People volunteer to help you speak Dutch!

Recommendations and opinions of books, dictionaries, programs, movies, shows, comedy, video players (region issues), music, websites, courses, where to buy Dutch stuff if you don't live there, etc.
Post Reply
Littlethy
Waardevol lid
Posts: 38
Joined: Sun Jul 08, 2007 7:37 pm
Mother tongue: Vietnamese

People volunteer to help you speak Dutch!

Post by Littlethy » Fri Jan 11, 2008 1:12 pm

Hello everyone

You can contact Gilde organization to ask for "taalhulp". You can meet up with a volunteer person every week just to talk over daily things (and practive your dutch)! I am trying that now...


http://www.gilderotterdam.nl/Taalhulp/index.html

Nederlands spreken met anderstaligen.

Anderstaligen die beter Nederlands willen leren spreken voor hun opleiding en werk, en om zich beter te redden in het dagelijkse leven, kunnen terecht bij Gilde.
Een groot deel van de aanbieders van Gilde vindt het leuk om met deze stadsgenoten in contact te komen en 1 keer in de week twee uur op een ontspannen en informele manier bezig te zijn met de Nederlandse spreekvaardigheid.
Op deze manier kunnen anderstaligen het Nederlands in praktijk brengen dat ze op het reguliere onderwijs of tijdens de inburgeringscursus leren of hebben geleerd.


Wat de Nederlandse spreekvaardigheid betreft, zijn er bij Gilde Rotterdam twee mogelijkheden;
SamenSpraak en Converseren kun je Leren.

SamenSpraak zijn één-op-één-contacten. De koppels bestaan uit één aanbieder en één anderstalige die door de bureaumedewerkers in contact met elkaar zijn gebracht. Zij ontmoeten elkaar wekelijks thuis of op een andere plaats, zoals bibliotheek of wijkcentrum. Om deel te kunnen nemen aan SamenSpraak moet de anderstalige minstens over NT2-niveau 1 beschikken.

Bij Converseren kun je Leren gaat het om taalhulp in groepjes. Inclusief vrijwilliger hebben die groepjes een grootte van 3 tot 6 personen. De meeste groepen hebben hun bijeenkomsten in het gebouw van CVD aan de Glashaven 42-50, maar er zijn ook groepjes die op locaties elders in de stad samenkomen. Voor deelname aan een groepje is NT2-niveau 2 vereist.


Bent u anderstalig en wilt u zich aanmelden voor SamenSpraak of Converseren kun je leren? Neem contact met ons op.
Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Neem contact met ons op.

Post Reply