lesgeven, een apart vak

Dit is het hoekje voor de creatieve geesten onder ons [this is the corner for the creative minds among us]. Begin je eigen verhaaltje, schrijf mee met een verhaaltje van iemand anders of schrijf zelfs een gedicht in het Nederlands! [start your own story, continue a story that someone else started or even write a poem in Dutch!]
Forum rules
When correcting Dutch texts, (most) vraagbaken use a colour code to distinguish between different types of mistakes. See also: viewtopic.php?f=3&t=753&p=5506#p5506
Post Reply
Elmar999

lesgeven, een apart vak

Post by Elmar999 » Sun Dec 22, 2013 4:07 am

Gisteren een leerlinge vertelde dat ze misschien volgend cursusjaar in Groningen medicijn zou gaan studeren. Om daar toegelaten te worden heeft ze drie aanbevelingsbrieven nodig waarvan één / welk één daarvan, vroeg ze me of ik het wilde schrijven. Ik voelde me gevleid en al vond ik het een eer, vroeg ik haar of het niet beter idee was dat onze directeur deze brief zou schrijven. Maar ze vond dat ik haar goed kende en dat ze met me een goede band had en daarom wilde ze toch dat ik de brief zou schrijven. Uiteraard ik heb / heb ik haar beloofd dat ik mijn best zou doen om een goede brief te schrijven, maar tevens maak ik een beetje zorg of ik een mooie brief kan schrijven.....

Deze leerlinge is zogenaamd een ideale leerling. Ze was altijd ijverig, respectvol, zeer net maar ook fijngesnaard en met veel gevoel en passie voor muziek. Artiestiek gezien ze is zeer aangelegd en vooral met hart op de juiste plek. Zeer trouw heeft ze altijd aandachtig naar mijn advies geluisterd en dit toegepast waardoor ze maar na twee jaar studie, een niveau van vijfde studiejaar heeft bereikt. lk bewonderde altijd haar respectvolle houding maar ook haar snel begrip als ik haar iets uitlegde. Om haar talent te laten bloeien, vaak hoefde ik haar weinig te vertellen maar een klein duwtje te geven. De muzikale expressies die ze uitte waren niet aangeleerd, maar zoals altijd, haar fijnbesnaard persoonlijkheid werd uitgedrukt via haar muziek die ze vertolkte.

Helaas moet ze nu tijdelijk stoppen met de muzieklessen en minder gaan sporten omdat ze erg druk krijgt met haar eindexamens. Ooit zei een goede kennis die een verpleegkundig leiding is, dat we allebei een werk hebben waarbij mensen komen en gaan. Alhoewel leerlingen komen en gaan, blijft het een heel bijzonder vak dat je in die aantal jaar jonge kinderen mag zien zowel geestelijk, fysiek als muzikaal groeien, maar vooral dat je je kennis mag overdragen.

User avatar
Joke
Retired moderator
Posts: 1974
Joined: Fri Jan 20, 2006 8:14 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch (in progress...)
Gender: Female

Re: lesgeven, een apart vak

Post by Joke » Fri Dec 27, 2013 7:26 pm

Elmar999 wrote:lesgeven, een apart vak
Het is niet fout om het zo te zeggen, maar de vaste uitdrukking is "een vak apart".

Ik heb weer een deel van je fouten verbeterd (vet) en een aantal fouten aangegeven die je zelf misschien kunt verbeteren (kleuren).
Op deze pagina kun je lezen over 'inversie'. Dat moet je gebruiken in de zinnen met een sterretje*.
Kijk verder naar de plaats van de rode woorden, naar de grammatica van de groene woorden, en kies een ander woord voor de blauwe woorden.
En hier ben je een woord vergeten: (...).
Elmar999 wrote:Gisteren een leerlinge vertelde* dat ze misschien volgend cursusjaar in Groningen medicijn zou gaan studeren. Om daar toegelaten te worden heeft ze drie aanbevelingsbrieven nodig en ze vroeg me of ik één daarvan wilde schrijven. Ik voelde me gevleid en al vond ik het een eer, vroeg ik haar of het niet beter idee was dat onze directeur deze brief zou schrijven. Maar ze vond dat ik haar goed kende en dat ze met me een goede band had en daarom wilde ze toch dat ik de brief zou schrijven. Uiteraard ik heb / heb ik* haar beloofd dat ik mijn best zou doen om een goede brief te schrijven, maar tevens maak ik me een beetje zorgen of ik een mooie brief kan schrijven.....

Deze leerlinge is zogenaamd een ideale leerling. Ze was altijd ijverig, respectvol, zeer net, maar ook fijnbesnaard en met veel gevoel en passie voor muziek. Artiestiek gezien ze is zeer artestiek aangelegd en vooral met ze heeft het hart op de juiste plek. Zeer trouw heeft ze altijd aandachtig naar mijn advies geluisterd en dit toegepast waardoor ze maar na twee jaar studie, een niveau van het vijfde studiejaar heeft bereikt. lk bewonderde altijd haar respectvolle houding maar ook haar snel begrip als ik haar iets uitlegde. Om haar talent te laten bloeien, vaak hoefde ik haar weinig te vertellen maar een klein duwtje te geven. De muzikale expressies die ze uitte waren niet aangeleerd, maar zoals altijd, haar fijnbesnaard persoonlijkheid werd uitgedrukt via haar muziek die ze vertolkte.

Helaas moet ze nu tijdelijk stoppen met de muzieklessen en minder gaan sporten omdat ze (...) erg druk krijgt met haar eindexamens. Ooit zei een goede kennis die een leidinggevende verpleegkundige leiding is, dat we allebei een werk hebben waarbij mensen komen en gaan. Alhoewel leerlingen komen en gaan, blijft het een heel bijzonder vak dat je in die aantal jaar jonge kinderen mag zien zowel geestelijk, fysiek als muzikaal groeien, maar vooral dat je je kennis mag overdragen.

Post Reply