Page 1 of 1

Toets Gesproken Nederlands TGN - gratis!

Posted: Thu May 10, 2012 6:05 pm
by adappel
Iedereen kan - waar ook ter wereld - met ingang van vandaag GRATIS leren en oefenen voor de TGN.
De TGN is een toets die wordt afgenomen op Nederlandse ambassades- bij het zogenoemde MVV-examen.
Maar dezelfde TGN is ook onderdeel van het inburgeringsexamen.
De site waar je gratis kunt oefenen;
www.toetsgesprokennederlands.nl
Op de site staan ook alle audiofiles, en vertalingen in 7 wereldtalen.
Deze methode is ook geschikt voor alle beginners die Nederlands willen leren: je leert er 1500 basiswoorden van het Nederlands.
Veel plezier!