School projcet

Would you like to learn Dutch in exchange for teaching your native language? Are you a native Dutch speaker and are you looking for someone who can help you with studying English? Or Russian? Japanese? Post it here!
Post Reply
Mahlin
Nieuwkomer
Posts: 4
Joined: Mon Mar 09, 2015 10:30 pm
Country of residence: Germany
Mother tongue: German
Second language: English
Third language: Dutch (Netherlands)
Gender: Female

School projcet

Post by Mahlin » Mon Mar 09, 2015 10:36 pm

Hey, ik moet een project in school afgeven en ik ben niet zeker of de tekst juist is. Ik wil vragen of iemand mijn tekst controleren kan.
Ik hoop jullie kan me helpen. :o #-o

User avatar
BrutallyFrank
Global moderator
Posts: 997
Joined: Fri Apr 20, 2007 3:47 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Gender: Male
Location: Eijsden-Margraten

Re: School projcet

Post by BrutallyFrank » Mon Mar 09, 2015 10:39 pm

Plaats het maar hier ...
"Moenie worrie nie, alles sal reg kom" (maar hy het nie gesê wanneer nie!)

Image

Mahlin
Nieuwkomer
Posts: 4
Joined: Mon Mar 09, 2015 10:30 pm
Country of residence: Germany
Mother tongue: German
Second language: English
Third language: Dutch (Netherlands)
Gender: Female

Re: School projcet

Post by Mahlin » Wed Mar 11, 2015 1:30 pm

Euregio
De Euregio bestaat sinds 1958 en wil de grensoverschrijdende samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied verbeteren. Ervoor is de grensoverschrijdende verband van 129 Duitse en Nederlandse steden, gemeenten en (Land-)Kreise.
De Euregio heeft een grote doel. De deelregio's zullen tot één verzorgingsgebied samengroeien waarin je goed leven en werken kan en de grens geen grote rolt meer speelt. Het resultaat is een regio met een verhogerde levenskwaliteit en economische kracht.
Euregio is een voorbeeld voor de samenwerking in de EU en zul de mensen de EU „tastbaar“ maken omdat de Euregio de doelen en het beleid van de EU in de praktijk brengen.

Ze zijn op vele terreinen actief. Ten eerste op de sociaal-culturele integratie die bedoeld dat de mensen in de grensgebieden van elkaar iets over hun verschillende culturen kunnen leren. Door de nauwe contact leren ze niet alleen maar theoretisch maar ook praktisch iets over de andere cultuur. Deze kennis helpt de mensen de grens te overwinnen, elkaar te begrijpen en samen te werken. Daarom heeft de Euregio verschillende projecten, bijvoorbeeld „EUREGIO wisselt uit“. Deze project heeft het doel dat de relatie tussen Duitse en Nederlandse scholen verbeterd wordt. Erdoor leren de kinderen de andere taal en cultuur kennen.
Het tweede terrein is de sociaal-economische ontwikkeling die de kansen voor burgers,bedrijven, organisaties en aangesloten gemeenten aan beide zijden van de grens uitbreiden bevorderen. Als gevolg ervan verliest de grens haar scheidende eigenschap en laat zien dat de grens en juiste mogelijk is. De EUREGIO bevordert de grensoverschrijdende sociale en economische ontwikkeling op volgende gebieden: economie, technologie, innovatie, duurzame regionale ontwikkeling, integratie en maatschappij. De EU ondersteunt projecten van de EUREGIO op deze gebieden. Dat laat zien dat de EUREGIO de interesses van de EU vertegenwoordigt.
Burgeradvisering is het derde terrein van de EUREGIO en bevat een informatiebureau voor burgers welke hun helpen als ze nog vragen over de grensoverschrijdende samenwerking hebben. Deze bureau is nodig omdat de grens nog niet naadloos verslagen wordt. Vooral bij de verschillen in de wetgeving, het belastingstelsel en zulke geval helpt de burgeradvisering. Voornamelijk nemen grenspendelaars deze hulp in beslag omdat er tips over wonen en werken gegeven wordt.
Het vierde terrein is de tussengemeentelijke samenwerking en zul bepalde thema's anspreken omdat deze belangrijk zijn voor een grensoverschrijdende samenwerking. Bijvoorbeeld het openbare vervoer, de opbenbare veiligheid of de gezondheidszorg. En deze verschillen kunnen niet alleen maar met geld overwonnen werden. Ervoor zijn afspraken en gemeenschappelijke opvattingen nodig. Dat doen de partijen direct tussen elkaar of met de hup van de EUREGIO.
Deze is ook het spreekbuis van de belangen van haar angesloten gemeenten omdat zij meer kan bereiken als iedere gemeente apart.

User avatar
Bert
Superlid
Posts: 1170
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:07 pm
Mother tongue: Hungarian

Re: School projcet

Post by Bert » Wed Mar 11, 2015 10:09 pm

Verband is een het-woord.

De Euregio bestaat sinds 1958 en wil de grensoverschrijdende samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied verbeteren. Hiervoor is dit grensoverschrijdende verband van 129 Duitse en Nederlandse steden, gemeenten en regionale bestuurseenheden* opgericht.

*http://nl.wikipedia.org/wiki/Landkreis

Mahlin
Nieuwkomer
Posts: 4
Joined: Mon Mar 09, 2015 10:30 pm
Country of residence: Germany
Mother tongue: German
Second language: English
Third language: Dutch (Netherlands)
Gender: Female

Re: School projcet

Post by Mahlin » Thu Mar 12, 2015 1:38 pm

ok, zijn er nog meer fauten ?

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: School projcet

Post by Dolo » Thu Mar 12, 2015 2:16 pm

Mahlin wrote: Als gevolg ervan verliest de grens haar scheidende eigenschap en laat zien dat de grens en juiste mogelijk is.

Ik denk dat deze zin is onbegrijpelijk, vooral de deel ik heb in vette letter geplaatst.

Mahlin
Nieuwkomer
Posts: 4
Joined: Mon Mar 09, 2015 10:30 pm
Country of residence: Germany
Mother tongue: German
Second language: English
Third language: Dutch (Netherlands)
Gender: Female

Re: School projcet

Post by Mahlin » Thu Mar 12, 2015 2:45 pm

Als gevolg ervan verliest de grens haar scheidende eigenschap. Bijkomend kan je zien dat de grens en juiste mogelijk is.
beter? :)

zijn er vele grammatica of spelling fauten ?

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: School projcet

Post by Dolo » Thu Mar 12, 2015 6:09 pm

Mahlin wrote:Als gevolg ervan verliest de grens haar scheidende eigenschap. Bijkomend kan je zien dat de grens en juiste mogelijk is.
beter? :)
Welnu, wat bedoelt je met de deel in vette letter? "The border and correct is possible"? Dat is heel onzinnig volgens mij. Of is er een andere betekenis van "juiste" die ik ken niet?

User avatar
Bert
Superlid
Posts: 1170
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:07 pm
Mother tongue: Hungarian

Re: School projcet

Post by Bert » Thu Mar 12, 2015 8:58 pm

Mahlin wrote:Oké, zijn er nog meer fouten?
Helaas heb ik niet zoveel tijd, maar laten we je volgende zin onder de loep nemen:

De Euregio heeft een grote doel. → De Euregio heeft een groot doel.

Doel is een het-woord, net zoals verband.

ngonyama
Superlid
Posts: 1335
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: School projcet

Post by ngonyama » Fri Mar 13, 2015 4:23 am

Mahlin wrote:Euregio
De Euregio bestaat sinds 1958 en wil de grensoverschrijdende samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied verbeteren. ErDaarvoor is dehet grensoverschrijdende verband van 129 Duitse en Nederlandse steden, gemeenten en (Land-)Kreise voor.
De Euregio heeft een grotegroots doel. De deelregio's zullen tot één verzorgingsgebied samengroeien waarin je goed leven en werken kan en de grens geen grote roltrol meer speelt. Het resultaat is een regio met een verhogerdeverhoogde levenskwaliteit en economische kracht.
Euregio is een voorbeeld voor de samenwerking in de EU en zulzal voor de mensen de EU „tastbaar“ maken omdat de Euregio de doelen en het beleid van de EU in de praktijk zal brengen.

Ze wie?wat? zijn op vele terreinen actief. Ten eerste op de sociaal-culturele integratie die bedoeldten doel heeft dat de mensen in de grensgebieden van elkaar iets over hun verschillende culturen kunnen leren. Door dehet nauwe contact leren ze niet alleen maar theoretisch maar ook praktisch iets over de andere cultuur. Deze kennis helpt de mensen de grens te overwinnen, elkaar te begrijpen en samen te werken. Daarom heeft de Euregio verschillende projecten, bijvoorbeeld „EUREGIO wisselt uit“. DezeDit project heeft het doel dat de relatie tussen Duitse en Nederlandse scholen te verbeterend wordt. ErDaardoor leren de kinderen de andere taal en cultuur kennen.
Het tweede terrein is de sociaal-economische ontwikkeling die de kansen voor burgers,bedrijven, organisaties en aangesloten gemeenten aan beide zijden van de grens uitbreiden bevorderen ??. Als gevolg ervan verliest de grens haar scheidende eigenschapkarakter en het? laat zien dat de grens en juiste mogelijk is??. De EUREGIO bevordert de grensoverschrijdende sociale en economische ontwikkeling op volgende gebieden: economie, technologie, innovatie, duurzame regionale ontwikkeling, integratie en maatschappij. De EU ondersteunt projecten van de EUREGIO op deze gebieden. Dat laat zien dat de EUREGIO de interessesbelangen van de EU vertegenwoordigt.
Burgeradvisering is het derde terrein van de EUREGIO en bevatdit behelst? een informatiebureau voor burgers welkedat hun helpten als ze nog vragen over de grensoverschrijdende samenwerking hebben. DezeDit bureau is nodig omdat de grens nog niet naadloos verslagen? wordt. Vooral bij de verschillen in de wetgeving, het belastingstelsel en zulke gevaldergelijke helpt de burgeradvisering.Het zijn Vvoornamelijk nemen grenspendelaars die op deze hulp in beslageen beroep doen omdat er tips over wonen en werken gegeven wordt.
Het vierde terrein is de tussengemeentelijke samenwerking en deze zulzal bepaalde thema's aanspreken omdat deze belangrijk zijn voor een grensoverschrijdende samenwerking. Bijvoorbeeld het openbare vervoer, de opbenbare veiligheid of de gezondheidszorg. En deze verschillen kunnen niet alleen maar met geld overwonnen werdenworden. Ervoor zijn afspraken en gemeenschappelijke opvattingen voor nodig. Dat doen de partijen direct tussenonder elkaar of met de hup vanvia de EUREGIO.
Deze is ook hetde spreekbuis van de belangen van haar angesloten gemeenten omdat zij meer kan bereiken alsdan iedere gemeente apartafzonderlijk.

Erg goed, hoor!

Twee dingetjes waar je op moet letten:

zul komt alleen voor bij de inversie van de jij-vorm: je zult - dan zul je; Zul je? Anders is het zal: ik zal, hij zal etc.

Een voornaamwoordelijk bijwoord als "ervoor" heeft nooit de klemtoon. (Althans nooit op het "er" gedeelte). Met klemtoon wordt het hiervoor of daarvoor. Daardoor komt "ervoor" zelden aan het begin van een zin voor, zeker niet als je terug wilt verwijzen naar de vorige zin.

Een zin kan wel met "er" beginnen als de zin een wat onpersoonlijk karakter heeft. In dat geval verwijst "er" niet terug naar een vorgie zin maardan krijg je meestal wel scheidbaarheid "Er" ....... "voor"...

Hmm, ik ben het bij nader inzien niet met mijzelf eens dus.... Als de klemtoon op iets anders ligt kan 'ervoor' wel terugslaan op de vorige zin, maar wordt dan gescheiden en vaak niet vooraan gezet:

De mensen leren er de andere cultuur door kennen.
Daar leren de mensen de andere cultuur door kennen.

Een ander detail is dat als je "er" vooraan zet je meestal iets onbepaalds krijgt:

Er is een samenwerkingverband voor
Daar is het samenwerkingsverband voor.


Het blijft een lastige taal. :-?

andreengels
Superlid
Posts: 384
Joined: Thu May 20, 2010 11:00 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Gender: Male

Re: School projcet

Post by andreengels » Sun Mar 15, 2015 4:24 pm

Dolo wrote:
Mahlin wrote:Als gevolg ervan verliest de grens haar scheidende eigenschap. Bijkomend kan je zien dat de grens en juiste mogelijk is.
beter? :)
Welnu, wat bedoelt je met de deel in vette letter? "The border and correct is possible"? Dat is heel onzinnig volgens mij. Of is er een andere betekenis van "juiste" die ik ken niet?
Ik denk dat er bedoeld wordt: "... de grens juist een mogelijkheid is"

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: School projcet

Post by Dolo » Sun Mar 15, 2015 5:20 pm

andreengels wrote:
Ik denk dat er bedoeld wordt: "... de grens juist een mogelijkheid is"
Ja, deze zin is zeker juist, maar degene van Mahlin is gewoon onbegrijpelijk, denk ik.

User avatar
Bert
Superlid
Posts: 1170
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:07 pm
Mother tongue: Hungarian

Re: School projcet

Post by Bert » Sun Mar 15, 2015 6:11 pm

Dolo wrote:
andreengels wrote:
Ik denk dat er bedoeld wordt: "... de grens juist een mogelijkheid is"
Ja, deze zin is zeker juist, maar die van Mahlin is gewoon onbegrijpelijk, denk ik.
Voor zover ik weet, kan degene alleen een persoon aanwijzen.

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: School projcet

Post by Teodor » Sun Mar 15, 2015 6:22 pm

Bert wrote:
Dolo wrote:
andreengels wrote:
Ik denk dat er bedoeld wordt: "... de grens juist een mogelijkheid is"
Ja, deze zin is zeker juist, maar die van Mahlin is gewoon onbegrijpelijk, denk ik.
Voor zover ik weet, kan degene alleen een persoon aanwijzen.
Daarover zijn de meningen verdeeld. Maar persoonlijk vind ik het vreemd klinken om met 'degene' naar een zaak te verwijzen.

Meer informatie: http://taaladvies.net/taal/advies/vraag ... oor_zaken/

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: School projcet

Post by Dolo » Sun Mar 15, 2015 7:53 pm

Nou, ik was niet zo zeker erover mezelf. Dank jullie voor de verklaring.

Post Reply