Page 1 of 1

De Historie van Leen zoeteneus

Posted: Sun May 25, 2008 3:04 pm
by Grytolle
Dit is eigenlijk vrij oud, maar mijn uitspraak is sindsdien niet opvallend veranderd, denk ik. Als er iemand is die ook lid is van Unilang heeft hij dit misschien al gehoord. Hoe dan ook, mijn laatste opstel van het vorige semester 8)!

http://media.putfile.com/De-Historie-van-Leen-Zoeteneus

I apologize for the nonsencial content. I'm just a horrible author.

Code: Select all

De Historie van Leen Zoeteneus (The history of Leen cute-nose)
Fraaie historie en ten kleinen dele waar, mag ik u vertellen, luistert hiernaar! (Beautiful story and for a small part true, may I tell you, listen to this! (Does anyone know wherefrom this line partly is stolen?))

Der waar eens een meiske', dat men altijd, en in elke gader van het land, "Leen Zoeteneus" noemde - omdat hare' neus zo zoet was. In enen dage, toen ze in ‘t bos wandelde, zag ze plotseling ‘nen man haar tegemoetkomen. Deze man was geheel in het groen gekleed. Hij draaide zich om en verdween.

(Once upon a time, there was a girl that always, and in every part of the country, was called "Leen zoeteneus" - because her nose was so cute. One day, when she strolled in the woods, she suddenly saw a man approach her. This man was completly dressed in green. He turned around and disappeared.

Een tijdje later (wellicht waren der twee) ging ze ‘nen ontzettend grote' steen voorbij, waaraan ze geen gedachtje schonk - want haar moeder zegde altijd “Ge zult niet naar grote stenen kijken, dan waret ge meteen dood gegaan”.
(A short while later (perhaps they were two), she went past a immensely big stone, which she granted no thought - because her mother said always "You shall not look at big stones, then would you immediatly die.")

En opeens was Leen Zoeteneus in Zweden, waar ze Johan ontmoette. Ze gingen samen heen, om een tijdje te zijnent te blijven, wat ook gebeurde. Ten tijde daarvan deden ze vele dingen; dansen, lachen, vrijen en wezen - en ze wouden nooit ofte nimmer meer apart. Het werd winter, en het werd lente. Het werd zomer, en het werd herfst, en het werd weeral winter. Ze waren met zijn tweeën gelukkig, tot den laatsten hunner dagen.

(And suddenly Leen Cutenose was in Zweden, where she met Johan. They departured together, to stay for a while at his (place), which also happend. At the time of this they did lots of things; dance, laugh, make love and be - and they never ever wanted to be apart again. It became winter, and it became spring. It became summer, and it became autumn, and it became winter yet again. The two of them were happy together 'til the last of their days.)
Wow. I really can't write in English anymore :lol:

Hopefully someone get some good practice from reading/listening to this - because I suspect it's not the kind of Dutch you're used to.

Re: De Historie van Leen zoeteneus

Posted: Wed May 28, 2008 11:00 am
by kwalijkje
Grytolle wrote:I apologize for the nonsencial content. I'm just a horrible author.
Het beval me wel. Heel zoet.
Ik denk het geeft niet dat de plot heeft geen(tje) zin. Het groeit zichzelfs zoetheid. :)

Re: De Historie van Leen zoeteneus

Posted: Wed Dec 31, 2008 9:00 pm
by EetSmakelijk
Hoi Grytolle,
Hoe kan ik luisteren zonder Windows Media Player te installeren? Ik zou het bestandje willen downloaden.
Bedankt,

Re: De Historie van Leen zoeteneus

Posted: Wed Dec 31, 2008 9:24 pm
by Jae
Wat lief! :D :D :D

Re: De Historie van Leen zoeteneus

Posted: Wed Dec 31, 2008 10:26 pm
by kwalijkje
EetSmakelijk wrote:Hoi Grytolle,
Hoe kan ik luisteren zonder Windows Media Player te installeren? Ik zou het bestandje willen downloaden.
Bedankt,
Hoi ES,
Ik ben niet Grytolle. :P Heb je probeert om het met Quicktime te openen? Quicktime heeft een optie om te bewaren.

Re: De Historie van Leen zoeteneus

Posted: Wed Dec 31, 2008 10:35 pm
by EetSmakelijk
Nee, ik heb ook geen Quicktime in Windows. Misschien moet ik Safari proberen. :P
Groetjes,

Re: De Historie van Leen zoeteneus

Posted: Thu Jan 01, 2009 2:43 am
by Leen
:-D :-D dat verhaaltje had ik al even niet meer gelezen!