Algemeen Vlaams?

"Wablief" of "Wat zegt u", "zeker en vast" of "vast en zeker"? Vlaams en Hollands zijn beide Nederlands en toch zijn er veel verschillen. Dit is het forum waar je vragen kunt stellen over het Vlaams.
Johano
Lid
Posts: 11
Joined: Fri Jul 28, 2006 1:04 pm
Country of residence: Belgium
Location: Beveren-Waas

Algemeen Vlaams?

Post by Johano » Fri Jul 28, 2006 1:23 pm

Dag beste mensen (om het voor iedereen verstaanbaar te maken, probeer ik dit bericht in het Algemeen Nederlands te typen),

al een tijdje ben ik op onderzoek uit, ik ben namelijk op zoek naar verschillende meningen over wat de verschillen nu precies zijn tussen het Vlaams en het Nederlands. Allereerst zou ik willen zeggen dat ik géén Vlaams Nationalist ben. Ik begon reeds een discussie op het forum BABEL, maar daar liep het nogal in het honderd.

Mijn vraag is nu, aan allen, zowel Nederlander als Belg (Waal én Vlaming) om hun mening te geven betreffende het Vlaams. Ik zal eerst zelf mijn mening uiteenzetten, en als iemand mijn mening weerleggen wil, vind ik dat héél leuk, maar ik heb graag dat mensen mij ook voldoende bewijzen kunnen waarom ze dat denken. Indien er iets betwist wordt van mijn uitspraken zal ik nét hetzelfde doen, zo kunnen we een vruchtbare discussie houden, waarin met argumentering gewerkt wordt, en niet het gewone "welles-nietes"-spel.

Ik hoop dat dit een leuke, vruchbare discussie wordt, en ik hoop dat iemand mij van mijn "Algemeen Vlaams"-ideologie af kan helpen, dat bespaart mij werk in de toekomst.

Betreffende het Vlaams en het Nederlands:

- Het Vlaams en het Nederlands verschillen niet enkel qua woordenschat en zinsbouw, maar ook qua grammatica. Er zijn zekere gramaticale aspecten die verschillen;
- Het Vlaams en het Nederlands hanteert vaak een totaal andere woordenschat;
- de VRT geeft toe dat het Vlaams véél verschilt van het Nederlands
Jammer genoeg leidt deze discussie over woordjes de aandacht af van de echte problemen van het Nederlands in België en dus van de echt zinvolle taalzorg. Professor Goossens heeft in een artikel in Ons Erfdeel gesteld dat hét probleem de oprukkende tussentaal in Vlaanderen is. Ik kan het met hem alleen maar eens zijn. De VRT investeert dan ook vooral energie, middelen en mensen in het terugdringen van dat Schoon Vlaams, zoals professor Goossens het noemt: de uitspraak moet verzorgder, de gij-vorm moet verdwijnen, de verbogen lidwoorden en voornaamwoorden moeten eruit, de vreemde mix van puristische, formele en half dialectische taal moet plaatsmaken voor een heldere, aantrekkelijke, informele standaardtaal. En ja, daarin is plaats voor sommige algemeen Belgische woorden
(bron: http://vrttaal.net/taaldatabanken_maste ... gned.shtml)

Wat ik mij hierin afvraag is: Waar zit nu net het probleem?? Ik zie geen probleem in het ontstaan van een Algemeen Vlaams, een soort tussentaal. De Vlaamse en Nederlandse mentaliteit/cultuur verschilt gigantisch veel. Aldus ook hun taal, het feit dat er een aparte taal ontstaat zou juist goed moeten zijn, zodat iedereen zich op zijn eigen manier kan uitdrukken. Een Belg die "je" of "jij" zegt komt houterig en snobbig over (althans vaak).
de vreemde mix van puristische, formele en half dialectische taal moet plaatsmaken voor een heldere, aantrekkelijke, informele standaardtaal
Inderdaad, maar wie zegt dat het daarom een Nederlandse standaardtaal moet zijn?

Graag had ik ieders mening gehad. Indien nodig wil ik enkele voorbeelden geven ivm die "verschillen" aangaande grammatica en woordenschat...

Alvast bedankt en succes,
Groetjes,

Johano

--- Ne nur agu, sed pensu unue, kaj faru due ---

Witproduct
Nieuwkomer
Posts: 3
Joined: Thu May 14, 2009 12:22 am
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: English
Third language: French
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Algemeen Vlaams?

Post by Witproduct » Thu May 14, 2009 12:26 am

*BUMP*

Algemeen Vlaams? Wat een dwaas idee. Nee, dat zou niet getuigen van Vlaams nationalisme, maar van Belgisch nationalisme...

Al het streven naar een toenadering van het Zuid- en het Noord-Nederlands in het verleden zouden voor niets geweest zijn.

Besef jij wel waar jij voor ijvert?
Wat ik mij hierin afvraag is: Waar zit nu net het probleem?? Ik zie geen probleem in het ontstaan van een Algemeen Vlaams, een soort tussentaal. De Vlaamse en Nederlandse mentaliteit/cultuur verschilt gigantisch veel. Aldus ook hun taal, het feit dat er een aparte taal ontstaat zou juist goed moeten zijn, zodat iedereen zich op zijn eigen manier kan uitdrukken. Een Belg die "je" of "jij" zegt komt houterig en snobbig over (althans vaak).
'Gigantisch' veel? Waarom kunnen wij deze boerenpummels niet kwijtgeraken... :mad:

Het Verkavelingsvlaams heeft inderdaad een smet op onze taal gebracht, maar als je het beperkt tot enkel 'ge/gij' en het suffix '-ke' in de spreektaal en het AN als schrijftaal hanteert zie ik geen probleem. Oostenrijkers spreken ook verschillend Duits en krijgen toch onderwijs in het Duits.
Wat je dient te beperken is de radicale fouten zoals 'hoe noemde gij' of 'da kost duur'. Mensen dienen hun taal te verzorgen en een consequent taalgebruik te hanteren, ofwel spreek je mooi dialect ofwel spreek je AN (mits toelating van 'ge/gij' allicht). Naast dialect dien je natuurlijk Nederlands te kennen lol, er bestaat wel zoiets als taalregisters.

Ter info: als je de grens oversteekt en je bezoekt de echte Brabantse dorpen (vooral oostelijk in de provincie) of een stad als Tilburg dan zul je nog echt Noord-Brabants dialect horen. Deze mensen spreken ook met 'ge/gij' en het suffix '-ke'.
Ik zou mensen die ijveren voor een divergentie van Vlaanderen en Nederland toch eens willen aanraden Nederland te leren kennen als niet enkel die Hollandse provincies. Ik zou Vlamingen meer willen wakker maken dat hier Brabants, Vlaams en Limburgs gesproken wordt als hoofddialecten, en dat het Vlaams dat staat voor Belgisch Nederlands in de spreektaal eigenlijk veelal een mengeling van Brabants/Standaardnederlands is.

De reden waarom onze taal een beetje verschilt van de Nederlandse algemene vorm is een politieke scheiding en het feit dat onze taal onderdrukt werd in het verleden. Toen Nederlanders hun standaardtaal konden assimileren in de 19de eeuw, sprak onze elite Frans en dialect.
Ze zouden misschien om te beginnen het onderwijs dat erbarmelijk aan het worden is en steeds taant in macht en invloed meer duiding doen geven over dialectologie, sociologie en Algemeen Nederlands. Vlaanderen zou Nederland beter moeten leren kennen, daar het Wallonië niet meer kent en dreigt geïsoleerd te geraken door onverschilligheid (Walen zijn mijn vrienden hoor, maar Nederlanders zijn dat nog meer).

Dat is geen nationalisme in de enge zin hoor. Dat vendelzwaaien of dat chauvinisme zit hier niet in. Het is om verdeling in Europa tegen te gaan, want we zijn buurlanden die zo goed als dezelfde taal spreken...

P.S.: Verwacht geen vriendelijkheid van mij. Je bent mijn vijand met zulke ideeën.

User avatar
heerMat
Superlid
Posts: 163
Joined: Wed Mar 04, 2009 9:21 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Location: Gent

Re: Algemeen Vlaams?

Post by heerMat » Thu May 14, 2009 3:40 pm

Ik denk dat er noch nood is aan, noch plaats is voor een Algemeen Vlaams. Het Nederlands vervult haar functie als schrijftaal probleemloos. En beweren dat de verschillen tussen Belgisch en Nederlands Nederlands zo groot zijn houdt weinig steek. Ik vind bijvoorbeeld niet dat mijn taal meer gemeen heeft met het West-Vlaams dan met het Hollands. Ik zou zeker niet pleiten voor een klakkeloze overname van het Noord-Nederlands in al haar aspecten. Ik krijg het soms van die agressieve uitspraak, en hier in Vlaanderen vindt ik het gebruik van jij/je ook niet in elke situatie gepast. Net als het Duits kan toch ook het Nederlands een pluricentrische taal zijn? Ik denk wel dat Vlaanderen en Nederland meer toenadering tot elkaar zouden moeten zoeken, vooral op cultureel vlak, ik denk hier bijvoorbeeld aan één gemeenschappelijk medialandschap (televisie, radio...). Als Vlaanderen en Nederland elkaar als vreemden blijven beschouwen, zal uiteindelijk ook ons taalgebruik steeds verder uiteendrijven, maar dit heeft helemaal geen voordelen. Het is beter een monolithisch cultuurblok in Europa te vormen.
"Constantijnt je, ’t zaligh kijntje, Cherubijnt je, van om hoogh
D’ydelheden, hier beneden, uitlacht met een lodderoogh." (Vondel)

Steuner
Lid
Posts: 12
Joined: Sun Nov 15, 2009 11:32 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: French
Third language: English
Fourth language: German
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Zweeds
Afrikaans (Passief)
Latijn (Passief)
Basale kennis van het Spaans
Gender: Male

Re: Algemeen Vlaams?

Post by Steuner » Sun Nov 15, 2009 11:35 am

Het Nederlands heeft zo'n 23 miljoen sprekers. Waarom zou je dat nog splitsen door Vlaams als zustertaal van het Nederlands te laten ontstaan? Onnuttig vind ik persoonlijk. Dat Vlamingen op hun uitspraak moeten letten en dergelijke vind ik ook overdreven. Wat kan het een metaalarbeider boeien of het nu "Bruhhe" of "Brugge" moet zijn? Enkel de mensen in opleiding moeten daarop gewezen worden.

Just my 2 cents :)

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Algemeen Vlaams?

Post by Grytolle » Sun Nov 15, 2009 12:29 pm

Of de taal Vlaams of Nederlands wordt genoemd maakt niks uit, zolang de Vlaamse eigenaardigheden in Vlaanderen voor juist en gepast worden gehouden en de Hollandse voor juist maar minder gepast worden gehouden, in plaats van de voortzetting van de huidige taalvervangingspolitiek

Ik snap ook niet waarom [h] ipv [ʝ]/[ɣ] een ergere afwijking zou zijn dan die Franse r :P Die aandacht voor de uitspraak vindt ik verouderd en eerlijk gezegd een beetje lachwekkend. In moderne landen (waar trouwens ook weinig wordt geluisterd door "taaltuiniers") gaat men veel beter om met accenten in de standaardtaal. Zelfs het nieuws op tv wordt in Zweden dikwijls gelezen door iemand met een gemarkeerd accent.

Het kunstmatig samenhouden van het Nederlands en het Vlaams is gewoon verspilde moeite tegen minimale winst (zelfs Vlaanderen op zich is groot genoeg om een eigen taal te hebben - ongeveer even groot als Noorwegen waar zich zelfs twee talen kunnen handhaven zonder vervanging door het Engels)
:-)

Steuner
Lid
Posts: 12
Joined: Sun Nov 15, 2009 11:32 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: French
Third language: English
Fourth language: German
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Zweeds
Afrikaans (Passief)
Latijn (Passief)
Basale kennis van het Spaans
Gender: Male

Re: Algemeen Vlaams?

Post by Steuner » Sun Nov 15, 2009 10:40 pm

Laten we dan meteen vervallen in een feodale maatschappij en het Österreichs en Schweizerdeutsch tot talen kronen, die landen hebben ook genoeg inwoners voor dergelijk iets.

Het is net als de splitsing van België: Je kan het gerust doen, maar je maakt van iets kleins, iets minimaals dat op de duur niet meer de moeite waard wordt om het te behouden.

Snap je mijn punt, of...? :)

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Algemeen Vlaams?

Post by Grytolle » Sun Nov 15, 2009 10:50 pm

Nee, echt niet. Je begint over feodalisme (wat echt op niks slaat) en hebt het daarna over Switzerduits om ten slotte te beweren dat zes miljoen inwoners/sprekers niks is, ook al is dat veel meer dan de bevolking van Noorwegen
:-)

Steuner
Lid
Posts: 12
Joined: Sun Nov 15, 2009 11:32 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: French
Third language: English
Fourth language: German
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Zweeds
Afrikaans (Passief)
Latijn (Passief)
Basale kennis van het Spaans
Gender: Male

Re: Algemeen Vlaams?

Post by Steuner » Wed Nov 18, 2009 10:05 pm

1. Splits het Vlaams en het Nederlands, het spraakgebied splits je ook. Gevolg? Minder interesse omdat het toch twee verscheidene talen zijn.
2. Zwitzerduits is naar mijn weten, zeg me als ik fout ben, geen officiële taal? Het is vergelijkbaar met wat het Vlaams is voor het Nederlands, een soort van afhankelijke zustertaal. Stel nu dat ik gelijk heb, dat het Zwitserduits geen aparte taal is, waarom is dat dan zo? Omdat één taal leren die voor Duitsland-Oostenrijk-Zwitserland geldt, makkelijker is? Waarom zou je dan geen analogie toepassen bij Vlaams-Nederlands (België-Nederland)?
Zes miljoen sprekers is inderdaad niet veel als je kijkt hoeveel je er nu hebt. Waarom je nu met Noorwegen afkomt snap ik ook niet geheel...
Oorspronkelijk werd in alle Scandinavische landen dezelfde taal gesproken: het Oernoords en (vanaf ca. 700) het Oudnoords. Rond 1350, nadat een groot deel van de Noorse bevolking aan een pest-epidemie was bezweken, ontwikkelde zich een aparte Noorse taal, het Middelnoors. Deze taal ging in ca. 1525 over in modern Noors.
(c) Wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/Noors

Eigenlijk zou een splitsing wel goed staan op mijn cv... "Ik spreek Vlaams én Nederlands"... Uiteindelijk vind'k ok! =)

Kristoff
Lid
Posts: 13
Joined: Wed Nov 18, 2009 6:39 am
Country of residence: China
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: French
Third language: English
Fourth language: Mandarin
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: basiskennis Italiaans
Gender: Male
Location: Qingdao

Re: Algemeen Vlaams?

Post by Kristoff » Thu Nov 19, 2009 5:25 am

Los van enig politiek, cultureel of gevoelsmatig argument, behoort het Vlaams gewoon tot de Nederlandse taal. De kleine verschillen die er bestaan, wegen absoluut niet op tegen de massa overeenkomsten. Ik woon in China, ontmoet veel verschillende nationaliteiten en communiceer meestal in het Engels. Als ik dan een Nederlander tegen het lijf loop, is dat een vorm van 'thuiskomen'. Elk kan gewoon zijn eigen taal spreken, en hoewel mijn Engels niet slecht is, gaat dat gesprek veel vlotter dan met eender welke Amerikaan, Engelsman of Zweed. Je merkt wel dat er verschillen zijn, maar die storen helemaal niet in de conversatie. Als twee mensen met mekaar kunnen spreken zonder dat anderstaligen een flauw vermoeden hebben waarover het gaat, spreken die twee mensen dezelfde taal.

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Algemeen Vlaams?

Post by Grytolle » Thu Nov 19, 2009 7:59 am

met die logica is Afrikaans niet meer een eigen taal en Noors ook niet (dat ik wel zonder moeite versta), maar Deens wel (dat ik niet versta omdat het een veel te afwijkende uitspraak heeft)

uiteraard storen de verschillen niet in een conversatie, je doel ermee is immers om met de ander te communiceren, maar het is ook zo omdat je dagelijks zoveel standaardnederlands (hebt ge)hoort dat zijn verschilpunten niet als echt fout worden aangevoeld

een Zuid-Afrikaan kan geen correct Nederlands produceren zonder veel moeite, een Nederlander ook geen Vlaams - andersom gaat wel gemakkelijker, maar dat neemt niet weg dat de grammaticale verschillen groot genoeg zijn om van drie verschillende talen te spreken
:-)

Kristoff
Lid
Posts: 13
Joined: Wed Nov 18, 2009 6:39 am
Country of residence: China
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: French
Third language: English
Fourth language: Mandarin
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: basiskennis Italiaans
Gender: Male
Location: Qingdao

Re: Algemeen Vlaams?

Post by Kristoff » Thu Nov 19, 2009 8:06 am

In het originele bericht (nu al meer dan 3 jaar geleden) werd gevraagd wat je mening is betreffende het Vlaams. Mijn mening over Vlaams en Nederlands is dat het dezelfde talen zijn: een anderstalige die in Nederland Nederlands geleerd heeft, en die zich daar goed kan verstaanbaar maken, zal ook in Vlaanderen begrepen worden, en andersom. Ik heb geen flauw idee hoe het er in het Noors, Deens, Afrikaans of Zweeds aan toe gaat, dus ik ben me er geheel van bewust dat mijn logica niet kan doorgetrokken worden naar andere talen.

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Algemeen Vlaams?

Post by Grytolle » Thu Nov 19, 2009 8:14 am

Kristoff wrote:In het originele bericht (nu al meer dan 3 jaar geleden) werd gevraagd wat je mening is betreffende het Vlaams. Mijn mening over Vlaams en Nederlands is dat het dezelfde talen zijn: een anderstalige die in Nederland Nederlands geleerd heeft, en die zich daar goed kan verstaanbaar maken, zal ook in Vlaanderen begrepen worden, en andersom. Ik heb geen flauw idee hoe het er in het Noors, Deens, Afrikaans of Zweeds aan toe gaat, dus ik ben me er geheel van bewust dat mijn logica niet kan doorgetrokken worden naar andere talen.
Oké :) Maar iemand die Nederlands heeft geleerd en zich daarmee wil redden in Vlaanderen, ondervindt meestal grote moeilijkheden, want als niet-moedertaalspreker is het veel moeilijker om de grammaticale verschillen die zich in zowat elke zin geldend maken en de beduidende uitspraaksverschillen (ik kon bijvoorbeeld heel lang geen verschil horen tussen ui en eu) weg te filtreren, dat Vlamingen ten slotte ook om de haverklap woorden gebruiken die geen AN zijn, maakt het ons ook niet gemakkelijker :P

...de fout ligt echter niet bij de Vlamingen, zij hebben gewoon het recht om als ze willen te spreken, maar bij het onderwijs en de taalzorg die hun afwijkingen niet behandelen en als fout beschouwen
:-)

Kristoff
Lid
Posts: 13
Joined: Wed Nov 18, 2009 6:39 am
Country of residence: China
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: French
Third language: English
Fourth language: Mandarin
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: basiskennis Italiaans
Gender: Male
Location: Qingdao

Re: Algemeen Vlaams?

Post by Kristoff » Thu Nov 19, 2009 8:32 am

Zijn de onderlinge afwijkingen dan zo groot dat er afzonderlijke handboeken zouden moeten gemaakt worden? Zonder in regionaal of dialect taalgebruik te vervallen?
Akkoord dat er in Vlaanderen veel woorden gebruikt worden die geen AN zijn, maar als je er een aparte taal van gaat maken, welke woorden of uitspraakverschillen ga je dan opnemen in het handboek AV, en welke ga je beschouwen als deel van een nog kleiner taalgebied? Naar mijn gevoel is de grootste gemene deler dan nog steeds het Nederlands.

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Algemeen Vlaams?

Post by Grytolle » Thu Nov 19, 2009 11:37 am

Kristoff wrote:Zijn de onderlinge afwijkingen dan zo groot dat er afzonderlijke handboeken zouden moeten gemaakt worden? Zonder in regionaal of dialect taalgebruik te vervallen?
Akkoord dat er in Vlaanderen veel woorden gebruikt worden die geen AN zijn, maar als je er een aparte taal van gaat maken, welke woorden of uitspraakverschillen ga je dan opnemen in het handboek AV, en welke ga je beschouwen als deel van een nog kleiner taalgebied? Naar mijn gevoel is de grootste gemene deler dan nog steeds het Nederlands.
Regiolect moet kunnen, want dat is wat er het meeste wordt gesproken. Ik spreek liever van de informele Vlaamse variëteit van het Nederlands (die veel afwijkt van de formele omdat die...flauw is :P ), of kortweg "het algemeen Vlaams"


belangrijkste delen, die allemaal wel degelijk algemeen zijn:

Uitspraak:
1) beschrijving van de verschillen tussen modern Nederlands AN en modern Vlaams AN
2) een overzicht van de afwijkingen van diene norm die het meeste voorkomen in bovengewestelijke taal... meteen denk ik aan èè voor ij/ei, œ: voor ui en oa voor aa, maar West-Vlaamstussentaals ej voor ei/ij (en œj voor ui) en oostvlaams ao voor au/ou verdienen ook vermelding, ook al twijfel ik ni of ik ze zou aanbevelen aan ne leerder

èè en œ: zijn zeker aan te raden aangezien die als heel algemeen worden ervaren, velen weten ni eens da die klanken strikt genomen geen AN zijn
oa is moeilijker... ik hoor diene klank consequent bij west-vlamingen die AV spreken hier in Gent, en tamelijk vaak bij oost-vlamingen.. In Antwerpen wordt em echter maar nauwelijks gebruikt in 't AV door meiskes... 'k zou 'em wrs voorlopig weglaten en em later leren als 't zou blijken da degene waarmee ik omgaan em meestal gebruiken :)

eventueel
1) het verschil tussen de oo in "poot" en die in "school" en tussen de ee in "been" en die in "veel" - die ge nodig gaad hebben als ge ooit een Vlaams dialect wilt leren - ik onderscheid ze consequent als ik AV spreek en niemand heeft der ooit een opmerking over gemaakt (in feite zeggen ze van "wow, ge spreekt zo'n mooi Nederlands", wa mss getuigt van de algemeenheid van de afwijkingen van 't AN die ik hier beschrijf)

Grammatica:
1) een goed gebruik van de gij-vorm: hebde gij, wilde gij, gij wilt, gij hebt, etc, want zo spreken de meesten als de spreektempo versnelt en ze er genen tijd voor hebt om hun aan te passen aan de schrijftaligere variant "hebt ge/gij"
2) mannelijke verbuigingen, ook al doen sprekers het ni consequent (AN-invloed), als ge het hun vraagt, en ze ni van die mensen zijn die "Vlaams" zeggen als ze "ABN" bedoelen, dan zullen ze zeggen da "ne pot" beter Vlaams is dan "een pot", ook al zeggen ze da laatste zelf mss wel eens.
3) verschillen qua verwijswoordskeuze
3a) ze/ze/haar hij/'em/z'n et/'t/z'n <- in principe zoals in 't Belgisch AN dus
3b) ne Nederlander verwijst makkelijk naar onzijdige woorden met "die" over zinsgrensen: Je neemt een bierviltje, dan zet je die op je neus en zingt een liedje. Waar heb je dat liedje vandaan? Ik heb 'm online gedownload, de Vlaamse versie zou volgens mij worden: Ge neemt een bierviltje, dan zette da(d) op uwe neus en zingd een lieke/liedje. Waar hebde da lieke/liedje vandaan? Ik heb et online gedownload

De veranderingen in het Nederlands verwijssysteem worden onderzocht, maar voorlopig is het systeem niet erg duidelijk en bestaat er tamelijk veel variatie in, en het Vlaamse zijn nooit echt in detail beschreven voor zo ver ik weet, dus ik kan nu ni meteen meer voorbeelden bedenken

Secundair/vervolgcursus:
1) het gebruik van "van" en "voor" in plaats van "om" <- in hoeverre ge 't hoort te gebruiken hangt uiteraard af van hoe uw Vlaamse vrienden spreken - het is in elk geval iets da zo veel voorkomt da' ge 't een beken hoort te kennen
2) dubbel gaan
3) ...

Woordenschat:
1) Passief alle woorden kennen die wel eens opduikt in bovengewestelijke taal
2) Actief zeker die woorden kennen en gebruiken die gewoner (en op den duur liefst ook degeen die ongeveer éven frequent zijn als) zijn dan hun Hollandse equivalenten: awel, se, ...
3) 't is ook een goed idee om het dialect van uw verblijfsplaats een beetje te bestuderen omdat vele wel ietske platter spreken med andere van hun eigen regio dan als die uit een ander provincie komen - da helpt volgens mijn ervaring echt tegen het probleem van extra uitspraaksafwijkingen en ander woordkeuze. Ne moedertaalspreker van een ander Vlaams dialect (en in verschillende mate ook Nederlanders - hangt af van hoe variatiegewend da' ge zij) wennen veel gemakkelijker aan een dialect/dialectischer tussentaal dan wij buitenlanders... maar dat is uiteraard eerder materiaal voor ne cursus voor gevorderden ofzo :P


Ik zit zelf te twijfelen of ge 't best eerst Vlaams leert en dan AN of andersom (want da blijfd uiteraard een noodzakelijk goed/kwaad)... Ik leerde eerst AN, maar zorgde ervoor dat ik het geslacht kende van de woorden die ik tegenkwam... da wordt namelijk het grootste struikelblok als ge later goe Vlaams wilt leren... 't is wrs min of meer om het even buiten dat detail. Ge ga sowieso heel veel AN tegengekomen tijdens uw studies...

In elk geval ben ik echt van mening da' ge uw beste zou moeten doen om de vaardigheden van nen taalsterke vlaming aan te leren:
1) goede tussentaal/AV
2) perfect Vlaams AN schrijven (meh Vlaams bedoel ik hier dat uwen tekst zeker ni vol hoeft te zitten van bvb noordnederlandse tussenwerpsels)
3) Vlaams AN kunnen spreken in de weinige gevallen waar het nodig is
4) passieve kennis van veel dialecten <- om de verwerving daarvan een beke te versnellen kan het een goed idee zijn van het betrokken dialect een beetje actief te leren, ook al gaade 't wrs nooit kunnen gebruiken (g'hebt er voor wie da da een beke gevoelig ligt, en het is idd een beetje verspilde moeite om da te kunnen doen, ook al is 't een plezante bezigheid om dialect te leren.. voor mij blijft het nen hobby)

...zoiets

Zo zou ik trouwens ook tewerk gaan als ik Nederlands Nederlands wou leren, ook al lijkt hun spreektaal veel meer op hun geschreven taal (in sommige aspecten dan). Hetzelfde principe dus: zich de kennis van nen taalsterke moedertaalspreker eigen maken. Vooral is het idee (waar velen mee rondlopen) dat de vlamingen beter Nederlands zouden moeten spreken in plaats van dialect tussentaal, heel schadelijk... om te beginnen omdat het heel ondemocratisch is, maar vooral omda da ni in enen dag gebeurt: het is veel gemakkelijker om zelf Vlaams te leren dan iedere moedertaalspreker ertoe te dwingen z'n taal "zorgvuldiger" te spreken. Helaas geeft die opvatting dikwijls doorslag in het onderwijs, dus leerders Nederlands zijn, tenzij ze toevallig veel talent hebben voor taal, vaak ni voldoende uitgerust voor 't dagelijks leven in Vlaanderen


Buiten de woorden die echt gangbaar en algemeen zijn in tussentaal/AV, zou ik ook dialectwoorden toelaten waarvan de meesten een passieve kennis bezitten ook tot het AV willen rekenen... het gaat dan dikwijls om woorden of vormvarianten die in de meeste dialecten bestaan, maar die vermeden worden omda g'u ni bewust zij van die algemeenheid: docht, asem, brocht, wier, veur..... Da' zal wrs ni veel effect hebben, en 't is ni echt iets wa w'als ni-moedertaalsprekers meteen gaan gaan gebruiken, maar hopelijk kan 't e goe signaal zijn voor de vlamingen da wa variatie ni slecht is, zeker ni als ze de verstaanbaarheid ni kwetst... een tegenbeweging tegen de (nog altijd tamelijk courante) ABN-mentaliteit waar die hun dialecthetze voor heeft gezorgd... Voor leerders is 't dus eerder iets voor passief te leren, maar ik heb die allemaal wel eens gehoord van zodra het gesprek een beke naar 't dialectale overwaait
:-)

Steuner
Lid
Posts: 12
Joined: Sun Nov 15, 2009 11:32 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: French
Third language: English
Fourth language: German
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Zweeds
Afrikaans (Passief)
Latijn (Passief)
Basale kennis van het Spaans
Gender: Male

Re: Algemeen Vlaams?

Post by Steuner » Mon Nov 30, 2009 2:10 am

Ik zie niet waarom ik de "gij" vorm zou WILLEN schrijven of waarom "varkenske" of iets dergelijks leuker is of "varkentje". De Vlamingen spreken anders dan de Hollanders, goed. Op die logica kan je ook het West-Vlaams loskoppelen van het Nederlands, want de techniek om 'ons' dialect te kunnen, is zo weinig mogelijk uitspreken (denk eens aan muggengeheugen... Zou zoals 'muuuuheuuu' klinken) en zoveel mogelijk te zeggen.

En daarbij wil ik nog opmerken:
"et" (het)
"da" (dat)
"e" (een)
"kik" (ik)
"gie" (jij)
"widder" (wij) - "gulle" (jullie) - "zudder" (zij)

Dat trekt nou toch echt op niets? Kan het nog boertiger? (Pas wel op: Ik spreek dus met zulke woorden! Ik spreek dus ook als een West-Vloamschen boer)

Post Reply