Page 1 of 1

Color code

Posted: Tue Nov 07, 2006 6:47 pm
by Joke
Hallo allemaal,

Wanneer de vraagbaken een tekst van jullie corrigeren, gebruiken we meestal een (min of meer) standaard kleurcode. Het is waarschijnlijk wel handig om die een keer toe te lichten, zodat jullie weten wat je fout doet en andere vraagbaken dezelfde codering kunnen hanteren.

When the vraagbaken correct your texts, we usually use a (more or less) standard color code. It might be useful to explain this code properly, so that you know what you did wrong and all 'vraagbaken' can use the same code.

Blauw #0000FF
Spelfouten (alleen de fout blauw, niet het hele woord) of gebruik van verkeerde woorden (het hele woord blauw)
Typos (only the error is blue, not the whole word) or wrong word use (whole word blue).
Of ik de oorsponkelijke woorden bij verbetering met blauw doorgestreept laat staan of gewoon vervang, hangt een beetje van mijn humeur af ;)
Whether I strike through the original words when I correct in blue or just delete them, depends on my mood ;)

Rood #FF0000
Verkeerde woordvolgorde (het woord is doorgestreept op de oorspronkelijke plaats en in het rood op de goede plaats gezet).
Wrong word order (the word has been struck through at the original place and placed at the correct location in red).

Groen #008000
Ontbrekende woorden
Missing words

(Groen en tussen haakjes)
Suggestie voor een beter woord zonder dat het oorspronkelijke echt fout is.
Suggestion for a better word without the original word being wrong.

(Tussen groene haakjes)
Woord of deel van woord kan worden weggelaten, maar dat hoeft niet.
Word or part of the word can be omitted, but it doesn't has to.

Doorgestreept
Overbodig woord
Unnecessary word

Donkerblauw (en cursief) #000080
Engelse vertaling
English translation

[edit by ...] Donkerrood (en klein) en tussen edit-tags [/edit] #800000
Melding van een moderatorbewerking
Moderator edit notification.

Grijs #E8E8E8
Onzichtbaar in quotes, bijvoorbeeld voor antwoorden in oefeningen. Wordt zichtbaar bij selecteren.
Invisible in quotes, e.g. for answers in exercises. You can make it visible by selecting text.
Example wrote:Like this
Voorbeeld/Example wrote: Ne, dank Pieter, we zijn allemaal samen te gaan, zei Harriette en balde haar vuistje vast met de kaart.

>>

Nee, dank je Pieter, we zijn gaan allemaal samen te gaan, zei Harriette en balde haar vuist(je) vast met om de kaart (en ze klemde de kaart vast in haar vuist).
"No, thanks, Pieter, we will go all together", said Hariet and clenched her fist with the map tightly.
Groetjes Joke

PS. Sorry Vicky, your sentence was not as bad as this one, but I added some extra mistakes to show everthing in one sentence.

Posted: Tue Nov 07, 2006 7:04 pm
by Quetzal
Dank je, ik zal proberen dezelfde code te gebruiken.

Thank you, I'll try to use the same code.

Re: Color code

Posted: Mon May 26, 2008 4:17 am
by yeknom
hey.. thats very usefull, really, i am in another forum about improving my english. and sometimes is really chaotic... i will copy this system.. thank u very much for this idea
=)

Re: Color code

Posted: Sun Mar 04, 2012 12:12 am
by Sarahmk
Hoe streep je dan iets door? Ik zie dat nergens staan.

Re: Color code

Posted: Sun Mar 04, 2012 2:25 am
by Quetzal
Sarahmk wrote:Hoe streep je dan iets door? Ik zie dat nergens staan.
Je plaatst [ s ] voor het woord en [ / s ] erna (zonder de spaties, natuurlijk).

Re: Color code

Posted: Sun Mar 04, 2012 10:56 am
by Joke
Er is ook een knopje "s" als je een nieuw bericht schrijft (tweede van rechts). Als je daarop klikt, wordt alles wat je geselecteerd hebt doorgestreept.

Re: Color code

Posted: Sun Mar 04, 2012 3:36 pm
by Shazzy
Very helpful.
Dank je wel Joke.

Re: Color code

Posted: Mon Jul 13, 2015 9:42 pm
by Gules
How would/do you determine which colour to use when more than one issue is present? Bv. when a past participle is given when the infinitive form is used -- and also the word originally used is placed incorrectly within a clause/sentence?

Re: Color code

Posted: Tue Jul 14, 2015 12:50 am
by ngonyama
Dunno. Maybe make it purple or so? Then under the text explain what you mean by that?