'folteren' en 'martelen'

[woordenschat]
How do you say daddy-long-legs in Dutch? How many ways are there to say "thank you" or "you're welcome"? Post everything about vocabulary here.
Post Reply
User avatar
Jae
Superlid
Posts: 838
Joined: Sun Jul 13, 2008 7:58 pm
Location: Edmonton, Alberta, Canada
Contact:

'folteren' en 'martelen'

Post by Jae » Mon Apr 13, 2009 5:09 pm

Wat is het verschil tussen 'folteren' en 'martelen'?
Mijn moedertaal: Engels. Mijn tweede taal: Duits.
Mijn derde, vierde, en vijfde talen: Spaans, Frans, en Nederlands (maar die ben ik nog aan het leren!)

User avatar
BrutallyFrank
Global moderator
Posts: 995
Joined: Fri Apr 20, 2007 3:47 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Gender: Male
Location: Eijsden-Margraten

Re: 'folteren' en 'martelen'

Post by BrutallyFrank » Mon Apr 13, 2009 7:15 pm

Van Dale geeft aan dat 'martelen' bedoeld is om een verklaring los te krijgen, dan zou 'folteren' puur als een strafmaatregel bedoeld moeten zijn. Maar ik ervaar dat verschil niet echt zo sterk. Volgens mij is er niet echt een verschil!

Hoogstens hebben de zelfstandig naamwoorden een verschil:
Folteraar = beul
Martelaar = slachtoffer
"Moenie worrie nie, alles sal reg kom" (maar hy het nie gesê wanneer nie!)

Image

User avatar
Jae
Superlid
Posts: 838
Joined: Sun Jul 13, 2008 7:58 pm
Location: Edmonton, Alberta, Canada
Contact:

Re: 'folteren' en 'martelen'

Post by Jae » Tue Apr 14, 2009 5:26 pm

Dank je wel, BF!
Mijn moedertaal: Engels. Mijn tweede taal: Duits.
Mijn derde, vierde, en vijfde talen: Spaans, Frans, en Nederlands (maar die ben ik nog aan het leren!)

User avatar
Amstelman
Nieuwkomer
Posts: 0
Joined: Fri Jun 24, 2011 11:27 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Gender: Male
Location: Amsterdam

Re: 'folteren' en 'martelen'

Post by Amstelman » Fri Jun 24, 2011 11:44 am

alleen; wie is zo dom om zich te laten martelen en folteren ???

ik zou voor 100% daartegen gaan vechten !!!

Edith Komes
Nieuwkomer
Posts: 2
Joined: Thu Jul 16, 2015 4:06 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: German
Second language: Dutch (Netherlands)
Third language: English
Fourth language: French
Gender: Female

Re: 'folteren' en 'martelen'

Post by Edith Komes » Thu Jul 16, 2015 4:43 pm

Hi Jae

hier beneden vind je een definitie van martelen die afkomstig is van de website van het OM (Openbaar Ministerie)
https://www.om.nl/onderwerpen/internati ... nationale/

Foltering
Foltering is in de Nederlandse wet opgenomen in de Uitvoeringswet folteringverdrag (als het gaat om foltering gepleegd in de periode 1989 - 2003) en de artikelen 1 en 8 van de Wet internationale misdrijven (als het gaat om foltering gepleegd na 1 oktober 2003). Foltering is – kort gezegd- het toebrengen van ernstige psychische of lichamelijke pijn door een ambtenaar (of met toestemming van een ambtenaar.). De dader moet een specifiek doel hebben, bijvoorbeeld het verkrijgen van een bekentenis, het discrimineren van het slachtoffer of het aanjagen van vrees.
Het verschil tussen foltering en marteling is de rol van de overheid.

En de informatie hieronder is afkomstig van de website van Amnesty International en geeft meer duidelijk het verschil weer tussen foltering en marteling.

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/en ... /marteling

Marteling
Volgens het VN-verdrag tegen marteling is marteling iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht met zulke oogmerken als het verkrijgen van inlichtingen, bestraffing, intimidatie of dwang, wanneer zulke pijn wordt toegebracht door of met instemming van een overheidsfunctionaris. Volgens rapporten van Amnesty International komen marteling, ernstige vormen van mishandeling en wrede behandeling voor in 150 landen. In zo'n zeventig landen is sprake van stelselmatige marteling. Uit Europa en Noord-Amerika worden incidenteel gevallen van marteling gemeld, veelal als vorm van politiegeweld (zoals uit Noord-Ierland, Spanje en de VS), op grote schaal echter uit Turkije. Wel lijken steeds meer overheden bereid marteling expliciet te erkennen en te veroordelen. Zo begonnen juridische tijdschriften in China midden jaren tachtig uitgebreid over marteling te rapporteren en bracht de Chinese overheid haar uitdrukkelijke veroordeling van marteling via de media en in strafprocessen tot uitdrukking.

Foltering/marteling
In documenten van de Nederlandse overheid is bij invoering van de Wet internationale misdrijven (2003) op enig moment het onderscheid aangebracht tussen 'foltering' (pijn toebrengen door mensen in overheidsdienst met het oog op bekentenis of intimidatie) en 'marteling' (alle betekenissen van dit woord). In die documenten wordt het VN-verdrag daarom aangeduid als het Verdrag tegen Foltering. Dat is verwarrend, omdat in andere talen dit onderscheid niet wordt gemaakt. Amnesty geeft daarom de voorkeur aan het woord 'marteling', in alle gevallen.

Edith Komes
Nieuwkomer
Posts: 2
Joined: Thu Jul 16, 2015 4:06 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: German
Second language: Dutch (Netherlands)
Third language: English
Fourth language: French
Gender: Female

Re: 'folteren' en 'martelen'

Post by Edith Komes » Thu Jul 16, 2015 5:01 pm

@Amstelman
Wie is er nou zo dom om zich te laten folteren ?

Als of dat een keuze zou zijn die mensen zelf maken. Dat overkomt mensen en heeft helemaal niets ermee van doen of iemand dom is of juist niet.

Ik vind het nogal een hele rare veronderstelling dat het ook maar iets met het IQ van doen zou hebben wanneer je slachtoffer wordt van marteling. Exact het tegenovergestelde is namelijk het geval. In veel landen is het juist gebruikelijk om bijvoorbeeld politieke tegenstanders te martelen. Dat zijn over het algemeen juist niet de domme mensen. Indien iemand stront dom is wordt die vaak juist niet als een bedreiging gezien door de overheid en vervalt er daardoor soms de motivatie die een corrupte overheid heeft om iemand te folteren of te martelen.

Ik heb zelf een situatie waarbij mijn vader nu al meer dan 20 jaar volstrekt wederrechtelijk wordt vastgehouden en een deel van die tijd heel erg grof wordt gemarteld. En uiteraard is mijn vader nog nooit lid geweest van een criminele of terroristische vereniging maar is hij volstrekt onschuldig.

Ik begrijp dat je een soort van jeugdig enthousiasme hebt, in de zin van ik zou er heel hard tegen gaan vechten. Maar je hebt blijkbaar geen flauw idee hoe ontzettend lastig en soms zelfs onmogelijk dat is. Ik ben er al jaren tegen aan het vechten en je je kunt je nauwelijks voorstellen hoe walgelijk en smerig een corrupte overheid of een heel erg corrupt politie apparaat is. Een corrupte staat is op sommige terreinen erger dan een criminele organisatie. Vooral omdat een corrupte overheid heel veel middelen heeft en volledig zelf bepaald wat er wel of niet onderzocht wordt. Dus indien je te maken hebt met leugenachtige en volstrekt corrupte smeerlappen die in dienst zijn van de overheid en die tijdens hun werk martelen denk je nou serieus dat die bereid zijn om het zomaar toe te geven wat ze gedaan hebben ?

Dus nogmaals: Gemarteld worden heeft helemaal niets met iemands intelligentie te doen. En ertegen aan vechten is heel erg leuk verzonnen maar is in de praktijk een verschrikkelijk lastige taak omdat een corrupte overheid of staat je leven tot een hel kan maken en vervolgens liegt dat ze barsten. Denk je nou echt dat corrupte overheden gemakkelijk bereid zijn om toe te geven wat ze aan het uitvreten zijn of zich zelf en de criminele wandaden van bepaalde overheidsambtenaren gewoon lekker gaan onderzoeken ?
Hoe meer je ertegen aan vecht, hoe erger het wordt.

Post Reply