Terwijl ik er dan zo aan toe was

[voegwoorden]
You can use a conjunction to link words, phrases, and clauses: "I studied for weeks but I passed my exam." "Can you see anything or is it too dark?" "Tell me when you are ready to go." "He is taller than I." "He made notes while[/] the teacher was talking."
Post Reply
John R. Bradbury
Lid
Posts: 5
Joined: Sat Jan 10, 2009 3:41 am
Location: New South Wales, Australia

Terwijl ik er dan zo aan toe was

Post by John R. Bradbury » Wed Jun 10, 2009 2:54 am

Terwijl ik er dan zo aan toe was

Hier is een uitdrukking van de nederlandse vertaling van een italiaanse tekst. Ik ben niet zeker, dat ik deze uitdrukking correct begrepen heb. Wat is uw oordeel?

De oorspronkelijke tekst is de eerste. Ik

Chapter 14: Sentence 9. g

1) Italian Critical Edition:

Tra tutte queste cose, pativa una croce grande, perché, essendo le feste pringipali, dovea io apparare la chiesa, sì come è costume; onde, ritrovandomi così senza memoria e priva di ogni habilità naturale, andava ad aprire i stipi 4 della sagrestia, per ponere a l’ordine le bianchierie, i fiori e tutto ciò che mi bisogniava, //27v// e mi dimenticava quello perché avea aperto, e quello che dovea cavar fuori; e andava e veniva senza potermi mai ricordare ciò che dovea fare.

2) Modern Italian Version:

Tra tutte queste cose pativo una croce grande, perché nelle feste principali, dovea io apparare la chiesa, sì come è costume; ma ritrovandomi così senza memoria, e priva di ogni abilità naturale, andavo ad aprire gli stipi della Sagrestia per ponere in ordine le biancherie i flori e tutto ciò che mi bisognava; ma mi dimenticavo quello, per cui avea aperto, e quello che dovea cavar fuori; e andavo e venivo senza potermi mai ricordare ciò che dovea fare.

3) Spanish Translation:

En medio de todas estas cosas sufría una cruz grande, porque al llegar las fiestas principales debía preparar la iglesia, como es costumbre. Por lo cual, encontrándome así, sin memoria y privada de toda habilidad natural, iba a abrir los armarios de la sacristía para poner en orden los manteles y las flores y todo lo que me hacía falta, y me olvidaba de para qué los había abierto y de lo que debía sacar; e iba y venía sin lograr acordarme de lo que debía hacer.

4) Dutch Translation:

Temidden van al deze dingen had ik een groot kruis te dragen. Want bij de hoogfeesten moest ik de kerk versieren zoals dat gebruikelijk was. Terwijl ik er dan zo aan toe was, zonder geheugen en ontdaan van elke natuurlijke vaardigheid, ging ik naar de sakristie, maakte daar de kasten open om het linnengoed in orde te brengen en de bloemen en al het andere dat nodig was, maar was dan intussen al vergeten waarom ik ze opengemaakt had en wat ik er uit moest halen.

The Dutch translator translates the text as: Terwijl ik er dan zo aan toe was, zonder geheugen en ontdaan van elke natuurlijke vaardigheid – “While I there then so on it to was, without memory and deprived of every natural ability”.

Note the Dutch idiom: ik er ... zo aan toe was – “I on it to was”, translates the Italian ritrovandomi – “finding myself”. When certain prepositions indicating direction are added to the indefinite pronoun er, the preposition aan is also added, to indicate the movement, i.e., er + toe = er aan toe – “to it”. Consequently, the sequence: Terwijl ik er dan zo aan toe was translates into English as: “So then when I went there”. The verb zijn normally indicates position only, but when it is combined with the preposition toe – “to”, the idea of movement inherent in the preposition toe takes precedence, and the verb zijn becomes simply a “dummy verb”, i.e., its function is simply to give the preposition toe the force of a verb. The verb form that we have here: toe was, translates into English as “went”. This affects er … aan, so that the expression: er … aan toe was translates into English as: “went there”. The force of the English verb form: “went there”, in turn affects the translation of Terwijl – “While”, so that we have to translate it into English as: “When”. The remaining words: dan zo – “then so”, keep their meaning in English, but not their position in the expression. Consequently, the entire Dutch expression: Terwijl ik er dan zo aan toe was translates into English as: “So then when I went there”.

You can contact me on email: brad41@tpg.com.au

Nausea
Waardevol lid
Posts: 35
Joined: Wed Jun 03, 2009 1:21 am
Country of residence: Sweden
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: Swedish
Third language: English
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Terwijl ik er dan zo aan toe was

Post by Nausea » Wed Jun 10, 2009 6:08 am

Ergens aan toe zijn is ergens klaar voor zijn. Maar deze zin betekent er slecht aan toe zijn, dus je ziek voelen. Wat dat met finding myself te maken heeft beats me. Ritrovandomi is eerste persoon singular van het ww ritrovarsi wat belanden of terechtkomen betekent. Mischien bieden deze woorden een oplossing?
Nausea, die iedereen met een allergie waarschuwt. Het bericht kan sporen van belering en ironie bevatten.

User avatar
Quetzal
Retired moderator
Posts: 2173
Joined: Sat Nov 04, 2006 11:51 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Location: Belgium

Re: Terwijl ik er dan zo aan toe was

Post by Quetzal » Wed Jun 10, 2009 2:14 pm

It's not precisely a literal translation, but then we don't have a literal translation for Italian "ritrovandomi ...", Spanish "encontrandome ..." or even the English "finding myself ...". "Er ... aan toe zijn" merely means "to be in a certain state", though it's only used with negative states, usually as Nausea said "er slecht aan toe zijn". I'm not sure what the point of your last paragraph was... it's an idiom, indeed, so I'm not sure why you would want to do such an elaborate analysis of the literal meaning when it's clear you shouldn't take it literally.

I have to say it's a rather inelegant phrase, though. There are surely simpler and better flowing ways of saying the same thing in Dutch.

Post Reply