Let's practice being really formal.

Games we play within the forum itself. If you find a neat game on the web, I would place that post under “Resources and Reviews”
Post Reply
User avatar
EetSmakelijk
Retired moderator
Posts: 691
Joined: Fri Sep 02, 2005 2:33 am
Country of residence: Canada
Mother tongue: English (Canada)
Second language: French
Third language: Dutch
Gender: Female
Location: Canada

Let's practice being really formal.

Post by EetSmakelijk » Sat Mar 04, 2006 5:55 am

I am posting this in games because this would be a kind of game since we wouldn't be formal with each other on the internet. :wink:
I would like to practice using "u" instead of "je" because if I don't, I will never remember to be formal and then if I must be, I might forget and use "je" by mistake! :oops:
So I thought it might be fun to write the most formal language we can think of and practice greetings and such.
I would start except that I can't really think of anything really formal to say. ;)
If you people aren't comfortable with doing this that's ok too, I just wanted to post the idea. :grin:
Groeten,
ES, S'je, Saartje, of EetSmakelijk
:P
Mijn Esnips account is:
http://www.esnips.com/web/EetSmakelijksDutchStuff

User avatar
Bieneke
Site Administrator
Posts: 1966
Joined: Wed Aug 10, 2005 10:18 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Female
Location: Maastricht

Post by Bieneke » Sat Mar 04, 2006 12:43 pm

Hoi Es (or Miep?),

I like the idea but I do not know where to start. I will just begin with a polite question and see what happens.

Excuseer me, zou ik u misschien iets mogen vragen?
Bieneke

User avatar
van.zuid
Waardevol lid
Posts: 30
Joined: Thu Jan 19, 2006 10:01 pm
Country of residence: Serbia
Location: Belgrado (Servië)

Post by van.zuid » Sat Mar 04, 2006 1:27 pm

Jazeker, vraagt u maar.

Wilt u me iets persoonlijk vragen? :o :-D

Is this the way you want it, EetS? :)

Wim
Native speaker & moderator
Posts: 622
Joined: Fri Sep 02, 2005 7:39 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English (Great Britain)
Third language: French
Fourth language: German
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Quite a lot.
Gender: Male
Location: The Hague, Holland

Post by Wim » Sat Mar 04, 2006 3:14 pm

Ofschoon de omstandigheid dat u zich formeel en afstandelijk wenst op te stellen me niet bijzonder aanspreekt, moet ik u desondanks met klem afraden een vraag aan een Nederlander in te leiden met de beleefdheidsfrase: "Mag ik u iets vragen?" Het is namelijk mijn ervaring, dat Nederlanders - hoe open en informeel zij zich in veel gevallen ook mogen presenteren - dikwijls schrikken van deze beleefd bedoelde opening van een gesprek door een gebrekkig Nederlands sprekende buitenlander, omdat ze dan verwachten een lange en moeizame discussie te moeten aangaan over onderwerpen als de mensonterende omstandigheden waaronder gevangenen in diverse landen worden vastgehouden, de mensenrechten in China of de positie van de islam in de westerse wereld. Voorts verwachten zijn dan een verzoek voor een financiële bijdrage of ten minste een handtekening op een petitie; in elk geval iets wat tijd, geld of moeite gaat kosten. Het resultaat is daardoor vaak, dat de aangesprokene "Nee, dank u" zegt en snel doorloopt.

Mocht u dus de weg naar het station willen weten en wilt u niet met de deur in huis vallen, begin het gesprek dan met: "Meneer (of mevrouw), bent u hier bekend?" Als de aangesprokene hier bevestigend op antwoordt, kunt u hem of haar rechtstreeks vragen waar het station, het winkelcentrum of wat dan ook is.

De zin 'Bent u hier bekend?' zal u wellicht vreemd voorkomen, maar dit is het gebruikelijke idioom om te vragen of iemand de weg weet in de omgeving waar u hem of haar aantreft.

Mocht u een Engelse vertaling van het bovenstaande willen hebben, schroomt u dan niet me deze te vragen. Tot slot wijs ik u erop, dat er speciale cursussen bestaan waarin schrijvers op het hart gedrukt wordt, de hierboven gebezigde ambtelijk-formele schrijfstijl bij voorkeur niet te volgen, omdat deze in veel gevallen tot misverstanden leidt.

Met de meeste hoogachting,
W. Voortman

User avatar
EetSmakelijk
Retired moderator
Posts: 691
Joined: Fri Sep 02, 2005 2:33 am
Country of residence: Canada
Mother tongue: English (Canada)
Second language: French
Third language: Dutch
Gender: Female
Location: Canada

Post by EetSmakelijk » Sat Mar 04, 2006 5:20 pm

Kunnen u uw "texts" in Engels vertalen alstublieft? :)
ES, S'je, Saartje, of EetSmakelijk
:P
Mijn Esnips account is:
http://www.esnips.com/web/EetSmakelijksDutchStuff

User avatar
Tom
Retired moderator
Posts: 505
Joined: Fri Aug 12, 2005 10:41 pm
Country of residence: United States
Mother tongue: English
Second language: Dutch (Flanders)
Gender: Male
Location: New Jersey, USA

Attempt at translation

Post by Tom » Sat Mar 04, 2006 6:27 pm

Here is my attempt at a translation of what Wim wrote.

My apologies in advance if I got some parts wrong.

Albeit the circumstance is that you wish to put on for me a formal and standoffish appearance with a simple introduction, I must in spite of this, and with emphasis advise against posing a question to a Dutch person with the introductory polite phrase: “Mag ik u iets vragen?” { May I ask you something?}. The fact of the matter is that in my experience that Dutch people who for the most part present themselves openly and informally, often are taken aback by this politely intended lead-in to a conversation by a foreigner speaking broken Dutch, because they then expect a long and difficult discussion to follow about subjects like the degrading circumstances under which prisoners in various countries are kept, human rights in China, or the position of Islam in the western world. Furthermore they expect a request for a financial contribution or at least signature on a petition, in each case it is going to cost some of your time, money or bother. The result is therefore often that they will say to you “Nee, dank u” and quickly scurry off.

Thus, should you want to know the way to the station and don’t want to go directly to the point, begin the conversation with “Meneer (of mevrouw), bent u hier bekend? {Sir (or madam) do you know your way (a)round here?} If who you spoke to answers, you can directly ask them where the station or shopping center or whatever else you were looking for.

The sentence “Bent u hier bekend?” will perhaps appear strange, but this is the customary idiom used to ask if someone knows the area where you encountered him or her.

If you would like to have a translation of this, don’t be afraid to ask. In conclusion, I point out to you that special courses exist where writers can become impressed with each other (and maybe get into heated debate), the use of the officially formal writing style preferable should not be followed, because this in many cases leads to a misunderstanding.

With highest regards,
W. Voortman

Tom
Last edited by Tom on Sun Mar 05, 2006 4:33 pm, edited 2 times in total.

Alive and Kicking
Lid
Posts: 11
Joined: Sun Feb 26, 2006 5:10 pm
Mother tongue: Dutch (Flanders)

Post by Alive and Kicking » Sat Mar 04, 2006 9:03 pm

EetSmakelijk wrote:Kunnen u uw "texts" in Engels vertalen alstublieft? :)
Spreekt u soms Duits? Het gebruik van het meervoud doet me denken aan 'Können Sie' !

User avatar
EetSmakelijk
Retired moderator
Posts: 691
Joined: Fri Sep 02, 2005 2:33 am
Country of residence: Canada
Mother tongue: English (Canada)
Second language: French
Third language: Dutch
Gender: Female
Location: Canada

Post by EetSmakelijk » Sat Mar 04, 2006 11:11 pm

I only know a few words of German.
Thank you for the translation, Tom!
Groeten,
ES, S'je, Saartje, of EetSmakelijk
:P
Mijn Esnips account is:
http://www.esnips.com/web/EetSmakelijksDutchStuff

Wim
Native speaker & moderator
Posts: 622
Joined: Fri Sep 02, 2005 7:39 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English (Great Britain)
Third language: French
Fourth language: German
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Quite a lot.
Gender: Male
Location: The Hague, Holland

Post by Wim » Sun Mar 05, 2006 4:24 pm

Tom, bedankt voor je prachtige vertaling. Ik hoop dat ik het je niet al te moeilijk heb gemaakt.

Groetjes,
Wim

User avatar
Tom
Retired moderator
Posts: 505
Joined: Fri Aug 12, 2005 10:41 pm
Country of residence: United States
Mother tongue: English
Second language: Dutch (Flanders)
Gender: Male
Location: New Jersey, USA

Post by Tom » Mon Mar 06, 2006 3:54 am

Wim, graag gedaan.

Ik moet toegeven dat het heel moeilijk voor me was. Mijn woordenboek stond bijna in brand. Het was een echte uitdaging, maar goud waard.

No pain, no gain!

Bedankt voor alles,
Tom

Post Reply