Een merkwaardige ontmoeting (Wie maakt het af?)

Dit is het hoekje voor de creatieve geesten onder ons [this is the corner for the creative minds among us]. Begin je eigen verhaaltje, schrijf mee met een verhaaltje van iemand anders of schrijf zelfs een gedicht in het Nederlands! [start your own story, continue a story that someone else started or even write a poem in Dutch!]
Forum rules
When correcting Dutch texts, (most) vraagbaken use a colour code to distinguish between different types of mistakes. See also: viewtopic.php?f=3&t=753&p=5506#p5506
Post Reply
ngonyama
Superlid
Posts: 1324
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Een merkwaardige ontmoeting (Wie maakt het af?)

Post by ngonyama » Tue May 27, 2014 8:32 pm

Hij liep het pad in, omzoomd met hoge bomen, evenwijdig aan een vlug vlietend stroompje. Het weer was nu eens lekker, niet te warm en niet te koud. Vogels kwinkeleerden in de toppen van de bomen en ook in het struikgewas dat gedeeltelijk de randen van het paadje overwoekerde. Hij liep echt te genieten. Even weg van alle drukte te zijn was een grote verademing.

Het pad maakte een bocht en vernauwde zich. Het struikgewas werd dichter en de bomen wierpen diepere schaduwen. Het gefluit van de vogels verstomde allengs en het leek wel of het pad een lange tunnel geworden was waarvan hij de verlichte uitgang maar moeilijk zien kon.

Er kwam een grote gestalte hem tegemoet. Hij kon eerst geen gelaatstrekken onderscheiden, maar plotseling zag het! Het was ....

estarling
Superlid
Posts: 265
Joined: Mon Apr 07, 2014 7:01 am
Country of residence: Romania
Mother tongue: Romanian
Second language: English
Gender: Male
Location: sailing

Re: Een merkwaardige ontmoeting (Wie maakt het af?)

Post by estarling » Mon Apr 04, 2016 10:10 am

Na het lezen van deze tekst, vind ik dat de eigenaar van de tuin was tegenkomen, of andere voetganger.
Ook, de allengs ontwikkelde spanning van het verhaal suggereert een groote donkere dier, als een beer.

****
Nu, wie was daar? :-)
***** De onderlijning van fouten en de kritiek over deze tekst zijn welkom.

ngonyama
Superlid
Posts: 1324
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Een merkwaardige ontmoeting (Wie maakt het af?)

Post by ngonyama » Mon Apr 04, 2016 5:50 pm

Het was zijn buurman Piet, een beer van een kerel die vaak een truitje droeg met "Feijenoord Hooligans" erop.

"Dag, buurman, ben je ook aan de wandel?" zei hij met een in het stadion getrainde stem.

"Oh, hallo Piet! Ben jij het? Ik wist niet dat je van wandelen hield. Wat een heerlijk weer, hè?"

"Ja, dat weer zit wel goed, maar nee ik ben niet zo'n wandelaar. Maar ...

estarling
Superlid
Posts: 265
Joined: Mon Apr 07, 2014 7:01 am
Country of residence: Romania
Mother tongue: Romanian
Second language: English
Gender: Male
Location: sailing

Re: Een merkwaardige ontmoeting (Wie maakt het af?)

Post by estarling » Mon Apr 04, 2016 8:37 pm

Wat doe je rond hier, Kees? Dit plek is verweg vanaf gewone wandel padden.
Straks kom je binnen de Badlands waarin de Feyenoord hooligaans beheersen.
En let goed op! Niet alle vreemden welkom zijn.

- Geen probleem Piet, zei langzaam Kees, ik weet al dit buurt!
Ik groeide hier tussen de Feyenoord hoeligaans ook!
Eens was ik ook een van de hunne... Ik herinner me nog de waakwoord en ook de hymne.
Ik wil alleen de nieuwe ziel van de gang ontmoeten. Wie is de niewe baas van het heden?

- Wat zeg je Kees? Was jij een van de hooligaans ook geweest...?

- Ja Piet, maar dat was lang geleden.
Nu zijn alles wat anders en ik wil niet meer een woedend storend kerel zijn.

- Ok Kees, maar kijk uit! Jij bent toch een vreemde voor zij.

- Jazeker, maar ik ga door! Dag Piet.

- Dag Kees.

Nadat wandelden de beide mannen, iedereen op zijn eigen richting aan:
ene naar de donkere zijde en de andere naar de lichtend.

****
***** De onderlijning van fouten en de kritiek over deze tekst zijn welkom.

Post Reply