Neveneffecten - stofzuigerverkoper

Here, you can view Dutch embedded videos selected for you by our fellow forum members. Did you come across a nice Learn Dutch video? Post it here! If you post Dutch videos, please add the transcript of the text.
Post Reply
User avatar
Leen
Waardevol lid
Posts: 59
Joined: Tue Dec 30, 2008 1:05 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Location: België

Neveneffecten - stofzuigerverkoper

Post by Leen » Thu Feb 05, 2009 11:14 pm

Dit is een stukje uit de show 'Zinloos geweldig' van het Vlaamse cabaretviertal 'Neveneffecten' (http://www.neveneffecten.be/tv/). Een van hen speelt een Nederlander (maar ge zult wel horen dat zijn accent niet altijd even geslaagd is ;)) De andere twee spelen twee niet al te slimme Vlamingen.
Omdat Vlaamse woordvormen niet voor iedereen even voor de hand liggend zijn, zal ik eerst kort uitleg geven bij een paar woorden die in de transcriptie voorkomen :)

Ge zult de meeste woorden wel makkelijk herkennen of uit de context kunnen afleiden! Toch maar een kort lijstje:

just = juist (dat was dus geen typfout! :D)
waarda = waar
mijneigen = mezelf

Lidwoorden/bijv. naamw./aanw. voornaamw./enz. worden verbogen naar het geslacht van het woord waar ze bij staan. Voorbeelden van mannelijke woorden in de transcriptie:
dien Hollander = die Hollander
nen = een
ne keer = een keer

De laatste letters van woorden vallen vaak weg:
da = dat
omda = omdat
ma = maar
me = met
ni = niet
het moe = het moet
't sta = het staat

Bij inversie wordt het onderwerp vaak dubbel uitgedrukt:
Doe 'kik = doe ik (eigenlijk staat er dus: doe ik ik)
Soms wordt het onderwerp zelfs driedubbel uitgedrukt:
'k heb ekik = ik heb

Andere zinnetjes die misschien onduidelijk zijn:

Da vin 'k racistisch = dat vind ik racistisch
Dan doe 'kik ni open, ze = dan doe ik niet open, hoor
Da hadde ni gezegd = dat had je niet gezegd

Ik denk dat dat alle eigenaardigheden zijn die in de transcriptie voorkomen :)

Veel kijkplezier!

(Voor de geïnteresseerden: ze spreken met een Oost-Vlaams accent)

Deel 1:

Deel 2:

Michiel: Zo, goed. Dank jullie wel, hoor. Ja, nee, dank je wel. Hallo. Hallo, zo, goedenavond, dames en heren en welkom bij deze eerste les van "constructional door-to-door salesbehaviour"! Wat wil dat zeggen. Ik vertel het even voor u. Ik ben Michiel. Ik kom uit Nederland en ik kom jullie belgen even– even uitleg geven hoe wij in Nederland aankijken tegen deur-aan-deur verkoopsstrategie, ziet u. Dus wat u ook verkoopt, dat leer ik u even. Verkoopt u nou aktetassen, deurklinken, servies (geween in achtergrond, een of andere verwijzing naar een vorige scene) Ja, het maakt verder weinig uit, ik leer u even hoe je dat beter kan doen. EN we gaan dat doen aan de hand van een kleine oefening. Voor een oefening heb ik natuurlijk een vrijwilliger nodig!

Kurt: Oh! Michiel! Ik was eerst!
Michiel: Tja! Komt u der even bij dan! Zo! Hi, welkom!
Kurt: Hallo!
Michiel: Kom erbij, jongen.
Kurt: Danku. Hallo.
Michiel: Hi! Hoe heet jij?
Kurt: Kurt
Michiel: Kurt! 't Is goed, Kurt!
Kurt: Kurt
Michiel: Kurt, ja!
Kurt: Kurt
Michiel: Kurt, jongen
Kurt: Kurt
Michiel: Wat verkoop jij?
Kurt: Ik verkoop stofzuigers!
Michiel: Zo, kijk eens aan. Da's prachtig, maar zet dat even uit je hoofd
Kurt: Ja
Michiel: Voor deze oefening wil ik dat jij je inbeeldt dat je stofzuigers verkoopt, oké? Da's goed! Kurt en ik doen een kleine oefening. U zal merken, aan de hand van deze oefening, dat ik op een bepaald– ja?
Kurt: Maar ik verkóóp stofzuigers, hé!
Michiel: Ja, ja, dat weet ik
Kurt: Ah
Michiel: Maar ik vond wel goed voor de oefening dat jij even deed alsof je stofzuigers verkoopt, oké? Da's goed! Kurt en ik doen een kleine oefening. U zal merken, aan de hand van deze oefening, dat ik op een bepaald moment probeer om Kurt ertoe aan te zetten de stofzuiger te v– ja?
Kurt: Sorry, Michiel, maar 't punt is: ik verkóóp echt stofzuigers, ja?
Michiel: Ja...
Kurt: Da's mijn beroep!
Michiel: Mm-mm
Kurt: Dus ik moe mij da ni inbeelden of doen alsof, ofzo, want... ik verkoop da echt.
Michiel: Ja
Kurt: ...en al
Michiel: Ik heb een andere vrijwilliger nodig!
Bart: Oh! Oh! Oh!
Michiel: Ja, komt– ja, komt u der even bij, dan! Kom er even bij. Ja, zo, kijk eens aan! Hi, hallo!
Bart: Hallo!
Michiel: Hi, hoe heet jij?
Bart: Bart!
Michiel: Bart! Da's goed, Bart!
Bart: Bart
Michiel: Bart, ja
Bart: Bart
Michiel: Bart, jongen–
Bart: Bart
Michiel: Wat verkoop jij?
Bart: Ik verkoop stofzuigers! Ja, wij kennen elkaar euh wij zijn collegas, vandaar.
Kurt: Da's een collega van mij
Michiel: Oh, kijk eens aan! Tja, da's euh, da's mooi, twee collega's op een podium, altijd leuk. Bart, jongen.
Bart: Ja?
Michiel: Zet dat even uit je hoofd
Bart: Ja
Michiel: Vanaf nu verkoop jij stofzuigers. Oké?
Bart: Ik verkoop stofzuigers, hé, Michiel.
Michiel: Tja, zo moeilijk is dat dus! Goed! Kurt en Bart doen een kleine oefening
Kurt: Ik zeg het just zelf, hé!
Michiel: Uhm, Kurt
Kurt: Kurt
Michiel: Jij komt hier staan
Kurt: Hier?
Michiel: Jij bent bij jou thuis
Kurt: Ja
Michiel: En je kijkt naar je favoriete televisieprogramma. Kan dat? Da's goed! Bart
Bart: Eh?
Michiel: Jij gaat aanbellen en hem proberen een stofzuiger verkopen
Bart: Ja!
Michiel: Even kijken hoe je dat doet, joh.
Bart: TRING
Michiel: Ja, bel misschien nog eens aan, dan
Bart: TRING
Michiel: Uh, Kurt
Kurt: Kurt
Michiel: Ja, kan je misschien wel even de deur openmaken?
Kurt: Ma, ben just naar mijn favoriete televisieprogramma aan't kijken. Dan doe 'kik ni open, ze!
Bart: Ja, dan doe 'kik ook ni open, ze!
Michiel: Jongens, dat kan best, maar ik vind het wel leuk voor de oefening dat je nu even wél de deur open maakt, ja?
Bart: Anders kom ek later terug
Kurt: Ja, kom later ne keer –
Michiel: Nee, nee, dat gaan w– dat gaan we dus niet– Bart! Blijf gewoon hier, jongen, blijf gewoon hier. Uh, Kurt! We doen de oefening even opnieuw.
Kurt: Opnieuw?
Michiel: Even helemaal opnieuw.
Kurt: Oké
Michiel: Nieuw ideetje
Kurt: Ja
Michiel: Je hebt geen tv
Kurt: 'k eg 'kik wél een tv! (Ik heb wel een tv!)
Michiel: Je kijkt geen tv!
Kurt: Ah, ik kijk geen tv, ah ja
Michiel: Kan dat?
Kurt: Dus, 't programma is al gedaan, ofzo
Michiel: Ja, zo iets. Geen tv.
Kurt: Of, 't moe nog beginnen!
Michiel: Gewoon géén tv!
Kurt: Nee, geen tv! Goed.
Michiel: Je zit gewoon gezellig op de bank aan je zak te krabben of zo, weet ik veel. En jij gaat aanbellen en die stofzuiger verkopen. Probeer het even zo, jongens, kom.
Bart: TRING
Kurt: Ah, ik zit gewoon gezellig op mijn bank aan mijn zak te krabben en al. Hey, Bart!
Bart: Dag, meneer. Bent u soms geïnteresseerd in het kopen van een stofzuiger?
Kurt: Ma, Bart, ik verkoop zélf stofzuigers!
Bart: Ik weet wel, ma 'k moest van dien Hollander!
Michiel: Ja, jongen, kom nou!
Kurt: Onozelaar! (meer gebrabbel)
Michiel: Jongens, hé! Da's echt wel te stom zo!
Kurt/Bart: Ja, tuurlijk, ik/hij verkoop/t zelf stofzuigers!
Michiel: Nee!
Bart: Jawel! 't Sta hier vol, kijk, overal uh
Michiel: Kurt!
Kurt: Kurt
Bart: Kurt
Michiel: Je bent niet jezelf in deze oefening. Je speelt iemand anders, ja? ...nee?
Kurt: Ah! Ik ben ni mijneigen?
Michiel: Nee, je bent niet jezelf!
Kurt: Ah, da's beter!
Bart: Da's véél beter
Michiel: Ga– ga daar staan! Kan het zo dan? Dan doen we 't zo. Dit is je huis, je bent iemand anders. Jij belt aan en je verkoopt die stofzuiger. Kom op, oké.
Kurt: Ah, Michiel! Moe 'kik tv kijken, of aan mijn zak krabben...?
Michiel: Nee, je slaapt!
Kurt: Slapen?
Michiel: Je slaapt! Da's 't veiligst, kom op, jij.
Bart: TRING
Kurt: Godverdomme, waar ben ekik? Shit! Hoe zijn 'kik hier geraakt? Da sta hier vol me' stofzuigers. Ik ben in– ik ben in't huis van een of andere stofzuigerverkoper, ofzo!
Michiel: Kurt! Kurt! Kurt! KURT! Waar gaat dat in 's hemelsnaam heen, joh?
Kurt: Awel, 't zit zo, hé, Michiel, dus... ik werd wakker in mijn huis, ma ik was iemand anders. Dus 'k wist ni waarda 'k was. Helemaal in paniek geraakt. Hé, da's raar, ze!
Bart: Ja, natuurlijk, 't zal wel ni (meer gebrabbel)
Michiel: Ja, Kurt... Kurt! Je bent wel in het huis van die iemand anders, ja? ...nee?
Kurt: Ah, ni in mijn huis?
Michiel: Niet in je eigen huis!
Bart: Da's logisch!
Michiel: Jij gaat daar staan.
Kurt: Ge moet da derbij zeggen, ahja..
Michiel: Je bent niet in je eigen huis, goed?
Kurt: Niet in eigen huis!
Michiel: Je bent ergens in België
Kurt: Ergens in België
Michiel: En jij belt aan en verkoopt eindelijk je stofzuiger, ja?
Bart: TRING
Dag, meneer. Bent u soms geïnteresseerd in het kopen van een stofzuiger?
Kurt: Excusez-moi, vous parlez français?
Bart: Bien sûre. Vous êtes intéressé d'acheter un aspirateur? (meer Frans gebrabbel)
Michiel: Jongens, hallo? Hé, jongens, hé! Kan dat wel in het Nederlands, da's iets gemakkelijker, ja!
Bart: Ja, wij spreken Frans, da's geen probleem, hé.
Kurt: Qu' est-ce qu'il dit?
Bart: C'est pas important (meer Frans gebrabbel)
Michiel: Jongens! Hé, hé! Ik spreek géén Frans. Er zijn vast nog mensen hier die dit niet kunnen verstaan en toch even deze oefening willen volgen, dus we doen dat nu opnieuw en in het Nederlands! Dank jullie wel!
Kurt: Da hadde ni gezegd, hé, Michiel Jij had gezegd 'ergens in België'. Da kan in Wallonië zijn ook, hé, man.
Michiel: Ja, goed, ja.
Kurt: Hé, der zijn wel vier miljoen Walen in België, hé
Michiel: Ja, even niet aan gedacht.
Kurt: Da's– da's een kans van vier op tien da ge dus bij– da ge bij ne Waal..
Michiel: Oké, Kurt, oké. Ik had daar niet aan gedacht.
Kurt: Da's wel veertig procent, hé.
Michiel: Ik kom uit een land waar we dat allemaal niet hebben. Had ik even niet bij stilgestaan. Je bent niet in Wallonië, goed?
Kurt: Niet in Wallonië
Michiel: En jij belt naar– oh, oh, oh! En vergeet dat Duitstalige kutstukje, ja?
Kurt: Ah, daar ook ni?
Michiel: Nee, daar ook niet, nee!
Kurt: Hé, want ik dacht, anders doen we daar–
Michiel: Dat doe je niet! Je bent in Vlaanderen! Kom op jij!
Bart: TRING
Dag, meneer. Bent u soms geïnteresseerd in het kopen van een stofzuiger?
Kurt: Excusez-moi, vous parlez français?
Michiel: KURT! Jongen, ik heb net toch gezegd dat je in Vlaanderen bent, moet je nou weer in dat Frans staan zeiken? Kut!
Bart: Kurt!
Michiel: Jongen, je bent in Vlaanderen, waar haal je dat zeikfrans nou weer vandaan?
Kurt: Ma... maar ik dacht van ja, misschien ben 'k nen azielzoeker uit Senegal en dan spreek ik Frans...
Michiel: Je bent geen azielzoeker uit Senegal, godver...
Bart: Da vin 'k racistisch. Da doe 'kik ni, ze. Da doe 'kik ni, ze.
Michiel: Maar dat hoeft toch niet racistisch te zijn?
Kurt: Dat is wél ra– hé, die mensen moeten toch ook stofzuigen, zeker?
Michiel: Oké, jongens, oké. Ik wil geen racist zijn. Je mag een azielzoeker zijn uit Senegal, maar dan spreekt ie al heel goed Nederlands, oké?
Kurt/Bart: Oké
Michiel: Dan doen we het zo. En jij belt aan en verkoopt eindelijk een stofzuiger!
Bart: TRING
Kurt: AUW
Michiel: Wat is dat nou weer? Kurt, gedraag je toch es!
Kurt: Is da omda 'k een azielzoeker ben, ofwa? Racist!
Michiel: Kurt, ga daar staan! Ga daar staan!
Kurt: Da's gewoon omda 'k zwart ben
Michiel: Kurt, nou doe je exact wat ik zeg. Der is geen tv, je bent een Nederlandstalige Vlaming, je hebt geld zat en je hebt in dertig jaar geen stofzuiger gekocht. En jij belt aan en je verkoopt die stofzuiger, nu!
Bart: Oké, oké, oké!
TRING
Kurt: Hallo!
Bart: Dag, meneer. Stofzuiger kopen?
Kurt: Ja, ik koop 'em!
Bart: Proficiat!
Michiel: Godverdomme, jongens.

Anubis
Nieuwkomer
Posts: 4
Joined: Tue Sep 16, 2008 9:54 am
Location: Sofia, Bulgaria

Re: Neveneffecten - stofzuigerverkoper

Post by Anubis » Tue Feb 17, 2009 1:16 pm

Yay ik heb het meest zonder de tekst begrepen :P

User avatar
MaxJ
Superlid
Posts: 149
Joined: Sat Feb 07, 2009 6:29 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: Afrikaans
Fourth language: German
Gender: Male
Location: Apeldoorn

Re: Neveneffecten - stofzuigerverkoper

Post by MaxJ » Tue Feb 17, 2009 2:34 pm

Haha, goed stukje :D


Waarom klinkt die Vlaming nu weer het meest Nederlands als hij schreeuwt of scheld? #-o
Sale
2 Hale
1 Betale

Post Reply