Wat is het verschil tussen…

[woordenschat]
How do you say daddy-long-legs in Dutch? How many ways are there to say "thank you" or "you're welcome"? Post everything about vocabulary here.
Post Reply
mr_psm
Lid
Posts: 12
Joined: Fri Feb 03, 2017 7:28 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: English (Great Britain)
Second language: Dutch
Gender: Male

Wat is het verschil tussen…

Post by mr_psm » Wed Feb 15, 2017 5:32 pm

• Aanpassen aan zich / wennen aan
• Afgelopen / geledien
• Andersom / omgerkeerde
• Babbelen / kletsen
• Bestaan uit / behoren tot
• Bijzonder / Speciaal
• Heel / gehele
• Het verband / de binding
• Hetzelf / vanzelf
• Huwelijk / bruiloft
• Iets / zoiets / zo iets
• Kenmerk / eigenschap
• Knap / slim
• langzaam / traag
• Lastig / moelijk
• Omdanks / hoewel
• Omgeving / het gebied
• Onmiddellijk / meteen
• Ontdekken / vaststellen / merken
• Opmerkelijk / opvallen
• snel / vlug
• Trouwens / bovendien
• Vaststellen / blijken uit / constateren
• Voorkomen / gebeuren
• Vechten / Strijden

ngonyama
Superlid
Posts: 1317
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Wat is het verschil tussen…

Post by ngonyama » Wed Feb 15, 2017 10:48 pm

mr_psm wrote: • Aanpassen aan zich / wennen aan
"zich aanpassen" requires adjustement, a change in behavior; wennen mean losing the feeling that something is strange

• Afgelopen / geleden
Both are used to talk about the past. "Afgelopen jaar" talks about the whole year: afgelopen jaar werd er veel winst gemaakt. "Twee jaar geleden" talks about a point in time that something happened: Two years ago he got married
• Andersom / omgekeerde
Andersom is an adverb, meaning the other way around. Ik liep rechtsom om de boom; hij liep net andersom. Omgekeerd is an adjective, or originally a participle of the verb omkeren, it means turned upside down, inverted, vice versa. Dit is de omgekeerde wereld: this is the world upside down
• Babbelen / kletsen
Babbelen is a little more friendly, something a toddler would do. Kletsen can be rather negative, more like gossiping.
• Bestaan uit / behoren tot
Bestaan uit = consist of: een sandwich bestaat uit twee plakken brood met iets ertussen. Behoren tot = belong to: Muizen en olifanten behoren tot de zoogdieren.
• Bijzonder / Speciaal
This is pretty much synonymous, although they are not always used interchangeably. Often Dutch has pairs of word, one Germanic origin, the other Latinate and their use differs from person to person. Some people love 'moeilijke woorden' (Latinate ones) others prefer to stick to the Germanic ones.
• Heel / gehele
The meaning is very similar but the usage is not: de gehele wereld = heel de wereld. If you say that something stayed in one piece: dat is heel gebleven. But a whole number is: een geheel getal. Heel is a bit more colloquial that geheel.
• Het verband / de binding
Het verband is more relationship: Is er enig verband tussen A en B: Is there any relationship between a and b? Binding is e.g. a bond in the Chemical sense or it can be the physical ties that bind your skates to your shoes or so. It can also be a phychological bond as in between mother and child.
• Hetzelf / vanzelf
Hetzelf does not exist in Dutch. Hetzelfde does, it is an pronoun that means "the same" referring to a singular neuter word: hetzelfde paard: the same horse. Vanzelf is an adverb meaning automatically, out of its own volition, spontaneously. Dat gaat vanzelf over: That will heal itself, that will pass.
• Huwelijk / bruiloft
Bruiloft is the party that starts the huwelijk
• Iets / zoiets / zo iets
Iets is something: hij zei iets, maar ik verstond hem niet - he said something but I did not understand him
Zoiets is "something like that": hij heeft zoiets wel gezegd, maar - he did say something of that nature but ..
Zo iets is the combination of "in this manner" + something. Hij heeft zo iets willen zeggen, maar - he was trying to say something in that way, but
• Kenmerk / eigenschap
Kenmerk is a charactistic: something you can recognize something with. Een gespleten hoef is een kenmerk van een evenhoevige. - A cloven hoof is characteristic of an Artiodactyl.
Eigenschap is a property - Alcohol heeft de eigenschap om brandbaar te wezen - Alcohol has the property of being flammable (but so do other things)
• Knap / slim
It can both mean clever, bright, but knap is a bit friendlier. It can also mean handsome e.g. It also refers more to the achievement than the person: een knappe prestatie - an outstanding performance. Slim is more clever in the sense of coming up with a ruse. It can even have the connotation of sly.
• langzaam / traag
They are almost synonymous: slow but traag has more to do with persistence to change, e.g. traagheid = inertia
• Lastig / moelijk
Lastig can mean: being a pest, being a nuisance: een lastig kind. It can also be pesky. Een lastig probleem - a pesky problem. Moeilijk is difficult as in hard to achieve. Een moeilijke opgave
• Ondanks / hoewel
Ondanks is a preposition meaning "despite, in spite of". Hoewel is s conjuction meaning although
• Omgeving / het gebied
Gebied is area; originally the area in which someone could give the orders, jurisdiction, territory. Een omgeving is een gebied rondom een punt, surroundings
• Onmiddellijk / meteen
Both can mean immediately. Onmiddellijk can be either an adverb or an adjective: met onmiddellijke ingang: with immediate effect. Meteen is an adverb only and usually means: without delay, promptly: hij is er meteen heengegaan: he did not waste time to go there.
• Ontdekken / vaststellen / merken
Ontdekken = discover Columbus ontdekte Amerika (niet).
Vaststellen is to ascertain, to determine, to establish a fact: hij stelde vast dat er mensen woonden die hij Indianen noemde
Merken is to notice as in becoming aware: hij had niet gemerkt dat hij helemaal niet in Indië was
• Opmerkelijk / opvallen
Opmerkelijk is remarkable: Dit is een opmerkelijk feit. Opvallen is to stand out, to attract attention. Hij viel op met zijn rode haar.
• snel / vlug
Both is fast, but the connotation is not completely the same. Vlug is a bit more colloquial and refers more to a quick reaction than so a sustained high speed: more quick than fast.
• Trouwens / bovendien
Bovendien is moreover: hij is vliegensvlug. Hij is bovendien oersterk. - He is quick. And he is strong as an ox too.
Trouwens is a way of introducing something that was overlooked in the discussion a in "by the way". Hij is trouwens kampioen van Nederland. Btw he is champion of the Netherlands.
• Vaststellen / blijken uit / constateren
Constateren and vaststellen are another Latinate/Germanic pair for to determine. Blijken uit means to become apparent from. Hij is daar geweest. Dat blijkt uit de video. He was present there. The video shows that beyond a doubt.
• Voorkomen / gebeuren
Vóórkomen means to occur as in an animal living in a certain region. De leeuw komt vooral in Africa voor. It can also mean occur as in having a certain likelihood of popping up. Het komt voor dat leeuwen mensen aanvallen. - Lions attacking people is known to occur.
Voorkómen means to prevent.
Gebeuren means to happen as in a natural distaster taking place. Wat is er gebeurd? Er was een aardbeving - What happened? There was an earthquake
• Vechten / Strijden
Vechten is usually to fight as in hand-to-hand combat. Strijden is more to campaign for something, not necessarily violently. MLK streed voor burgerrechten.

mr_psm
Lid
Posts: 12
Joined: Fri Feb 03, 2017 7:28 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: English (Great Britain)
Second language: Dutch
Gender: Male

Re: Wat is het verschil tussen…

Post by mr_psm » Sat Feb 18, 2017 7:56 pm

=D> Dank u wel, ngonyama. Jouw verklaringen zijn erg nuttig!

Post Reply