What is the correct preposition 2?

The exercises are only available on the 'old forum', i.e. the forum before the January 2008 update. You can still do the old exercises here: www.dutchgrammar.com/forum/quiz.php
Post Reply
ngonyama
Superlid
Posts: 1335
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

What is the correct preposition 2?

Post by ngonyama » Thu Jul 21, 2016 10:07 pm

[Tijdens/Onder/Ondanks/Dankzij] het genot van een lekker kopje thee zat hij [onder/in/aan/wegens] volle tevredenheid en [tijdens/met/in/op] een voldaan gevoel zijn krantje te lezen.

[Over/Na/Met/Naar] een tijdje ging de bel. Hij keek [in/op/aan/over] de klok. Het was even [over/onder/om/langs] zevenen. Wie zou dat kunnen wezen?

Hij liep de deur [over/uit/boven/bij], de hoek [om/over/uit/naar] en de gang [langs/door/mee/onder] en deed de voordeur open.

Er stond een man [naast/voor/op/achter] de deur die hij niet kende.

"Goeienavond, meneer" zei de man [sinds/met/zonder/in] een bedrukt gelaat "Weet u misschien waar uw buren [heen/boven/in/naartoe] zijn? Ik zou vanavond iets [vanaf/bij/tegen/van] hen komen afhalen, maar ze zijn [op/in/achter/over] geen velden of wegen te bekennen."

"Bedoelt u de mensen hiernaast [op/aan/bij/van] de rechterkant of [op/aan/bij/van] de linkerkant?"

De man wees [na/aan/tot/naar] de linkerkant. "Die buren, de Van Amstels [te/tot/op/aan] nummer zeven".

"O, maar dan bent vast u [binnen/in/op/aan] de verkeerde straat, meneer! De mensen hiernaast heten Lieftink en die zijn inderdaad [naar/in/met/op] vakantie. Maar [aan/op/in/bij] het Bospad, even deze straat [over/uit/op/buiten] en dan [na/in/op/naar] links wonen inderdaad Van Amstels [te/tot/op/aan] nummer 7. Ik ken ze vrij goed".

"O, neem me niet kwalijk hoor. Ja, Bospad, dat is wat er [boven/op/in/achter] het kaartje stond. Dan ben ik abuis!"

"Dan kan gebeuren, hoor. Goeienavond nog!"

"Goeienavond en tot ziens"

estarling
Superlid
Posts: 266
Joined: Mon Apr 07, 2014 7:01 am
Country of residence: Romania
Mother tongue: Romanian
Second language: English
Gender: Male
Location: sailing

Re: What is the correct preposition 2?

Post by estarling » Fri Jul 22, 2016 3:26 pm

Hallo iedereen. Hier staat mijn oplossing voor de tweede oefening.

1. - [Tijdens/Onder/Ondanks/Dankzij] het genot van een lekker kopje thee zat hij [onder/in/aan/wegens] volle tevredenheid en [tijdens/met/in/op] een voldaan gevoel zijn krantje te lezen.
1.- With the joy given by a nice cup of tea he was reading with full satisfaction and fulfillment his newspaper.


2.- [Over/Na/Met/Naar] een tijdje ging de bel. Hij keek [in/op/aan (naar)/over] de klok. Het was even [over/onder/om/langs] zevenen. Wie zou dat kunnen wezen?
2.- After a while the doorbel rung. He checked the time. It was a bit over seven. Who might be there?


3.- Hij liep de deur [over/uit/boven/bij], de hoek [om/over/uit/naar] en de gang [langs/door/mee/onder] en deed de voordeur open.

3.- He left the room, passed the corner and the hall and opened the front door.


4.- Er stond een man [naast/voor/op/achter] de deur die hij niet kende.
4.- There, in front of the door, was an unknown man.

5.- "Goeienavond, meneer" zei de man [sinds/met/zonder/in] een bedrukt gelaat .
5.- Good evening – said the man with a dizzy face.


6.- "Weet u misschien waar uw buren [heen/boven/in/naartoe] zijn? Ik zou vanavond iets [vanaf/bij/tegen/van] hen komen afhalen, maar ze zijn [op/in/achter/over] geen velden of wegen te bekennen (bevinden?)."
6.- Do you know where your neighbours might be? Tonight I should pick up something from them, but they are not to be found.

7.- "Bedoelt u de mensen hiernaast [op/aan/bij/van] de rechterkant of [op/aan/bij/van] de linkerkant?"
7.- You mean the neighbors from the left or from the right?

8.- De man wees [na/aan/tot/naar] de linkerkant. "Die buren, de Van Amstels [te/tot/op/aan] nummer zeven".
8.- The men pointed towards leftside: those neighbours, family Van Amstels, by no. 7.

9.- "O, maar dan bent vast u [binnen/in/op/aan] de verkeerde straat, meneer! De mensen hiernaast heten Lieftink en die zijn inderdaad [naar/in/met/op] vakantie.
9.- Sorry, but you mistaken the street mister. The hereby people are the Lieftinks and they are trully in vacation.


10.- Maar [aan/op/in/bij] het Bospad, even deze straat [over/uit/op/buiten] en dan [na/in/op/naar] links wonen inderdaad Van Amstels [te/tot/op/aan] nummer 7. Ik ken ze vrij goed".
10.- But close to Bospad, all the way out and then on the left hand are living the family Van Amstels at number 7. I know them pretty well.

11.- "O, neem me niet kwalijk hoor. Ja, Bospad, dat is wat er [boven/op/in/achter] het kaartje stond. Dan ben ik abuis!"

11.- O, sorry for that. Sure, Bospad, this is what here on the map (business card) is written. I was wrong.


12.- "Dan kan gebeuren, hoor. Goeienavond nog!"
Ok, It just happend. Good evening!
"
12.- Goeienavond en tot ziens"
’Good evening, bye!
***** De onderlijning van fouten en de kritiek over deze tekst zijn welkom.

ngonyama
Superlid
Posts: 1335
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: What is the correct preposition 2?

Post by ngonyama » Fri Jul 22, 2016 6:50 pm

ngonyama wrote:Onder het genot van een lekker kopje thee zat hij in volle tevredenheid en met een voldaan gevoel zijn krantje te lezen.
While enjoying a nice cup of tea he was content to read his newspaper with a feeling of satisfaction

Na een tijdje ging de bel. Hij keek op de klok. Het was even over zevenen. Wie zou dat kunnen wezen?
After a while the bell rang. He looked at the clock. It was a few minutes past seven. Who could that be?

Hij liep de deur uit, de hoek om en de gang door en deed de voordeur open.
He walked out of the door, rounded the corner and cross the hall way and opened the front door

Er stond een man voor de deur die hij niet kende.
There was a man at the door that he did not know

"Goeienavond, meneer" zei de man met een bedrukt gelaat "Weet u misschien waar uw buren heen/naartoe zijn? Ik zou vanavond iets bij hen komen afhalen, maar ze zijn in geen velden of wegen te bekennen."
Good evening, sir, the man said with a sad face. Would you know where your neighbors have gone? I was going to pick up something from them,but I do not see them anywhere

"Bedoelt u de mensen hiernaast aan de rechterkant of aan de linkerkant?"
Do you mean the people next door on the right or on the left?

De man wees naar de linkerkant. "Die buren, de Van Amstels op nummer zeven".
The man pointed to the left. Those neighbors, the Van Amstels, at number 7

"O, maar dan bent vast u in de verkeerde straat, meneer! De mensen hiernaast heten Lieftink en die zijn inderdaad op vakantie. Maar op het Bospad, even deze straat over/uit en dan naar links wonen inderdaad Van Amstels op nummer 7. Ik ken ze vrij goed".

O but then you must be in the wrong street, sir! The people next door are the Lieftinks and they have indeed gone on vacation. But, at the end of this street / just across this street and then to the left is the Bospand, where on number 7 do live the Van Amstels. I know them quite well.

"O, neem me niet kwalijk hoor. Ja, Bospad, dat is wat er op het kaartje stond. Dan ben ik abuis!"
O I am sorry. Yes, Bospad is what was on the card. I must be mistaken
"Dan kan gebeuren, hoor. Goeienavond nog!"
No problem. Have a nice evening

"Goeienavond en tot ziens"
Good evening and good bye

estarling
Superlid
Posts: 266
Joined: Mon Apr 07, 2014 7:01 am
Country of residence: Romania
Mother tongue: Romanian
Second language: English
Gender: Male
Location: sailing

Re: What is the correct preposition 2?

Post by estarling » Sat Jul 23, 2016 8:36 pm

Hartstikke bedankt Ngonyama.
Ik zal naar uw oplossing en vertaling beter kijken.
***** De onderlijning van fouten en de kritiek over deze tekst zijn welkom.

Post Reply