Page 2 of 2

Posted: Tue Jan 02, 2007 11:45 pm
by Bieneke
Hoi :-)

Mijn suggesties zijn groen.
BeDeKe wrote:
Quetzal wrote:(act 2)

MRS FAIRFAX: Meneer Rochester, hier is juffrouw Eyre.

ROCHESTER (Een strenge, mannelijke stem): Ah, de nieuwe gouvernante voor Adele. Toon juffrouw Eyre haar stoel./ Gaat u zitten, juffrouw Eyre {Laat juffrouw Eyre gaan zitten.} (Na een korte pauze). Dat is alles, mevrouw Fairfax. Ik zal u wel roepen als ik u nodig heb.

MRS FAIRFAX: Ja, meneer.

Geluid: Deur wordt gesloten

ROCHESTER: Draai uw gezicht naar het vuur, juffrouw Eyre, zodat ik u beter kan zien. Zo, dat is beter. Nu dan: u komt van--

JANE: Van Lowood School, meneer, in Westshire.

ROCHESTER: Ah, een weeshuis {tehuis voor wezen}. Hoe lang bent u daar geweest?

JANE: Acht jaar.

ROCHESTER: Acht jaar! Geen wonder dat u er zo wereldvreemd uitziet.  (this is rather insulting... if it is the meaning) Geen ouders, geen thuis?

I would say 'wereldvreemd' means something like 'ignorant', unaware of what is going on in the real world. In this case, naïef would be a milder way to put it.

If he means 'out of the ordinary', I would write 'bijzonder' or 'apart'. 'Buitengewoon' is also a translation of 'out of the ordinary' but we rarely use it as an adjective (we usually use it as an adverb)


JANE: Nee.

ROCHESTER: Wie heeft u {je, het is niet zo vreemd dat Rocherster je gebruikt, maar als hij daarvoor u zegt verwacht ik dat hij het volhoudt} aanbevolen bij Thornfield?


Which one is it?
  1. Wie heeft u aanbevolen bij Thornfield? = Who recommended you to Thornfield? (someone said something nice about Jane)
  2. Wie heeft u Thornfield aanbevolen? Wie heeft u aanbevolen om bij Thornfield te komen werken? = Who advised you to work for Thornfield?[/color]
JANE: Ik had een advertentie/aankondiging {alternatieven voor zoekertje, maar niet echt beter volgens mij} geplaatst , en mevrouw Fairfax reageerde erop.

I prefer 'advertentie'.

ROCHESTER: Vertel me {eens, door de strenge toon van de rest zou ik het zonder "eens" in deze zin doen} wat over uzelf: heeft u veel mensen ontmoet? Leest u veel?

JANE: Ik heb enkel kennisgemaakt met de weinige bezoekers van het tehuis. En wat lezen betreft, ken ik enkel de boeken die ik kan vastkrijgen; dat waren er niet veel, vrees ik, en niet de geleerdste.

Instead of 'de geleerdste', I would say 'de meest geleerde', 'de meest intellectuele', or simply 'de moeilijkste'

ROCHESTER: Mevrouw Fairfax heeft me een paar van uw tekeningen getoond - gemaakt met de hulp van een leraar, neem ik aan.

JANE (verontwaardigd): Absoluut niet, meneer!

ROCHESTER (glimlachend): Ah, snel in de wiek geschoten (translation: easely offended) {dat raakt je in je trots}. Waar heb je je ideeën vandaan(ontwerpen gehaald)?

Perhaps, we should write 'Ah, nu bent u snel in de wiek geschoten' to make it clear he is judging her behaviour, not her character. We can also say 'Ah, dit raakt je.'

JANE: Uit mijn hoofd, meneer.

ROCHESTER: Zitten er nog meer van dat soort in uw hoofd?

JANE: Zeker wel - en ik hoop nog betere.

Geluid: de klok slaat negen uur tijdens het gesprek

ROCHESTER: {Was} Voelde u zich gelukkig terwijl u de tekeningen schilderde?

JANE: Ik ging er helemaal in op, meneer, ja, en ik was gelukkig. Die tekeningen maken was een van de aangenaamste dingen die ik ooit gedaan heb.

ROCHESTER: Dat wil nog niet veel zeggen, vrees ik. U {bestudeert} observeert me, juffrouw Eyre. Vindt u me knap?

JANE (rechtuit): Nee, meneer.

ROCHESTER (zowel verbaasd als tevreden): Wel, er is iets speciaals aan u, u bent niet bang de waarheid te zeggen. Maar kijk naar mij {me aan}: denkt u dat ik een dwaas ben?

JANE: Verre van, meneer. U vindt me misschien onbeleefd als ik op mijn beurt informeer of u een filantroop bent?

ROCHESTER (abrupt): Het is negen uur. Wat bezielt u, juffrouw Eyre, om uw leerling {pupil} zo laat op te laten blijven?

JANE: Was er verder nog iets, of mag ik gaan?

ROCHESTER: Het interview is beëindigd, juffrouw Eyre. Ik denk dat u zult voldoen. Ja, ik denk dat u zeker zult voldoen, en meer dan dat!

Muziek: mysterieuze melodie, in en onder (???)
Slechts enkele suggesties
Groeten

Posted: Wed Jan 03, 2007 11:49 am
by Quetzal
Het zou helpen als we wisten wie Thornfield was en waar die zin op slaat...

Posted: Wed Jan 03, 2007 12:36 pm
by Bieneke
Thornfield is het huis (Huize Thornfield). I just wrote to Dora that I think it does not really matter so much which interpretation we use. I would go for the first (although the latter seems a bit more likely to me) for the prosaic reason that it sounds better in Dutch. :-)

Posted: Thu Jan 04, 2007 12:58 pm
by Joke
Ook nog wat commentaar van mijn kant.
Mijn suggesties zijn rood.
Bieneke wrote:
BeDeKe wrote:
Quetzal wrote:(act 2)

MRS FAIRFAX: Meneer Rochester, hier is juffrouw Eyre.

ROCHESTER (Een strenge, mannelijke stem): Ah, de nieuwe gouvernante voor Adele. Toon juffrouw Eyre haar stoel./ Gaat u zitten, juffrouw Eyre {Laat juffrouw Eyre gaan zitten.} (Na een korte pauze). Dat is alles, mevrouw Fairfax. Ik zal u wel roepen als ik u nodig heb.

MRS FAIRFAX: Ja, meneer.

Geluid: Deur wordt gesloten

ROCHESTER: Draai uw gezicht naar het vuur, juffrouw Eyre, zodat ik u beter kan zien. Zo, dat is beter. Nu dan: u komt van--

JANE: Van Lowood School, meneer, in Westshire.

ROCHESTER: Ah, een weeshuis {tehuis voor wezen}. Hoe lang bent u daar geweest?

JANE: Acht jaar.

ROCHESTER: Acht jaar! Geen wonder dat u er zo wereldvreemd uitziet.  (this is rather insulting... if it is the meaning) Geen ouders, geen thuis?

I would say 'wereldvreemd' means something like 'ignorant', unaware of what is going on in the real world. In this case, naīef would be a milder way to put it.

If he means 'out of the ordinary', I would write 'bijzonder' or 'apart'. 'Buitengewoon' is also a translation of 'out of the ordinary' but we rarely use it as an adjective (we usually use it as an adverb)


JANE: Nee.

ROCHESTER: Wie heeft u {je, het is niet zo vreemd dat Rocherster je gebruikt, maar als hij daarvoor u zegt verwacht ik dat hij het volhoudt} aanbevolen bij Thornfield?


Which one is it?
  1. Wie heeft u aanbevolen bij Thornfield? = Who recommended you to Thornfield? (someone said something nice about Jane)
  2. Wie heeft u Thornfield aanbevolen? Wie heeft u aanbevolen om bij Thornfield te komen werken? = Who advised you to work for Thornfield?[/color]
JANE: Ik had een advertentie/aankondiging {alternatieven voor zoekertje, maar niet echt beter volgens mij} geplaatst , en mevrouw Fairfax reageerde erop.

I prefer 'advertentie'. Ik ook.

ROCHESTER: Vertel me {eens, door de strenge toon van de rest zou ik het zonder "eens" in deze zin doen} wat over uzelf: heeft u veel mensen ontmoet? Leest u veel?
Zonder 'eens' wordt het m.i. wel een erg streng bevel.

JANE: Ik heb enkel kennisgemaakt met de weinige bezoekers van het tehuis. En wat lezen betreft, ken ik enkel de boeken die ik kan vastkrijgen; dat waren er niet veel, vrees ik, en niet de geleerdste.

Instead of 'de geleerdste', I would say 'de meest geleerde', 'de meest intellectuele', or simply 'de moeilijkste'
Ik stem voor moeilijkste.

ROCHESTER: Mevrouw Fairfax heeft me een paar van uw tekeningen getoond - gemaakt met de hulp van een leraar, neem ik aan.

JANE (verontwaardigd): Absoluut niet, meneer!

ROCHESTER (glimlachend): Ah, snel in de wiek geschoten (translation: easely offended) {dat raakt je in je trots}. Waar heb je je ideeën vandaan(ontwerpen gehaald)?

Perhaps, we should write 'Ah, nu bent u snel in de wiek geschoten' to make it clear he is judging her behaviour, not her character. We can also say 'Ah, dit raakt je.'

JANE: Uit mijn hoofd, meneer.

ROCHESTER: Zitten er nog meer van dat soort in uw hoofd?

JANE: Zeker wel - en ik hoop nog betere.

Geluid: de klok slaat negen uur tijdens het gesprek

ROCHESTER: {Was} Voelde u zich gelukkig terwijl u de tekeningen schilderde?

JANE: Ik ging er helemaal in op, meneer, ja, en ik was gelukkig. Die tekeningen maken was een van de aangenaamste dingen die ik ooit gedaan heb.

ROCHESTER: Dat wil nog niet veel zeggen, vrees ik. U {bestudeert} observeert me, juffrouw Eyre. Vindt u me knap?

JANE (rechtuit): Nee, meneer.

ROCHESTER (zowel verbaasd als tevreden): Wel, er is iets speciaals aan u, u bent niet bang de waarheid te zeggen. Maar kijk naar mij {me aan}: denkt u dat ik een dwaas ben?

JANE: Verre van, meneer. U vindt me misschien onbeleefd als ik op mijn beurt informeer of u een filantroop bent?

ROCHESTER (abrupt): Het is negen uur. Wat bezielt u, juffrouw Eyre, om uw leerling {pupil} zo laat op te laten blijven?

JANE: Was er verder nog iets, of mag ik gaan?

ROCHESTER: Het interview is beëindigd, juffrouw Eyre. Ik denk dat u zult voldoen. Ja, ik denk dat u zeker zult voldoen, en meer dan dat!
Een interview is volgens mij bedoeld om te publiceren of op tv te tonen. Ik zou dit een gesprek noemen.

Muziek: mysterieuze melodie, in en onder (???)
Joke

Posted: Thu Jan 04, 2007 5:37 pm
by Quetzal
Je hebt gelijk, interview is eerder Engels... sollicitatiegesprek is een betere term in het Nederlands, dus gewoon gesprek, ja.

Ik vond ook dat die "eens" er beter toch wel bleef staan - dan kan het nog steeds kortaf klinken.

Wat "moeilijk" betreft, ik zie niet goed in waarom het een gemis zou zijn dat ze geen "moeilijke" boeken heeft gelezen - het gaat er toch om dat ze hoogstaande/geleerde/... boeken heeft gelezen, en of die nu moeilijk waren of niet is bijzaak. Vind ik.

Posted: Sat Jan 06, 2007 6:33 pm
by Bieneke
Hallo allemaal,

Omdat het opnemen nu moet beginnen, hebben we een definitieve versie nodig. Ik heb de tekst hieronder gekopieerd, nu met de gegeven suggesties. Over sommige woorden was niet iedereen het eens, dus heb ik steeds gekozen voor het woord/de uitdrukking waar de meesten het mee eens waren. Op Mr. Rochesters tekst kan nog commentaar worden geleverd, maar Janes tekst wordt vandaag al opgenomen.

Since we have to start recording, we need a definite version. I have copied the text below, this time with the suggestions made. There were a few word words that not everyone agreed on so I chose the words/expressions that most people agreed upon. Mr. Rochester's text can still be commented on, Jane's lines will be recorded today.

(act 2)

MRS FAIRFAX: Meneer Rochester, hier is juffrouw Eyre.

ROCHESTER (Een strenge, mannelijke stem): Ah, de nieuwe gouvernante voor Adele. Gaat u zitten, juffrouw Eyre. (Na een korte pauze). Dat is alles, mevrouw Fairfax. Ik zal u wel roepen als ik u nodig heb.

MRS FAIRFAX: Ja, meneer.

Geluid: Deur wordt gesloten

ROCHESTER: Draai uw gezicht naar het vuur, juffrouw Eyre, zodat ik u beter kan zien. Zo, dat is beter. Nu dan: u komt van--

JANE: Van Lowood School, meneer, in Westshire.

ROCHESTER: Ah, een weeshuis. Hoe lang bent u daar geweest?

JANE: Acht jaar.

ROCHESTER: Acht jaar! Geen wonder dat u er zo wereldvreemd uitziet. Geen ouders, geen thuis?

JANE: Nee.

ROCHESTER: Wie heeft u aanbevolen bij Thornfield?

JANE: Ik had een advertentie geplaatst , en mevrouw Fairfax reageerde erop.

ROCHESTER: Vertel me eens wat over uzelf: heeft u veel mensen ontmoet? Leest u veel?

JANE: Ik heb enkel kennisgemaakt met de weinige bezoekers van het tehuis. En wat lezen betreft, ken ik enkel de boeken die ik kon vastkrijgen; dat waren er niet veel, vrees ik, en niet de meest geleerde.

ROCHESTER: Mevrouw Fairfax heeft me een paar van uw tekeningen getoond - gemaakt met de hulp van een leraar, neem ik aan.

JANE (verontwaardigd): Absoluut niet, meneer!

ROCHESTER (glimlachend): Ah, dit raakt u. Waar hebt u uw ideeën vandaan gehaald?

JANE: Uit mijn hoofd, meneer.

ROCHESTER: Zitten er nog meer van dat soort in uw hoofd?

JANE: Zeker wel - en ik hoop nog betere.

Geluid: de klok slaat negen uur tijdens het gesprek

ROCHESTER: Voelde u zich gelukkig terwijl u de tekeningen maakte?

JANE: Ik ging er helemaal in op, meneer, ja, en ik was gelukkig. Die tekeningen maken was een van de aangenaamste dingen die ik ooit gedaan heb.

ROCHESTER: Dat wil nog niet veel zeggen, vrees ik. U observeert me, juffrouw Eyre. Vindt u me knap?

JANE (rechtuit): Nee, meneer.

ROCHESTER (zowel verbaasd als tevreden): Wel, er is iets speciaals aan u, u bent niet bang de waarheid te zeggen. Maar kijk naar mij: denkt u dat ik een dwaas ben?

JANE: Verre van, meneer. U vindt me misschien onbeleefd als ik op mijn beurt informeer of u een filantroop bent?

ROCHESTER (abrupt): Het is negen uur. Wat bezielt u, juffrouw Eyre, om uw leerling zo laat op te laten blijven?

JANE: Was er verder nog iets, of mag ik gaan?

ROCHESTER: Het gesprek is beëindigd, juffrouw Eyre. Ik denk dat u zult voldoen. Ja, ik denk dat u zeker zult voldoen, en meer dan dat!

Muziek: mysterieuze melodie (voor in en onder hebben we nog geen vertaling)

Posted: Sun Jan 07, 2007 1:40 am
by Ome Jorge
Hallo allemaal,

Ik mag nog reageren op de tekst van Rochester, dus dat kan ik niet laten. Ik wil eerst wel even kwijt dat ik dit een indrukwekkend project vind. Fantastisch!!

Ik heb een paar suggesties:

I can comment the Rochester's text, so I have to... First I want to tell you that I think this is an impressive project. Fantastic.

I have a few suggestions.

ROCHESTER:  Mrs. Fairfax showed me some sketches you had done--with the aid of an instructor, no doubt.
ROCHESTER: Mevrouw Fairfax heeft me een paar van uw tekeningen getoond - zonder twijfel gemaakt met de hulp van een leraar, neem ik aan.

ROCHESTER (both puzzled and pleased): Well, there is something singular about you: you aren't afraid to tell the truth.  But look at my brow: do you think me a fool?
ROCHESTER (zowel verbaasd als tevreden): Wel, er is iets speciaals aan u, u bent niet bang de waarheid te zeggen. Maar kijk naar mij Kijk mij eens aan: denkt u dat ik een dwaas ben?

Groeten,

Ome Jorge :eek:

Posted: Sun Jan 07, 2007 1:56 am
by Bieneke
Ik heb ook nog een suggestie:

ROCHESTER: Dat wil nog niet veel zeggen, vrees ik. U observeert me bent me aan het observeren, juffrouw Eyre. Vindt u me knap?

Posted: Mon Jan 08, 2007 8:55 pm
by Quetzal
Ik heb de tekst van Rochester opgenomen (als hoorspel lijkt het nergens op, maar als voorbeeld is het hopelijk goed genoeg), in grote lijnen volgens Bienekes versie hierboven, met denk ik een of twee veranderingen waar ik op het moment zelf aan dacht of die me ineens beter leken.


Zie hier.

Posted: Sun Feb 11, 2007 4:32 pm
by Tom
Ik heb net de tekst van Rochester opgenomen en ze zitten op esnips.com

Sorry dat ik zo laat ben.

Posted: Mon Feb 12, 2007 7:28 pm
by Dora
Dank je, Tom.  Looks good, except that you didn't follow our file-naming convention.  Hope things don't get mixed up in editing!

Posted: Mon Feb 12, 2007 9:35 pm
by Tom
Sorry hoor, maar ik heb geen file naming conventions gezien.
Waar zijn ze?