Een eentalige wereld: zegen of vloek?

Dit is een platform waar je in het Nederlands kunt praten. Over kunst of politiek maar ook gewoon over het weer of over jezelf. Wees vooral niet bang om fouten te maken!
Forum rules
When correcting Dutch texts, (most) vraagbaken use a colour code to distinguish between different types of mistakes. See also: viewtopic.php?f=3&t=753&p=5506#p5506
Post Reply
InesVP18
Nieuwkomer
Posts: 1
Joined: Thu Mar 26, 2015 9:16 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: French
Third language: English
Fourth language: German
Gender: Female

Een eentalige wereld: zegen of vloek?

Post by InesVP18 » Sun Mar 29, 2015 3:57 pm

Zouden we niet beter met z'n allen dezelfde taal spreken? De internationale communicatie zou stukken beter verlopen en het zou tijd en geld besparen als niet alles steeds vertaald moest worden. Maar hoe moeten we dat dan realiseren?
Natuurlijk kunnen we iedereen eenzelfde taal op school laten leren, maar doen we dat eigenlijk al niet met het Engels? In de meeste landen wordt Engels op school geleerd als tweede of derde taal. Waarom lukt het dan niet om alle andere talen van de kaart te vegen? Wel, uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het nagenoeg onmogelijk is om een vreemde taal op een hoger niveau dan de moedertaal te beheersen. Zich uitdrukken lukt altijd het beste in de moedertaal. Dat is nu eenmaal zo en het lijkt me sterk dat dit snel zal veranderen.
Laten we even aannemen dat het invoeren van een eenheidstaal toch zou lukken. Een eentalige wereld lijkt me nogal saai. Het zal overbodig worden om een vreemde taal te leren en daardoor zullen alle huidige talen langzaamaan uitsterven. Dat vind ik een triestig vooruitzicht, want het leren van een vreemde taal heeft toch iets wonderlijks. Ik vind dat er daarmee een groot stuk cultuur zal verdwijnen. Taal is niet enkel louter een communicatiemiddel, maar ook een stukje cultuur van een gemeenschap. Denk maar aan hoe Antwerpenaren zich anders voelen dan Limburgers of West-Vlamingen doordat zij elk hun eigen dialect hebben.
Zou u het beter vinden als iedereen dezelfde taal sprak of houdt u toch liever vast aan uw eigen moedertaal en leert u dan graag wat vreemde talen bij? Graag uw mening.

Teodor
Superlid
Posts: 147
Joined: Fri Aug 22, 2014 11:17 am
Country of residence: Belgium
Mother tongue: Dutch (Flanders)
Second language: Serbo-Croatian
Third language: French
Fourth language: English

Re: Een eentalige wereld: zegen of vloek?

Post by Teodor » Sun Mar 29, 2015 5:03 pm

Ik ben het met je eens: het zou maar al te saai zijn met maar één taal. Een taal draagt ook een bepaalde geschiedenis - iedere taal is, als ik me zo mag uitdrukken, een verzameling littekens. Het zou sowieso al vrij moeilijk zijn om over de hele wereld tot één taal te komen, zonder de kleinste regionale verschilen, aangezien de historische ervaringen niet overal ter wereld dezelfde zijn.
Eén taal zou ook betekenen dat je de fantasie inkort, in die zin dat er voor de sprekers van die ene taal dan ook maar één enkele als logisch aangevoelde manier om te spreken zou bestaan. We zouden dus tot op zekere hoogte ervoor zorgen dat er maar één manier zou bestaan om mens te zijn, en dat zou toch niet al te leuk zijn.

Daarenboven zou de oplegging van die eenheidstaal ook onrechtvaardig zijn. Taalverandering - en dan bedoel ik het fenomeen wanneer een gemeenschap een andere taal aanneemt, en niet gewoon een verandering in de eigen taal - gebeurt immers steeds in een machtscontext: men neemt de taal van de (politiek, economisch,...) machtigere over. Kijk maar naar de huidige verengelsing, of kijk naar de historische verfransing van Brussel. Taalwissel duidt steeds op ongelijkheid, en beschouw ik dus als onrechtvaardig.
Natuurlijk, er is het Esperanto - maar dat zou ook maar kunnen slagen in zijn wereldambities indien het gesteund werd door op zijn minst een grote mediadominantie, en dus door middel van een situatie van mondiale ongelijkheid. (Dat zeg ik met alle sympathie voor het Esperanto, dat ik een warm hart toedraag. Overigens heeft de Esperantobeweging nooit als doel had dat die taal alle andere zou vervangen; het Esperanto is enkel bedoeld als internationale communicatietaal.)

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: Een eentalige wereld: zegen of vloek?

Post by Dolo » Sun Mar 29, 2015 5:21 pm

Ik ben het eens met twee van jullie: de wereld zou zo saai zijn met alleen een enkel taal. Ik denk dat de taal opleiding is zeer belangrijk voor mensen om vele dingen te verstaan. Je kan ook je verstaan verbreden als je vele vreemde talen leert. Ik ben trots dat een Poolse wetenschapper Zamenhof heeft het Esperanto gecreëerd maar zonder cultureele verhoudingen en aspecten is het moeilijk om taal te bekend maken. En bruikbaar ook, zeker. De wereld wordt zeer interessant vanwege vele talen, denk ik.

User avatar
Bert
Superlid
Posts: 1170
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:07 pm
Mother tongue: Hungarian

Re: Een eentalige wereld: zegen of vloek?

Post by Bert » Mon Mar 30, 2015 9:18 pm

Dolo wrote:Ik ben het eens met jullie beiden: de wereld zou zo saai zijn met maar één enkele taal. Ik denk dat de taalopleiding is zeer belangrijk is voor mensen om vele dingen te begrijpen. Je kan ook je algemene kennis verbreden als je veel vreemde talen leert. Ik ben trots erop dat een Poolse wetenschapper Zamenhof heeft het Esperanto heeft gecreëerd, maar zonder culturele verhoudingen en aspecten is het moeilijk om deze taal te bekend te maken. (En bruikbaar ook, zeker.) De wereld is zeer interessant vanwege het bestaan/gebruik van verschillende talen, denk ik.

Post Reply