Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

NT2 is 'Nederlands als Tweede Taal' or 'Dutch as a second language. 'Inburgering' is 'integration'. Many people who settle in the Netherlands have to do the 'inburgeringsexamen' or 'Staatsexamen NT2'. In this subforum, you can ask questions about this exam. If you have already done the exam, you are warmly invited to share your experience with us!
radha
Lid
Posts: 7
Joined: Fri Nov 16, 2007 12:28 pm

Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by radha » Fri Jan 25, 2008 4:27 pm

Ik zie dat je voor het basisexamen inburgering bij het laatste onderdeel een verhaaltje na moet vertellen? Kan iemand mij hier meer over vertellen? Hoe lang duurt dat verhaaltje? En wat voor soort verhaaltje kan het zijn?

Dit lijkt mij het moeilijkste onderdeel van het examen, hiervoor moet je toch echt Nederlands kunnen en kom je er niet met alleen een goed geheugen.

En wat als je alles vrij goed doet maar alleen op dit onderdeel bak je er niks van, ben je dan sowieso gezakt?

User avatar
Quetzal
Retired moderator
Posts: 2173
Joined: Sat Nov 04, 2006 11:51 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Location: Belgium

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by Quetzal » Fri Jan 25, 2008 9:21 pm

radha wrote:Ik zie dat je voor het basisexamen inburgering bij het laatste onderdeel een verhaaltje na moet vertellen? Kan iemand mij hier meer over vertellen? Hoe lang duurt dat verhaaltje? En wat voor soort verhaaltje kan het zijn?

Dit lijkt mij het moeilijkste onderdeel van het examen, hiervoor moet je toch echt Nederlands kunnen en kom je er niet met alleen een goed geheugen.

En wat als je alles vrij goed doet maar alleen op dit onderdeel bak je er niks van, ben je dan sowieso gezakt?
Ik heb geen flauw idee, maar je klinkt bepaald niet alsof je er moeite mee zou hebben... of ben je een native speaker die in naam van iemand anders informeert? :P

radha
Lid
Posts: 7
Joined: Fri Nov 16, 2007 12:28 pm

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by radha » Sat Jan 26, 2008 6:26 am

:D Haha, ik ben inderdaad een native speaker en woon sinds 2 jaar in India (New Delhi). Ik informeer voor een vriendin van mij die zich aan het voorbereiden is op haar examen.
Sommige mensen denken dat je wel voor dit onderdeel kan slagen door simpelweg de klanken te onthouden (zonder het echt te begrijpen) en dan het verhaaltje te herhalen (puur met goed gebruik van je geheugen). Dat lijkt mij nogal onmogelijk. Dat is misschien mogelijk bij onderdeel A en C (een zin nazeggen).
Onderdeel D (Tegenstellingen) kan je wel halen door een hele lijst met tegenstellingen uit je hoofd te leren. Onderdeel B (korte vragen beantwoorden) wordt al moeilijk als je de taal niet zo goed kent, maar een vraag als "Is Januari een dag of een maand?" kan met een beetje gokken nog wel goed beantwoord worden.

Onderdeel E wordt als volgt beschreven: Verhalen navertellen. U hoort korte verhalen. U moet het verhaal navertellen. U krijgt daarvoor 30 seconden. Vertel zoveel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan: Wie deden er mee? Wat gebeurde er? Waar was het? En hoe liep het af?
Waar ik nog het meest nieuwschierig naar ben is hoe lang het verhaaltje duurt.
Wie o wie kan mij meer vertellen?

radha
Lid
Posts: 7
Joined: Fri Nov 16, 2007 12:28 pm

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by radha » Sun Jan 27, 2008 6:12 am

Wauw, 24 uur later en ik ben weer een hoop wijzer. Ik kan nou mijn eigen vragen beantwoorden!
Een verhaaltje duurd zo richting de 30 seconden, waarna je dus 30 seconden krijgt om het na te vertellen. Ik heb ook een voorbeeldje van zo'n verhaaltje:

Vincent wil niet naar school. “Maar,” zegt zijn moeder, “school is belangrijk als je goed werk wilt vinden en geld wil verdienen.” Zijn vader zegt: “Het is toch leuk om al je vriendjes te zien op school?” Maar Vincent wil geen geld verdienen en hij heeft niet zoveel vriendjes. Hij gaat naar de haven om naar de boten te kijken. Hij droomt van verre landen.

Vincent doesn’t want to go to school. “but,” says his mother, “school is important if you want to find a good job and want to earn money.” His father says: “It is nice to see all your friends at school?” But Vincent doesn’t
want earn money and he doesn’t have that many friends. He goes to the harbor to watch the boats. He dreams about far away countries.


Het wordt wel vrij snel gesproken (normale spreek snelheid wanneer twee Nederlanders met elkaar praten). Moeilijk te volgen als je de taal nog niet zo goed kent.

Ik wil nog steeds graag ervaringen en vragen van iedereen horen. Blijf schrijven!

User avatar
adappel
Superlid
Posts: 127
Joined: Sun Jan 27, 2008 10:08 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Gender: Male
Location: Heemstede
Contact:

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by adappel » Sun Jan 27, 2008 10:12 pm

het navertellen van die verhaaltjes telt niet mee voor het examen. alle geluiden die worden opgevangen bij die verhaaltjes worden gebruikt om de spraakcomputer die gebruikt wordt bij het examen beter af te stemmen. dus als je wilt meewerken om het examen te verbeteren en als je de computer een warm hart toedraagt, zou ik maar goed oefenen op de verhaaltjes. als je gewoon je basisexamen wilt halen, zeg je gewoon iets in de trant van de lucht is blauw en ik houd van jou. succes. ad.
Ad Appel

Specialist NT2 examens
Docent NT2
Specialist inburgeringsexamens

radha
Lid
Posts: 7
Joined: Fri Nov 16, 2007 12:28 pm

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by radha » Sun Feb 10, 2008 10:16 am

Ik heb ook wel eens eerder horen zeggen dat deel E niet mee telt. Maar kan iemand dat bewijzen?
Wie heeft er een link naar een officiele website waar dit bevestigd wordt?

Het zou namelijk nogal rampzalig zijn als iemand er een potje van maakt bij onderdeel E om vervolgens te ontdekken dat het toch wel meetelde en hij/zij daardoor voor zijn examen is gezakt. Ik wil dit toch wel even heel zeker weten alvorens mijn student te adviseren om maar niet voor dit onderdeel te leren.

User avatar
adappel
Superlid
Posts: 127
Joined: Sun Jan 27, 2008 10:08 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Gender: Male
Location: Heemstede
Contact:

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by adappel » Sun Feb 10, 2008 4:41 pm

je kunt het nalezen op postbus 51 en ook in het pakket "Naar nederland".
Ad Appel

Specialist NT2 examens
Docent NT2
Specialist inburgeringsexamens

User avatar
Bieneke
Site Administrator
Posts: 1966
Joined: Wed Aug 10, 2005 10:18 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Female
Location: Maastricht

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by Bieneke » Sun Feb 10, 2008 6:31 pm

Bedankt voor de nuttige informatie, Adappel!

Ik heb de relevante tekst van Postbus 51 (de organisatie voor informatie van de rijksoverheid) hieronder gekopieerd en geplakt.

I copied and pasted the relevant text of Postbus 51 (the government organisation for information for the public) below.

Van Postbus 51:

Ga naar www.postbus51.nl/ en zoek naar 'inburgering'.
Go to www.postbus51.nl/ and search for 'inburgering' .
Postbus 51 wrote:Hoe ziet het basisexamen inburgering eruit?

Het basisexamen inburgering bestaat uit twee delen:

1. kennis van de Nederlandse taal;
2. kennis van de Nederlandse samenleving.

Het examen wordt afgenomen in een directe telefonische verbinding met een computer. De examenkandidaat moet op de juiste manier reageren op de vragen die de computer stelt. Dit duurt ongeveer vijftien minuten per onderdeel.

Kennis van de Nederlandse taal
Om te slagen is minimaal het beheersingsniveau A1-min nodig. Dit wordt getoetst aan de hand van de Toets gesproken Nederlands (luistervaardigheid en spreekvaardigheid). Analfabeten kunnen het examen ook afleggen, want de kandidaat wordt mondeling getoetst. De luistervaardigheid en spreekvaardigheid worden aan de hand van de volgende onderdelen beoordeeld:
 • Zinsrepetitie
  Hierbij moeten losse zinnen nagezegd worden. De zinnen variëren in lengte tussen drie en vijftien woorden. De aangeboden zinnen worden steeds iets moeilijker.
 • Korte vragen
  Hierbij worden korte vragen gesteld, die beantwoordt beantwoord :eek: :eek: kunnen worden met een enkel woord of een kort zinnetje. Voor het beantwoorden van de vragen is geen specifieke kennis van de Nederlandse cultuur, geschiedenis of andere thema’s nodig.
 • Zinsrepetitie
  Dit onderdeel van het examen is gelijk aan het eerste deel: er worden wederom zinnen aangeboden die herhaald moeten worden.
 • Tegenstellingen
  In dit onderdeel moet op een woord gereageerd worden door een woord met een tegenovergestelde betekenis te noemen, zoals 'hoog - laag' of 'niet - wel'.
 • Verhalen navertellen
  De examenkandidaat hoort twee korte verhaaltjes en moet deze zo goed mogelijk navertellen. De antwoorden van de kandidaat tellen niet mee voor de uitslag. Toch is het een belangrijk onderdeel. Het helpt kandidaten bij het leren van de Nederlandse taal en de antwoorden worden gebruikt voor onderzoek.
Beoordeling
De antwoorden worden beoordeeld op uitspraak, vloeiendheid, zinsbouw en woordenschat. De uitslag voor het examenonderdeel luistervaardigheid en spreekvaardigheid wordt uitgedrukt in een getal tussen tien (geen mondelinge beheersing) en tachtig (volledige mondelinge beheersing). Om voor het examen te slagen, moet is minimaal een score van zestien vereist.

Aanpassing Toets gesproken Nederlands
De taaltoets van het basisexamen inburgering wordt aangepast met ingang van 15 maart 2008. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het te gemakkelijk is om voor de toets te slagen. Het niveau ligt te laag. De eisen worden daarom strenger. Deelnemers moeten meer vragen goed beantwoorden om het examen te halen. De vragen zelf worden niet moeilijker.

Kennis van de Nederlandse samenleving
Het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse samenleving bestaat uit dertig vragen, die horen bij foto’s die geselecteerd zijn uit de film 'Naar Nederland'. De kandidaten moeten de film 'Naar Nederland' dus gezien hebben (in de eigen taal of in het Nederlands). De vragen gaan over de zeven onderwerpen uit de film Naar Nederland:

* geografie en wonen;
* geschiedenis;
* staatsbestel, democratie en wetgeving;
* de Nederlandse taal;
* opvoeding en onderwijs;
* gezondheidszorg;
* werk en inkomen.

Het zijn korte vragen, gesproken in een langzaam spreektempo die beantwoord moeten worden met één woord of enkele woorden. Het gaat om ja/nee vragen en om open vragen met een gesloten, eenduidig antwoord. Er mogen geen hogere eisen gesteld worden aan de beheersing van het Nederlands dan bij het taalexamen. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van maximaal het A1-min niveau van mondelinge vaardigheden.

Beoordeling
De uitslag voor het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse samenleving wordt uitgedrukt in een percentage van nul tot honderd. Om voor het examen te slagen, moet zeventig procent van de vragen goed beantwoord zijn.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in het dossier Inburgeren in het buitenland op de website van het ministerie van VROM. Ook kunt u terecht op de website 'naar Nederland'. Deze website is bedoeld voor mensen die zich voor willen bereiden op het basisexamen inburgering.
In short: If you do the integration exam, you will be tested for your knowledge of 1) the Dutch language and 2) Dutch society.

You have to take the exam over the phone; you will be talking to a computer.

1. Testing your knowledge of the Dutch language
 1. First, you will have to repeat sentences between three and fifteen words.
 2. Then, you will have to answer a few questions (your answer may consist of a single word or short phrase). You do not need specific knowledge of Dutch culture, history, etc. to answer these questions.
 3. After this, you will have to repeat a few sentences again (same as 1).
 4. Then, you will hear words (adverbs, adjectives) that you have to name the antonym of (e.g. high - low, yes - no).
 5. For the final part of the language exam you will listen to two stories. You have to retell the stories as accurately as possible. Your score on this final part does not count for the final result. In other words: It does not matter if you completely fail at retelling the two stories. It is only used for research purposes.
Your score will be between 10 and 80.

The minimum score to pass the exam is 16. Research has shown that it is currently too easy to pass the exam. That is why from March 15, 2008, it will become harder. The questions will not become more difficult but you need to have more correct answers to pass the exam.

2. Testing your knowledge of Dutch society

This exam consists of 30 questions with photos that come from the movie "Naar Nederland" (which is available in several languages). The questions will be about 1) geography and housing, 2) history, 3) state-structure, democracy, and legislation, 4) the Dutch language, 5) upbringing and education, 6) healthcare, 7) work and income.

Each question is short and can be answered with one word or a short phrase. Answering the questions does not require a high level of Dutch (maximum A1, Common European Frame of Reference for Languages, see e.g. www.euregioenglish.be/levels.html).

The minimum score to pass the second part of the exam is 70%.
Bieneke

radha
Lid
Posts: 7
Joined: Fri Nov 16, 2007 12:28 pm

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by radha » Mon Feb 11, 2008 5:53 am

Helemaal bedankt allemaal. Postbus 51 lijkt me wel vertrouwd genoeg. Het lijkt mij dat je dus zo'n beetje geen gramatica hoeft te leren voor dit examen. Alleen voor dit onderdeel E hoefde je zelf hele zinnen samen te stellen. Voor alle andere onderdelen kan je antwoorden in 1 of 2 woorden of je zegt een zin na. Lijkt mij dat je dus voor het examen kan slagen door enkel een lange lijst met woorden uit je hoofd te leren? Wat denk jij?

Terwijl ik op zoek was naar meer informatie over het basisexamen inburgering vond ik trouwens nog een pagina van een Nederlandse Ambassade waar ze nog wat uitgebreide algemene informatie gaven over het examen:
http://www.netherlandsembassy.co.nz/wa. ... etails=175
Het is in zowel het Engels als in het Nederlands.
Voor het eerst vond ik hier ook een antwoord op de veelgestelde vraag hoeveel tijd het kost om je voor te bereiden op het examen. Dat verschilt ook nogal van persoon tot persoon lijkt mij, maar toch goed om eens een indicatie te krijgen:

How much time will I need to prepare myself well for the examination?
You will need about 50 -75 hours to prepare for the Knowledge of Dutch Society part of the
examination.
You will need about 250-300 hours to prepare for the Dutch Language part of the
examination.
The more you practise speaking Dutch with your sponsor, the quicker it will go.


Via vrienden, familie, ex-studenten en internet heb ik inmiddels een aardige verzameling vragen en zinnen en tegenstellingen uit het examen verzameld. Allemaal tezamen bevatten ze naar mijn schatting zo'n 900 woorden. Een klein rekensommetje verteld mij dan dat als je in 300 uur 900 woorden wilt leren dat je dan zo'n 20 minuten per woord hebt? Is te doen?

User avatar
adappel
Superlid
Posts: 127
Joined: Sun Jan 27, 2008 10:08 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Gender: Male
Location: Heemstede
Contact:

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by adappel » Mon Feb 11, 2008 11:06 am

hoi radha en anderen. het hangt van veel factoren af hoeveel uur en energie je nodig hebt om je voor te bereiden op het examen buitenalnd. het is wel zeker dat de drempel verhoogd wordt. minister vogelaar heeft vorige week aangekondigd dat het niveau van het examen drastisch omhoog gaat, en ze is nog aan het uitzoeken HOE dat vorm moet krijgen.
Als je iemand kent die zich wil voorbereiden op het examen buitenland dan kan ik je adviseren om eens te kijken bij http://www.ikwilnaarnederland.nl
Daar worden cursussen aangeboden. Uit die site blijkt dat een voorbereiding van een maand, mits onder deskundige begeleiding, wel genoeg moet zijn.
Je kunt bij mij met alle vragen terecht over het examen buitenland.

bandida33
Lid
Posts: 6
Joined: Wed Feb 27, 2008 5:15 pm
Mother tongue: Spanish
Second language: English (Australia)
Third language: Portuguese
Fourth language: Dutch (Netherlands)
Gender: Female

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by bandida33 » Wed Feb 27, 2008 5:26 pm

Hallo

I have some examples that might be of use, i recently passed the inburgering test and these examples were very useful


Short stories:

1) 'Fred reed naar huis. Hij was niet blij, want het gesprek met de laatste klant was niet zo goed verlopen. Fred had geen goede indruk op de klant gemaakt. Die zou vast niets van hem willen kopen. Toen hij de sleutel in het slot stak, besefte Fred dat hij ook nog zijn tas bij de klant had laten staan'

2) De Minister heeft gisteren gezegd dat het goed is als kinderen op scholen het Wilhelmus kennen. Hij wilt kijken of kinderen misschien wel verplicht het volkslied moeten leren op school. De minister denkt namelijk dat als kinderen het volkslied kennen, ze ook meer geïntereseerd raken in geschiedenis. En dat ze meer willen weten over wat er in de maatschappij gebeurt.

3) In Engeland zijn nog zeker 10.000 koffers zoek! Een week geleden dacht de Engelse politie dat terroristen aanslagen gingen plegen. Veel vliegtuigen mochten niet vertrekken. Op het vliegveld van Londen kregen duizenden reizigers te maken met enorme vertragingen en raakten veel mensen hun bagage kwijt. Maar na een week zoeken er dus nog steeds veel koffers zoek.

4)4. Een man uit België had op een nacht een droom dat hij de lotterij ging winnen. In zijn droom kwam zelfs het getal voorbij van zijn winnende lot: 2,6,9,11,40,41. Zes jaar lang speelde hij mee met de lotterij in België, maar won bijna niets. Tot nu. Want opeens viel hij wel in de prijzen. Geen klein prijsje, maar de man won maar liefst 410.000 euro! In een Belgische krant zegt de man: "Dromen zijn geen bedrog".

5. Een 20-jarige inwoner uit Tiel is woensdagnacht gearresteerd na een inbrak in een woning. De bewoner hoorde een harde klap, gevolgd door pianospel. Toen hij ging kijken, trof hij een rommel aan in zijn woonkamer en een man die piano speelde. Dat meldt de politie donderdag. De dief had spullen van de bewoner in zijn zaken gedaan. De volgende ochtend vertelde de dief dat hij zich niets meer kon herrineren omdat hij tevell gedronken had.
Last edited by bandida33 on Mon May 19, 2008 3:38 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Vicky
Superlid
Posts: 170
Joined: Tue Oct 17, 2006 4:17 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Kyrgyz
Second language: Russian
Third language: Dutch (Netherlands)
Fourth language: English (Great Britain)
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: een beetje Slowaaks
Gender: Female
Location: Sneek, Friesland

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by Vicky » Wed Feb 27, 2008 7:24 pm

Hallo bandida33 en de andere forumgenoten,

Ik heb de afstpaak met de nederlandse abmassade gemaakt om de basisexamen inburgering te doen om 5 maart. Ik heb geen examen pakket gekocht want had ik al een paar voorbeeld vragen lijsten. Ik was blij om meer informatie te lezen hier over de toets. Ik heb de hele lijst doorgelezen en heb gezien dat een antwoord onjuist is.
bandida33 wrote:
Sandra is zwaarder dan Kim, wie is het lichtst? - Sandra.
Sandra is heavier then Kim, who weighs the least? - Sandra.
Als Sandra is zwaarder, dan Kim lichter is.
Zelfs denk ik dat de toets makkelijk is word ik nerveus als de datum van de examen dichter wordt.

Groetjes,

Vicky

bandida33
Lid
Posts: 6
Joined: Wed Feb 27, 2008 5:15 pm
Mother tongue: Spanish
Second language: English (Australia)
Third language: Portuguese
Fourth language: Dutch (Netherlands)
Gender: Female

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by bandida33 » Wed Feb 27, 2008 10:09 pm

ja !!!

you are right that particular answer was not correct

Thanks for the help

radha
Lid
Posts: 7
Joined: Fri Nov 16, 2007 12:28 pm

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by radha » Thu Feb 28, 2008 4:14 am

Veel succes met je examen volgende week Vicky. Doe ons een plezier en kom na je examen terug op dit forum en vertel er over. Ik ben ook erg nieuwsgierig wat voor vragen en tegenstellingen je precies kreeg. Wil je me vertellen wat je je er van herinnerd?

Ik ontdekte ook nog een foutje in een van de vragen hierboven. Er staat:
Heeft een paard benen of poten? - poten.
Does a horse have legs or paws? - paws.


In tegenstelling tot andere dieren heeft een paard benen. Het antwoord moet dus benen zijn. Voor zover ik het weet heeft dat te maken met het feit dat een paard een "edel dier" is. Alle andere dieren hebben wel poten en geen benen.

Soms zijn de vragen niet duidelijk als je het mij vraagt. Als ik bv aan iemand vraag :"Wat doet een geit?" Dan is het eerste antwoord dat ik krijg "Gras eten". Is waar lijkt mij. En zo is er nog wel meer wat een geit doet. Maar goed, ik vertrouw er maar op dat ze een antwoord als "gras eten" ook goed zullen rekenen.

De vraag "Wat doe je in je slaapkamer?" vind ik wel grappig. Hehe, moet ik voor mijn examen vertellen wat ik in mijn slaapkamer doe? Beetje persoonlijk nietwaar, haha.

Bandida, kan jij me vertellen hoe deze vragen ontstaan zijn? Zijn het vragen uit examens en proef examens of zijn ze gewoon door iemand verzonnen?

User avatar
Vicky
Superlid
Posts: 170
Joined: Tue Oct 17, 2006 4:17 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Kyrgyz
Second language: Russian
Third language: Dutch (Netherlands)
Fourth language: English (Great Britain)
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: een beetje Slowaaks
Gender: Female
Location: Sneek, Friesland

Re: Basisexamen inburgering "verhaaltje navertellen"

Post by Vicky » Thu Feb 28, 2008 4:36 am

bedankt radha,

Ik hoop dat ik zou slagen. Natuurlijk zal ik beschrijven hoe de toets was.

De vraag over de slaapkamer vond ik ook wel grappig. Ik had dezelfde gedachten, hahaha...

Groetjes,

Vicky

Post Reply