Sander' ongeluk

Dit is het hoekje voor de creatieve geesten onder ons [this is the corner for the creative minds among us]. Begin je eigen verhaaltje, schrijf mee met een verhaaltje van iemand anders of schrijf zelfs een gedicht in het Nederlands! [start your own story, continue a story that someone else started or even write a poem in Dutch!]
Forum rules
When correcting Dutch texts, (most) vraagbaken use a colour code to distinguish between different types of mistakes. See also: viewtopic.php?f=3&t=753&p=5506#p5506
Post Reply
Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Sander' ongeluk

Post by Dolo » Mon Mar 23, 2015 8:50 pm

Hoi iedereen, vandaag heb ik een klein verhaaltje voor mijn Nederlands les geschreven! Het zou zo goed zijn als jullie konden het controleren! Laten we gaan:

Iets vreselijks is er met Sander gebeurd! Drie weken geleden is ze van de trap gevallen! Haar vader heeft haar onmiddelijk naar de eerste hulp genomen. De dokter heeft gezegd dat Sander heeft haar been gebroken en dat ze kon niet naar school voor de volgende twee weken gaan! Haar vriendjes hebben haar bezocht en ze ook hebben haar een bosje bloemen gebracht. Toen haar oma die in de Verenigde Staten woont over het ongeluk geleerd, ze heeft naar Sander een mooi kaartje gestuurd! Om haar te bedanken, Sander heeft met haar op de laptop geschat. Ze ook heeft haar vriendin Lieke gebeld en ze hebben lang gepraat! Nu, alles is uitstekend met Sander en ze kan weer naar school gaan!

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Sander' ongeluk

Post by Teodor » Mon Mar 23, 2015 10:48 pm

Dolo wrote:Hoi iedereen, vandaag heb ik een klein verhaaltje voor mijn les Nederlands geschreven! Het zou zo goed zijn als jullie konden het controleren! Laten we gaan:

Sanders ongeluk

Iets vreselijks is er met Sander gebeurd! Drie weken geleden is zij van de trap gevallen! Haar vader heeft haar onmiddelijk naar de eerste hulp genomen gebeld. De dokter heeft gezegt dat Sander heeft haar been gebroken en dat zij konniet naar school voor de volgende twee weken niet naar school kon gaan! Haar vriendjes hebben haar bezocht en zij ook hebben haar ook een bosje bloemen gebracht. Toen haar oma die in de Verenigde Staten woont over het ongeluk geleerd had gehoord/hoorde, zij heeft zij zijn naar Sander een mooi kaartje gestuurd! Om haar te bedanken, heeft Sander heeft met haar op de laptop geschat gechat. Zij ook heeft naar haar vriendin Lieke gebeld en zij hebben lang gepraat! Nu is alles isuitstekend met Sander en zij kan zij weer naar school gaan!
Ik vind dit echt heel goed. Je kent dingen die echt voor gevorderden zijn (bijvoorbeeld de extra s bij adjectieven na iets, niets,...). Het enige waar je nog echt aandacht moet aan besteden, is de woorvolgorde na bijwoordelijke bepalingen. Ik denk trouwens dat je dit wel kent en dat het vooral een kwestie van aandacht is, want je past de regel soms zelf al toe ("Drie weken geleden is zij van de trap gevallen!" en niet "Drie weken geleden zij is van de trap gevallen!").

Sanders: de possessieve vorm bouw je door een s toe te voegen aan de naam: Sanders/Jans/Ahmeds pet. Wanneer de naam op een klinker eindigt, komt er een ' voor de s: Maria's/Dolo's pet. Een uitzondering is wanneer de naam eindigt op een 'doffe e': Inges pet. Een tweede uitzondering is wanneer de naam eindigt op een zogenaamde sisklank (s, z, sj, zj, x,...); dan schrijven we enkel een apostrof: Kees' pet. Het is wel waar dat je vaak Sander's pet zult lezen, maar dat is een spelfout (misschien gedeeltelijk omwille van de invloed van het Engels).

Sander is trouwens een typische jongensnaam. Theoretisch is het natuurlijk mogelijk dat een meisje als bijnaam Sander heeft gekregen; daarom heb ik het niet verbeterd. Maar het is toch wel heel veemd. Een typische vrouwelijke korte vorm van de naam Alexander is Sandra.

"Iets vreselijks is er met Sander gebeurd!" -> Dat is een correcte zin en zelfs een correcte woordvolgorde, maar het klinkt een beetje vreemd. Alsof je extra veel nadruk op 'iets vredelijks' wilt leggen - alsof iemand letterlijk heeft gevraagd: "Wat is er met Sander gebeurd: iets schitterends of iets vreselijks?" Natuurlijker lijkt me "Er is iets vreselijks met Sander gebeurd!"

Het is niet helemaal duidelijk wat je met 'eerste hulp' bedoelt. De ambulance? De spoeddienst? De dokter van wacht?
Of bedoel je dat vader zelf de Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO) heeft toegepast, iets wat iedereen zelf kan (of toch zou moeten kunnen)? (Dat is mogelijk: in het Servo-Kroatisch noemen ze dit inderdaad gewoon de prva pomoć, en het lijkt niet onlogisch dat dit in het Pools iets gelijkaardigs is.)

Ik moet zeggen dat ik niet zeker ben van de toevoeging van naar in "zij heeft naar Lieke gebeld". Persoonlijk vind ik "zij heeft Lieke gebeld" (zonder naar) vreemd klinken, maar ik ben er zeker van dat er moedertaalsprekers zijn die dit ook zouden zeggen. Daarom weet ik niet of het standaardtaal is of niet; misschien hangt het af van de streek. Wat zeker kan, is "zij heeft Lieke opgebeld" (en dan gebruik je nooit naar).

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: Sander' ongeluk

Post by Dolo » Mon Mar 23, 2015 11:10 pm

Teodor, ik waardeer je hulp een heleboel!

Dat is veel interessant wat je zeg over de naam 'Sander'. In de oefening is het niet bepaald of het figuur is een man of een vrouw.

Ja, ik eigenlijk bedoel de spoeddienst met 'eerste hulp'. We hebben erover geleerd gedurdende onze les. Dus "genomen" is juist in dit geval, ja?

Wat "zij heeft naar Lieke gebeld" betreft, ik heb mijn fout te laat gemerkt, jij bent sneller geweest! :-D

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Sander' ongeluk

Post by Teodor » Tue Mar 24, 2015 8:06 am

Dolo wrote:Teodor, ik waardeer je hulp een heleboel!

Dat is veel interessant wat je zeg over de naam 'Sander'. In de oefening is het niet bepaald of het figuur is een man of een vrouw.
Toch wel, wanneer je woorden als 'zij' en 'haar' gebruikt :-?
Ja, ik eigenlijk bedoel de spoeddienst met 'eerste hulp'. We hebben erover geleerd gedurdende onze les. Dus "genomen" is juist in dit geval, ja?
Hmmm... neen, zo zeg je dat niet.
De spoeddienst is een afdeling van het ziekenhuis, die je zich bezighoudt met onverwachte en dringende gevallen en die je eventueel kunt opbellen met de vraag een ambulance te sturen. Die bel je dus op, of haal je (erbij). Of: je belt om een ambulance/ziekenwagen.

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: Sander' ongeluk

Post by Dolo » Tue Mar 24, 2015 9:03 am

Oké, maar ben jij zeker over deze zin: 'Haar vader heeft haar onmiddelijk naar de eerste hulp gebeld'? Kun je echt "(iemand) naar (ergens) bellen"? Het klinkt niet zo goed in noch Engels noch Pools.

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Sander' ongeluk

Post by Teodor » Tue Mar 24, 2015 10:09 am

Dolo wrote:Oké, maar ben jij zeker over deze zin: 'Haar vader heeft haar onmiddelijk naar de eerste hulp gebeld'? Kun je echt "(iemand) naar (ergens) bellen"? Het klinkt niet zo goed in noch Engels noch Pools.
Oeps, ik denk dat ik me moet verontschuldigen: ik had je zin slecht gelezen :o Ik had namelijk niet gezien dat je haar had geschreven tussen heeft en onmiddellijk. :o Daardoor begreep ik je zin niet.

Ik ga mijn antwoord in twee stukjes verdelen. Dat lijkt me overzichtelijker :)

nemen

Ik zou eerder zeggen Sanders vader haar heeft gebracht. Maar dat is misschien omdat ik een Vlaming ben; wij maken nog een (toegegeven, subtiel) onderscheid tussen brengen en nemen; naar het schijnt doen Nederlanders dat steeds minder.
Bij'nemen (en afgeleide werkwoorden, zoals meenemen) bekijk je de handeling vanuit het vertrekpunt, bij brengen vanuit het aankomstpunt. Als ik hoor dat Sanders vader haar heeft meegenomen, dan weet ik wel dat ze zijn vertrokken met de bedoeling naar het ziekenhuis te gaan, maar niet of ze daar ook zijn aangekomen.

eerste hulp

Ik begreep ook niet helemaal wat je met eerste hulp bedoelde. Ik dacht dat je ofwel bedoelde dat vader naar de spoeddienst had gebeld, ofwel dat ie EHBO had toegepast.

EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen) bestaat uit een reeks technieken die iedereen kan aanleren en waarover organisaties als het Rode Kruis cursussen aanbiedt (bijvoorbeeld het beademen van mensen die in ademnood zitten, de handgreep van Heimlich, enz...). Op het internet vind je wel een paar gevallen waar men dit gewoon 'eerste hulp' noemt, maar die zijn toch in een minderheid. Wel bestaan er veel afgeleiden van EHBO: zo vind je websites met informatie over 'Eerste Hulp Bij Echtscheidingen', 'Eerste Hulp Bij Liefdesverdriet', 'Eerste Hulp Bij Examens', enz... Officieel bestaat de term EHBO trouwens niet meer, maar de nieuwe benamingen zijn veel minder populair.
Wikipedia geeft als vertaling van EHBO 'pierwsza pomoc' als vertaling geeft, en als beschrijving "zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala)" geeft - wat overeenkomt met onze EHBO. Vandaar mijn verwarring.

Maar nu begrijp ik dat je het over de spoeddienst (soms ook wel gewoon spoed genoemd)(szpitalny oddział ratunkowy) hebt. op Wikipedia lees ik dat de spoeddienst ook wel Eerste Hulp wordt genoemd, maar dat gebruik kende ik niet. Misschien typisch Nederlands? Of kom ik niet vaak genoeg in het ziekenhuis?

Besluit

In ieder geval, lijkt je zin correct (of bijna correct) te zijn geweest en was ik hier het warhoofd :o

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: Sander' ongeluk

Post by Dolo » Tue Mar 24, 2015 10:27 am

Nou, dank je wel voor deze overvloedig antwoord! Nu is alles zeer duidelijk.

User avatar
Bert
Superlid
Posts: 1170
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:07 pm
Mother tongue: Hungarian

Re: Sander' ongeluk

Post by Bert » Tue Mar 24, 2015 2:23 pm

Zijn vader heeft hem onmiddelijk naar de (afdeling) spoedeisende hulp gebracht. De dokter heeft gezegd dat Sander heeft zijn been heeft gebroken ...

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: Sander' ongeluk

Post by Dolo » Tue Mar 24, 2015 7:03 pm

Dank jullie! Het lijkt alsof het is niet zo gemakkelijk om een helemaal juiste tekst in het Nederlands te schrijven :-D

RichWes
Waardevol lid
Posts: 55
Joined: Mon Jan 23, 2012 3:23 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Male

Re: Sander' ongeluk

Post by RichWes » Sat Apr 04, 2015 12:46 am

Teodor wrote:Op Wikipedia lees ik dat de spoeddienst ook wel Eerste Hulp wordt genoemd, maar dat gebruik kende ik niet. Misschien typisch Nederlands? Of kom ik niet vaak genoeg in het ziekenhuis?
Ja, "Eerste Hulp" is inderdaad typisch Nederlands. De termen spoed/spoeddienst kennen vele Nederlanders wel uit het Vlaams, maar dit is beslist geen Standaardtaal in Nederland. De Vlaamse termen spoed/spoeddienst zijn in Nederland vooral bekend geworden door de destijds in Nederland veelvuldig uitgezonden VTM-serie 'Spoed'. Ondanks het matige script en matige acteerwerk m.i., was deze serie ongekend populair in Nederland.

De officiële naam van de 'Eerste Hulp' is overigens de 'Spoedeisende Eerste Hulp', waarvan vooral diens afkorting (SEH) onder medisch personeel onderling veel wordt gebruikt. 'De SEH' als consumentenbegrip is nog steeds niet echt doorgebroken in Nederland, al vind je deze letters tegenwoordig wel vaak terug op navigatie-informatieborden in Nederlandse ziekenhuizen.

Overigens is 'een SEH' in vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen tegenwoordig gecombineerd met een huisartsenpost. Deze huisarts(en) beoordeeld of hij/zij de patiënt zelf kan behandelen of dat de patiënt wordt doorgestuurd naar 'de SEH' (en vanaf daar later mogelijk weer verder naar een gespecialiseerde afdeling). Dit is gedaan omdat de huisarts meer en meer werd overslagen wanneer een Nederlander een verwonding had (in het Vlaams: kwetsure/wonde) en er dus direct mee naar 'de Eerste Hulp' ging. Vanwege de kosten en om de werkdruk op 'de SEH' te verlichten, hebben vele ziekenhuizen daarom tegenwoordig inpandige huisartsenposten operationeel.

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Sander' ongeluk

Post by Teodor » Sat Apr 04, 2015 10:13 am

RichWes wrote:Ja, "Eerste Hulp" is inderdaad typisch Nederlands. De termen spoed/spoeddienst kennen vele Nederlanders wel uit het Vlaams, maar dit is beslist geen Standaardtaal in Nederland. De Vlaamse termen spoed/spoeddienst zijn in Nederland vooral bekend geworden door de destijds in Nederland veelvuldig uitgezonden VTM-serie 'Spoed'. Ondanks het matige script en matige acteerwerk m.i., was deze serie ongekend populair in Nederland.
Ach zo, dat wist ik niet :)
Overigens was die serie (die ik ook maar matig vond) eerder in het (verkavelings-)Brabants dan in het Vlaams opgenomen ;)
(in het Vlaams: kwetsure/wonde)
Verwonding kennen we hier ook wel, hoor - en veel mensen vinden kwetsure een absoluut 'onwoord'.

Post Reply