Biezebaaze - Ik zou mee u

"Wablief" of "Wat zegt u", "zeker en vast" of "vast en zeker"? Vlaams en Hollands zijn beide Nederlands en toch zijn er veel verschillen. Dit is het forum waar je vragen kunt stellen over het Vlaams.
Post Reply
Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Biezebaaze - Ik zou mee u

Post by Grytolle » Tue Jun 24, 2008 12:34 am

Een laatste post voordat ik naar België ga :D

Dit is een lied in het Gents, getranscribeerd zo AN-achtig als ik kon zonder de inhoud totaal te verdraaien. De video houdt een meer fonetische transcriptie in.


Verklaringslijstje
binst = terwijl
geheel = heel
het heeft geen avance = het heeft geen zin
t'hope = te hope = samen
zij maar zeker = wees maar zeker (vgl. Duits “sei”)
“ik” heeft vaak de uitgang –e
bijvoegelijke bepalingen kunnen een –e hebben
* luide (luid)
* zelve (zelf)
da’ maakte ‘r zelve van = dat maakt ge er zelf van = het wordt wat ge der zelf van maakt
zemels = zenuwen
me = we (wij)
toens (toen) = dan
hoe da’t leven draait = hoe het leven ook draait
mee = mee
waarda' = waar
Biezebaaze – ik zou mee u

Gij kunt dingen zeggen die mij uit mijn vel doen springen
En toens krijge ‘k mijnen tik
Ik kunne luide roepen, gij speelt toens mee uwe kop
totda’t op mijn zemels werkt

Binst da’ me goed weten da’t ook anders kan, hoe da’t leven draait
da’ maakte ‘r zelve van

Want ik wil mee u, en ik zou mee u, rond geheel de wereld kunnen loopen,
en nog verder als me t'hoope zijn, ik wil mee u, en ik zou bij u
geheel mijn leven kunnen blijven, zij maar zeker, ik zou wel willen mee u.

Gij kunt vragen stellen waarda’k geen antwoord op kan geven
Dus vertrouwde mij nie’meer
’t heeft geen avance om geheel den tijd ruzie te maken
Maar toch doen me ’t keer op keer
Binst da’ me goe’ weten da’t schooner kan zijn
mee wa’ meer vertrouwen en zonder da’ venijn

Want ik wil mee u, en ik zou mee u, rond geheel de wereld kunnen loopen,
en nog verder als me t'hoope zijn, ik wil mee u, en ik zou bij u
geheel mijn leven kunnen blijven, zij maar zeker, ik zou wel willen mee u.

Gij kunt dingen zeggen, waarda’k mij ni’ goe’ van voele
ook al tone ‘kik da’ toens nie’

Binst da’ me goe’ weten da’t ook anders kan, hoe da't leven draait
da’ maakte ‘r zelve van

Want ik wil mee u, en ik zou mee u, rond geheel de wereld kunnen loopen,
en nog verder als me t'hoope zijn, ik wil mee u, en ik zou bij u
geheel mijn leven kunnen blijven, zij maar zeker, ik zou wel willen mee u.
Last edited by Grytolle on Thu Jul 24, 2008 2:37 pm, edited 1 time in total.
:-)

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Ik zou mee u

Post by Grytolle » Wed Jul 23, 2008 10:13 pm

Deze keer met een (volgens mij) beter fonetische transcriptie dan die in de video.

"uö" is een notatie waar ik ni van hou - ze klinkt mij een beetje als een diphtong u+eu, dus vandaar. "u" en "uwe" klinken ook zo, maar daar maak ik voorlopig een uitzondering

ie en iê klinken hetzelfde, iê is ee in het AN (er is ook nen dieperen eymologischen achtergrond)

uu en uê klinken ook hetzelfde, uu is oo in het AN (ook hier is er meer etmologie achter)

normaal gezien wordt ij/ei a-achtig uitgesproken, waar dat niet gebeurt schrijf ik "èj"

korte eu = ö
lange eu schrijf ik eu, maar "öö" wanneer het AN een oo heeft - gewoon om de lezer te helpen

slot-n vallen weg behalve voor klinkers, maar ik laat ze in de spelling (ik zie geen goeie reden om ze weg te laten)

ik weet niet of aai altijd als oi klinkt, dus ik heb er geen spelling voor kunnen kiezen

ik weet niet of het nodig is of niet, maar ik heb een verschil gemaakt tussen lange oe (oe), en korte oe (ù) - dit is in veel vlaamse dialecten van belang, maar ik weet niet of dat geldt voor het Gents

er is geen h te horen, maar ik schrijf ze toch om het lezen te vergemakkelijken

altijd franse r

Gij kuönt denges zeggen,
die mij uit mijn vel doen sprengen
en toens krijg ik mijnen tik
ik kuönne luie roepen,
gij speelt toens mè uwe kop
totda't up mijn zemels weerkt

binst da'me goe' weten,
da't uûk anders kan
hoe da't leven droit/draait,
da' maakte 'r zelve van

Want ik wil mee u,
en ik zoe mee u,
rond guul de wereld kuönne lûpen,
en nog vuu'der a me t'ûpe zèjn,
ik wil mee u
en ik zoe bij u
guul mijn leven kuönnen blijven
zij maar zeek'r ik zoe wel willen mee u

Gij kuönt vragen stellen,
worda'k giên antwöörd up kan geven
dus vertrouwde mij nimiêr

't è giên avànse,
van guul den tijd ruze te maken
maar toch doen me 't kiêr op kiêr

binst da'me goe' weten
da't schuûnder kan zèjn,
mee wa' miêr vertrouwen,
en zonder da' venèjn

Gij kuönt denges zeggen,
waarda'k mij ni' goe' van voele
uûk al tuûg ik da' toens ni'
:-)

Post Reply