Een stukje uit 'Der Naturen Bloeme'

This is a forum for discussing Old and Middle Dutch, which gave birth to Modern Dutch. This is the place to find fascinating old texts complete with splendid spellings and wonderful word order. If you are interested in reading texts from the Middle Ages and earlier, please come on in. Translations into modern Dutch are required, and translations into modern English are welcome.
Post Reply
User avatar
dirkmath
Superlid
Posts: 221
Joined: Sun Jun 17, 2007 8:37 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Location: Antwerpen

Een stukje uit 'Der Naturen Bloeme'

Post by dirkmath » Wed Mar 12, 2008 9:03 pm

 • Alay dats sonder waen
  een dier naden kemel ghedaen,
  maer sonder knien sijn sine been.
  Alst hem sal rusten al in een
  moet an enen boem staen.
  Alst die jaghere wille vaen
  onderhouwen si den boem,
  die beeste nemest ghenen goem
  ende vallet metten boeme ter neder;
  so nes gheen up comen weder.
  Anders es dat dier so snel
  dat ment ghevanghen niet ne can el.
Dit is een stukje uit Der Naturen Bloeme van Jacob Van Maerlant uit 1270.
Zoals je merkt slaat het echt nergens op, maar toch had Jacob het uit goede bron, het was namelijk Caesar die het in zijn De Bello Gallico als feitelijke kennis over de Germaanse stammen opnam :eek:
 • Alay dats sonder waen
  [Een] eland dat is zonder fantasie / [An] elk is without fantasy
  een dier naden kemel ghedaen,
  een dier zoals een kameel (gemaakt), / an animal like a camel (made),
  maer sonder knien sijn sine been.
  maar zonder knieën zijn zijn benen. / but without knees are its legs.
  Alst hem sal rusten al in een
  Als hij een moment wil rusten / When it wants to rest a moment
  moet an enen boem staen.
  moet [hij] tegen een boom staan. / [it] has to stand against a tree.
  Alst die jaghere wille vaen
  Als de jagers [hem] willen vangen / When the hunters want to catch [it]
  onderhouwen si den boem,
  hakken zij de boom om, / they have to cut the tree,
  die beeste nemest ghenen goem
  het dier neemt niets waar / the animal doesn't notice a thing
  ende vallet metten boeme ter neder;
  en valt samen met de boom neer; / and drops down together with the tree;
  so nes gheen up comen weder.
  zo is geen weer rechtgekomen. / in this way none has stood up again.
  Anders es dat dier so snel
  Anders is dat dier zo snel / Otherwise the animal is so fast
  dat ment ghevanghen niet ne can el.
  dat men het niet vangen kan. / that it can't be caught.
Never look back, unless it's time to go home.

Post Reply