Tekst corrigeren

Dit is een platform waar je in het Nederlands kunt praten. Over kunst of politiek maar ook gewoon over het weer of over jezelf. Wees vooral niet bang om fouten te maken!
Forum rules
When correcting Dutch texts, (most) vraagbaken use a colour code to distinguish between different types of mistakes. See also: viewtopic.php?f=3&t=753&p=5506#p5506
Post Reply
Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Tekst corrigeren

Post by Crecker » Sun Aug 17, 2014 1:29 pm

Hallo allemaal! :)

Een tijdje geleden plaatste ik één van mijn artikels die ik voor een Italiaanse blog schrijf. Nu heb ik nog een van die vertaald. Het is een beetje lang maar ik zal het toch plaatsen. Als je het mag corrigeren, zal ik blij zijn! Bedankt!

ENGLISH
London is beautiful, but...
Have you ever been in London? It is a fantastic city, full of history, culture, art... But...

...what a bad weather!
I had been told. And then you know... You can't go to the Queen without an umbrella! When you get off the airplane the sun will be certaintly high and hot. Just wait. Not so much. Ten minuts at maximum. Tip: have an umbrella in your handbaggage, you'll need it.

...how many Italians!
You don't notice it in the first day, but since the second one it'll be a torture. If you left thinking "I will improve my English" then save your money and go to the Caraibbean. You'll find them also behind the counters in Camdem Town selling you sangria e paella. Italians are E-V-E-R-Y-W-H-E-R-E! Then you realize your failure when a group of Italian tourists asks you the way to the nearest Underground station. In English.
Fortunately, except our fellow countrymen, London is crowded by (acquired) Londoners. Now I want to make a thanksgiving. Thank you, Australian doctor of whom I don't know the name, for seeing our faces lost in the map and for leading us to the hotel. Thenk you, really.

...why is the 20p coin so smaller than the 10p one?
I needed a lot of time to learn the coins. When I achieved it, I noticed the imbalance: yes, our 50cents coin is a little bit larger than the 1 euro one but why can the 5p coin sail into the 2p one as a raft in the Atlantic Ocean?

...I don't feel my feet today!
I thought that Giardini Margherita in Bologna were large. Well, mistake. I don't travel a lot, you see it? With its 1,66 square km, Regent's Park is 6 times larger than the Bolognese park. This means that to reach Camden Town in the north-west from the southern entrance you have 30 minutes walk. And in those 30 minutes you can't have a stop. Now add walkings in the parks, visits to museams, shopping and whatever you want, and if you reach the fifth day you will notice that a zombie is more active than you.

...where are the rubbish cans?
May someone, or many of you as the streets conditions show, is used to throw the rubbish to the ground in Italy, also if you are surroundedby rubbish cans. In London you can count the trash cans on the fingers of your hand. Really! I don't think I have counted more than five. Another suggestion: if you are planning to go to the English capital, don't make garbage, or better, hold it till you get to a tourist place.

...my bed is much better than the hotel's.
The conclusion is: London is a beautiful city where you can have fun during the whole day, except for the night, when you get back to the hotel. Maybe the bed is comfortable, but if the floor is leaning, then you falling down from the bed was not a dream.

Mind the gap!


NEDERLANDS
Londen is mooi, maar...
Ben je ooit naar Londen geweest? Het is een fantastische stad, vol van geschiedenis, cultuur, kunst... Maar...

...wat een slechte weer!
Ze hadden me gewaarschuwd. En je weet het... Je mag niet naar de Koningin zonder een paraplu gaan! Wanneer je uit het vliegtuig stapt, zal de zon zeker veel warm zijn. Maar wacht. Een tijdje. Tien minuten maximum. Suggestie: houd een paraplu in je handkoffer, je zal het nodig hebben.

...hoeveel Italianen!
Je ziet het niet tijdens de eerste dag, maar sinds de tweede zal het een marteling zijn. Als je "I will improve my English" vóór je vertrek hebt gedacht, bespaar je je geld en ga naar de Caraïben. Je vind ze ook achter de balies van Camden Town waar ze sangria en paella verkopen. Italianen zijn O-V-E-R-A-L! Dan je verstaat dat je gefaald hebt wanneer een groep van Italiaanse toeristen vraagt je waar het dichtstbijzijnde Underground-station is. In het Engels.
Fortuinlijk, behalve onze landgenoten, is Londen vol van (verkregen) Londenaars. Nu zou ik een dankbetuiging willen maken. Dank je, Australische dokter waarvan ik de naam niet weet, voor het zien van onze gezichten die verlorene op de kaart waren en voor het begeleiden van ons naar het hotel. Bedankt, heel erg.

...waarom is de munt van 20p heel kleiner dan die van 10p?
Ik hoefde veel tijd om de munten te leren. Wanneer ik het bewerkstelligd heb, heb ik de onevenwichtigheid gekeken: ja, onze munten van 50 cents zijn een beetje groter dan die van 1 euro, maar waarom kunnen de munten van 5p, als houtvlotten in de Atlantische Oceaan, op die van 2p zeilen?

...ik voel me niet mijn voeten vandaag!
Ik dacht dat Giardini Margherita in Bologna waren groot. Nou, foutje. Je kunt zien dat ik een beetje reis, nee? Met 1,66 kwadraat km is Regent's Park 6 keer groter dan de Bolognese park. Dit bedoelt dat als je vanaf de zuidkant naar Camden Town (aan de noord-west) gaan, moet je 30 minuten lopen om er te krijgen. Binnen die 30 minuten kunt je geen halt. Nu tel je park-lopen, musea bezichtigen, shopping enzovoort, en als je de vijde dag zal bereiken, zal je zien dat een zombie toch actiever dan je is.

...waar zijn de vuilnisbakken?
Misschien is iemand, of velen aangezien de straten, in Italië gewend om de vuilnis gelijkvloers te gooien, ook als er veel vuilnisbakken zijn. In Londen kun je de bakken op de vingers van je hand rekenen. Waar! Ik denk dat ik niet meer dan vijf heb gerekend. Nog een suggestie: als je naar de Engelse hoofdstad willen gaan, maak je geen vuilnis of beter houd je het vast totdat een toeristische plaats.

...mijn bed is veel beter dan dat van de hotel.
De conclusie is: Londen is een mooie stad waarin je veel plezier tijdens de hele dag kunt maken, behalve de nacht, wanneer je terug naar de hotel komt. Misschien is het bed comfortabel maar als de vloer leunt, dan is het geen droom die waar je uit het bed valt.

Mind the gap!
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

User avatar
Bert
Superlid
Posts: 1170
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:07 pm
Mother tongue: Hungarian

Re: Tekst corrigeren

Post by Bert » Sun Aug 17, 2014 8:31 pm

Crecker wrote: ...what a bad weather!
I had been told. And then you know... You can't go to the Queen without an umbrella! When you get off the airplane the sun will be certainly high and hot. Just wait. Not so much. Ten minutes at most. Tip: have an umbrella in your hand baggage, you'll need it.

...how many Italians!
You don't notice it in the first day, but since the second one it'll be a torture. If you left thinking "I will improve my English" then save your money and go to the Caribbean. You'll find them also behind the counters in Camdem Town selling you sangria e paella. Italians are E-V-E-R-Y-W-H-E-R-E! Then you realize your failure when a group of Italian tourists asks you the way to the nearest Underground station. In English.
Fortunately, except our fellow countrymen, London is crowded by (acquired) Londoners. Now I want to make a thanksgiving. Thank you, Australian doctor of whom I don't know the name, for seeing our faces lost in the map and for leading us to the hotel. Thank you, really.

NEDERLANDS
Londen is mooi, maar...
Ben je ooit in Londen geweest? Hij is een fantastische stad, vol van geschiedenis, cultuur, kunst... Maar...
Volgens mij is Londen mannelijk: "Nadat de stad [Londen] in 61 (...) geheel was verwoest, groeide hij uit tot een (...) grote stad".

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Tekst corrigeren

Post by Crecker » Sun Aug 17, 2014 9:56 pm

Bert wrote:
Crecker wrote: ...what a bad weather!
I had been told. And then you know... You can't go to the Queen without an umbrella! When you get off the airplane the sun will be certainly high and hot. Just wait. Not so much. Ten minutes at most. Tip: have an umbrella in your hand baggage, you'll need it.

...how many Italians!
You don't notice it in the first day, but since the second one it'll be a torture. If you left thinking "I will improve my English" then save your money and go to the Caribbean. You'll find them also behind the counters in Camdem Town selling you sangria e paella. Italians are E-V-E-R-Y-W-H-E-R-E! Then you realize your failure when a group of Italian tourists asks you the way to the nearest Underground station. In English.
Fortunately, except our fellow countrymen, London is crowded by (acquired) Londoners. Now I want to make a thanksgiving. Thank you, Australian doctor of whom I don't know the name, for seeing our faces lost in the map and for leading us to the hotel. Thank you, really.

NEDERLANDS
Londen is mooi, maar...
Ben je ooit in Londen geweest? Hij is een fantastische stad, vol van geschiedenis, cultuur, kunst... Maar...
Volgens mij is Londen mannelijk: "Nadat de stad [Londen] in 61 (...) geheel was verwoest, groeide hij uit tot een (...) grote stad".
Dank u, Bert! Heb je geen andere fouten gevonden? Dit is een beetje zeldzaam :P
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

User avatar
Bert
Superlid
Posts: 1170
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:07 pm
Mother tongue: Hungarian

Re: Tekst corrigeren

Post by Bert » Mon Aug 18, 2014 10:10 pm

Helaas heb ik niet zoveel tijd...
Crecker wrote: ...wat een slecht weer!
Ze hadden me ervoor gewaarschuwd. En je weet het... Je mag niet [je mag wel, denk ik] naar de Koningin zonder een paraplu gaan! Wanneer je uit het vliegtuig stapt, zal de zon zeker heel warm zijn. Maar wacht. Een tijdje. Maximaal tien minuten maximum. Suggestie: neem een paraplu mee in je handkoffer, je zal hem nodig hebben.

...hoeveel Italianen!
Je ziet het niet (tijdens) de eerste dag, maar vanaf de tweede zal het een marteling zijn. Als je "I will improve my English" vóór je vertrek hebt gedacht, bespaar je je geld en ga naar de Caraïben. Je vindt ze ook achter de balies van Camden Town waar ze sangria en paella verkopen. Italianen zijn O-V-E-R-A-L te vinden! Dan je begrijp je dat je gefaald hebt wanneer een groep van Italiaanse toeristen je vraagt je waar het dichtstbijzijnde metrostation is. In het Engels.
Fortuinlijk, Behalve onze landgenoten, is Londen gelukkig vol van (verkregen[?]) Londenaars. Nu zou ik een dankbetuiging willen maken. Dank je, Australische dokter, wiens ik de naam ik niet weet, voor het zien aan onze op de kaart gerichte gezichten dat we de weg kwijt waren en voor het begeleiden van ons naar het hotel. Heel erg bedankt. heel erg.

...waarom is de munt van 20p veel kleiner dan die van 10p?
Ik had veel tijd nodig om de munten te leren kennen. Toen ik genoeg tijd had, had ik het verschil beseft: ja, onze munten van 50 cents zijn een beetje groter dan die van 1 euro, maar waarom kunnen de munten van 5p, als houtvlotten op de Atlantische Oceaan, op die van 2p zeilen?
Last edited by Bert on Tue Aug 19, 2014 10:56 pm, edited 2 times in total.

User avatar
Bert
Superlid
Posts: 1170
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:07 pm
Mother tongue: Hungarian

Re: Tekst corrigeren

Post by Bert » Tue Aug 19, 2014 10:28 pm

Crecker wrote: ...ik voel vandaag mijn voeten me niet mijn voeten vandaag!
Ik dacht dat Giardini Margherita in Bologna groot waren groot. Nou, foutje. Je kunt zien dat ik een beetje reis, nee? Met zijn 1,66 kwadraat-km is Regent's Park 6 keer groter dan het Bolognese park. Dit bedoelt dat als je vanaf de zuidkant naar Camden Town (aan het noordwest) gaat, moet je 30 minuten lopen om erbij te komen. Binnen die 30 minuten kun je geen halt houden. Nu tel je park-lopen, musea bezichtigen, shopping enzovoort, en als je de vijfde dag zal bereiken, zal je zien dat een zombie toch actiever is dan je is.

...waar zijn de vuilnisbakken?
Misschien is iemand, of velen aangezien de straten, zijn er mensen in Italië die hebben de gewoonte om te sluikstorten, ook als er veel vuilnisbakken zijn. In Londen kun je de bakken op de vingers van je hand tellen. Waar! Ik denk dat ik er niet meer dan vijf heb geteld. Nog een suggestie: als je naar de Engelse hoofdstad wilt gaan, maak je geen vuilnis of beter houd je het vast totdat je op een toeristische plaats terechtkomt.

...mijn bed is veel beter dan dat van het hotel.
De conclusie is: Londen is een mooie stad waarin je veel plezier tijdens de hele dag kunt maken, behalve de nacht, wanneer je terug naar de hotel komt. Misschien is het bed comfortabel, maar als de vloer niet waterpas is, dan is het geen droom dat je uit het bed valt.

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Tekst corrigeren

Post by Crecker » Wed Aug 20, 2014 10:42 am

Dank u, Bert! U bent heel aardig!
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

User avatar
Bert
Superlid
Posts: 1170
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:07 pm
Mother tongue: Hungarian

Re: Tekst corrigeren

Post by Bert » Wed Aug 20, 2014 8:18 pm

Graag gedaan, maar ik kan natuurlijk niet garanderen dat mijn vertaling perfect is.

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Tekst corrigeren

Post by Crecker » Wed Aug 20, 2014 9:33 pm

Deze zal zeker beter zijn dan de mijne! :P Nog eens bedankt!
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Tekst corrigeren

Post by Teodor » Fri Aug 22, 2014 11:52 am

Bert wrote:Volgens mij is Londen mannelijk: "Nadat de stad [Londen] in 61 (...) geheel was verwoest, groeide hij uit tot een (...) grote stad".
Neen, Londen is onzijdig. "In het hippe Londen van de jaren zestig luisterde iedereen naar The Beatles."

99% van namen van steden, landen en continenten zijn onzijdig. Dat kun je zien door er een lidwoord bij te gebruiken. Normaal wordt dat niet gedaan, maar in constructies zoals die hierboven (waarbij je in het zinsdeel zelf meer informatie geeft over de stad of het land) moet dat wel: "Het Amerika dat we kennen van de films is een verzinsel.", "Het Frankrijk waar Lodewijk XVI over heerste wordt beschouwd als het toonbeeld van absolutisme."

Ik ken maar een paar uitzonderingen:
- wanneer de plaatsnaam in het meervoud staat: de Verenigde Staten, de Filippijnen, de Hoge Venen, enz...
- enkele ingeburgerde namen van landstreken: de Algarve, de Camargue, de Veluwe...
In die gevallen gebruiken we altijd het lidwoord. Dat deden we vroeger ook met 'de Oekraïne': "De Oekraïne is een onderdeel van de Sovjet-Unie." maar ik "Hij werd geboren in de Oekraïne." Maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van deze nieuwe staat zijn ambassadeurs in de landen waar dat relevant is opgedragen erop aan te dringen dat men ook voor (de) Oekraïne de normale praktijk met betrekking tot landsnamen toe te passen: "Oekraïne is een onafhankelijk land.", "De jeugd zal het Oekraïne van de toekomst vormgeven.",... Waarschijnlijk was dat niet nodig en zou die evolutie zich hoe dan ook hebben ingezet.
Voorlopig hoor je echter nog regelmatig "de Oekraïne" zeggen. Zelf doe ik dat trouwens ook. Maar uiteindelijk zal de bijna-lidwoordloze vorm '(het) Oekraïne' waarschijnlijk wel wel de bovenhand halen. Zo spreken we ook niet meer, zoals vroeger, over 'de Libanon' en 'de Soedan'. 'De Congo' hoor je in Vlaanderen nog wel eens, maar wordt niet meer tot de standaardtaal gerekend.

Maar voor het overige geldt de regel dat steden en landen onzijdig zijn. Wel is het zo dat je tegenwoordig steeds vaker dingen hoort als "Londen en haar kleurrijke burgemeester". Waarschijnlijk is dat een gevolg van het afkalven van het belang van het woordgeslacht in het Nederlands, in het bijzonder bij de-woorden. Ik heb eens gelezen dat het waarschijnlijk is dat het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke woorden niet geheel zal verdwijnen, maar een nieuwe invulling zal krijgen: niet 'grammaticaal', maar 'inhoudelijk'. Blijkbaar is men steeds meer geneigd om abstracte zaken, organisaties, enz... als vrouwelijk aan te duiden. Mogelijk is het gebruik van het vrouwelijke verwijzend voornaamwoord voor steden daarvan een gevolg, en het is zeer goed mogelijk dat dit in de toekomst algemeen zal worden beschouwd als deel van de standaardtaal. Maar dat is toekomstmuziek.

Vilmos
Superlid
Posts: 241
Joined: Mon Dec 19, 2011 10:59 pm
Country of residence: Netherlands
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: Afrikaans
Fourth language: German
Gender: Male
Location: Heerlen

Re: Tekst corrigeren

Post by Vilmos » Fri Aug 22, 2014 6:56 pm

"Londen en haar inwoners" staat, denk ik, chiquer, Teodor. Ik had een paar dagen geleden de discussie met iemand of je nou "Parijs en zijn inwoners" moest zeggen of "Parijs en haar inwoners"'. Degene die het niet met mij eens was, stelde dat "een romantische stad als Parijs onmogelijk onzijdig [kan] zijn". Die taalfout nam hij dus maar op de koop toe.

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Tekst corrigeren

Post by Teodor » Fri Aug 22, 2014 9:12 pm

Of dat chiquer is, is natuurlijk een kwestie van persoonlijke smaak. Ik kan alleen maar vaststellen dat de Taalunie geen gevoel voor romantiek heeft (wat me trouwens niet verbaast) ;) Zie http://taaladvies.net/taal/advies/vraag ... n_gondels/

Crecker
Superlid
Posts: 259
Joined: Fri Jul 26, 2013 3:46 pm
Country of residence: Italy
Mother tongue: Italian
Second language: English
Gender: Male
Location: Bologna

Re: Tekst corrigeren

Post by Crecker » Sat Aug 23, 2014 10:32 am

Zeker is de Taalunie het meest valide landmerk maar we hebben een bron die ook goed is: http://www.dutchgrammar.com/en/?n=Pronouns.Po01
[...] We do not have a translation for 'its' in Dutch, we simply use zijn (his) [...]
ImageImage
Geef me een kus,
Geef me een kus,
Geef me een kus,
En vlug, voor de laatste bus...

Post Reply