Minotij haat de toekomst

Dit is het hoekje voor de creatieve geesten onder ons [this is the corner for the creative minds among us]. Begin je eigen verhaaltje, schrijf mee met een verhaaltje van iemand anders of schrijf zelfs een gedicht in het Nederlands! [start your own story, continue a story that someone else started or even write a poem in Dutch!]
Forum rules
When correcting Dutch texts, (most) vraagbaken use a colour code to distinguish between different types of mistakes. See also: viewtopic.php?f=3&t=753&p=5506#p5506
Post Reply
User avatar
Spiral
Lid
Posts: 12
Joined: Tue Nov 17, 2009 12:47 am
Mother tongue: Serbian
Second language: English

Minotij haat de toekomst

Post by Spiral » Mon Jan 18, 2010 5:15 pm

Dit is geen verhaaltje van mij, het was door een bekende Servishe schrijver, Milorad Pavić, geschreven. Het is eigenlijk een klein partje uit zijn boek Starmantel-De Astrologische Gids voor de onwetenden.
Ik vind het niet zo makkelijk om te vertalen maar ik probeer wel.
Minotij haat de toekomst

- Je hebt echt niet van Minotij gehoord?
- Nee- zei ik, maar de diepe vrouwenstem die deze bijzondere naam uitsprak bleef voor altijd in mijn oren door te klinken. Ik heb die naam lang gehoord met een verkeerde accent, zoals de vriending van mij toen zei.
- Het kan niet zo zijn dat je niks over Minotij weet!
- Wat moet ik weten?
- Hoe bedoel je? De man is al een jaar op je verliefd.
- Zo? Waarom zegt hij dat dan niet?
- Hij is van plan om het te zeggen. Hij weet uit z'n hoofd alle gerechten van die jij houdt, wijnen die jij drinkt en alle kleuren die jij draagt. En niet alleen dat. Hij koopt al meubels.
- Wat meubels?
- Meubels voor jullie toekomstige liefdesnestje.
- Dat meen je toch niet!
- Ja, hij heeft al een keuken met een messing afzuigkap gekozen en een dubbelbed onlangs gebracht in z'n woning in Parijs Straat. Hij heeft alles wat je zou kunnen wensen.
- Nooit van gehoord.
- Nou, je hoor wel.
- Hoe zei je dat die gast heette?
- Minotij.
- Watvoor naam is dat?
- Ik weet het niet. Volgens mij, heeft hij wat Griekse oorsprong. Maar,zeg, hij is een vreemde man. Hij kan zijn droom op iemand vuren, net als een pijl. Soms, in de straat, kan hij mensen herkennen die nooit 50 zullen zijn. Hij kent alle maats van jou en hij koopt al haarspelden en strohoeden voor jou. Hij heeft een boekenplank vol met boeken die je dol op bent.

Dat is wat de vriendin van mij zei.Binnenkort heb ik een briefje van hem ontvangen. Het schreef:

Je bent een Weegschaal (Libra).Oppervlak 538, rechte klimming Alpha: middelweg 15. Het is de 7de teken van de dierenriem, een zuidelijke hemel sterrenbeeld,correspondeert met de eerste herfstmaand.De Zon gaat door deze teken van September 23 tot Oktober 22...Libra is een luchtteken,kardinaal,mannelijk. Venus is de heerser van jouw teken. De boodschap van je sterren is: "Je gedachten zijn nooit kalm, ze fladderen en vliegen altijd net als kleine vogeltjes. Wie zou hun zulke vleugels geven,als een duifje,om naar goed te vliegen en daar te blijfen. (no,don't ask me, I don't even know for sure what this sentence means in serbian :D )"Nu iets over mijzelf... Ik ben een vrouwelijke teken. Maar in mijn teken,Venus is ook de heerser...

Natuurlijk was ik bang voor de eerste afspraak met Minotij. Minotij bleek niet bang te zijn. Hij benaderde mij op en nacht en mijn ogen veranderde hun kleur onder(if this means nothing then would "door" do?) zijn blik. Hij leek op een bardeloos heidense god...

I'll post my english translation as well, in order to help you get a better idea of what I'm trying to say.

Minotay hates the future


- You really haven't heard of Minotay?
- No- said I,but the deep female voice which pronounced this peculiar name remained to resound in my ears forever.
Long have I heard that name with a faulty accent,like my friend pronounced it then.
- It can't be that you know nothing about Minotay!?
- What should I know?
- What do you mean what? The man's been in love with you for a year now!
- So what? Why doesn't he say so?
- He's planning to. He knows by heart all the meals you like, the wines you drink and all the colours you wear.
And not only that. He's already buying furniture.
- What furniture?
- The furniture for your future love-nest.
- You're kidding!
- No, he has already picked a kitchen with brass exhaust fan and brought a double bed the other day into his flat in Paris street. He has everything one may wish for.
- Never heard.
- Well you will.
- What did you say the guy's name was?
- Minotay
- What kind of name is that?
- I don't know. I guess it has some greek origin. But look, it's a strange man. He can fire his dream at someone, like an arrow. Sometimes,in the street, he can tell pedestrians that will never turn 50. He knows all your sizes and is already buying you hair pins and straw hats. He has a shelf full of books you like...

That's what my friend told me. Soon enough, I received something like a love letter from Minotay. It read:

You are libra. Surface 538, right ascension Alpha:mean value 15h. It's the seventh sign of the zodiac, southern sky constellation,corresponds to the first autumn month.The Sun passes through this sign between September 23 and October 22... Libra is an air sign,cardinal,masculine.Venus is the ruler of your sign. The message of your stars is: " Your thoughts are never still, always flutter and fly like small birds. Who would give them such wings, like a dove, to fly into good and rest there." Now something about me... I am a feminine sign. But in my sign, Venus also rules...

Naturally, I feared the first meeting with Minotay. It turned out that Minotay didn't fear. He approached me one night and my eyes changed colour under his look.He resembled a beardless pagan god...

Btw, this writer is quite an unusual one.(Well, was - he passed away recently) If you like reading slightly twisted stuff, check him out. I see two novels have been translated into Dutch:
Het Chazaars Woordenboek
(Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1989)
and
Landschap Geschilderd met Thee
(Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1992)

User avatar
Bieneke
Site Administrator
Posts: 1966
Joined: Wed Aug 10, 2005 10:18 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Female
Location: Maastricht

Re: Minotij haat de toekomst

Post by Bieneke » Fri Jan 22, 2010 7:35 am

Spiral wrote:Dit is geen verhaaltje van mij, het was is door een bekende Servische schrijver, Milorad Pavić, geschreven. Het is eigenlijk een klein partje deeltje uit zijn boek Starmantel-De Astrologische Gids voor de onwetenden.
Een partje is een deeltje met een specifieke vorm. Het is een deel van iets ronds, zoals een pizza of een taart. Een mandarijn heeft ook partjes.
Ik vind het niet zo makkelijk om te vertalen maar ik probeer het wel.
Minotij haat de toekomst

- Je hebt echt niet van Minotij gehoord? --> Kan wel (net als in de Engelse tekst), maar een vraag begint normaal met inversie ("Heb je echt niet van Minotij gehoord?")
- Nee- zei ik, maar de diepe vrouwenstem die deze bijzondere naam uitsprak bleef voor altijd in mijn oren doorklinken. Ik heb die naam lang gehoord met een verkeerde accent (een verkeerde uitspraak), zoals de vriending van mij toen zei.
- Het kan niet zo zijn dat je niks over Minotij weet!
- Wat moet ik weten?
- Hoe bedoel je? De man is al een jaar op je verliefd.
- Zo? Waarom zegt hij dat dan niet?
- Hij is van plan om het te zeggen. Hij weet uit z'n hoofd alle gerechten van die waarvan jij houdt, wijnen die jij drinkt en alle kleuren die jij draagt. En niet alleen dat. Hij koopt al meubels.
- Wat voor meubels?
- Meubels voor jullie toekomstige liefdesnestje.
- Dat meen je toch niet!
- Ja, hij heeft al een keuken met een messing afzuigkap gekozen en onlangs een dubbelbed tweepersoonsbed onlangs gebracht in naar z'n woning in de Parijsstraat. Hij heeft alles wat je (maar) zou kunnen wensen.
- Nooit van gehoord.
- Nou, je hoort het wel.
- Hoe zei je dat die gast heette?
- Minotij.
- Wat voor naam is dat?
- Ik weet het niet. Volgens mij, heeft hij wat een Griekse oorsprong. Maar, zeg, hij is een vreemde man. Hij kan zijn droom op iemand afvuren, net als een pijl. Soms, in de op straat, kan hij mensen herkennen die nooit 50 zullen zijn. <-- Deze zin bebrijp ik niet niet helemaal. Kan hij misschien aan mensen zien dat ze de leeftijd van 50 niet zullen halen (hij heeft dus een voorspellende gave)?

Hij kent alle maats maten van jou en hij koopt al haarspelden en strohoeden voor jou. Hij heeft een boekenplank vol met boeken die waar je dol op bent.

Dat is wat de vriendin van mij zei. Binnenkort Onlangs heb ik een briefje van hem ontvangen. Het schreef "Hij (Minotij) schreef" of "Er stond in":

Je bent een weegschaal (Libra). Oppervlak 538, rechte klimming Alpha: middelweg 15. Het is de het 7de teken van de dierenriem, een sterrenbeeld aan de zuidelijke hemel sterrenbeeld, wat correspondeert met de eerste herfstmaand. De zon gaat door deze dit teken van 23 september 23 tot 22 oktober 22 ... Libra is een luchtteken, kardinaal, mannelijk. Venus is de heerser van jouw teken. De boodschap van je sterren is: "Je gedachten zijn nooit kalm, ze fladderen en vliegen altijd net als kleine vogeltjes. Wie zou hun zulke vleugels geven, als een duifje, om naar het goede te vliegen en daar te blijven. [/b](no,don't ask me, I don't even know for sure what this sentence means in serbian :D ) (Gelukkig, dan ligt het dus niet aan mij :P ) "Nu iets over mijzelf... Ik ben heb een vrouwelijke teken. Maar in mijn teken is Venus is ook de heerser...

Natuurlijk was ik bang voor de eerste afspraak met Minotij. Minotij bleek niet bang te zijn. Hij benaderde mij op een nacht en mijn ogen veranderden hun van kleur onder (if this means nothing then would "door" do? - I think 'onder' is fine, but 'door' and 'bij' are also possible) zijn blik. Hij leek op een baardeloze heidense god...

I'll post my english translation as well, in order to help you get a better idea of what I'm trying to say.

Minotay hates the future


- You really haven't heard of Minotay?
- No- said I,but the deep female voice which pronounced this peculiar name remained to resound in my ears forever.
Long have I heard that name with a faulty accent,like my friend pronounced it then.
- It can't be that you know nothing about Minotay!?
- What should I know?
- What do you mean what? The man's been in love with you for a year now!
- So what? Why doesn't he say so?
- He's planning to. He knows by heart all the meals you like, the wines you drink and all the colours you wear.
And not only that. He's already buying furniture.
- What furniture?
- The furniture for your future love-nest.
- You're kidding!
- No, he has already picked a kitchen with brass exhaust fan and brought a double bed the other day into his flat in Paris street. He has everything one may wish for.
- Never heard.
- Well you will.
- What did you say the guy's name was?
- Minotay
- What kind of name is that?
- I don't know. I guess it has some greek origin. But look, it's a strange man. He can fire his dream at someone, like an arrow. Sometimes,in the street, he can tell pedestrians that will never turn 50. He knows all your sizes and is already buying you hair pins and straw hats. He has a shelf full of books you like...

That's what my friend told me. Soon enough, I received something like a love letter from Minotay. It read:

You are libra. Surface 538, right ascension Alpha:mean value 15h. It's the seventh sign of the zodiac, southern sky constellation,corresponds to the first autumn month.The Sun passes through this sign between September 23 and October 22... Libra is an air sign,cardinal,masculine.Venus is the ruler of your sign. The message of your stars is: " Your thoughts are never still, always flutter and fly like small birds. Who would give them such wings, like a dove, to fly into good and rest there." Now something about me... I am a feminine sign. But in my sign, Venus also rules...

Naturally, I feared the first meeting with Minotay. It turned out that Minotay didn't fear. He approached me one night and my eyes changed colour under his look.He resembled a beardless pagan god...

Btw, this writer is quite an unusual one.(Well, was - he passed away recently) If you like reading slightly twisted stuff, check him out. I see two novels have been translated into Dutch:
Het Chazaars Woordenboek
(Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1989)
and
Landschap Geschilderd met Thee
(Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1992)
Dat heb je echt heel mooi vertaald. Een tijd geleden heeft iemand in Slovenië me Pavić aanbevolen, maar ik was het allang vergeten. Tot jouw bericht, dan. Zijn naam staat weer in mijn mentale boekenlijst. :-D
Bieneke

User avatar
Spiral
Lid
Posts: 12
Joined: Tue Nov 17, 2009 12:47 am
Mother tongue: Serbian
Second language: English

Re: Minotij haat de toekomst

Post by Spiral » Fri Jan 22, 2010 7:19 pm

Dank je, Bieneke, voor de correcties! Er staat een aantal domme typefouten. Image
Soms, op straat, kan hij mensen herkennen die nooit 50 zullen zijn. <-- Deze zin bebrijp ik niet niet helemaal. Kan hij misschien aan mensen zien dat ze de leeftijd van 50 niet zullen halen (hij heeft dus een voorspellende gave)?
Ja, dat is precies wat ik bedoelde. :)
(I guess in English I should have written: "He can sometimes recognize people in the street who will never turn 50" or so.)
...en mijn ogen veranderden van kleur...

:-k Ik heb dit voorzetsel echt niet verwacht. Kun je nog een paar voorbeelden met 'to change something' geven,alsjeblieft?
Last edited by Spiral on Fri Jan 22, 2010 7:29 pm, edited 1 time in total.

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Minotij haat de toekomst

Post by Grytolle » Fri Jan 22, 2010 7:28 pm

Spiral wrote:
...en mijn ogen veranderden van kleur...

:-k Ik heb dit voorzetsel echt niet verwacht. Kun je nog een paar voorbeelden met 'to change something' geven,alsjeblieft?
change something into something else = iets veranderen in iets anders
to change something = veranderen van iets (they change colour = ze veranderen van kleur)
change into something else = veranderen in iets anders (my eyes changed into empty holes = mijn ogen veranderden in lege gaten)

Snap je hoe die constructies werken nu? :)
:-)

User avatar
Spiral
Lid
Posts: 12
Joined: Tue Nov 17, 2009 12:47 am
Mother tongue: Serbian
Second language: English

Re: Minotij haat de toekomst

Post by Spiral » Fri Jan 22, 2010 7:43 pm

Dus.... "Ik heb van mijn baan veranderd" ?
"Ik ben in een bitter persoon veranderd"?

It's just that (how do I say this in Dutch?)I was pretty sure I had heard the sentence "Zij heeft het verhaal veranderd" (no preposition) somewhere. But I guess I (or they) were wrong.

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Minotij haat de toekomst

Post by Grytolle » Fri Jan 22, 2010 8:34 pm

Spiral wrote:Dus.... "Ik heb van mijn baan veranderd" ?
Ik ben van baan veranderd
Spiral wrote:"Ik ben in een bitter persoon veranderd"?
Goed!
Spiral wrote:It's just that (how do I say this in Dutch?)I was pretty sure I had heard the sentence "Zij heeft het verhaal veranderd" (no preposition) somewhere. But I guess I (or they) were wrong.
No that works too. If you want to say something like "She changed the story's atmosphere" you could say:

Ze heeft de sfeer van het verhaal veranderd
De sfeer van het verhaal is veranderd
Het verhaal is veranderd van sfeer

But with a direct object you can't use the van construction
*Ze heeft het verhaal van sfeer veranderd

You could also use doen construction:
Ze heeft het verhaal van sfeer doen veranderen

which would sound nice if you were explaining in what way she changed the atmosphere:
Ze heeft het verhaal helemaal van sfeer doen veranderen door de passages die de omgeving beschrijven markant uit te breiden
:-)

User avatar
Spiral
Lid
Posts: 12
Joined: Tue Nov 17, 2009 12:47 am
Mother tongue: Serbian
Second language: English

Re: Minotij haat de toekomst

Post by Spiral » Fri Jan 22, 2010 8:39 pm

Oh I see.

Bedankt!

Post Reply