Inburgering examen voor Oudkomers

NT2 is 'Nederlands als Tweede Taal' or 'Dutch as a second language. 'Inburgering' is 'integration'. Many people who settle in the Netherlands have to do the 'inburgeringsexamen' or 'Staatsexamen NT2'. In this subforum, you can ask questions about this exam. If you have already done the exam, you are warmly invited to share your experience with us!
Post Reply
dekkers
Nieuwkomer
Posts: 1
Joined: Wed Jul 23, 2008 9:52 am

Inburgering examen voor Oudkomers

Post by dekkers » Wed Jul 23, 2008 9:54 am

Hallo,

Ik ben niet verplicht om inburgering te doen bij de Gemeente(omdat ik ben een oudkomer). Nu heb ik een Braziliaanse paspoort en wil later de Nederlandse naturalisatie vragen; daarom heb ik zin om de inburgering examen te halen.

Hoe moet ik dat? Kan ik terecht aanmelden voor de examen met de formulieren op the IB-Groep site?
Groetjes

User avatar
Bieneke
Site Administrator
Posts: 1966
Joined: Wed Aug 10, 2005 10:18 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Gender: Female
Location: Maastricht

Re: Inburgering examen voor Oudkomers

Post by Bieneke » Wed Sep 03, 2008 4:28 pm

Hallo Dekkers,

Sorry voor mijn late antwoord. :o

Als je wilt worden genaturaliseerd, moet je (verplicht) een inburgeringsexamen doen. Je moet je hiervoor inderdaad aanmelden bij de Informatiebeheergroep (IB-groep). De formulieren kun je downloaden op http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/fo ... lieren.asp.
Bieneke

Wim
Native speaker & moderator
Posts: 622
Joined: Fri Sep 02, 2005 7:39 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English (Great Britain)
Third language: French
Fourth language: German
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Quite a lot.
Gender: Male
Location: The Hague, Holland

Re: Inburgering examen voor Oudkomers

Post by Wim » Fri Nov 21, 2008 2:16 pm

Nog even wat toelichting:

Voor naturalisatie moet je ingeburgerd zijn en moet je alle onderdelen van de taal ten minste op niveau A2 beheersen, ook als oudkomer.

Inburgeren kan met het inburgeringsexamen, het staatsexamen NT2 (programma I of II), of in bijzondere gevallen via de korte vrijstellingstoets.

Bij het inburgeringsexamen moeten oudkomers kunnen spreken en luisteren op niveau A2, en schrijven en lezen op niveau A1; nieuwkomers moeten alle onderdelen Nederlands op niveau A2 halen. Verder is er een onderdeel 'kennis van de Nederlandse samenleving,' en ook moet je tussen de twintig en dertig schriftelijke bewijzen verzamelen waaruit blijkt dat je Nederlands in de praktijk hebt gebruikt. Welke bewijzen je moet hebben, is afhankelijk van het gekozen profiel ('werk' of 'onderwijs, gezondheid en opvoeding') en de manier van examen doen. Nieuwkomers zijn buitenlanders van buiten de Europese Gemeenschap die hun eerste verblijfsvergunning na 1 januari 2007 ontvangen hebben. Inwoners van de Europese Gemeenschap hebben geen inburgeringsplicht.

Het niveau van het staatsexamen NT2 programma I ligt iets boven B1, dat van programma II ligt boven B2. Wie het staatsexamen NT2 heeft gehaald, heeft voldaan aan zijn inburgeringsplicht. Een aparte toets over de Nederlandse samenleving hoef je dan niet meer te doen. Ook het verzamelen van schriftelijke bewijzen is dan niet nodig.

De korte vrijstellingstoets is bedoeld voor buitenlanders die al helemaal opgegaan zijn in de Nederlandse samenleving (in de praktijk dus mensen die al lang in Nederland wonen en alleen formeel nog buitenlander zijn). Je mag die korte vrijstellingstoets maar één keer doen. Als je ervoor zakt, moet je inburgeren via het inburgeringsexamen of het staatsexamen.

Groeten,
Wim

Post Reply