Examen op ambassade - oefentoets GBL

NT2 is 'Nederlands als Tweede Taal' or 'Dutch as a second language. 'Inburgering' is 'integration'. Many people who settle in the Netherlands have to do the 'inburgeringsexamen' or 'Staatsexamen NT2'. In this subforum, you can ask questions about this exam. If you have already done the exam, you are warmly invited to share your experience with us!
Post Reply
User avatar
adappel
Superlid
Posts: 127
Joined: Sun Jan 27, 2008 10:08 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Gender: Male
Location: Heemstede
Contact:

Examen op ambassade - oefentoets GBL

Post by adappel » Fri May 06, 2011 8:40 pm

Je kunt nu precies nagaan wat het niveau en de inhoud van het onderdeel GBL is.
GBL staat voor "toets geletterdheid en begrijpend lezen".

Kijk hier: http://www.geletterdheidbegrijpendlezen ... efenen.php

Het format is exact gelijk aan het officiële examen. (dezelfde onderdelen, precies net zoveel woorden/zinnen/verhalen/aanvulzinnen/begrijpend lezen).
Het niveau is exact gelijk aan dat wat vereist is bij het examen. (A1)
Je kunt daar dus precies zien wat jouw buitenlandse partner voorgeschoteld krijgt tijdens dit onderdeel van het examen.
En je kunt ook weten of jouw niveau voor lezen A1 is.
Ga maar proberen!
Ad Appel

Specialist NT2 examens
Docent NT2
Specialist inburgeringsexamens

Post Reply