Zou + xxx verbindingen

[werkwoorden]
Regular verbs, irregular verbs, auxiliary verbs, compound verbs... When do we use which tense? What about those strange constructions the Dutch use to make a continuous? "Staat" my book on the shelf or "ligt" it? Ask all about Dutch verbs here.
Post Reply
Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Zou + xxx verbindingen

Post by Dolo » Mon Mar 30, 2015 2:51 pm

In wat grammatica boek heb ik gelezen dat de hulp-werkwoord "zou" kan met andere werkwoorden verbonden zijn, bijvoorbeeld 'zou kunnen' als 'could', 'zou moeten' als 'should' of 'zou willen' als 'would like to'. Zijn er wat andere gevallen of zulke verbindingen?

Ruud
Waardevol lid
Posts: 33
Joined: Mon Oct 08, 2007 10:39 am
Mother tongue: Dutch (other)
Gender: Male

Re: Zou + xxx verbindingen

Post by Ruud » Mon Sep 14, 2015 3:58 pm

Er zijn heel veel werkwoorden die samen met zou gecombineerd kunnen worden.

Zou (misschien) kunnen. - Dick zou (wel eens) gelijk kunnen hebben. Dick might be right.
Zou doen – Ik zou het doen , als ik jou was. I should/ would do it if I were you.
Zou zeggen – Je zou dit niet zeggen als je in de tropen had gewooond. You would not say this if you had lived in the tropics.
Zou halen – Als we een taxi namen, zouden we de trein nog halen. If we took a taxi, we should still catch the train.
Zou krijgen – We zouden die avond een filmvoorstelling krijgen. We were to have a film show that night.
Zou worden – De eieren zouden worden uitgevoerd naar Duisland. The eggs were to be exported to Germany.
Zou afhalen – Ik zou hem van het station afhalen. I was to meet him at the station.
Zou hebben – De president zou dit ontkend hebben. The president is believed to have denied this.
Zou weigeren – Volgens onze zegsman zou de premier geweigerd hebben aan de besprekingen deel te nemen. According to our informant the Prime Minister had refused to take part in the discussions.
Zou vragen – Je zou het hem eens opnieuw kunnen vragen. You might ask him again.
Zou drinken – Wij zouden liever koffie drinken. We would prefer to drink coffee.
Zou hebben – Ik zou het gekocht hebben. I would have bought it.
Zou zijn – Ik zou heel dankbaar zijn. I should/ would be very grateful.
Zou vinden – Zij zouden het leuk vinden. They should/ would like that.
Zou gaan – Zou jij nu niet eens naar bed gaan? Shouldn't you be going to bed now?
Zou bellen – Ik zou hem gisteren (op)bellen, maar ik had geen tijd. I was going to ring him yesterday but I didn't have time.

Etc etc etc.

btw Zullen is used to form the future tense. Zullen is a modal verb. Past tense is: zou/ zouden. Past participle is quite rare and can be forgotten. (gezuld)

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: Zou + xxx verbindingen

Post by Dolo » Mon Sep 14, 2015 4:52 pm

Bedankt voor nogal laat antwoord maar ik vind deze voorbeelden kennelijk. Ik weet dat ik "zou" met vrijwel elk werkwoord kan verbinden maar sommige nogal onregelmatig zijn, bijvoorbeeld "zou moeten" omdat "zou" meestal "would" betekent en "moeten" vertaalt naar "have to" maar samen betekenen die "should". Dank je wel sowieso Ruud!

Ruud
Waardevol lid
Posts: 33
Joined: Mon Oct 08, 2007 10:39 am
Mother tongue: Dutch (other)
Gender: Male

Re: Zou + xxx verbindingen

Post by Ruud » Wed Sep 16, 2015 3:48 pm

Ruud insisted that we should have lunch with him. | Ruud stond erop dat we met hem zouden lunchen.
'Dolo didn't go to Amsterdam.' – 'Why should he?' | 'Dolo ging niet naar Amsterdam.' – Waarom zou hij?'
I (you, he, she, we, they) would read it if necessary. | Ik (jij, hij, zij, wij, zij) zou(den) het lezen als het nodig was. (o.v.t.t.)
I would like to do it. | Ik zou het graag willen doen./ Ik wil het graag doen.
Would Rita be in the canteen? | Zou Rita misschien in de kantine zitten?/ Is Rita misschien in de kantine?
I would rather stay at home. | Ik zou liever thuis blijven.
That he would never do. | Dat zou hij nooit doen.
Would you perhaps be able to do that for me? | Zou je dat misschien voor me kunnen doen?
I would like to have some lemons. | Ik zou/ wou graag wat citroenen hebben.
They would have seen the traffic sign if they had not been talking. | Ze zouden het verkeersbord hebben gezien als ze niet hadden gepraat.

brucenator
Waardevol lid
Posts: 41
Joined: Wed Jun 29, 2016 4:18 am
Country of residence: United States
Mother tongue: English (United States)
Gender: Male

Re: Zou + xxx verbindingen

Post by brucenator » Tue Jan 31, 2017 5:29 am

Fantastische vraag van Dolo en geweldige voorbeelden van Ruud!

Ik merk dat Ruud hier een voorbeeld heeft waarop 'zou geweigerd hebben' betekent 'had refused.'

Kunnen jullie nog wat voorbeelden geven waarop zou/zouden "had (done something)" betekent?

Bijvoorbeeld: We zouden elkaar voor de lunch treffen. | We had arranged to meet for lunch.
Kan ook (als ik het goed begrijp): We hadden afgesproken elkaar voor de lunch te treffen.

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: Zou + xxx verbindingen

Post by Dolo » Tue Jan 31, 2017 7:41 am

brucenator wrote:Fantastische vraag van Dolo en geweldige voorbeelden van Ruud!

Ik merk dat Ruud hier een voorbeeld heeft waarop 'zou geweigerd hebben' betekent 'had refused.'

Kunnen jullie nog wat voorbeelden geven waarop zou/zouden "had (done something)" betekent?

Bijvoorbeeld: We zouden elkaar voor de lunch treffen. | We had arranged to meet for lunch.
Kan ook (als ik het goed begrijp): We hadden afgesproken elkaar voor de lunch te treffen.
Ik denk dat als je 'zou geweigerd hebben' naar 'had refused' vertaalt, wordt dat niet helemaal juist. "Might have refused' klinkt beter volgens mij.

Post Reply