Alles Kan Beter

Here, you can view Dutch embedded videos selected for you by our fellow forum members. Did you come across a nice Learn Dutch video? Post it here! If you post Dutch videos, please add the transcript of the text.
Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Alles Kan Beter

Post by Grytolle » Tue Jul 15, 2008 12:54 am

Arnaud wrote:
Onderling verwisselbare letters

Mark:
Is het nu tram of trem, flet of flat? Zitten we op Canvas of op Cenves? Zijn in het Nederlands de 'a' en de 'e' onderling verwisselbaar? En wat is precies een hendicap?

Ze hebben het niet makkelijk door hun hendicap...
Mensen met een handicap...
Peter van La, de zanger van de Vlaamse groep Mamma's Jesje (...)
De opbrangst, zo'n vijftig miljoen frank...
De weg die moet bawandeld worden...
Op Cenves is er om drie uur Het Sportpaleis...
En zo leidt Enderlecht met 1-2...
Het proces van Achternach...
Gazet van Entwerpen dan...
Vanmiddag zijn er twee ongevallen geweest met een trem en ook in Wondelgem bij Gent was er een aanrijding met een tram.

Mark:
Voor nog meer aangename afwisseling zorgt de letter 'c' die kan worden uitgesproken als de 's' of als de 'k'. Ook de combinatie 'ch' biedt mogelijkheden. Wat dacht u van Ke Guevara en wat vindt u van skenario?

Het skenario liep uh eigenlijk goed...
Ik was verslaggever die zelf skreef...
De inwoners konden dat skriftelijk doen...
Dus uh 't is skommelen...
Stoer, sterk, met veel wetenskap...
Waar gaat ge met uw maatskappij naartoe?
...waar de stoffelijke resten van de revolutionair Ke Guevara begraven liggen.
...terwijl het toestel bestemd is voor maar vijfenvijftig skolieren.

Mark:
Helemaal nieuw is de verschuiving van 'w' naar 'v'.

Vandaag is het vereld Aidsdag.
En natuurlijk waren er ook kerstvensen.
En wij zullen een regeling villen...
Een vijftigtal vezen en verlaten kinderen...
De wind kiest voor het vesten...
Tja, en dat winterveer...
Voor seksuele geveldpleging...
...het verk is van Russische maffia.
...tegen zwartverk.
...en Vallonië.
De verdediging krijgt maandag het voord.
Er worden op het huvelijk zo'n duizend gasten verwacht.

Mark:
Tijd voor het journaal. Streks habben waa 't over de rally van Grene de Dakèr en over het gesprak dat Mergeret Tatchèr op Cenves hed over politiek menagement in de jaren techtig. Meer aarst dit: in epril is het opnieuw Jas Bilzen (Jazz Bilzen). Fens die zelf een muziekband hadden, mogen hun geng gaan. Het is wel verboden te djammen. En dat is djemmer (jammer).

Rob:
Oop het kirsuit (circuit) van (...) kwam een sombi (combi) van de rijskwacht (rijkswacht) in een serieus askident (accident) onzakt (onzacht) in sontact (contact) met een Cadillac Soupé (Coupé). Na hun karkastische (sarcastische) opmerking: 'gij zijt zeker blind', bleek de aanrijdende kauffeur (chauffeur) dat inderdaad te zijn. Hij werd op een prokes verbaal (proces verbaal) getrasteerd en moest beloven zo gauw mogelijk naar de optikien te rijden.

Een of andere kerel:
Tijdens een wisite aan Vetteren heeft onze Worst voor de sameras (camera's) van de BieBieKie en de KieNN voor de wuist veg gevaarschuwd voor de sultus van het kynisme, det hij een vikieuze kirkel noemde en suasi tegelijkertijd geannonkeerd dat hij sonsept KeeDee (concept CD) met Vendy Van Vanten gaat opnemen vaarvan de finankiële opbrengst zal dienen om eens goed te gaan eten.

Guy:
Het Vinterveer. Wannacht vordt het maskimum min wijf. Er is gewaar voor hevige rukvinden die aanvakkeren wanuit het vesten en zich sonkentreren boven Sikilië. Een kikronale vig kirkuleert boven de okeaan. De sonklusie: els u streks neer het strend van Wastande geet, trak dan uw bedpek op tot aan uw nak.
:-)

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Alles Kan Beter

Post by Grytolle » Tue Jul 15, 2008 12:55 am

Arnaud wrote:
Het belang van leestekens

Mark:
Het belang van leestekens mag niet worden onderschat, zelfs niet in de spreektaal. Door het niet respecteren van leestekens komt men tot vreemde resultaten. Zo wordt Stef Wijnands bijvoorbeeld: 'de Duitser, Stef Wijnands' of in verband met de Iron Man-triathlon hoor je: 'topfavoriet Ivan Sonck, is een belg'.

Nieuwslezer:
De sport. Op Hawai is een halfuurtje geleden de start gegeven voor de beroemde Iron Man, de bekendste triathlon van de wereld en topfavoriet Ivan Sonck, is een belg. De Duitser Stef Wijnands wordt geschrapt uit de eindstand van het wereldkampioenschap.

Mark:
Welkom in dit journaal. Er is in ons land opnieuw een geval van dollekoeienziekte en het rund Barbara Saraffian komt uit de kempen.

Barbara:
Inderdaad, Mark! Men heeft met dit rund te lang afgewacht. Het geval had sneller gesignaleerd moeten worden. Om dat in de toekomst mogelijk te maken, heeft Minister Pinksten de betrokken boer een gsm geschonken. De boer noemde de gsm een serieuze besparingkwadraat... een serieuze besparing qua draad.
Door de luchtvervuiling zijn boomvruchten als de kastanje en het beukenootje niet langer eetbaar. Ronduit gevaarlijk is de eikel, Rob Van Oudenhoven.

Rob:
Bedankt, Barbara... Het gif wordt verspreid door het asper-geloof... het asperge-loof. Nu dissenboswachters... nu dissen boswachters een ander verhaal op, volgens hen komt het gevaar van besmette vloeitjes... van besmette vlo-eitjes.
Nieuws uit de zoo van Antwerpen, waar de zelfzame aap, Guy Mortier, zich heeft voortgeplant.

Guy:
Juist, Rob. Wie de baardaap wil zien, kan nog tot zondag naar Antwerpen trekken. Nadien verhuist het dier naar Amsterdam en moet de bel-angst-ellende naar artisjokken... moet de belangstellende naar Artis sjokken.
Een aantal leden van het internationaal Olympisch commitee wordt beschuldigd van corruptie. Het gaat om een Italiaan, een Venezuelaan, en de mongool, Mark Uiterhoeven, heeft zelfs al bekend.

Mark:
Dat is zo, Guy. Volgens de mongool waren alle lotingen de laatste jaren gemanipuleerd. Er werd geknoeid met de briefjes in Deurne... er werd geknoeid met de briefjes in de urne. Tot zoover de zeezever... tot zover deze zever.
:-)

Grytolle
Superlid
Posts: 1390
Joined: Thu May 22, 2008 12:42 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Swedish
Second language: English
Third language: Dutch
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Alles Kan Beter

Post by Grytolle » Tue Jul 15, 2008 1:47 pm

Arnaud wrote:
Tautologieën

Sommige mensen zeggen altijd twee keer hetzelfde en dat is goed. Wie iets duidelijk wil uitleggen of begrijpelijk expliqueren kan er best voor opteren te verkiezen z'n standpunt expliciet te verduidelijken door alles minstens twee keer dubbel te herhalen.

Onoplettendheid en andere mogelijkheid: de verstrooidheid.
Maar dat zijn dus geen gekwetsen en dat zijn geen gewonden,
...dat alle belangstellenden die eventueel belangstelling hebben...
...met wat geluk en eigenlijk met wat meeval...
Ze kwamen helemaal uit Limburg met een of ander supersnel auto...wagen.
Vloeibare vloeistof...bijtanken.
Het gevolg van het systeem van Just in time-levering op de valreep.
Ik vind zelf persoonlijk...
...dat ze zich in Roemenië en Thailand hadden vergrepen aan minderjarige kinderen.
...die dus moeilijk mobiel te verplaatsen zijn.
Het is iemand van België, het is een belg, eigenlijk.
...zodat ze vrijdag opnieuw terug aan tafel kunnen gaan zitten.
...want dat was schriftelijk allemaal genoteerd.
...en schitterende dagen overdag...

Op naar duidelijker televisiejournaals dankzij het pleonasme en de tautologie, Guy.

Criminele misdadigers doen steeds vaker meer en meer pogingen om te trachten mannen en vrouwen van beider kunne aan het schrikken te maken door hun angst aan te jagen zodat ze bang worden. Zo werd onlangs geleden een bejaarde vrouw op leeftijd met geweld in elkaar gemolesteerd. Ze werd gehospitaliseerd in de kliniek van het ziekenhuis. De dader die het gedaan had, werd door de flikken van de politie achter tralies in de bakken van de gevangenis gestopt.

In een school voor jongeren in de Brusselse hoofdstad van België zijn de problemen nu zo problematisch dat de betrokken minister spreekt van een prioritaire urgentie dat daar dringend iets aan moet worden gedaan. Vanmorgen heeft een leerkracht van het onderwijs heeft ter stond en zonder verwijl op staande voet ontslag genomen en die werkt daar nu niet meer.

Er zijn rellen uitgebroken in café De Bar in De Pinte. De rellen begonnen vlak nadat ze onstonden, naar verluid omdat er muziek werd gedraaid van Get Ready... dat is geen pleonasme: het is een contradictio in terminis.

De rijkswacht raadt de mensen van de bevolking aan hun voorzorgen te voorzien voor het geval het hun auto is die gecarjackt wordt. Leg op de chauffeurszetel vooraan steeds een bivaksovervalmuts. Als de carjackdief wil instappen, zet u die muts op en roept: 'ik was hier eerst, voor u!'.

En om te eindigen tot slot het weer.

Als u gisteren naar het weerpraatje gekeken hebt dan was u vandaag voorbereid op iets koudere temperaturen, iets natter ook.
Iets vochtiger ook, twee keer hetzelfde, hé. Pleonasme.
Op korte termijn zal het kwik de komende dagen omhoog stijgen omdat de hitte warmer wordt.
Ik probeer nog, ik probeer nog: de mist verkleint de beperking van het zicht.
Nog eentje! De temperaturen flirten dicht in de buurt van de tien graden. Flirten, dicht in de buurt. Wie wil flirten moet dicht in de buurt komen, hé!
Wij gaan niet flirten!
Zo, het journaal zit erop omdat het einde afgelopen is. Nog een rustige nacht in uw slaap en voor de dames: niet doen alsof u faket.
:-)

User avatar
Twedekin
Waardevol lid
Posts: 50
Joined: Fri Apr 25, 2008 7:29 pm
Country of residence: United Kingdom
Mother tongue: English (Great Britain)

Re: Alles Kan Beter

Post by Twedekin » Wed Dec 10, 2008 7:47 pm

Arnaud wrote:
Wij zijn een volk van dichters. U weet dat. Het zit zo zeer in onze Vlaamse genen dat wij rijmen en dichten zonder dat we het zelf in de gaten hebben.

-Maar van bereidheid tot werken was ook bij de koeriers hier weinig te merken
-En ze weten niet goed hoe het nu verder moet

-De mensen van Ossnet voelen zich eigenlijk een beetje voor schut gezet
-met die nieuwe eis van het secondair onderwijs
-Alain van de Bisht, franstalig socialist
-Stefan Manen met name
-hij heeft de steun van God zei hij tot slot.

Hoeveel rijker zouden onze Vlaamse journaals niet worden als we al onze teksten op rijm maakten en de kijker zou beter kunnen volgen. Proberen!

-Prins Philip op ontdekkingstocht heeft het Vlaamse parlement bezocht
-Het bezoek was niet eens zo summier en werd geleid door Norbert De Badzelier. De prins zweeg maar stelde bij vlagen een heel reeks boeiende vragen. Als het regent, zo formuleerde hij fraai: Als het regent maakt dat [niet te veel]? lawaai.

-Het onderwijzend personeel trok naar Brussel, heel formeel. De actie was een groot succes. het weer was goed. Er was geen les.
-Alle koeien vrij! Vandenbosse in de wei! Een vakbondsmond in 't groen gekleed vertelt ons wat de deur dicht deed.
-We willen onze eisenpakketen zo zeer concreet, We willen gewoon een nieuw decreet. De toestand is al jaren rot, maar wij gaan door tot op het bot.
-Is de situatie echt zo precair
- [..willen de basis aan het secondair. ]? samen solidair. Vandenbosse op de pot, het onderwijs is danig... ziek.
-[[Wil je iets verlengd]]??
-Nee bedankt

Mag de VN rondneuzen im Bagdad. Volgens Russische diplomaten mag dat. Maar volgens Irak is dat kouwe kak. Jeltsins woordvoerder kwam direct door zaka
-positsiya iraka
-De Russische diplomaat werd door een woordvoerder van Saddam serieus afgebekt
-That statement, it's totally, totally incorrect

-Geheel ongevraagd wordt Koen Wouters belaagd door een Hollandse maagd die er echt wel om vraagt. en die wordt nu verjaagd. De zaak wordt verdaagd. De vrouw wou haar prooi maar niet lossen. Ze was erop uit om te... Ze stond voor zijn venster te zwaaien en smeekte hem om haar te n... Ze drong zelfs eens door tot in zijn keuken. hij weigerde... Hij weigerde.

-Er in eigenlijk niks gebeurd maar ik [.] toch een kort relaas
-Danny Bonting voor VTM vanuit het zwembad in Sydney-Klaas.

-Tijd voor een kort weerbericht. Donder, hagel, bliksemschicht. De mist belemmert alle zicht. Zo bent u even ingelicht. Voor ik afsluit nog één ding: let op voor CO-vergiftiging.

-Om uw dag te vervolmaken is er straks ook nog TerZake
-Er hangen [.] die bommen boven het hoofd van Saddam Hussein
-Wat heeft hij zelf in zijn magazijn?
-Duizenden Amerikanen wachten op hun executie
-Is dat de solutie?
-Ontgoocheling bij ballonvaarder Wim Verstraaten die er niet ver van was
-TerZake om tien uur op Canvas.
verbeter mijn fouten aub.

Post Reply