Weer terug!

Here, you can introduce yourself. What is your reason to learn Dutch? Work or study? A Dutch-speaking loved one? Sheer curiosity? Share it with us!
Post Reply
User avatar
Fiskje88
Lid
Posts: 6
Joined: Sun Mar 09, 2014 9:49 am
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English (Great Britain)
Third language: French
Fourth language: Turkish
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: German, Italian, Spanish.
Gender: Male
Location: Tolkamer, NL

Weer terug!

Post by Fiskje88 » Sun Mar 09, 2014 12:21 pm

Hoi iedereen,

enkele jaren terug was ik hier ook ooit lid, maar zoals zoveel mensen zijn mijn interesses verschoven. Ik was druk met een studie, maar vooral met het ontdekken van wie ik was. Nu, een paar jaar later, heb ik dat allemaal doorlopen en ben ik 'volwassen', naar het schijnt.

Hallo. Mijn naam is Marco. Ik ben 25 (wat vliegt de tijd!), woon op mezelf in Tolkamer, werk als leraar Engels op een middelbare school, en heb enkele vrijwilligersbaantjes. Talen leren is één van mijn grootste passies. Op het moment leer ik Turks, omdat dit handig is voor mijn privéleven - ik vind het namelijk respectvol om met mijn vriend in zijn moedertaal te kunnen spreken. Daarnaast is Turks spreken sowieso handig in de Nederlandse cultuur.

Ik ben hier terug omdat ik door het leren van Turks ook weer geïnspireerd ben om na te denken over mijn eigen taal - hoe kun je die nu het beste leren aan buitenstaanders? Daarom ben ik sinds enkele maanden bezig met een cursus Nederlands, die ik ook heb gepost op een forum voor één van mijn andere passies: "supercentenarians". Dit zijn mensen die 110 jaar of ouder zijn, en ik als vrijwilliger verifieer hun leeftijden. Dat vind ik erg leuk om te doen! :) Om terug te komen op de cursus Nederlands: die heb ik inmiddels geplaatst op dit forum ( viewtopic.php?f=1&t=6195 ). Zoals jullie kunnen zien is de cursus nog niet heel uitgebreid, maar wel gedetailleerd. Ik zou er graag feedback op krijgen.

Ja. Er is vast nog veel meer te zeggen, zeker tegen de mensen hier die mij nog kennen, maar dat komt wel. Of ik zal blijven... geen idee, mijn interesses verplaatsen zich nogal snel de laatste tijd. Voor nu ben ik er weer eventjes, en dat is natuurlijk ook leuk.

Tot sprekens!
Marco

***

Hi everyone,

some years ago I used to be a member here, but like so many people my interests have shifted towards other subjects. I spent some of my time studying, but most of it discovering who I really was. Now, a couple of years later, I have gone through all of that and supposedly I am now an 'adult'.

Hello. My name is Marco. I am 25 years old (gosh, doesn't time fly?!), live on my own in Tolkamer, work as a teacher of English at a secondary school, and work as a volunteer as well. Learning languages is one of my biggest passions. Currently I am learning Turkish, as this is useful in my private life - to me it is a sign of respect to be able to speak to my boyfriend in his native tongue. On top of that, speaking Turkish comes in handy anyway in the Dutch culture.

I've returned because by learning Turkish I've begun to think about my own language as well again - what's the best way to teach this language to learners? That's why I've been designing a Dutch course for the last couple of months, which I have also posted on a forum of one of my other passions: supercentenarians. These are people aged 110 and above, and I, as a volunteer, help in verifying their ages. I really like doing that! :) To get back to the Dutch course: by now I have posted it on this forum as well ( viewtopic.php?f=1&t=6195 ). As you can see it's not that much of a deal yet, although it is detailed. I'd like to receive feedback.

Yes. I am sure there is a lot more to say, especially to the people that know me, but that will happen in due time. Whether I'll stay... not sure, I tend to lose interest quickly these days. For now I have returned, which is always a nice thing of course. :)

Talk to you later,
Marco
Overduidelijk misschien.

Vilmos
Superlid
Posts: 241
Joined: Mon Dec 19, 2011 10:59 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: Afrikaans
Fourth language: German
Gender: Male
Location: Heerlen

Re: Weer terug!

Post by Vilmos » Sun Mar 09, 2014 6:07 pm

Welkom terug in ieder geval. :)

Post Reply