Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Ideas for learning Dutch. What have you tried? What worked for you? What did not work for you?
Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Post by Crecker » Sun May 31, 2015 12:02 pm

Teodor wrote:Artikel is een het-woord -> dat artikel
Het is een artikel over de Queen - 'van de Queen' zou ik principe betekenen dat ze het artikel zelf geschreven heeft (wat - denk ik - niet het geval is). Toegegeven, het gebeurt wel eens dat mensen zich hierin vergissen.
Dank u wel, Teodor!

Voor adelcia: ik ben het eens met Dolo en Teodor. Je moet je oren oefenen om naar de taal luisteren. Vroeg of laat zul je de woorden beginnen te onderscheiden en je zult naar hun betekenissen zoeken. Natuurlijk moet je ook je leergang voordurend blijven, anders zal je werk nutteloos zijn. Dat is mijn ervaring met Engels (die ook met iedere taal goed zou moeten zijn!).
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

User avatar
BrutallyFrank
Global moderator
Posts: 995
Joined: Fri Apr 20, 2007 3:47 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Gender: Male
Location: Eijsden-Margraten

Re: Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Post by BrutallyFrank » Sun May 31, 2015 1:41 pm

Op een of andere manier blijft dit topic me aan het denken zetten. Vooral als gaat om dialecten. Ik ben zelf een dialectspreker en ik vind het geen probleem als iemands Algemeen Nederlands niet helemaal up-to-date is. Het is soms charmant, maar kan ook tenenkrommend zijn. Maar het maakt wel dat iemand een persoonlijke draai kan geven aan zijn/haar manier van uiten. Hieronder een column van Leonie Cornips, bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg. Wat mij vooral fascineert in dit verhaal is dat tweetaligheid een sociale functie heeft. Ik vraag me dan ook af of het gebrekkig spreken van een taal ook zo'n functie zou kunnen hebben?
Trouwens, Teodor: 'kemissies' is een heel gangbaar woord in mijn dialect, dus mij klinkt het helemaal niet vreemd in de oren.
Zorggesprekken
Leonie Cornips (1960, Heerlen), bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht, doet onderzoek naar de relatie tussen de gesproken talen en dialecten in Limburg en de identiteit die eraan ontleend wordt.
Hier doet ze tweewekelijks persoonlijk verslag van haar zoektocht.


Een student in deze tijd heeft een bijbaan nodig, want van een beurs alleen is nauwelijks meer te leven.

Als studenten bij mij op het Meertens Instituut als stagiaire een onderzoek willen uitvoeren, probeer ik zo goed mogelijk een onderwerp te verzinnen waarbij die bijbaan van pas komt. Bij Marijke, masterstudent aan de Vrije Universiteit, was dat onderwerp snel gevonden.

Marijke heeft een bijbaan in de thuiszorg en komt zo gemakkelijk in contact met zorgverleners en zorgvragers. Zij kan antwoord geven op de vraag hoe zorgverlener en zorgvrager ‘taal’ inzetten in dagelijkse zorgpraktijken.

De literatuur beschrijft een gesprek tussen een zorgverlener - arts, (wijk)verpleegkundige, thuiszorg - en zorgvrager als een soort opvolging van verschillende stadia die overigens behoorlijk variëren.

De interactie start met een opening (hoe is het met u?), daarna volgt het bespreken van de klacht, vragen voor onderzoek, het stellen van onderzoek, het stellen van een diagnose, informatie over de behandeling en afsluiting. In zo’n interactie stelt de zorgverlener vragen en de zorgvrager geeft antwoorden. Door de vraag-antwoord- opeenvolging zijn de gesprekspartners ongelijk aan elkaar.

Wie de vragen stelt, bepaalt wanneer de ander ‘moet’ spreken en ook de inhoud van het gesprek. Die ongelijkheid ervaren ouderen ook. Ze rapporteren dat zij zich in gesprek met een zorgverlener vaak een patiënt en kwetsbaar individu voelen.
Marijke heeft zo’n twee maanden lang de interactie tussen een mevrouw en diverse zorgverleners van de thuiszorg geobserveerd bij de ochtend- en avondzorg. Die gesprekken nam zij op. Het opnameapparaatje lag onopvallend op tafel, maar dichtbij genoeg om een duidelijke opname te kunnen maken. Hoe functioneert het dialect in deze gesprekken?

De zorgverlener die op een van de observatieochtenden aanwezig is, komt vaak bij mevrouw. Ze kennen elkaar goed en de zorgverlener spreekt het dialect van een naburig dorp. Het gesprek verloopt luchtig en ze bespreken meerdere onderwerpen die niet aan de zorg gerelateerd zijn. Beiden spreken Nederlands, maar soms is het (Veluws) dialect te horen. Voor Marijke valt er geen scherpe grens tussen ‘dialect’ en ‘Nederlands’ te trekken, want beide lopen vloeiend in elkaar over. Het gesprek begint met een gebeurtenis van een paar dagen terug. Mevrouw vertelt over steunkousen die zij aanhad, maar die niet goed zaten. De zorgverlener weet hiervan. Het is duidelijk dat mevrouw meer dialect spreekt als zij vertelt hoe de zorgverlener haar de verkeerde kousen aantrok.

Ze zegt: ‘Ik schôôf himmal mit e stoel daa netoe’ (ik schoof helemaal met een stoel daar naartoe).Wat er gebeurde, was dat gebeurde, was dat zij tijdens die handeling helemaal met haar stoel naar de vensterbank schoof. Blijkbaar zet mevrouw het dialect in om een vertrouwensband tussen de zorgvrager en zorgverlener te creëren.
Daardoor geeft ze zichzelf de mogelijkheid om over een gebeurtenis te vertellen, waarin ze zich afhankelijk en kwetsbaar voelde.

Later in het gesprek vertelt mevrouw dat zij zelf haar medicijnen bij haalt. De zorgverlener antwoordt ‘heb je wat te doen, hè’.
Mevrouw zegt dan in dialect ‘nou, wat, ik het altôô(s) we wat t doen’ (ik heb altijd wel wat te doen). Nu gebruikt ze het dialect juist om de gedachte van de zorgverlener dat zij vanwege haar leeftijd en gebreken nog maar weinig omhanden heeft, te weerspreken. Zij zet het dialect dus als verdediging in.
Marijke signaleert ook dat mevrouw bij een zorgverlener die minder vaak bij haar komt en die ze niet zo goed kent in een overwegend Nederlandse conversatie vaak ‘o,’k wêêt heul nie wat is’ (ik weet het niet) in het dialect zegt. Bij deze zorgverlener klinkt ‘ik weet niet’ als een soort verzet tegen de ongelijke relatie. Het is een teken dat zij niet door wil met het onderwerp dat de zorgverlener aansnijdt, maar dat ‘verzet’ door het gebruik van dialect wil verzachten.

Zo’n stageonderzoek, hoe klein ook, laat zien dat het gebruik van dialect niet vanzelfsprekend is. Het vervult meerdere functies die meerdere interpretaties oproepen. Maar dialect lijkt vooral aan bod te komen waar de zorgvrager in het gesprek met de zorgverlener ongelijkheid en kwetsbaarheid ervaart.

Bij dit artikel is in de originele versie 1 foto gepubliceerd.
"Moenie worrie nie, alles sal reg kom" (maar hy het nie gesê wanneer nie!)

Image

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Post by Teodor » Sun May 31, 2015 4:24 pm

BrutallyFrank wrote:Ik vraag me dan ook af of het gebrekkig spreken van een taal ook zo'n functie zou kunnen hebben?
Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Een heel interessant artikel trouwens.
Trouwens, Teodor: 'kemissies' is een heel gangbaar woord in mijn dialect, dus mij klinkt het helemaal niet vreemd in de oren.
Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, gezien de nabijheid van Wallonië.

User avatar
BrutallyFrank
Global moderator
Posts: 995
Joined: Fri Apr 20, 2007 3:47 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Gender: Male
Location: Eijsden-Margraten

Re: Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Post by BrutallyFrank » Sun May 31, 2015 5:16 pm

Teodor wrote:
BrutallyFrank wrote:Ik vraag me dan ook af of het gebrekkig spreken van een taal ook zo'n functie zou kunnen hebben?
Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Een heel interessant artikel trouwens.
Ik bedoel dat mensen misschien niet netter of niet platter gaan praten om te voorkomen dat er afstand wordt gecreëerd binnen hun omgeving. Dus geen onvermogen om het te doen, maar een bewuste keuze. Dan bedoel ik dus niet mensen die zich voor het moment aanpassen, maar echt in zo'n omgeving thuis zijn.
"Moenie worrie nie, alles sal reg kom" (maar hy het nie gesê wanneer nie!)

Image

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Post by Teodor » Sun May 31, 2015 5:53 pm

BrutallyFrank wrote:
Teodor wrote:
BrutallyFrank wrote:Ik vraag me dan ook af of het gebrekkig spreken van een taal ook zo'n functie zou kunnen hebben?
Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Een heel interessant artikel trouwens.
Ik bedoel dat mensen misschien niet netter of niet platter gaan praten om te voorkomen dat er afstand wordt gecreëerd binnen hun omgeving. Dus geen onvermogen om het te doen, maar een bewuste keuze. Dan bedoel ik dus niet mensen die zich voor het moment aanpassen, maar echt in zo'n omgeving thuis zijn.
Inderdaad, taal heeft per definitie een sociale functie, en meestal passen we onszelf aan om geen afstand te creëren tussen onze omgeving, om ervoor te zorgen dat er een soort 'gemeenschap' bestaat tussen de gespreksgenoten. Af en toe is dat natuurlijk niet het geval: het gebeurt dat iemand bewust netter gaat spreken dan z'n gesprekspartner, omdat hij wil overkomen als 'intelligenter', 'beschaafder' enz... Of denk maar aan de manager of zakenman die extra veel Engelse woorden gaat gebruiken, om aan te tonen dat hij wel héél belangrijk is.

Er is wel één zeer vervelende manier om je aan te passen aan je gesprekspartner, nl. wanneer sommige mensen té eenvoudig gaan spreken met niet-moedertaalsprekers en soms bijna on-grammaticaal gaan spreken ("Hoe jij heten?"). Het gebeurt gelukkig niet zo vaak (hoop ik), maar is zeer dom. Ten eerste omdat je je gesprekspartner hindert in zijn taalontwikkeling, en ten tweede omdat je je gesprekspartner dreigt te onderschatten: het is niet omdat hij of zij misschien nog niet zelf correct kan spreken dat hij correct taalgebruik niet zou kunnen begrijpen.

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Post by Crecker » Mon Jun 01, 2015 11:53 am

BrutallyFrank wrote:
Teodor wrote:
BrutallyFrank wrote:Ik vraag me dan ook af of het gebrekkig spreken van een taal ook zo'n functie zou kunnen hebben?
Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Een heel interessant artikel trouwens.
Ik bedoel dat mensen misschien niet netter of niet platter gaan praten om te voorkomen dat er afstand wordt gecreëerd binnen hun omgeving. Dus geen onvermogen om het te doen, maar een bewuste keuze. Dan bedoel ik dus niet mensen die zich voor het moment aanpassen, maar echt in zo'n omgeving thuis zijn.
Soms gebruik ik wat dialectsexpressies met mensen die vandaan mijn regio komen om een idee beter te uiten. Zoals in elke taal, kunnen dialecten woorden hebben die better aan situaties aanpassen dan je moedertaal, die, misschien, dat bepaald concept niet heeft.
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

User avatar
BrutallyFrank
Global moderator
Posts: 995
Joined: Fri Apr 20, 2007 3:47 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Gender: Male
Location: Eijsden-Margraten

Re: Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Post by BrutallyFrank » Mon Jun 01, 2015 5:36 pm

Maar zou je zelfs een tongval proberen te verbergen? Ik denk b.v. aan Chantal Janzen en Twan Huys. Beiden afkomstig uit Limburg, maar waar Janzen zich een hard 'G' heeft aangeleerd, blijft Huys met een zachte 'G' spreken. Zou dit ook kunnen komen door hun vak: Janzen in showbusiness, Huys als journalist?
"Moenie worrie nie, alles sal reg kom" (maar hy het nie gesê wanneer nie!)

Image

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Post by Crecker » Tue Jun 02, 2015 4:14 pm

Ik woon nu 400km ver van mijn thuisland. Ik heb hier een nieuw accent gekregen (ook al ik die niet wilde veranderen). Wanneer ik terug naar huis ga, merken mijn vrienden mijn accent op. De plaats waarin je je leven hebt besteed, kan aan je manier van spreken een nieuwe vorm geven.
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

estarling
Superlid
Posts: 265
Joined: Mon Apr 07, 2014 7:01 am
Country of residence: Romania
Mother tongue: Romanian
Second language: English
Gender: Male
Location: sailing

Re: Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Post by estarling » Tue Mar 29, 2016 2:05 pm

Hallo Cracker.
U hebt een hele dialoog gezet die zeer interesant was om te volgen.
Tussen alle ideeen en suggesties heb ik iets nuttig ook gevonden.
Ik heb een vraag alstublieft: Wat is uw taal niveau nu na een jaar sinds uw eerste vraag over taal oefening?
Bent u steviger met het Nederlands? Praat u sneller en duidelijker? Mijn taal niveau is nog laag, maar ik hoop dat dit soort vergaderingen de algemene vaardigheden kunnen verbeteren.
Als ik vroger zei, is de serie '' FC de Kampioenen'' (op youtube) ook een goed middel om onze Nederlands kennis ontwikkelen.
Fijne dag!
Last edited by estarling on Sat May 07, 2016 5:14 pm, edited 1 time in total.
***** De onderlijning van fouten en de kritiek over deze tekst zijn welkom.

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Post by Crecker » Tue Mar 29, 2016 7:14 pm

estarling wrote:Hallo Cracker.
U hebt een heel lang dialoog gezet die zeer interesant was om te volgen.
Tussen alle ideen en suggesties vond ik iets nuttig ook.
Ik heb een vraag alstublieft: Wat is uw taal niveau nu na een jaar sinds uwe eerste vraag over taal oefening?
Bent u steviger met het Nederlands? Praat u sneller en duidelijker? Mijn taal niveau is nog laag,
maar ik hoop dat dit type vergadering kun de algemene vaardigheden verbeteren.
Als ik vroger zei, is FC de Kampioenen (op youtube) ook een goed middel om onze Nederlandse kennis ontwikkelen.
Fijne dag!
Hallo estarling!
Ik weet mijn niveau niet, ik heb geen cursus gevolgd en ik ben niet voortdurend geweest met het studeren. Maar ik voel me bijna volledig zeker als ik zeg dat ik kan teksten lezen en begrijpen ook als er wat verkeerde woorden zitten. Ik kan gesproken Nederlands soms begrijpen (ik woon in Italië, dus mijn enkele ervaring komt van mijn vriend aan die met zijn familieleden spreekt). Met het schrijven ben ik van mij nog niet zo overtuigt. Dit kan je snappen van dit bericht. Vaak gebruik ik een woordenboek om zinnen te maken.
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

estarling
Superlid
Posts: 265
Joined: Mon Apr 07, 2014 7:01 am
Country of residence: Romania
Mother tongue: Romanian
Second language: English
Gender: Male
Location: sailing

Re: Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Post by estarling » Wed Mar 30, 2016 8:21 am

Dag Crecker,

Nou, ik zie je een serieuze steuning hebt om Nederlands te leren.
Het gaat goed met jouw tekst, mijn mening.
Om Nederlands te luisteren gebruik ik de volgende: nederlands.fm/bnr.
Daar heb je altijd nieuws en verslagen.
Last edited by estarling on Sat May 07, 2016 6:04 pm, edited 2 times in total.
***** De onderlijning van fouten en de kritiek over deze tekst zijn welkom.

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Post by Crecker » Wed Mar 30, 2016 5:29 pm

estarling wrote:Dag Crecker,

Nou, ik zie je hebt een serieuze steuning om Nederlands te leren.
Het gaat goed met jouw tekst, mijn mening.
Om Nederlands te luisteren gebruik ik de volgende: nederlands.fm/bnr,
daar heb je altijd nieuws en verslagen.
Dank je :)
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

estarling
Superlid
Posts: 265
Joined: Mon Apr 07, 2014 7:01 am
Country of residence: Romania
Mother tongue: Romanian
Second language: English
Gender: Male
Location: sailing

Re: Een taal kunnen lezen maar niet kunnen praten

Post by estarling » Fri Apr 01, 2016 11:08 am

adelcia wrote:
Voor mij het is vreselijk, als ik iets niet begrijp.
Ik heb je klachten over 'luisteren' ophier gelezen.
Hoe gaat het? Is het nu beter?

Hieronder staat mijn aanraad.
Tijdens mijn schooltijd verscheen een nieuwe methode om Engels te studeren.
Die zegde: ''Focus niet op aparte woorden, maar luister naar de hele zin of uitdrukkingen, als een geheel.''
Als je de melodie van meestal alle dagelijkse expressies krijgt, dan alles makkelijker zullen worden.
Geen teleur! Na enkele maanden met jouw headphones op zal je het verschil voelen: je hersenen moet het luisteren leren.
Zeer lang, maar eindelijk moet je het vertaal te voelen(horen) op de achtergrond van andere activiteiten die je doet.
Ik ben ook een leerling en heb dezelfde moeite.
***** De onderlijning van fouten en de kritiek over deze tekst zijn welkom.

Post Reply