Wat denken jullie?

Would you like to publish your own sound files? As a Dutch native speaker, you can create sound files to help Dutch learners. If you are studying Dutch, you can record your voice to practice your pronunciation -- and ideally, let the rest of us enjoy it too. :)
Post Reply
User avatar
EetSmakelijk
Retired moderator
Posts: 691
Joined: Fri Sep 02, 2005 2:33 am
Country of residence: Canada
Mother tongue: English (Canada)
Second language: French
Third language: Dutch
Gender: Female
Location: Canada

Wat denken jullie?

Post by EetSmakelijk » Thu Jan 01, 2009 9:21 pm

Hieronder staat de tekst van de nieuwe show. Is het allemaal goed vertaald? Klinkt iedereen natuurlijk? Het is door veel mensen vertaald en daarom deze vraag want ik weet niet of woord keuze verandert door de tekst. :P
On the airplane

S = Flight attendant
P1 through P5 passengers

Vliegtuig
Airplane

Het geluid van mensen die spullen verschuiven en die bagagevakken openen.
Sounds of people shuffling stuff and overhead compartments opening

P1: Waar is plaats 14E?
P1: Where is seat 14E?

S: Daar, meneer, tussen 14D en 14F.
S: Over there, Sir, between 14D and 14F.

P1: (snobistische stem): Dank u.
P1: (in a snotty voice): Thanks.

P2 (een jong meisje): Zou u me even willen helpen om dit in een bagagevak te steken?
P2 (little girl): Could you help me put this in the overhead compartment?

S: Jazeker, ik ben blij om u te kunnen helpen.
S: Certainly, happy to be of assistance.

S: (aankondigt): Dames en heren, neemt u alstublieft plaats, want de final boarding call is al omgeroepen.
S: (announcing): Ladies and gentlemen, please take your seats as the final boarding call
has been announced...

P3: (begint te spreken, voordat S is gestopt. Een beetje opgewonden) Sorry, academisch kwartiertje.
P3 (starts to speak before S has finished, slightly winded): Sorry academic quarter.

S: U bent precies op tijd, mevrouw. Wij gingen bijna weg zonder u. Neemt u alstublieft plaats.
S: You are just on time, ma'am, we were just about to leave without you! Please take your seat.

Sounds of flipping through boarding pass papers

S: 4A, uw plaats is links naast het raam.
S: 4A, on your left there by the window.

S: Dames en heren. De piloot heeft het lampje “fasten seatbelts” aangezet.
Zorgt u ervoor, dat uw bagage in bagagevakken boven uw hoofd of onder
de stoel voor u is opgeborgen.
S: (announcing): Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Please ensure that all carry-on luggage is securely stowed in the overhead bins
or under the seat in front of you.

S: Dames en heren, namens Tongbreker Airlines welkom aan boord van de vlucht 25.
Non-stop service van New York tot Amsterdam.
S: Ladies and gentlemen, on behalf of Tongebreker Airlines, I would like to welcome you
to flight 25. Non-stop service from New York to Amsterdam.

T1: Ik heb me net gerealiseerd dat ik bang ben om te vliegen. Ik ben nooit in een
vliegtuig geweest. Ik dacht dat het cool zou zijn, maar nu dat ik hier ben...
T1: I didn't realize this, but I'm afraid to fly. I have never been on a plane before.
I thought flying was going to be cool, but now that I'm here...
T2: Ik ben ook nooit in een vliegtuig geweest maar ik ben niet bang!
T2: Well I've never been on a plane either but I'm not afraid!
T1: Dat komt omdat je dapperder bent dan ik.
T1: That's because you are braver than I am.
T2: Nee hoor, ik trek me die dingen gewoon minder aan.
T2: Nope, I'm just less worried about things.

Geluid van een taxiënd vliegtuig.
Sounds of plane taxi'ing

T2: Oeh, nu dat ik erover nadenk, ben ik ook een klein beetje nerveus.
T2: Well, actually, come to think of it, I am a bit nervous.
T1: Ai, het is zo te zien besmettelijk.
T1: Aww, it must be contagious.

Geluid van iemand die door de zak achteraan de voorste zetel rommelt.
Sounds of rummaging through pocket on back of seat in front

T2: Kijk eens, ik heb een boekje gevonden waarin staat hoe je vliegangst kan overwinnen.
Het heet: "De Tongbreker Airlines Gids voor Relaxatie tijdens Vluchten".
Een wel erg lange titel, maar het ziet er interessant uit.
T2: Look, I have found a booklet about how to overcome the fear of flying. It's called
"The Tongbreker Airlines Guide to Relaxation During Flights. "
Darn long title but looks interesting.
T1: O, ik heb ook een exemplaar, laat ons er maar even in lezen.
T1: Oh, I got a copy too; we should both read it.

Geluid van geblader terwijl de T's lezen.
Sounds of pages turning as the Ts read

T2: Nu voel ik me niet meer zo gespannen.
T2: I don't feel so nervous now.
T1: Ik ook. Ik ben zelfs helemaal kalm! Ik kan er niet op wachten om in de lucht
te zijn!
T1: Same here. I feel just the opposite – ready to get in the air!

Geluid van een vertrekkend vliegtuig.
Sound of plane taking off

T1: We zijn in de lucht! Dit is leuk!
T1: We're in the air! This is fun!
T2: Ja! Kijk eens naar dat uitzicht!
T2: Yeah, just look at that view!
T1: Niet het uitzicht, gekkerd, het gevoel! Voel de kracht van de motor! Hm, ik denk
dat ik beter over motorén kan spreken.
T1: Not the view, silly – the feeling! Feel that engine's power! Um, I guess I should
say engines.
T2: Het gevoel vond ik een beetje eng. Ik bedoelde het uitzicht. Oei, mijn oren
staan op springen, heeft er iemand een stukje kauwgum?
T2: The feeling was a bit scary, I meant the view. Ah man, my ears are popping, anybody
got any gum?

[INSERT TONGBREKER GUM COMMERCIAL HERE]

P3: Ik voel me niet zo goed. Ik heb mijn pilletje tegen luchtziekte niet genomen voordat we instapten.
P3: I don't feel well. I forgot to take my airsickness pills before boarding.

P2: Mama, ik verveel me en ik heb honger.
P2: Mum, I'm bored and I'm hungry.

P4: Hier is een boterham. Wil je een kleurboek? Ik heb een nieuwe gekocht.
P4: Here is a sandwich. Would you like a colouring book? I bought a new one.

P2: Dank je wel, mama!
P2: Thanks mum!

T2: De film begint. Ik ga hem bekijken. Ik zie jou in een uurtje of twee.
T2: The movie is starting. I am going to watch it so I'll see you in two hours.

T1: Ik ga wel een beetje slapen.
T1: I'm going to sleep instead.

T2: Het is een griezelfilm, ik dacht dat je toch van griezelige films hield.
T2: It's a horror movie, I thought you loved scary movies?

T1: Ja, maar ik ben al nerveus genoeg als ik eraan denk dat ik met Nederlandstaligen moet praten, zo ik ga de griezelige dingen nu maar even overslaan. Verder ben ik ook erg moe.
T1: Yes, but I am nervous enough about speaking to Dutch people so I think I will skip the scary things for now. Besides, I am also very tired.

T2: Slaap dan maar een beetje, tot straks.
T2: Ok, take a little catnap and I'll see you later.


Six hours later the movie has long since ended, food has been served, and the flight is coming to an end.

T1: Wij zijn er bijna. Heb je gemerkt dat wij de hele tijd Nederlands hebben gesproken?
T1: We're getting close. Did you notice we've been speaking Dutch all this time?
I never noticed that!
T2 (lacht): Ja, je hebt gelijk. Ik begon automatisch Nederlands te spreken, toen wij aan boord
waren. We worden misschien nog echte Nederlanders!
T2 (laughs): You're right, I just switched to Dutch automatically when we boarded.
Maybe we're really becoming Dutch!

P5 (in het Nederlands natuurlijk!): Jullie spreken trouwens heel goed Nederlands. Ik zat vol bewondering naar jullie mooie uitspraak te luisteren.
P5 (in Dutch, of course): You two speak very good Dutch, by the way! I've been
sitting here admiring your nice pronunciation!

T1 (fluisterend): O, ze waren aan het meeluisteren. Zullen wij van nu af aan wat zachter spreken.
T1 (whispering): Oh, they were listening to us. Let's talk quietly from now on.
T2 (fluisterend): Of misschien kunnen we beter eventjes zwijgen.
T2 (whispering): Or maybe not talk at all.

Sound of plane landing

S: Dames en heren. Welkom in Amsterdam. Het is bewolkt en het is 14 graden. Namens
de bemanning willen wij graag u bedanken voor het vliegen met Tongbreker Airlines.
Wij wensen jullie een prettige verblijf in Amsterdam.
S: Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam. The current weather is partly cloudy
and a nice 14° C. On behalf of the crew we would like to thank you for flying Tongbreker
Airlines. We hope you enjoy your stay in Amsterdam.

De motoren worden uitgeschakeld. De vlucht is voorbij en de passagiers komen aan in Amsterdam.
Engines shut off. The flight is over and the travellers are now in Amsterdam.
P.S. De stage directions zijn niet belangrijk. :P
ES, S'je, Saartje, of EetSmakelijk
:P
Mijn Esnips account is:
http://www.esnips.com/web/EetSmakelijksDutchStuff

User avatar
Ome Jorge
Superlid
Posts: 223
Joined: Tue Jan 02, 2007 10:48 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: Spanish
Gender: Male
Location: Amersfoort, Netherlands

Re: Wat denken jullie?

Post by Ome Jorge » Sun Jan 04, 2009 1:03 am

EetSmakelijk wrote:
S: Jazeker, ik ben blij om u te kunnen helpen. [-X :arrow: Ik doe het graag voor u.
S: Certainly, happy to be of assistance.

S: Dames en heren, namens Tongbreker Airlines welkom aan boord van de vlucht 25. :arrow: ... heet ik u welkom aan boord van vlucht 25.
Non-stop service van New York tot Amsterdam.
S: Ladies and gentlemen, on behalf of Tongebreker Airlines, I would like to welcome you
to flight 25. Non-stop service from New York to Amsterdam.

T2: Kijk eens, ik heb een boekje gevonden waarin staat hoe je vliegangst kan overwinnen.
Het heet: "De Tongbreker Airlines Gids voor Relaxatie tijdens Vluchten". :arrow: De Tongbreker Airlines gids voor Ontspanning tijdens Vluchten
Een wel erg lange titel, maar het ziet er interessant uit.

T1: O, ik heb ook een exemplaar, laat ons er maar even in lezen. :arrow: We moeten het allebei lezen.
T1: Oh, I got a copy too; we should both read it.

T2: De film begint. Ik ga hem bekijken. Ik zie jou in een uurtje of twee. :arrow: Ik ga er naar kijken. Ik zie je over een uurtje of twee.
T2: The movie is starting. I am going to watch it so I'll see you in two hours.

T1: Ja, maar ik ben al nerveus genoeg als ik eraan denk dat ik met Nederlandstaligen moet praten, zo ik ga de griezelige dingen nu maar even overslaan. :arrow: .... dus ga ik de griezelige (enge) dingen nu maar even overslaan.
T1: Yes, but I am nervous enough about speaking to Dutch people so I think I will skip the scary things for now. Besides, I am also very tired.

S: Dames en heren. Welkom in Amsterdam. Het is bewolkt en het is 14 graden. :arrow: Het is halfbewolkt. (partly clouded)
Namensde bemanning willen wij graag u bedanken voor het vliegen met Tongbreker Airlines. :arrow: ...willen wij u graag bedanken voor het vliegen ...
Wij wensen jullie een prettige verblijf in Amsterdam. :arrow: Wij wensen u een prettig verblijf in Amsterdam. (Eenmaal u gebruiken is altijd u gebruiken.)
S: Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam. The current weather is partly cloudy
and a nice 14° C. On behalf of the crew we would like to thank you for flying Tongbreker
Airlines. We hope you enjoy your stay in Amsterdam.
Dit wordt een goede uitzending van het DGH!

OJ :mrgreen:

Post Reply