Waz da nah nodig?

"Wablief" of "Wat zegt u", "zeker en vast" of "vast en zeker"? Vlaams en Hollands zijn beide Nederlands en toch zijn er veel verschillen. Dit is het forum waar je vragen kunt stellen over het Vlaams.
Post Reply
Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Waz da nah nodig?

Post by Grytolle » Tue Jun 17, 2008 7:56 pm


Geniet van 't oefenen!

Geschreven met deze schrijfwijze, maar met de volgende wijzigingen:
-v en z laatst in lettergrepen wanneer verantwoord
-h gespeld, al wordt ze bijna nooit uitgesproken
-ander conventie voor -de/-te gij
/ But, I work three clients tonight.
-Niks mee te make. If you refuse a client, you pay - so for you, no money today!
/ You can ask other girls. They don't want also.
-Och, zù groêt waz 'em, och aerme. En kwaad da' diê waz!
Och, zô groôt was 'em, och arme. En kwaad da' dieë was!
Och, zo groot was-ie, och arme. En boos dat die was!

-You know the rules, ni' vogele, gin centshes. Come on, go to bed!
ni' vogelen, geên centjes.
niet vogelen, geen centjes
no fucking, no money

/ You're not fair!

* Overdrijvde nah ni een bitshen, Eddy? Da'z toch een braev maske.
Overdrijfde nu ni een beetjen, Eddy? Da's toch een braaf meiske.
Overdrijf je nu niet een beetje, Eddy? Da's toch een braaf meisje.
Aren't you exaggerating a little bit now, Eddy? She's a good girl, isn't she?


^ Zou die van olle zù ne kabouter ùp heur late kruipe, mm?
Zou die van ulle zô ne kabouter op zich laten kruipen, mm?
Zou zij van jullie zo'n kabouter op zich laten kruipen, mm?
Would your wife let such a garden-santa(meaning here?) crawl on herself, huh?

^ Denkte gij? Geld iz geld, hè!
Denkte gij? Geld is geld, hè!
Denk je? Geld is geld, hè!
d'You think? Money is money!


* Ester wil dermee stoppe.
Ester wil dermee stoppen.
Ester wil ermee stoppen.

^ 't Iz ni waar! En wa' goh' ze dan dùng vör de kost?
't Is ni' waar! En wa' ga' ze dan doen voor de kost?
't Is niet waar! En wat gaat ze dan doen voor de kost?
That can't be true! En what's she gonna do for a living, then?


* 'k Zou is meh' den Bob mùtte gon klappe.
Ik zou is me' (den) Bob moeten gaan klappen.
Ik zou eens met Bob moeten gaan praten.
I should go speak to Bob.

* Misschien kan 'em iemand gebruike vör in de Kaemasutra.
Misschien kan 'em iemand gebruiken voor in de Kamasutra.
Misschien kan-ie iemand gebruiken voor in de Kamasutra.
Perhaps he could use someone in the Kamasutra.


^ Ùm taloêre te wasse?
Om tallôren te wassen?
Om platen te wassen?
To dish plates?


- Vindde gij da nae plezaent, Jan?
Vindde gij da' nu plezant, Jan?
Vind jij dat nou prettig, Jan?
Do you find that pleasant, Jan?

^ Wa?

- Ùm de mense zù te kùjjonere.
Om de mensen zô te koeioneren.
Om de mensen zo te koeioneren.
To tease people like that?

^ Ja, ik vind da' geêstig, ja.
Ja, ik vind da' geestig, ja.
Ja, ik vind dat geestig, ja.
Yeah, I do find that amusing.


- Awel, ikke ni! En ik zwijg ni langer ni miêr.
Awel, ikke ni'! En ik zwijg ni' langer ni' meêr.
Nou, ik niet! En ik zwijg niet meer!
Well, I don't! And I won't hold my tounge anymore.

- ik hem genoeg van aew spellekes.
Ik hem genoeg van uw spellekes.
Ik heb genoeg van je spelletjes.
I've had enough of your little games.


^ Wa kreegde gij nah iniêns?
Wa' kreegde gij nu ineêns?
Wat kreeg je nou ineens?
What got into you all of a sudden?


- Geloêvde gij nah echt da' da mens dermee wild stoppe?
Geloôfde gij nu echt dat da' mens dermee wilt stoppen?
Geloof je nou echt dat dat mens ermee wil stoppen?
Do you really think that that girl wants to stop?

- Hoe onoêzel kunde nah zen? Da'z een hoer, Danny. Die kan niks aenders.
Hoe onnôzel kunde nu zijn? Da's een hoer, Danny. Die kan niks anders.
Hoe onnozel kun je nou zijn? Da's een hoer, Danny. Zij kan niks anders.
Could you be any more stupid? She's a whore, Danny. It's the only think she knows how to do.

- Ze kan heureige zelvs ni inhouwe ba ae thuis.
Ze kan zich zelfs niet inhouden bij u thuis.
Ze kan zich zelfs niet inhouden bij jou thuis.
She can't even stop herself in your home.


* Daar weette gij niks van!
Daar weette gij niks van!
Daar weet jij niks van!
You don't no anything about that.


- Ah nee? Vraagt da' dan mor is on öm!
Ah nee? Vraagt dat dan maar is aan hem!
Ah nee? Vraag dat dan maar eens aan hem!
No? Ask him then!

- Terwijl da' gij in 't gasthuiz logd mee u verbraend gat, heevd ij der alle dagen ùp gezete.
Terwijl da' gij in het gasthuis laagt met uw verbrand gat, heeft hij der alle dagen op gezeten.
Terwijl jij in het ziekenhuis lag met je verbrande gat, heeft hij er alle dagen op gezeten.
While you lay in the hopsital with your burned butt, has he sat on her every day (I suppose this means sex!).

- In aew appartement! Ge kon' godverdomme gin deur opetrekken of het waz van da!
In uw appartement! Ge kondt godverdomme geên deur opentrekken of het was van dat!
In jouw appartement! Je kon godverdomme geen deur opentrekken of het was van dat!
In your own appartment! You couldn't open the door without seeing it happen.


* Iz da waar, Jan?
Is da' waar, Jan?
Is dat waar, Jan?
Is that true, Jan?

^ Ja, Danny, wa mùt ik zegge? Da'z een hoer, hè.
Ja, Danny, wa' moet ik zeggen? Da's een hoer, hè!
Ja, Danny, wat moet ik zeggen? Da's een hoer, hè!
Well, Danny, what do you want me to say? She's a whore!


- Ja, mah gij hed 'er wel ni vor mùtte betalen, hè!
Ja, ma' gij hebt der wel ni' voor moeten betalen, hè!
Ja, maar jij hebt er wel niet voor moeten betalen, hè!
Yeah, but you haven't had to pay for it, now have you?


^ Ja, maakt da' veul verschil?
Ja, maakt da' veel verschil?
Ja, maakt dat veel verschil?
No, but does it really matter?

* Wij zijn mate!
Wij zijn maten!
Wij zijn maten!
We're mates!


^ Shust derùm, gooid die toch buite!
Juist daarom, gooit die toch buiten!
Juist daarom, gooi haar toch naar buiten/zet haar toch op straat/ontsla haar toch!
Exactly, so throw her out!


^ Waz da nah nodig?
Was da' nu nodig?
Was dat nou nodig?
Was that really necessary?
Last edited by Grytolle on Tue Jul 22, 2008 10:47 am, edited 30 times in total.
:-)

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Was da' nu nodig?

Post by Grytolle » Tue Jun 17, 2008 8:58 pm

Vraag maar als ge hulp nodig hebt om andere woorden of zinnen te begrijpen.

Een kleine lijst der woorden en tipjes
was em = was hij

-de and -te, forms looking like imperfects are best explained by an example:
denkte = denk je
denkte gij = denk jij
(Sometimes a "useless" gij is added.)
(Other possible forms, are:
ge denkt = je denkt
gij denkt = jij denkt
denkt ge = denk je
denkt gij = denk jij)

-ke(n) = -tje
-tshe(n) = -tje (dit is een best betwistbaar' keuze van zijn schrijfwijze)

taloren = plates
plezaent = plezant = pleasant
kùjjoneren = koeioneren = annoy (or so)
ik em = ik heb
hemmen = hebben

of het was van da = without it happening again

heureigen/zijneigen = haareigen/zijneigen = zich

n is pronounced like "ng" in some phonetic contexts: mensen = /mengse/
verbforms and diminutives are often shortened:
gaan => gon
ga => goh (that h is just there to make the vowel short)
doen => dùng
zien => zing
staan => ston
(gij laagt = jij lag) laagd => logd
zijn => zen
beetjen => bitshen

gij hebt = gij hed

ù = a short oe
oê = a diftong made out of oe and e-schwa (used to be seen in dutch spelling: groête = groote)
iê = a diftong made out of ie and e-schwa (used to be seen in dutch spelling: liêren = leeren)
eê = a diftong made out of ee and e-schwa

aa = a "dark" a
ae = a "light" a, often a short a or e in Dutch
:-)

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Waz da nah nodig?

Post by Grytolle » Wed Jul 16, 2008 4:59 pm

geupdatet(!) :D
:-)

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Waz da nah nodig?

Post by Grytolle » Mon Jul 21, 2008 4:12 pm

nog eens geupdatet, met vertalingen onder elke alinea
:-)

Post Reply