De tekst van mijn vriend

Dit is het hoekje voor de creatieve geesten onder ons [this is the corner for the creative minds among us]. Begin je eigen verhaaltje, schrijf mee met een verhaaltje van iemand anders of schrijf zelfs een gedicht in het Nederlands! [start your own story, continue a story that someone else started or even write a poem in Dutch!]
Forum rules
When correcting Dutch texts, (most) vraagbaken use a colour code to distinguish between different types of mistakes. See also: viewtopic.php?f=3&t=753&p=5506#p5506
Post Reply
Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

De tekst van mijn vriend

Post by Dolo » Sun May 31, 2015 12:20 pm

Hallo,
Vandaag mijn vriend heeft me een bericht gestuurd waarin hij wilde dat ik zijn tekst voor les Engels corrigeren. ik heb dat gedaan en dan ik dacht dat ik kan het naar Nederlands vertalen. Dat is wat ik gedaan heb en het zou zo goed zijn als jullie konden het corrigeren.

De Engelse tekst:
Nowadays it seems that the world depends on money. We all want to provide our family and ourselves with decent conditions of living. In most cases, the way to accomplish this is to complete an academic degree, but I am strongly convinced that knowledge of the job market and the preparation from the practical side of work is much more important. We need to start by asking why young people are currently much worse prepared to work. The main reason is a very poor educational program related to the practical vocational training. In both, secondary schools and universities problem of work experience is marginalized. Governments should focus on enriching learning program with additional hours of practice like apprentice schemes, it would overcome the problem of the lack of experience among students. Secondly, another important issue is the problem of choosing the right career path. At present, we can see a lot of dilemmas affecting graduates of high schools regarding application for appropriate studies. The cause is a fear of not finding a job after finishing them. What may really help in this situation is to increase the number of visits from employers Such meeting would give pupils a better outline what academic background and abilities are presently desirable of. To sum up, I am inclined to believe that both methods mentioned above are very useful, but in my opinion a better result is given by visits from employers. It enables young people to get used to the work market in a better way and it ensures effective working life. What is more, I agree with the convicement that the first-hand knowledge is priceless.
Mijn vertaling:
Tegenwoordig lijkt het alsof de wereld af geld hangt. We willen ons gezin en onszelf met behoorlijke toestanden van leven uitrusten. In meestal gevallen, de manier om dit te volbrengen is om een academische diploma te afmaken, maar ik word sterk overtuigd dat de kennis van de arbeidsmarkt en het klaarmaken vanaf de praktische kant veel belangrijker is. We hoeven beginnen met vraagen waarom jonge mensen worden tegenwoordig veel slechter aan het werk klaargemaakt. De hoofdleiding reden daarvan is een zeer arme onderwijskundig programma verbonden aan de praktische vakopleiding.Op beide, de middelbare school en universiteiten het probleem van de werkervaring wordt genegeerd. Regeringen zouden moeten op verbetering van onderwijskundige programmas met extra uren van opleiding lijkt op leerjongen plotten focusseren, dat zou het probleem van het gebrek van ervaring tussen studenten overwinnen. Ten tweede, de andere belangrijke zaak is het probleem van kiezen van de juiste loopbaan. Tegenwoordig kunnen we veel dilemma’s zien aantasten afgestudeerden van de middelbare scholen wat vragen aan geschikte studies betreft. De oorzaak is vrees van geen baan vinden na afmaken van studies. Wat mag eigeilijk in zulke situatie helpen is een toeneming van huisbezoeken van werkgevers. Zulke ontmoetingen zouden studenten een betere omtrek geven wat de academische achtergrond en bekwaaheden willen. Om te sommeren, Ik heb de neiging om te geloven dat beide bovengenoemde manieren zijn zeer nuttig, maar volgens mij, een betere gevolg wordt door bezoeken van werkgevers gegeven. Het maakt jonge mensen capabel om in de arbeidsmarkt te beter werken en het verzekert doelmatige werken. Bovendien, Ik ben het eens met de mening dat eersthand kennis is onbetaalbaar.

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: De tekst van mijn vriend

Post by Teodor » Sun May 31, 2015 6:28 pm

Je tekst is goed, maar telt veel uitdrukkingen die misschien wat te letterlijk uit het Engels zijn vertaald. Ik denk dat het gemakkelijker is als ik iedere zin apart bespreek.
Tegenwoordig lijkt het alsof de wereld af geld hangt.
→ … alsof de wereld van geld afhangt. To depend on something: van iets afhangen
Misschien is “rond geld draait” mooier.
We willen ons gezin en onszelf met behoorlijke toestanden van leven uitrusten.
toestand = situation
conditions of living = leefomstandigheden of levensomstandigheden
“Met behoorlijke leefomstandigheden” is grammaticaal misschien niet fout, maar klinkt nogal omslachtig. Ik zou zeggen: “We willen zorgen voor behoorlijke leefomstandigheden voor ons gezin en onszelf.”
In meestal gevallen, de manier om dit te volbrengen is om een academische diploma te afmaken, maar ik word sterk overtuigd dat de kennis van de arbeidsmarkt en het klaarmaken vanaf de praktische kant veel belangrijker is.
'In meestal gevallen' is een contaminatie. Het is 'meestal' of 'in de meeste gevallen'.

Wanneer een zin begint met een bijwoordelijke bepaling (okolicznik) volgt er een inversie. “Meestal/In de meeste gevallen is de manier om dit te volbrengen...”

We zeggen dat we een diploma behalen.

We zijn van iets overtuigd. → “...ik ben er sterk van overtuigd....”

'klaarmaken vanaf de praktische kant': klinkt vreemd. Ik zou zeggen: 'praktische voorbereiding'.
We hoeven beginnen met vraagen waarom jonge mensen worden tegenwoordig veel slechter aan het werk klaargemaakt.
'Hoeven' is een heel bijzonder werkwoord, omdat het enkel wordt gebruikt in ontkennende zinnen. We zeggen wel “Je hoeft dat niet te doen.” maar nooit “Je hoeft dat (wel) te doen.” Het werkwoord 'moeten' kan wel zowel in bevestigende als in ontkennende zinnen worden gebruikt, al is er wel een klein nuanceverschil. (“Je hoeft dat niet te doen” betekent eerder “Het is niet noodzakelijk dat je dat doet”, terwijl “Je moet niet” eerder betekent “Het is noodzakelijk dat je dat niet doet.”)

Het meervoud van 'vraag' is 'vragen', met één a. Ik zou echter eerder zeggen “We moeten beginnen met de vraag...”

'Worden klaargemaakt' zou je in het Engels vertalen als “...are being prepared' en niet als 'are prepared'. Dat laatste zou je eerder kunnen vertalen als 'klaargemaakt zijn', of (wat volgens mij mooier klinkt) 'voorbereid zijn'. Klaargemaakt ben je voor iets, voorbereid ben je op iets.

Ik moet nu even weg; later zal ik naar de andere zinnen kijken.

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: De tekst van mijn vriend

Post by Dolo » Mon Jun 08, 2015 8:33 am

Teodor, zou je eigelijk naar de rest van de tekst kijken? Ik zou zo geïnteresseerd erin zijn.

Post Reply