POLL: Is er plaats voor een Algemeen Vlaams?

"Wablief" of "Wat zegt u", "zeker en vast" of "vast en zeker"? Vlaams en Hollands zijn beide Nederlands en toch zijn er veel verschillen. Dit is het forum waar je vragen kunt stellen over het Vlaams.
Post Reply

Ontstaat er een standaard Vlaams en is daar plaats voor?

Ja
12
50%
Nee
10
42%
Geen mening
2
8%
 
Total votes: 24

Johano
Lid
Posts: 11
Joined: Fri Jul 28, 2006 1:04 pm
Country of residence: Belgium
Location: Beveren-Waas

POLL: Is er plaats voor een Algemeen Vlaams?

Post by Johano » Fri Jul 28, 2006 1:27 pm

Vindt u dat er een Vlaamse tussentaal ontstaat, die onafhankelijk zou moeten groeien van de Nederlandse Taalunie, en een eigen gang zou mogen gaan?

Het gaat hier NIET om regionale verschillen, maar om een soort Standaard Vlaams dat meer en meer ontstaat (ook in Zeeuws-VLAANDEREN spreekt men vaak met "ge" en "gij").

Alvast bedankt,
Groetjes,

Johano

--- Ne nur agu, sed pensu unue, kaj faru due ---

User avatar
evilbu
Superlid
Posts: 172
Joined: Fri Sep 22, 2006 12:00 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Gender: Male
Location: near Ghent, Flanders (Belgium)

Post by evilbu » Wed Oct 18, 2006 9:35 pm

Neen, daar zou ik toch niet voor te vinden zijn.

Je bedoelt het vast wel goed hoor :) maar er zijn toch ook nadelen.

In Vlaanderen zijn er een hele hoop dialecten, maar ook nog eens een hele hoop "niveaus van dialectheid". Een Vlaamse nieuwslezer die mooi praat, praat toch nog altijd niet op dezelfde manier als een Nederlandse nieuwslezer. Ik spreek met "ge" tegen mijn familie, maar ik spreek ook geen dialect.

Maar als je een Algemeen Vlaams introduceert, dan zullen onze boeken daarin ook moeten geschreven worden. Niemand zit daarop te wachten, iedereen is ondertussen gewoon geworden om "Nederlandse" teksten te lezen. Nog meer kosten... en nog minder boeken die vertaald zullen worden. (Ik ben een wiskundestudent, ik heb allang aanvaard dat ik niet eens moet zoeken naar vertalingen in het Nederlands van wiskundige werken.)


En wat je daar voorstelt is het gedroomde argument voor Franstaligen in België om geen Nederlands te leren. Zelfs nu al verwijzen ze bij voorkeur altijd naar onze taal met "le flamand" en niet "le néerlandais". Als je een Algemeen Vlaams invoert, zullen we zo een klein miezerig taaltje spreken dat niemand het nog zal leren.

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re:

Post by Grytolle » Fri May 23, 2008 10:15 pm

evilbu wrote:Maar als je een Algemeen Vlaams introduceert, dan zullen onze boeken daarin ook moeten geschreven worden. Niemand zit daarop te wachten, iedereen is ondertussen gewoon geworden om "Nederlandse" teksten te lezen. Nog meer kosten... en nog minder boeken die vertaald zullen worden. (Ik ben een wiskundestudent, ik heb allang aanvaard dat ik niet eens moet zoeken naar vertalingen in het Nederlands van wiskundige werken.)
De Nederlandse schrijftaal gaat zonder twijfel de taalverandering in Nederland volgen en doordat de Vlaamse spreektaal op een geheel andere manier evolueert, zal er op den duur een te grote kloof ontstaan tussen de geschreven taal en de Vlaamse spreektaal. Trouwens betekent het bestaan van een Vlaamse taal niet dat men niet meer Nederlandse boeken kan lezen - onafhankelijkheid van de Nederlandse taalnorm betekent alleen maar dat de officiële taal in Vlaanderen beter die van de sprekers gaat kunnen weerspiegelen.
:-)

User avatar
dirkmath
Superlid
Posts: 221
Joined: Sun Jun 17, 2007 8:37 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Location: Antwerpen

Re: POLL: Is er plaats voor een Algemeen Vlaams?

Post by dirkmath » Sat May 24, 2008 7:58 am

Volgens mij is een aparte taal niet nodig. Maar ik vind wel dat het Vlaamse onderwijssysteem (en de VRT eigenlijk ook) terug meer Vlaamse woorden moeten verkiezen en niet te pas en te onpas Hollandse varianten moeten invoeren.
Zo ben ik er al lang voorstander van om terug "ge/gij" in te voeren.
Never look back, unless it's time to go home.

Steven
Nieuwkomer
Posts: 3
Joined: Fri Aug 15, 2008 12:58 pm
Location: Gent

Vlaams / Nederlands

Post by Steven » Fri Aug 15, 2008 2:38 pm

Het verschil tussen het Nederlands in Nederland en het Nederlands in Vlaanderen wordt kleiner en kleiner. Veel noord-Nederlandse invloeden worden in Vlaanderen overgenomen en soms gebeurt dit ook in de omgekeerde richting. Dat is een goede zaak voor de uniformiteit van het Nederlands!

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Vlaams / Nederlands

Post by Grytolle » Fri Aug 15, 2008 7:42 pm

Steven wrote:Het verschil tussen het Nederlands in Nederland en het Nederlands in Vlaanderen wordt kleiner en kleiner. Veel noord-Nederlandse invloeden worden in Vlaanderen overgenomen en soms gebeurt dit ook in de omgekeerde richting. Dat is een goede zaak voor de uniformiteit van het Nederlands!
O.o Behalve de woordenschat ben ik onder den indruk dat Vlamingen steeds Antwerpser klappen, en Nederlander steeds Hollandser praten.
:-)

User avatar
Nostromo
Lid
Posts: 9
Joined: Tue Nov 29, 2005 8:18 pm
Location: Utrecht

Re: Vlaams / Nederlands

Post by Nostromo » Fri Feb 13, 2009 1:51 am

Grytolle wrote:O.o Behalve de woordenschat ben ik onder den indruk dat Vlamingen steeds Antwerpser klappen, en Nederlander steeds Hollandser praten.
En dat is het probleem. Iedereen wilt een eigen streektaal en streekcultuur opblazen als iets belangrijker dan wat het eigenlijk is. Veel van die opgeschreven versies van de streektalen (vooral in Nederland) zijn gewoon lachwekkend; ze gebruiken allemaal dezelfde nep tweeklanken en dat noemen ze en 'eigen taal'. Ze zijn gewoon dialecten—wat woordenschat betreft er is wel een grote verscheidenheid, maar ze zijn toch nog dialecten. Dat hebben ze in Engeland ook, maar je hoort nergens van een volkomen aparte taal herkennen uit een dialect.

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Vlaams / Nederlands

Post by Grytolle » Fri Feb 13, 2009 2:39 am

Nostromo wrote:
Grytolle wrote:O.o Behalve de woordenschat ben ik onder den indruk dat Vlamingen steeds Antwerpser klappen, en Nederlander steeds Hollandser praten.
En dat is het probleem. Iedereen wilt een eigen streektaal en streekcultuur opblazen als iets belangrijker dan wat het eigenlijk is. Veel van die opgeschreven versies van de streektalen (vooral in Nederland) zijn gewoon lachwekkend; ze gebruiken allemaal dezelfde nep tweeklanken en dat noemen ze en 'eigen taal'. Ze zijn gewoon dialecten—wat woordenschat betreft er is wel een grote verscheidenheid, maar ze zijn toch nog dialecten. Dat hebben ze in Engeland ook, maar je hoort nergens van een volkomen aparte taal herkennen uit een dialect.
Wat is het probleem? Op welke manier is het een probleem en voor wie is het een probleem? Welke criteria gebruik je nu om de grens te trekken tussen taal en dialect? Hoe worden die opgeblazen en welke waarde hebben ze eigenlijk? De voortschrijdende polarisering binnen de landsgrenzen doet mij trouwens eerder denken dat de streekcultuur/-taal niet erg hoog wordt geschat
:-)

User avatar
heerMat
Superlid
Posts: 163
Joined: Wed Mar 04, 2009 9:21 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Location: Gent

Re: POLL: Is er plaats voor een Algemeen Vlaams?

Post by heerMat » Wed Mar 04, 2009 10:28 pm

Ik ben van mening dat een Standaardvlaams alsnog niet aan de orde is, maar dat deze vraag zich ooit wel zal stellen, omdat er zich toch steeds meer een meer een (op Brabantse leest geschroeid) Algemeen (gesproken) Vlaams ontwikkelt. Het valt toch ook niet te ontkennen dat het Nederlands in Vlaanderen en Nederland zich elk op hun eigen manier ontwikkelen en steeds verder uiteengroeien? Volgens mij spelen de media hier een niet te onderschatten rol in. Daarom denk ik dat een politieke toenadering tussen Noord en Zuid onafwendbaar is (of toch tenminste de creatie van gemeenschappelijke publieke omroepen), mits men de deze "eenheidstaal" wil bewaren. Niet? Anders zal op een gegeven ogenblik de kloof tussen Vlaams en Nederlands Nederlands zo groot geworden zijn, dat de vraag tot het in het leven roepen van een Algemeen Vlaams zich toch zal opdringen? Zeker als de Taalunie alle Noordelijke evoluties, die niet door de Vlamingen gedeeld worden, als standaardtaal beschouwt, kunnen de Vlamingen de discrepantie tussen schrijftaal en gesproken taal toch niet tot in de eeuwigheid blijven accepteren? Allez ja, ik denk dat het beter is dat Vlamingen en Nederlanders dezelfde taal delen, maar als het verschil tussen hoe Vlamingen spreken en schrijven te groot wordt, moet zal er toch iets moeten veranderen. Denk ik.
"Constantijnt je, ’t zaligh kijntje, Cherubijnt je, van om hoogh
D’ydelheden, hier beneden, uitlacht met een lodderoogh." (Vondel)

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: POLL: Is er plaats voor een Algemeen Vlaams?

Post by Grytolle » Thu Mar 05, 2009 11:45 pm

Laten we even stellen dat de Nederlanders met evenveel meer deflexie zouden schrijven dan ze spreken, zoals de Vlamingen het nu doen dus :D

Een in de spreektaal aanwezig geslacht komt niet tot uiting behalve bij pronominale verwijzingen
die man, die huis
de boek, de koe

Twee personen krijgen de foute uitgang (jij was) (jullie waren)
ik hoop
hij/jij hoop
wij hopen
jullie hoop
zij hopen

Bijna Afrikaans :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


(Dit om te illustreren waarom ik het verschil tussen schrijftaal en spreektaal te groot vind :P)
:-)

Witproduct
Nieuwkomer
Posts: 3
Joined: Thu May 14, 2009 12:22 am
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: English
Third language: French
Fourth language: German
Gender: Male

Re: POLL: Is er plaats voor een Algemeen Vlaams?

Post by Witproduct » Thu May 14, 2009 1:51 am

Beware dat dit ooit ervan zou komen! Ik zou weigeren die klotetaal in de praktijk te gebruiken alleszins en zou mijn Groot-Nederlandse reflex meer dan ooit uit mijn kast halen. Dit zou de laatste dag zijn dat ik vrede neem met België, hoor me goed!

Mensen die 'ja' gestemd hebben zouden eens moeten nadenken waar dit voor staat...

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: POLL: Is er plaats voor een Algemeen Vlaams?

Post by Grytolle » Thu May 14, 2009 12:58 pm

Welke klotetaal en wat is 'er klote aan?

Waar staat het voor?
:-)

Witproduct
Nieuwkomer
Posts: 3
Joined: Thu May 14, 2009 12:22 am
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: English
Third language: French
Fourth language: German
Gender: Male

Re: POLL: Is er plaats voor een Algemeen Vlaams?

Post by Witproduct » Thu May 14, 2009 1:50 pm

Het staat voor een definitieve scheiding tussen Vlaanderen en Nederland ook op taalkundig gebied. Vergeet niet dat Jonano hamert op andere zaken zoals feit dat we zo zouden verschillen in mentaliteit van onze noorderburen. Tegelijk droeg hij de boodschap aan Nederlanders en Belgen (Vlamingen en Walen) op. Volgens onze vriend Jonas verschilt de mentaliteit van Nederland als een collectief mijlenver, maar zouden onze Waalse vrienden wel onze soortgelijken zijn in mentaliteit (terwijl ik juist vind dat Vlaanderen tegenwoordig onverschillig is tegenover dat deel).
Ik kan erg goed tussen de lijntjes lezen en ik zie erg goed zijn belgicistische sympathieën erin, in een mooi jasje gegoten alleszins.
Ik ben er zeker van dat zeker in de provincie Antwerpen en nog meer aan de grensgebieden mensen niet opgezet zullen zijn met dit separatisme. Je hoeft geen nationalist te zijn om zo'n plan een rampscenario te beschouwen.

In se hanteren we enkel een lichtjes afwijkende woordenschat en verkleinen we onze woordjes met '-ke' en gebruiken het voornaamwoord 'gij'. Dat mensen op basis daarvan op z'n Joegoslavisch een aparte 'taal' wensen te creëren, iets wat men in Belgisch Frans of Oostenrijks Duits NIET doet, dan ga ik dat initiatief absoluut niet steunen hoor.
Trouwens, ik ben voor de erkenning dat enkel West- en Oost-Vlaanderen Vlaams zijn en dat we Belgisch Nederlands spreken.

Post Reply