Toch ??

[modale partikels]
The Dutch use words like 'nou', 'toch', 'hoor', 'maar', 'wel', 'eens', or 'even' to modify the tone of a sentence. Their only function is to reflect the mood or attitude of the speaker. In spoken Dutch, there is hardly a phrase that does not contain one of these hard-to-explain words.
Post Reply
littlemamanl
Lid
Posts: 7
Joined: Sat Feb 07, 2009 10:20 pm
Location: nederland

Toch ??

Post by littlemamanl » Mon Apr 13, 2009 12:06 pm

Wat is beteken van TOCH ??
soms met maar toch , en soms alleen Toch
ik begrijp het niet van :eek:

User avatar
MaxJ
Superlid
Posts: 149
Joined: Sat Feb 07, 2009 6:29 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: Afrikaans
Fourth language: German
Gender: Male
Location: Apeldoorn

Re: Toch ??

Post by MaxJ » Mon Apr 13, 2009 12:13 pm

Toch kan een stopwoord/vulwoord zijn maar ook een vraag naar bevestiging(right, don't you) of iets uitdrukken wat weer gebeurt(again).

"Ik ga toch niet alleen naar de bakker."
"I'm not going alone to the baker."

"Je gaat nu naar huis, toch?"
"You are going home now, right?"

"Nu is er toch weer iets verkeerd gegaan."
"Something wrong happened again."
Sale
2 Hale
1 Betale

User avatar
JazzedPotato
Superlid
Posts: 722
Joined: Sun Mar 15, 2009 6:23 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: 5:Spaans (lerend)
Gender: Female
Location: Amsterdam
Contact:

Re: Toch ??

Post by JazzedPotato » Mon Apr 13, 2009 12:49 pm

littlemamanl wrote: soms met maar toch , en soms alleen Toch
Een kleine aanvulling op de hierboven genoemde betekenissen van het woord 'toch'.
A minor addition to the abovementioned meanings of the word 'toch'.

'Maar toch' kan ook gebruikt worden om een (schijnbare) tegenstelling aan te geven. Min of meer vergelijkbaar met het Engelse woord 'yet'.
'Maar toch' may also be used to indicate a (apparant) contradicition. More or less comparable to the English word: 'yet'.

'Hij hield niet erg van taart, maar toch was hij voor de gezelligheid vaak in Irma's bakkerij te vinden'.
'He was not very fond of pie, yet he could often be found in Irma's bakery because of the company.'

'Zij was een nuchter mens, maar toch was zij tot over haar oren verliefd op hem'.
'She was a grounded person, yet she was head over heels in love with him'.

'Hij was het niet van plan, maar toch kocht hij een bloemetje om het weer goed te maken'.
'He didn't plan to do it, yet he found himself buying flowers to make things up again'.

Groetjes,

- Jazzed-
" Roam with young Persephone.
Plucking poppies for your slumber . . .
With the morrow, there shall be
One more wraith among your number
. "

User avatar
Jae
Superlid
Posts: 838
Joined: Sun Jul 13, 2008 7:58 pm
Location: Edmonton, Alberta, Canada
Contact:

Re: Toch ??

Post by Jae » Mon Apr 13, 2009 1:11 pm

littlemamanl: 'Toch' is een partikel. Het is moeilijk om partikels uit te leggen! Ze hebben geen eigenlijke betekenis, maar ze hebben wel een functie. Je kunt het woord dus altijd weglaten zonder de betekenis van de zin te veranderen. Maar als je echt "Nederlands" wilt klinken, is het goed om een gevoel te krijgen voor de partikels. Andere partikels zijn bijvoorbeeld: 'wel', 'best', 'hoor'. En zoals jij zelf hebt gemerkt, kan 'maar' ook een partikel zijn.

(En Max: ik zelf geloof niet in zogenaamde "stopwoorden". Taalkundigen kunnen namelijk altijd aantonen dat zulke woorden een zinvollere functie hebben dan gewoon een paar milliseconden tijd vullen.)
Mijn moedertaal: Engels. Mijn tweede taal: Duits.
Mijn derde, vierde, en vijfde talen: Spaans, Frans, en Nederlands (maar die ben ik nog aan het leren!)

User avatar
JazzedPotato
Superlid
Posts: 722
Joined: Sun Mar 15, 2009 6:23 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: 5:Spaans (lerend)
Gender: Female
Location: Amsterdam
Contact:

Re: Toch ??

Post by JazzedPotato » Mon Apr 13, 2009 2:07 pm

Jae wrote:littlemamanl: 'Toch' is een partikel. Het is moeilijk om partikels uit te leggen! Ze hebben geen eigenlijke betekenis, maar ze hebben wel een functie. Je kunt het woord dus altijd weglaten zonder de betekenis van de zin te veranderen. Maar als je echt "Nederlands" wilt klinken, is het goed om een gevoel te krijgen voor de partikels. Andere partikels zijn bijvoorbeeld: 'wel', 'best', 'hoor'. En zoals jij zelf hebt gemerkt, kan 'maar' ook een partikel zijn.

(En Max: ik zelf geloof niet in zogenaamde "stopwoorden". Taalkundigen kunnen namelijk altijd aantonen dat zulke woorden een zinvollere functie hebben dan gewoon een paar milliseconden tijd vullen.)

Ik ben het wel met je eens. Het verschil zit hem denk ik vooral om nuance, de 'lading' die je aan iets wat je zegt geven wilt.
Je kunt in veel gevallen inderdaad 'toch' weglaten en nog een goede zin hebben in grammaticaal opzicht, maar je zegt niet hetzelfde voor de luisteraar (en goede verstaander ;) ).

'Hij had lang naar het concert uitgekeken, maar nu had hij geen zin om te gaan omdat het regende '.

'Hij had lang naar het concert uitgegeken, maar toch had hij nu geen zin om te gaan omdat het regende'.


Inhoudelijk staat er min of meer hetzelfde. Toch krijgt de luisteraar in de tweede zin een veel duidelijkere beleving van het contrast.
In de eerste zin wordt alles na 'maar' als het ware een terzijde, terwijl in de tweede zin (met beklemtoning van 'maar toch' ) het paradoxale, de tegenstelling veel duidelijker naar voren komt mijns inziens. :)


I agree with you. I think the difference is in nuance especially, the 'charge' you wish give to something you're saying.
In many cases you can leave out 'toch' and still have a gramatically sound and proper sentence, yet for the person listening (attentively ;)) you are not saying the same thing.

'He had been looking forward to the concert for a long time, but now he didn't feel like going because it was raining'.

'He had been looking forward to the concert for a long time, yet now ('that it came to it') he didn't feel like going because it was raining'.


Both sentences mean more or less the same. Yet the person listening will have a much clearer perception of the contrast in the second sentence.In the first sentence everything after 'but' is more or less an 'afterthought', whereas in the second sentence (with emphasis on 'maar toch'/ yet') the paradox, the contradiction is much more highlighted I think. :)
" Roam with young Persephone.
Plucking poppies for your slumber . . .
With the morrow, there shall be
One more wraith among your number
. "

User avatar
Bieneke
Site Administrator
Posts: 1966
Joined: Wed Aug 10, 2005 10:18 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Female
Location: Maastricht

Re: Toch ??

Post by Bieneke » Mon Apr 13, 2009 3:15 pm

Zie ook het subforum "Modal particles": viewforum.php?f=41
Bieneke

littlemamanl
Lid
Posts: 7
Joined: Sat Feb 07, 2009 10:20 pm
Location: nederland

Re: Toch ??

Post by littlemamanl » Mon Apr 13, 2009 5:29 pm

dank je wel

Post Reply