Mee = nu?!

[modale partikels]
The Dutch use words like 'nou', 'toch', 'hoor', 'maar', 'wel', 'eens', or 'even' to modify the tone of a sentence. Their only function is to reflect the mood or attitude of the speaker. In spoken Dutch, there is hardly a phrase that does not contain one of these hard-to-explain words.
Post Reply
Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Mee = nu?!

Post by Crecker » Mon Sep 01, 2014 12:17 pm

Hallo!

Ik heb nu begonnen met het luisteren naar JOE fm. Hij is een Belgische radio en je kunt een Top 2000 Muziek op de website vinden. Je kunt voor je favoriete nummer stemmen en de titel van de stemmingpagina is "Stem mee op de Top 2000". Ik kan de betekenis van "mee" in deze zin niet begrijpen en als je de zin met Google Translate vertaalt, wordt "mee" vertaald als "nu". Waar of niet waar? Dank u wel!

***

Hello!

I've started listening JOE fm. It is a Belgian radio and you can find a Top 2000 Music on the website. You can vote for your favourite song and the title of the voting page is "Stem mee op de Top 2000". I can't understand the meaning of "mee" in this sentence and if you translate it with Google Translate, "mee" is translated as "nu". Right or wrong? Thank you very much!
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Mee = nu?!

Post by Teodor » Mon Sep 01, 2014 2:08 pm

Hmmm... 'nu' is een heel vreemde vertaling van 'mee'. Ik kan geen enkel geval bedenken waarin het woord hetzelfde betekent als 'nu', maar waarschijnlijk ben ik niet creatief genoeg.

'Mee' kun je eigenlijk beschouwen als een afgeleide van het voorzetsel 'met'. Je kunt het gebruiken als bijwoord, maar ook om samengestelde werkwoorden mee(!) te op te bouwen - zoals hier 'meestemmen'. Als onderdeel van een samengesteld werkwoord duidt het er meestal op dat het subject hetzelfde doet, dat hij of zij ook deelneemt aan de handeling samen met anderen. Soms kun je het in het Engels vertalen als 'along'. "Stem mee" kun je in het 'Dunglish' vertalen als 'vote along'; het is een uitnodiging om deel te nemen (of: mee te doen) aan het stemmen.

***

Hmmm.. 'now' is a very strange translation of 'mee'. I can't imagine any case in which I would translate it with 'now', but I'm probably just not creative enough.

'Mee' can be considered as a derivation of the preposition 'met' (with). You can use it as an adverb, but also to 'compose' separable verbs - such as 'meestemmen'. When it's part of a separable verb, it usually indicated that the subject does the same as others, that he or she participates in the action, joining others. Sometimes it can be translated into English as 'along '. A Dunglish translation of 'stem mee' might be 'vote along'. It's basically an invitation to the listener to participate (meedoen) in the voting.

***

Voorbeelden/Examples

Als bijwoord of vorm van 'met':
"Bemoei je er niet mee! Bemoei je met je eigen zaken" -> "Don't meddle! Mind your own business!"
When answering the phone: "Spreek ik met de heer Janssens?" "Ja, daar spreekt u mee." -> "Is this Mr. Janssens?" "Yes, that's me."

Werkwoorden:
- meebrengen - bring along, bring with you -> "Jan is teruggekeerd uit vakantie en heeft veel souveniers meegebracht." -> "Jan has returned from holidays and has braught a lot of souvenirs (with him)."
- meekomen -> "Wij gaan naar het strand. Kom je mee?" -> "We're going to the beach. Will you join us?"
- meespreken -> "Een operatie kan pijn doen. Ik kan ervan meespreken." -> "An operation can be painful. I can testity to that."
- meewerken -> "Ik heb meegewerkt aan een medisch experiment." -> "I've participated in a medical experiment."
- meezingen -> "Hij zong mee met de muziek." - "He sang along with the music./He joined the singing."
- meevoelen -> "Ik voel mee met de slachtoffers." - "I sympathise with the victims."

'Mee' is a very productive particle. There's hardly a verb in the Dutch language that can never be accompanied with 'mee'. I don't have a facebook account, so there's a chance people might one day ask me "Waarom facebook je niet mee?" ("Why don't you join us in facebooking? Why don't you facebook along with us?") - it's never happened yet that they used exactly this neologism, but it's certainly not impossible.

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Mee = nu?!

Post by Crecker » Mon Sep 01, 2014 2:24 pm

Dank u wel, Teodor! Dat is nu heel duidelijk. Ik had "meestemmen" op een paar woordenboeken gezocht maar ik had geen resultaat gevonden.
***
Thank you, Teodor! That's clear now. I had searched for "meestemmen" on a few dictionaries but I had no results.
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

Post Reply