Page 2 of 4

Re: Dutch language

Posted: Thu Feb 09, 2012 11:48 pm
by Quetzal
kermowan wrote:Bedankt. Ja - met 16 bedoelde ik de tijd. Met de laatste zin bedoelt ik dat deze foto,s (beelden uit film) waren erg bewegend (triest, dramatisch) waren.
Bedankt voor uw hulp. :) :) :)
You should have written "om 16u terug naar huis", then, but it's more normal to write "om vier uur terug naar huis", when the context makes it clear that you mean four in the afternoon.

We don't use "bewegend" in that meaning of the English "moving". "Pakkend" is possible, but that may be a bit Flemish. "Aangrijpend" is probably the best word.

You make a mistake lots of people make regarding "bedoelen". The verb "bedoelen" always requires a person as subject: a person means this and a person means that. Otherwise (for instance "the last sentence means that..."), you need to use "betekenen": "de laatste zin betekent dat...".

Re: Dutch language

Posted: Fri Feb 10, 2012 10:59 pm
by Bert
[Sorry for changing your original English text but sometimes I feel it necessary.]

Then there are so-called rating agencies which by saying good or bad things about some countries, make bigger chaos in the markets. Walking down the street today I saw a long queue of people wanting to buy a lot of lottery tickets.

Dan zijn er (nog) de zogenaamde ratingbureaus die op de markten grotere chaos maken door hun goede of slechte rapportages over enkele landen. Toen ik vandaag op straat wandelde, zag ik een lange rij mensen die een (hele) hoop loterijbriefjes kopen wilden.

Re: Dutch language

Posted: Sat Feb 11, 2012 6:19 pm
by Bert
I do not know whether this is due to the accumulated prize money, which is substantial in the current Polish circumstances (it's 35 000 000 Zlotych which is about $10 000 000), or to the faith in the change of the gray reality (continuous rush of bad news). As for me, I try and not listen to these bad news so I can be more optimistic. At the end I have a good news. Days [length of daylight?] are getting longer: today for about one hour and 39 minutes. [?]

Ik weet niet of dit vanwege het hoge prijzengeld of vanwege het geloof in de verandering van de grijze werkelijkheid (de continue toevloed van slecht nieuws) is. Onder Poolse omstandigheden is de geaccumuleerde prijs hoog: 35.000.000 zloty, omgerekend ongeveer $10.000.000. Wat mij betreft probeer ik naar deze slechte berichten niet te luisteren, dus kan ik veel optimistischer zijn. Aan het eind heb ik een goed nieuws. De dagen worden steeds langer: vandaag ongeveer een uur en 39 minuten langer. [langer dan...?]

Re: Dutch language

Posted: Sun Feb 12, 2012 11:35 pm
by kermowan
Bedankt. :-D

Re: Dutch language

Posted: Thu Feb 16, 2012 3:16 pm
by kermowan
Finally back from the trip to Germany. For 5 days i was in that country. Unfortunatly it was bussines trip. Luckily now i back home. Today i was skating first time since 14 years. It was very funny experience. For the first hour I was skating like total beginner. After three hours it was much better. Now i am very tired and i think any work today will be not possible. Probably tommorow i will have trouble to walk. Any way it was happy day. Winter is not so bad.

Eindelijk terug van de reis naar Duitsland. Voor 5 dagen was ik in dat land. Helaas was het bussines trip. Gelukkig nu ik ik terug thuis. Vandaag was ik schaatsen eerst sinds 14 jaar. Het was erg leuke ervaring. Voor het eerste uur was ik schaatsen als totale beginner. Na drie uur was het veel beter. Nu ben ik erg moe en ik denk dat vandaag enige werkzaamheden niet mogelijk zal . Waarschijnlijk morgen zal ik moeite hebben om te lopen :( :( :( . In elk geval het was gelukkig dag. De winter is niet zo slecht. :) :) :)

Re: Dutch language

Posted: Fri Feb 17, 2012 8:48 am
by andreengels
kermowan wrote:Finally back from the trip to Germany. For 5 days i was in that country. Unfortunatly it was bussines trip. Luckily now i back home. Today i was skating first time since 14 years. It was very funny experience. For the first hour I was skating like total beginner. After three hours it was much better. Now i am very tired and i think any work today will be not possible. Probably tommorow i will have trouble to walk. Any way it was happy day. Winter is not so bad.
Eindelijk terug van de reis naar Duitsland.
Correct.
Voor 5 dagen was ik in dat land.
Skip the "voor". I would also say that the word order "Ik was 5 dagen in dat land" sounds more natural in Dutch.
Helaas was het bussines trip.
The Dutch word for "business trip" is "zakenreis".
Gelukkig nu ik ik terug thuis.
There should be a "ben" in this sentence; I assume the double "ik" is just a typo. Also, not counting the finite verb ("ben") there can only be one phrase ("gelukkig") before the subject ("ik"). Correct: "Gelukkig ben ik nu terug thuis" Note that the remark of needing the finite verb ("ben") is also valid for English. I guess that in Polish it is possible to drop to be in this type of sentences (I know there are languages where that is the case), but in English and Dutch that is not the case. Thus the English sentence should be "Luckily now I am back home."
Vandaag was ik schaatsen eerst sinds 14 jaar.
"Ik was schaatsen" is not gramatically correct. Correct in this case is "Ik heb geschaatst". "Eerst" should be "voor het eerst" - and I think the same mostly holds in English: "for the first time" rather than "first time". Finally, after "sinds" there should be the moment in time after which you had not skated. If you provide the length of the period of time, use "in". Result: "Vandaag heb ik voor het eerst in 14 jaar geschaatst."
Het was erg leuke ervaring.
Should be "Het was een erg leuke ervaring." Again, this same correction should also be made in your English text: "It was a very funny experience." Oh, and "leuk" is not really a good translation of "funny" - "funny" would be "grappig"; however, the Dutch phrase feels better than the English one, so perhaps you should change the English (from "funny" to "pleasant").
Voor het eerste uur was ik schaatsen als totale beginner.
Again, "ik was schaatsen" is not correct Dutch. In this case you can translate "I was skating" either as "ik schaatste" or as "ik was aan het schaatsen". Also "voor het eerste uur" is not correct. You can use "in" or "gedurende" (during), but best seems to not use a preposition at all. Finally, "totale beginner" needs an article: "een totale beginner" (also in English - "a total beginner"). "Het eerste uur schaatste ik als een totale beginner."
Na drie uur was het veel beter.[/q]

Good.
Nu ben ik erg moe en ik denk dat vandaag enige werkzaamheden niet mogelijk zal .
Again, there should be a "zijn" in this sentence. Also, "enige werkzaamheden" is plural, so "zal" should be "zullen". Finally, "enige werkzaamheden zullen niet mogelijk zijn" would mean "some work will not be possible" rather than "any work will not be possible". Because of this, the Dutch way of saying this would be "...dat vandaag geen werkzaamheden mogelijk zullen zijn."
Waarschijnlijk morgen zal ik moeite hebben om te lopen :( :( :( .
Word order: The finite verb ("zal") should be in the second place and the subject ("ik") can be preceded by at most one particle not counting the finite verb. Thus: "Waarschijnlijk zal ik morgen moeite hebben om te lopen."
In elk geval het was gelukkig dag.
Again, the finite verb ("was") in second position. "Gelukkig" should be "gelukkige" because "dag" is a "de" woord, and "gelukkige dag" should have "een" (the latter again also in English). Finally, "een gelukkige dag" is "a lucky day" not "a happy day". You can use "fijn" or "leuk" instead. Result: "In elk geval was het een leuke dag."
De winter is niet zo slecht. :) :) :)
Not really wrong, but more usual would be "De winter is zo slecht nog niet".

Re: Dutch language

Posted: Fri Feb 17, 2012 11:45 am
by kermowan
Dank U wel. :) :) :)

Re: Dutch language

Posted: Tue Feb 28, 2012 10:50 pm
by kermowan
Hello. And again back from the business trip. As i am older such trips are getting more and more boring. But enough about such things. Finally i am back home and i will stay there for another month. It is much to do inside and outside. I hope spring will come early this year. After a few years i have to paint walls again and make a few things inside. Garden also needs some attention. I have to cut down some trees and make grass around the house. Work in garden i like best.

Hello. En weer terug van de zakenreis. Zoals ik ouder ben dergelijke reizen worden steeds meer saai. Maar wel genoeg over zulke dingen. Eindelijk ben ik terug naar huis en ik zal daar nog een maand blijven. Het is veel te doen binnen en buiten. Hopelijk dat de lente komt vroeg dit jaar. Na een paar jaar heb ik weer muren schilderen een paar dingen binnen maken. Tuin vraagt ook wat aandacht. Ik moet snijden wat bomen en rond het huis gras te maken. Werk in de tuin heb ik het beste bevalt.

Re: Dutch language

Posted: Wed Feb 29, 2012 10:54 am
by andreengels
kermowan wrote: Hallo. En weer terug van de zakenreis. Nu ik ouder ben worden dergelijke reizen steeds saaier. Maar wel genoeg over zulke dingen. Eindelijk ben ik terug thuis en ik zal daar nog een maand blijven. Er is veel te doen binnen en buiten. Hopelijk Ik hoop dat de lente vroeg komt dit jaar. Na een paar jaar moet ik weer muren schilderen een paar dingen binnen maken (better: repareren). De tuin vraagt ook wat aandacht (better: De tuin heeft ook wat aandacht nodig). Ik moet snijden wat bomen snoeien en rond het huis gras te aanleggen (unsure - what exactly do you mean by 'make grass'?). Werk in de tuin bevalt me het beste. (better: Ik vind werken in de tuin het leukst.)
Some remarks:
* "As" was hard to translate; "zoals" is "such as", and only used as a translation for "as" in phrases like "as there are".
* If you do want to use "Hopelijk" rather than "Ik hoop", the correct word order becomes: "Hopelijk komt de lente vroeg dit jaar."
* "Have" is indeed "hebben" in Dutch, but what you really have in "After a few years i have to paint walls again" is "have to", which means "must" and is indeed translated by "moeten" in Dutch

Re: Dutch language

Posted: Wed Apr 04, 2012 10:20 pm
by kermowan
Welkom terug na een lange pauze. Het spijt me, maar voor een bepaalde periode was ik zonder internet. Nu wil ik wat vaker te schrijven. Ik hoop dat je het te doen. Bedankt voor uw begrip.

Re: Dutch language

Posted: Sat Apr 07, 2012 8:21 pm
by kermowan
Welkom.
In de afgelopen weken heb ik erg druk geweest. Meerdere keren was ik in Duitsland en België. Ik heb geen tijd gehad om te schrijven op het forum. Het spijt me dat. Maar terug naar het punt, merkte ik dat de lente begint in verschillende regio's in zeer verschillende tijden. Twee weken geleden was ik een paar dagen in Ingolstadt in Zuid-Duitsland, en er was al de lente in volle. Dan ging ik naar België en dar ook waren zichtbare tekenen van de lente. Na zijn terugkeer naar Pools (ik woon in het noorden van Polen), helaas vond ik dat het nog steeds sneeuw. Zelfs in deze tijd door te schrijven naar de Forum ik zie door het raam dat zwaar sneeuwt. Ik al mis het lente :) :)

Re: Dutch language

Posted: Sat Apr 07, 2012 9:38 pm
by Bert
Hallo!

Ik ben onder druk geweest. (Ik heb het heel druk gehad.)
Het spijt me. (No need for 'dat'.)
Maar om terug te komen op het thema/punt: ...
... en er was de lente al in volle gang.
dar -> daar (I'm sure it was a typo) waren ook zichtbare tekenen ...
(?) Na mijn terugkeer naar Poland/Polen vond ik dat er helaas nog steeds sneeuw lag.
Zelfs nu, als ik op het forum schrijf, zie ik door het raam dat het zwaar/hevig sneeuwt.
Ik mis de lente zo erg.

Re: Dutch language

Posted: Thu Sep 27, 2012 7:03 pm
by kermowan
Hallo,

I try to translate contract payments agreement. I am not sure if that is correct.


Het aanbod is op basis van de project documentatie ontvangen en overeengekomen met de werkgever gemakt.
Als nodig is schaven zichtbare elementen van de interne structuur zal wij om de extra berekeningen te maken.
Betalingen w / in goederen en diensten dient te geschieden in vier fasen:
1. wanneer de orde van 25% van het materiaal,
2. wanneer de toevoer van materiaal aan de bouwplaats voor de overige 75% materiaal kosten plus 30% van arbeid,
3. na de bouw van houtconstuctie en het installeren van OSB - 40% van de waarde van de arbeid,
4. na de bouw is voltooid de resterende 30% van de arbeidskosten.
Alle materialen bestellen wij na ondertekening van het contract en het ontvangen van de betaling fase 1.
Het werk valt onder dit aanbod beginnen zoals overeengekomen met de werkgever die zal worden geschreven in het contract.

Re: Dutch language

Posted: Mon Feb 11, 2013 9:07 pm
by Lauranas
From two - three years now people in the whole world and as well Poland live informations about the "financial crisis". I do not fully understand the mechanisms of this crisis, but i think it relies on speculation on foodprices, oil, currencies of countries and others. Then there are so-called rating agencies saying good or bad about some countries making bigger chaos on the markets. Walking down the street today I saw a long queue of people wanting to buy a lot of lotto game. I do not know whether this is due to today's big for the Polish conditions cumulation (35 000 000 Zlotych it is about 10 000 000 $), or faith in the variation of the gray reality (continuous rush of bad news). Myself i try to listen these bad news not so i can be more optimistic.
At the end a good news. Days are getting longer: today for about one hour and 39 minutes.

Vanaf twee - drie jaar nu mensen in de hele wereld en ook Polen live met informatie over de "financiele crisis". Ik verstaan niet volledig mechanismen van deze crisis, maar ik denk dat het gebaseerd is op speculatie op voedsel prices-, olie-, valuta's van landen en andere. Dan zijn er de zogenaamde “rating agencies” zeggen goed of slecht over enkele landen die maakt grote chaos op de markten. Wandelen op de straat vandaag zag ik een lange rij van mensen die willen een hoop lotto spel te kopen. Ik weet niet of dit is wegens het grote vandaag voor de Poolse omstandigheden cumulatie (35 000 000 Zlotych is het ongeveer 10 000 000 $), of het geloof in de variatie van de grijze werkelijkheid (doorgaande stroom van slechte nieuws). Ik probeer zelf deze slechte nieuws niet te beluisteren of niet luisteren naar, zo/op die manier kan ik veel optimistischer blijven. Aan het eind goed nieuws. De dags wordt steeds langer: vandaag voor ongeveer een uur en 39 minuten.

en ook mensen die in Polen leven/wonen overspoeld worden met informatie over de "financiële crisis"
There wasn't much wrong with your Dutch here but it just didn't sound very good and live isn't a Dutch word. And when you translate live properly there wouldn't be an act in this sentence that's why I've add the word 'overspoeld'


Vandaag zag ik al wandelend op straat een lange rij van mensen die een lot uit de loterij willen kopen. Of: Terwijl ik vandaag op straat wandelde zag ik een lange rij van mensen die in een lange rij stonden, omdat zij een lot uit de loterij wilden kopen.

I guess that there are really a lot of ways of saying what you wanted to say here but what you said at first wasn't a correct Dutch sentence.

I think you should change Vanaf in Sinds

There are probably still a few mistakes in your translation but I don't have time to correct everything fully. I have to get up early tommorow so I have to get to bed now.

Re: Dutch language

Posted: Tue Feb 12, 2013 10:25 pm
by kermowan
Thank's a lot.
I will write something new tommorow.