Is Engels cooler dan Nederlands?

Dit is een platform waar je in het Nederlands kunt praten. Over kunst of politiek maar ook gewoon over het weer of over jezelf. Wees vooral niet bang om fouten te maken!
Forum rules
When correcting Dutch texts, (most) vraagbaken use a colour code to distinguish between different types of mistakes. See also: viewtopic.php?f=3&t=753&p=5506#p5506
Post Reply
Alec ASO SC
Nieuwkomer
Posts: 2
Joined: Fri Mar 20, 2015 9:45 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: English
Third language: French
Fourth language: German
Gender: Male

Is Engels cooler dan Nederlands?

Post by Alec ASO SC » Tue Mar 24, 2015 10:07 am

Enerzijds worden tegenwoordig veel leenwoorden uit het Engels gebruikt (internationaal, make-up, album,…). Zelfs in kranten, tijdschriften en andere vormen van media horen we hippe Engelse leenwoorden. In een gemiddeld krantenbericht van 2424 woorden zijn er 89 ontleend uit het Engels. Oftewel 3,7%. Dit is een stijging van 1,4% tegenover 1994 en een bewijs dat de Engelse invloed is gestegen.

Daarnaast luisteren we allemaal muziek met Engelse lyrics, omdat Nederlandse muziek al snel Schlagermuziek wordt en wie luistert daar nu naar? De filmwereld is ook nog een goed voorbeeld. Ik denk dat ik nog geen vijf Vlaamse films kan opnoemen die ik echt goed vind.

Anderzijds hebben we ook de “Vlaamse Schizofrenie” (zie http://www.demorgen.be/tvmedia/liever-g ... -a1795634/). Vele bekende Vlamingen praten met een dialect, zoals presentator Bart Cannaerts met zijn Antwerpse tongval of de Vlaamse zangeres Natalia met haar Kempens accent. Het dialect wordt ook meer gebruikt in de muziekwereld zoals de Fixkes en Tourist LeMc en Slongs Dievanongs.

Kunnen we hieruit besluiten dat het algemeen Nederlands niet meer hip is? Graag jullie mening.
Last edited by Alec ASO SC on Thu Mar 26, 2015 9:28 am, edited 1 time in total.

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Is Engels cooler dan Nederlands?

Post by Teodor » Tue Mar 24, 2015 10:49 am

Eerlijk gezegd: hoewel het klopt dat het woord international bedacht werd door de Engelse filosoof Jeremy Bentham, denk ik dat het woord onze taal 'gewoon' via het Frans is binnengeslopen. Het doet me een beetje denken aan 'occasion' (tweedehandswagen), dat ook een Frans leenwoord is maar tegenwoordig door sommige Nederlandse distributeurs (distribjoetors?) uitgesproken wordt als 'okeejzjun' – al begrijpt geen Engelsman of Amerikaan waar ie het over heeft.

Dat brengt me bij wat me het meeste ergert aan het oprukken van het Engels, nl. de denkvernauwing die dit fenomeen met zich meebrengt. Sla er maar eens de boekenrubrieken van onze kranten op na: als je daarop afgaat, bestaan er maar twee literaturen, de Engelstalige en de Nederlandstalige. Anderstalige boeken worden slechts besproken wanneer ze vertaald zijn, terwijl dat soms bij Engelstalige zelfs niet hoeft. (Met uitzondering van bepaalde boeken waar een schandaalsfeertje rond wordt gecreëerd, zoals Soumission van Houellebecq.)

Ook in de internationale berichtgeving geldt deze vernauwing: over iedere oogopslag van Obama wordt bericht, terwijl we over onze naaste buren maar mondjesmaat meer iets krijgen (zo volgen we de Amerikaanse politiek veel nauwgezetter dan bv. de Duitse) en als het iets verder van ons letterlijke bed ligt al helemaal niet. En als er dan iets over een niet-Engelstalig land verschijnt, gebeurt dit bijna uitsluitend op basis van Engelstalige bronnen, hetgeen ook de berichtgeving kleurt. Ik ben geen fan van Poetin, maar de berichtgeving over Rusland in onze kranten (met uitzondering van enkele journalisten) is ronduit schabouwelijk. Terwijl het soms zelfs volstaat om een Franse bron te raadplegen om een ander geluid te horen. Alleen al in de spelling van Russische namen merk je die onwetendheid en Angelsaksische focus: in het beste geval worden zeer bekende namen op z'n Nederlands getranscribeerd (bv. Poetin), maar minder bekende persoons- en plaatsnamen worden steevast op z'n Engels gespeld. Soms worden voor straatnamen in Bangkok of Caïro zelfs Engelse namen gebruikt (je weet wel: “in de King Bhumibol Avenue in Bangkok...”°. Een tiental jaar geleden heeft de Vlaamse krant De Morgen het zelfs gepresteerd te schrijven dat er in Moskou (ter gelegenheid van de zoveelste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog) een officiële 'Victory Parade' werd gehouden. Sindsdien heb ik die krant ook nooit meer gekocht, en lees ik die gewoon in de bibliotheek.

Vroeger werd van iedere min of meer 'intellectuele' Vlaming of Nederlander geacht dat hij meertalig was, nu volstaat een Nederlands-Engelse diglossie. Toen ik me in 2002 inschreef aan de unief (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, dat wel) werd van ons verwacht dat we Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse bronnen in de oorspronkelijke taal lazen. En dat deden we, al sukkel ik zelf erg met m'n Duits. Een paar jaar later schreef ik me in voor een andere studie. Om wat meer tijd te hebben voor m'n scriptie, nam ik een aantal vakken als bijvak met vrijstelling. Maar ik ontving wel de e-mailcorrespondentie van dat vak. Daarbij merkte ik dat de professor teksten van Franse auteurs in het Nederlands doorstuurde, met aan het eind van het bericht een 'P.S.'-je “Oh ja, wie voldoende moed heeft kan ook de Franse tekst vinden op ...”

Dit alles, samen met de verengelsing van het onderwijs, vind ik veel erger dan het gebruik van Engelse woorden in het Nederlands. Dat laatste is hoogstens ergerlijk: het is gewoonweg ergerlijk omdat het pretentieus of hol (om niet te zeggen fake) overkomt. Wat ik hierboven beschrijf, vind ik echter ronduit gevaarlijk.

Wat de 'coolheid' van het Nederlands betreft: geen enkele taal is inherent cooler of minder cool dan een andere. Alles hangt ervan af van wat je ermee doet. Dat er zo weinig goede muziek in het Nederlands is, is vooral te wijten aan het feit dat er zo weinig Nederlandstalige muziek wordt gemaakt. Je kunt ook in het Nederlands perfect rap maken, of death metal of weet ik veel wat. En zo kom je in een vicieuze cirkel terecht: weinig Nederlandstalige muziek → Nederlands komt niet cool over → weinig Nederlandstalige muziek
Persoonlijk vind ik die 'singer-songwriters' die zogezegd hun ziel blootleggen in hun muziek maar dit toch maar in het Engels doen (vaak zelfs zonder er vragen bij te stellen) vooral nep overkomen.

IgnatiusReilly
Lid
Posts: 20
Joined: Thu Jun 21, 2012 6:02 pm
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: English
Gender: Male

Re: Is Engels cooler dan Nederlands?

Post by IgnatiusReilly » Wed Mar 25, 2015 2:40 pm

Vroeger werd van iedere min of meer 'intellectuele' Vlaming of Nederlander geacht dat hij meertalig was, nu volstaat een Nederlands-Engelse diglossie. Toen ik me in 2002 inschreef aan de unief (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, dat wel) werd van ons verwacht dat we Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse bronnen in de oorspronkelijke taal lazen. En dat deden we, al sukkel ik zelf erg met m'n Duits. Een paar jaar later schreef ik me in voor een andere studie. Om wat meer tijd te hebben voor m'n scriptie, nam ik een aantal vakken als bijvak met vrijstelling. Maar ik ontving wel de e-mailcorrespondentie van dat vak. Daarbij merkte ik dat de professor teksten van Franse auteurs in het Nederlands doorstuurde, met aan het eind van het bericht een 'P.S.'-je “Oh ja, wie voldoende moed heeft kan ook de Franse tekst vinden op ...”
Je hebt overschot van gelijk dat je alleen degelijk onderzoek kan uitvoeren als je bronnen in de oorspronkelijke taal leest. Toch kan ik enigszins begrip opbrengen voor het aanbieden van vertaalde teksten. Voorbeeld: studenten moeten een Duitse tekst van Adorno lezen voor het vak cultuurkritiek. Het publiek van zo'n vak zal waarschijnlijk divers zijn. Studenten uit taal- en letterkunde, communicatiewetenschappen, filosofie etc. In de ideale wereld hebben ze allemaal voldoende kennis van het Duits om de tekst te lezen of voldoende tijd om de tekst te ontcijferen. In realiteit bevinden ze zich in een andere situatie. De professor staat dan voor de keuze: een vertaalde tekst aanbieden die de studenten begrijpen of de originele die in het beste geval door een paar enkelingen wordt gelezen. Hij kiest voor de eerste optie omdat hij het belangrijk vindt dat de studenten de tekst gelezen hebben.
Of dat dit een goede evolutie is, is een legitieme vraag en laat ik in het midden. Ik wil hiermee alleen aantonen dat ik kan begrijpen als een professor soms compromissen sluit.
Dit kadert natuurlijk in de democratisering van het onderwijs: laten we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk studenten zich kunnen inschrijven voor zoveel mogelijk vakken. Dat dit deels ten koste van het onderwijs gaat, is geen ramp.

Dat lessen in het Engels worden gedoceerd vind ik een negatieve evolutie van de verengelsing van het onderwijs. Zo heb ik vakken gevolgd waar het merendeel van de studenten bestond uit Belgen. Toch werd het vak in het Engels gedoceerd wegens de aanwezigheid van enkele uitwisselingsstudenten. Tot overmaat van ramp had de professor een Engels accent dat op mijn lachspieren werkte :)
Voor het mondelinge examen kwam hij naar een groepje Belgische studenten toe en zei hij: We gaan het examen in het Nederlands afhandelen. Dan moet ik niet doen alsof ik Engels kan :)

Een antwoord op de vraag of Standaardnederlands nog hip is: ik denk dat veel mensen Standaardnederlands zien als iets waarmee ze geen binding hebben. Ze zijn opgegroeid met een dialect of tussentaal. Daarom zullen ze die taal ook gebruiken wanneer ze zich (op een artistieke wijze) willen uitdrukken.

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Is Engels cooler dan Nederlands?

Post by Teodor » Wed Mar 25, 2015 11:27 pm

IgnatiusReilly wrote:Je hebt overschot van gelijk dat je alleen degelijk onderzoek kan uitvoeren als je bronnen in de oorspronkelijke taal leest. Toch kan ik enigszins begrip opbrengen voor het aanbieden van vertaalde teksten. Voorbeeld: studenten moeten een Duitse tekst van Adorno lezen voor het vak cultuurkritiek. Het publiek van zo'n vak zal waarschijnlijk divers zijn. Studenten uit taal- en letterkunde, communicatiewetenschappen, filosofie etc. In de ideale wereld hebben ze allemaal voldoende kennis van het Duits om de tekst te lezen of voldoende tijd om de tekst te ontcijferen. In realiteit bevinden ze zich in een andere situatie. De professor staat dan voor de keuze: een vertaalde tekst aanbieden die de studenten begrijpen of de originele die in het beste geval door een paar enkelingen wordt gelezen. Hij kiest voor de eerste optie omdat hij het belangrijk vindt dat de studenten de tekst gelezen hebben.
Of dat dit een goede evolutie is, is een legitieme vraag en laat ik in het midden. Ik wil hiermee alleen aantonen dat ik kan begrijpen als een professor soms compromissen sluit.
Dit kadert natuurlijk in de democratisering van het onderwijs: laten we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk studenten zich kunnen inschrijven voor zoveel mogelijk vakken. Dat dit deels ten koste van het onderwijs gaat, is geen ramp.
Eerst toch even een rechtzetting van m'n eigen bericht: ik bedoelde dat die Franse tekst in een Engelse vertaling werd gegeven. Mocht het een Nederlandse vertaling geweest zijn, zou ik het nog ergens kunnen begrijpen...
Verder ben ik niet van mening dat een democratisering van het onderwijs impliceert dat het niveau van het onderwijs, inclusief op niveau van de gebruikte taal, moet zakken. Echte democratisering betekent juist dat je een zo groot mogelijke groep kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt - zowat het tegengestelde dus. Helaas zien we nu net eerder een dualisering optreden, waarbij de grote massa een naar beneden genivelleerd onderwijs aangeboden krijgt, en de echte elite z'n zonen en dochters naar dure privé-instellingen (Europese scholen, tweetalig NL/EN onderwijs in Nederland,...) stuurt, en vervolgens naar Angelsaksische universiteiten. (De eerlijkheid biedt wel te zeggen dat die dualiteit in andere landen vaak groter is.) Democratisering van het onderwijs vereist misschien financiële middelen die we daar als maatschappij niet voor over hebben...
Dat betekent niet dat ik die professor zelf iets kwalijk neem. Die neemt ook maar een - begrijpelijke maar enigszins beledigende - beslissing in een bredere maatschappelijke context (al zou het zelfs dan toch logischer zijn mocht ie de oorspronkelijke tekst hebben aangeboden, en louter 'en passant' een vertaling). En die bredere context is die van de achteruitgang van het prestige van alle talen ten voordele van het Engels in de brede maatschappij, onderinvestering in het basisonderwijs en het secundair onderwijs, een achteruitgang van het universiteitsideaal ten voordele van de idee dat de universiteit vooral een diplomafabriekje is die dient om personen af te leveren die direct inzetbaar zijn in het proces van kapitaalsaccumulatie (zie ook de druk die economisch minder rendabele studierichtingen ondervinden),... De geneugten van het neoliberale tijdperk, zullen we maar zeggen?
Dat lessen in het Engels worden gedoceerd vind ik een negatieve evolutie van de verengelsing van het onderwijs. Zo heb ik vakken gevolgd waar het merendeel van de studenten bestond uit Belgen. Toch werd het vak in het Engels gedoceerd wegens de aanwezigheid van enkele uitwisselingsstudenten. Tot overmaat van ramp had de professor een Engels accent dat op mijn lachspieren werkte :)
Voor het mondelinge examen kwam hij naar een groepje Belgische studenten toe en zei hij: We gaan het examen in het Nederlands afhandelen. Dan moet ik niet doen alsof ik Engels kan :)
Dat heb ik inderdaad ook al meegemaakt. En ook bij mij spook ze professer peurfekt Flenglisj, wit a lot of heir up. Heel af en toe worden er zelfs Engelstalige lessen gegeven voor eentalig Nederlandstalige klassen...
Ik vind dat eigenlijk ook best jammer voor die uitwisselingsstudenten. Ik ben zelf ook uitwisselingsstudent geweest, en ik prijs me nog iedere dag gelukkig dat ik beland ben in een stadje waar er behalve mij maar één andere buitenlandse student ingescrheven was en waar ik nooit een les in het Engels heb aangeboden gekregen (ook al omdat ik denk dat het Engels van de plaatselijke professoren nog veel meer 'hair up' had dan dat van die Vlaamse). In het begin was dat zeer lastig, maar het heeft er wel mee voor gezorgd dat ik de plaatselijke taal redelijk goed beheers.
Ik begrijp best dat dit niet voor iedere student (en iedere professor) haalbaar lijkt (het is natuurlijk gemakkelijker als je enige voorkennis hebt van de lokale taal, al was dat in mijn geval ook maar zeer beperkt). Maar een middenweg moet toch te vinden zijn. Nu lijkt het wel alsof er alles aan gedaan wordt opdat buitenlandse studenten vooral géén Nederlands zouden leren - terwijl het vertrouwd raken met elkaars cultuur volgens mij toch een van de hoofddoelstellingen is (was?) van Erasmusprogramma's en aanverwanten. (Het is natuurlijk ook waar dat veel uitwisselingsstudenten zelf uit gemakzucht verkiezen opgesloten te blijven in hun Engelstalige cocon en enkel om te gaan met andere uitwisselingsstudenten, waarbij ze meer aandacht hebben voor het andere geslacht en de lokale drankjes dan voor de plaatselijke taal en cultuur. Persoonlijk heb ik dat van m'n toenmalige medestudenten nooit begrepen. Vrouwen en bier heb je thuis toch ook in overvloed...)
Een antwoord op de vraag of Standaardnederlands nog hip is: ik denk dat veel mensen Standaardnederlands zien als iets waarmee ze geen binding hebben. Ze zijn opgegroeid met een dialect of tussentaal. Daarom zullen ze die taal ook gebruiken wanneer ze zich (op een artistieke wijze) willen uitdrukken.
Dat zou ik toch willen nuanceren. Mocht vertrouwdheid en binding de reden zijn om niet voor het AN te kiezen, dan zouden ze toch nog veel minder in het Engels zingen. Ik vind trouwens ook niet dat er zo heel veel zangers/zangeressen/groepen zijn die voor tussentaal kiezen in vergelijking met collega's die voor het AN (of iets ernaar neigends) opteren. Het aantal dialectzangers lijkt me ook niet te zijn gestegen - die zijn er immers steeds geweest (denk maar aan Wannes van de Velde (Antwerps), Willem Vermandere (West-Vlaams), Jef Elbers (Brussels),..); tussentaalzangers zijn er nu natuurlijk meer, maar dat is dan ook omdat dit taalfenomeen betrekkelijk nieuw is.

Daarnaast is het wel zo (en ik weet dat dit misschien wat in tegenspraak is met wat ik eerder zei over die singer-songwriters) dat artistieke expressie per definitie gestileerd taalgebruik impliceert. In het dagelijkse leven spreken we nu eenmaal niet in gedichten of 'songs', met een inventieve metafoor in elke zin. Wij - ook jij en ik - spreken voornamelijk in gemeenplaatsen, kromzinnen en banaliteiten - en daar is op zich niets mis mee. Ook dialect- en tussentaalliederen zijn trouwens per definitie gestileerd.

Wat mij een belangrijker element in de verklaring van deze keuze lijkt, is dat het Engels stilaan onze prestigetaal aan het worden is, waardoor het maatschappelijk nut van een Standaardnederlands erodeert (standaardtalen bestaan immers per definitie d.m.v. het gegeven dat ze fungeren in prestigecontexten: onderwijs, media,...; in veel bedrijven is het Engels nu ook de voertaal - indien het Frans geweest was, zou er schande van worden gesproken, maar nu...). Hierdoor erodeert ook de actieve beheersing van de standaardtaal. Dat uit zich volgens mij ook in de muziek: wie zich vroeger op artistieke wijze in het AN had geuit, kiest nu eeder voor onze 'gestileerde' taal bij uitstek, het Engels. Wie niet in het Engels wil zingen, kan minder op het AN terugvallen, want, zelfs indien hij het kent, is die keuze minder vanzelfsprekend geworden, aangezien het maatschappelijke terrein van die taalvorm verkleint.

ngonyama
Superlid
Posts: 1324
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Is Engels cooler dan Nederlands?

Post by ngonyama » Thu Mar 26, 2015 4:32 am

Wat de zaak nog ergerlijker maakt is dat er tegelijkertijd op de allochtoon wordt gescholden omdat deze niet voldoende goed Nederlands zou beheersen. Door mensen die hun eigen taal niet goed (willen) beheersen. :eek: Politici voorop...

En dan die luttele germanismen die nog niet uitgeroeid zijn. O, verschrikkelijk, dat mag je niet zeggen! Dat is een germanisme! (Terwijl het woord soms al een eeuw of twee, drie in het Nederlands gebezigd wordt). Nee, discrimineren doen we niet, maar dat moet echt geïmproved worden! Want anglicismen zijn heilig, maar germanismen? Dat kan niet. Want wij zijn tegen purisme en daar zijn we trots op, want dan kunnen we meewarig lachen als de Fransen weer eens zo mal doen. Nee, dat met dat germanisme is geen purisme. Die Duitsers hadden namelijk concentratiekampen net als Guantanamo.

Het klopt allemaal echt van geen kanten...

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Is Engels cooler dan Nederlands?

Post by Teodor » Thu Mar 26, 2015 8:52 am

ngonyama wrote:Wat de zaak nog ergerlijker maakt is dat er tegelijkertijd op de allochtoon wordt gescholden omdat deze niet voldoende goed Nederlands zou beheersen. Door mensen die hun eigen taal niet goed (willen) beheersen. :eek: Politici voorop...
Het ergerlijke daaraan is dat dit ook volkomen hypocriet is, aangezien het maar van één soort allochtonen verwacht wordt dat ze Nederlands leren: nl. van personen die meestal tot de lagere lagen of middenlagen van de maatschappij behoren en wier etnische achtergrond 'wij' in onze bekrompenheid niet zo prestigieus vinden (Berbers, Arabieren, Afrikanen, enz...). Terwijl de praktijk uitwijst dat de eerste generatie migranten doorgaans z'n best doet om Nederlands te leren, met wisselend resultaat, en de tweede generatie precies dat soort Nederlands spreekt dat overeenkomt met hun sociale positie. Als dit niveau soms niet al te hoog is, heeft dat volgens mij te maken met een breder maatschappelijk fenomeen, waar niet het individu schuldig voor is. Als zij geen AN spreken maar een soort mengtaal, dan is dat omdat ze geen AN nodig hebben - omdat "wij" die taalvorm ook hebben gedegradeerd. (Maar waarbij 'wij' wel anders oordelen: zowel allochtone jongerentaal als plat Haags en Antwerps heeft meestal weinig sociaal prestige, maar de maatschappij eist van die Haogenese en Aantwaarpenoare amper dat ze 'goed Nederlands moeten leren'. Terecht of onterecht, maar hypocriet is het wel.)

Anderzijds vindt 'iedereen' het doodnormaal dat een eurocraat die zich niet in Brussel maar in een villa in het Vlaamse hinterland heeft gevestigd ("Brussels is nice, but it has too many foreigners."), een Indiase diamanthandelaar in Antwerpen of een Amerikaan die in Amsterdam een afdeling van een multinationale onderneming leidt, geen seconde verspillen aan het leren van het Nederlands. Want ja, zij spreken toch al een beschaafde taal, nietwaar?

Wat politici betreft, moet ik denken aan de huidige Belgische kamervoorzitter Siegfried Bracke. De man was jarenlang een gezichtsbepalende politiek journalist bij de openbare omroep. Toen hanteerde hij zeer, ja zelfs overdreven verzorgd en stijfdeftig Nederlands - hij moest een van de laatste mensen geweest zijn die nog spontaan "u is" i.p.v. "u bent" zei. In 2010 stapte ie dan zelf over naar de actieve politiek, en in z'n eerste tv-gesprekken als politicus deed hij zijn uiterste best om tussentaal te spreken, allicht om zo 'authentiek' mogelijk over te komen. Dat kwam zo gekunsteld over, dat ik de indruk heb dat ie tegenwoordig opnieuw 'normaal' AN spreekt.

Alec ASO SC
Nieuwkomer
Posts: 2
Joined: Fri Mar 20, 2015 9:45 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: English
Third language: French
Fourth language: German
Gender: Male

Re: Is Engels cooler dan Nederlands?

Post by Alec ASO SC » Thu May 07, 2015 4:25 pm

Eerst een vooral wil ik jullie danken voor het reageren op mijn post. Ik heb verschillende reacties gelezen die verschillenden onderwerpen hanteren.

Ik ga even in op het feit dat er op allochtonen gescholden wordt omdat ze onze taal 'AN' niet volledig of helemaal niet beheersen. Allochtonen worden vaker en zeker op de dag van vandaag gezien als buitenlanders die ons land binnendringen. Er wordt op gescholden dat ze zich niet aanpassen, zeker door de media en de politici, maar kunnen we zelf zeggen dat we onze taal volledig goed beheersen?

Ook jongeren bij jongeren is het een probleem. Zij praten bijna meer Engels dan Nederlands (bij wijze van spreken).

Er is ook natuurlijk een positieve kant van leenwoorden. Velen ervan worden in onze taal geïntegreerd omdat ze beter klinken, hip zijn, enzovoort.
Net zoals in mijn eerste bericht duidelijk werd gemaakt dat kranten meer en meer leenwoorden gebruiken.
Maar waarom? Is het om hun teksten hipper te maken en om jongere lezers te trekken?

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Is Engels cooler dan Nederlands?

Post by Teodor » Fri May 08, 2015 8:23 pm

Alec ASO SC wrote:Maar waarom? Is het om hun teksten hipper te maken en om jongere lezers te trekken?
Misschien overschat je de autonomie van onze journalisten wel. Zoals de meeste mensen, reproduceren zij in de eerste plaats het bestaande taalgebruik - bv. het 'spontane' taalgebruik van hun omgeving, maar ook het taalgebruik dat verspreid wordt in persberichten, opgesteld door reclamejongens (pb boys) die daar allicht wél veel bewuster mee bezig zijn. Heel veel van wat we in onze kranten te lezen krijgen, is immers niet meer dan overgenomen en bewerkte tekst uit pers- en reclameberichten en berichten ('dispatches') van grote, vaak internationale persbureaus (en aangezien de meeste leden van de jongere generatie journalisten als vreemde taal enkel nog het Engels beheersen...).

Post Reply