Klachten over de taalgewontes van Nederlanders

This is a forum for discussing Old and Middle Dutch, which gave birth to Modern Dutch. This is the place to find fascinating old texts complete with splendid spellings and wonderful word order. If you are interested in reading texts from the Middle Ages and earlier, please come on in. Translations into modern Dutch are required, and translations into modern English are welcome.
Vos
Nieuwkomer
Posts: 2
Joined: Wed Aug 08, 2012 2:01 am
Country of residence: Australia
Mother tongue: English (Australia)
Second language: Dutch
Third language: Spanish

Re: Klachten over de taalgewontes van Nederlanders

Post by Vos » Fri Aug 10, 2012 8:19 am

Ik besef dat er niks over dit thema voor een heel lange tijd is geschreven, maar ik wilde mijn mening erover uitdrukken.

Een beetje actergrond: Mijn moeder komt uit Nederland en omdat ik alleen met mijn oma, opa, moeder en tante hier in Australië ben opgegroeied, voel ik dat ik kan zeggen dat mijn familie is Nederlands. Ten tweede, mijn familie hebben mij niet de Nederlandse taal gegeven, maar omdat zij het veel hebben gesproken toen ik klein was (en tegenwoordig ook), kan ik stukjes een dingen begrijpen.
Dus omdat zij mij de taal niet hebben gegeven, maar dat ik een Nederlandse familie heb, dat ik voel gedeeltelijk Nederlands en dat ik tegenwoordig de taal echt aan het studeren ben, ik voel alsof ik kan zowel een mening als buitenlander die de taal leert geven, als de mening van iemand die is Nederlands.

Nou ten eerste, wil ik van tevoren me verontschuldigen om alle de fouten dat ik straks zal maken.

Nu ten opzichte van deze draad (een andere voorbeeld. Waarom zeggen Nederlanders altijd thread?), ik ben het erover eens dat het overdadig gebruik van Engelse woorden wanneer er bestaat een volmaakt goed Nederlands woord, is belachelijk, lelijk en het is bijna zoals een kanker of ziekte op de taal. Er is geen reden ervoor te gebeuren zijn (for it to be happening).
Nu als iemand die zich beschouwt als deels Nederlands en wie voor de Nederlandse taal veel zorgt (cares for?), ik vind dit heel wat jammer, omdat het lijkt mij op dat de Nederlandse mensen weinig geven om hun taal, cultuur en identiteit. Een bovendien, als ietwat van een buitenlander ook die de taal studeert, het is niet aanmoedigend noch motiverend om een taal studeren waar zelfs de mensen vanuit het land waarin hij is gesproken, geven niet voor hun taal, en geven niet als elke tweede woord Engels is. Ik bedoel, wat is het punt om een taal te leren als de mensen van het land zouden liever in een vreemde taal dan hun eigen vinden spreken?
Wat aan het gebeuren is met het Nederlands zou nooit in een miljoen jaren in Duitsland of in Frankrijk gebeuren. Waarom? Omdat zij eerbiedigen hun taal, zij zorgen ervoor (care about it?), zij zijn er trots op, en trots op hun cultuur en levenwijze ook. Dus waarom willen de Nederlanders iemand anders zijn? Waarom zijn zij niet trots op hun taal? En wanneer ik zeg 'trots op', ik bedoel niet in een wijze dat zou elke andere talen en culturen wegduwen, en ik bedoel niet in een wijze dat denkt dat zijn taal of cultuur is het beste. Alleen maar dat men op zijn eigen taal en cultuur trots kunt zijn en ervoor kunt zorgen, en tegerlijkertijd leuk kunt vinden en ervan kunt genieten die van anderen ook.

Nu dat laatste vraag is iets dat ik begrijp niet... want er zijn veel schrijvers een goede boeken in het Nederlands, de dingen die zij hebben bereikt zoals bijvoorbeeld de afsluitdijk, de deltawerken, sommige van de meest prachtige schilderijen ter wereld, en een samenleving berustend op vrijheid en gelijkheid.
Misschien ben ik verkeerd als ik denk dat de reden waarom alle deze Engelse leenwoorden worden gebruikt, is omdat de Nederlanders hebben een minderwaardigheidcomplex of zoiets, een eigenlijk de echte reden waarom ze worden gebruikt is eenvoudig dat het Engels is overal in het werkleven en altijd op het televisie. Maar in ieder geval, het is nog steeds jammer wat er staat te gebeuren met de Nederlandse taal, want ik vind hem hartstikke leuk een heel hartelijk in het gevoel dat elke keer dat ik hem hoor, het maakt mij glimlachen en het geeft mij een soort warmte, alsof iemand heeft me een heel warme jas opgezet.. en helaas elke keer dat ik hoor een Engels woord of uitdrukking wanneer er geen reden is het te horen, ik voel koud weer.

Daarom ik hoop dat enige tijd straks (some time soon?) dingen zullen veranderen en de mensen zullen de waard van hun eigen taal weer zien, want het is een mooie taal, en in elke taal ligt een stuk van zijn mensen, dus ik hoop dat de Nederlanders beseffen dit, voordat het helemaal weg is.

Post Reply