, "oa" wordt gespeld). Verkort klinkt die laatste uitspraaksvariant als "Vloms" [Vlɔms].

Misschien is er ook een betekenisverschil. Mensen die grappig willen doen, zeggen en schrijven "Vloms"
:-)

niosus
Nieuwkomer
Posts: 1
Joined: Sun Oct 12, 2008 12:02 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: French
Third language: English
Gender: Male

Re: Levend Vlaams

Post by niosus » Sun Oct 12, 2008 12:46 pm

Leuke website hier, gevonden via google... weet zelfs niet meer wat ik zocht :) ben vlaams en ik dacht een stukje bij te dragen... t.o.v. de meeste hierboven kan ik wel vlaams in de ochtend :mrgreen:

[Nice website here, found it with google... don't know anymore what i was searching for :) i'm flemish and i tought to contribute a bit... unlike most of the people above i am very good at flemish in the morning :mrgreen: ]

heb het een beetje fonetisch geschreven, lees het dus gewoon en je hebt de juiste uitspraak

[i wrote it a little bit fonetic, read it normally and you go the right pronouncement]

dus... waarover zouk beginne, nogal moeilijk om gewoon uit uwe nek te beginne lulle, alleis site is wel goe gemaakt vindek. Dan kunne die engelstalige ook een beke nederlands lere. E paar van die dinge die hierbove stonde vondek wel een beke overdreve, maar tmeeste klopt wel. Het vlaams zoals da hier wordt opgenoemd wordt meestal gebruikt door de jongere kheb nog ni veel volwassene zo hore prate :) zoals ik het hier schrijf is t echt wel extreem ze, we kunne ook gewoon nederlands prate als we wille... de meeste toch. "ge" wordt gebruikt voor het werkwoord."gij" erna: "ge zijt" en "zijt gij", maar als de "gij" erachter staat veranderd de "zijt" in "zijde". da praat vloeiender, probeer maar es: "zijde gij" of "zijt gij". De "e" is een soort van brugke. Het verschil tusse "gelle" en "gulle" is puur uitspraak en hangt van streek tot streek af, hier int Leuvense gebruikt men vooral "gelle" terwijl bevoorbeeld in Aalst men vooral gulle gebruikt.

pronounce "ij" like the "ea" in "yea!"

[So...about what should i start, pretty hard to just start talking, anyway site has been made pretty good in my opinion. So those english also learn a bit of dutch. A few of the things above were a little exagruated but most of it is correct. The flemish that they noted here usually only get used by the youth, haven't heard a lot of adults talk like this :) the way i write it here is really extreme, we can also talk normal dutch if we want to... most of us."ge" get used in front of the verb."gij" behind it: "ge zijt" and "zijt gij", but if "gij" is behind the verb the "zijt" changes to "zijde". That talk more fluid, try it out: "zijde gij" or "zijt gij". The "e" is some kind of bridge.The difference between "gelle" and "gulle" is pure pronouncement and depends from region to region, here in Leuven people mostly use "gelle" while for example in Aalst people use "gulle".]

sorry if i made some writing errors...

I hope you enjoyed hope people talk like in belgium :)

Post Reply