Gebruik verleden tijd | gaan

[werkwoorden]
Regular verbs, irregular verbs, auxiliary verbs, compound verbs... When do we use which tense? What about those strange constructions the Dutch use to make a continuous? "Staat" my book on the shelf or "ligt" it? Ask all about Dutch verbs here.
Post Reply
Ruud
Waardevol lid
Posts: 33
Joined: Mon Oct 08, 2007 10:39 am
Mother tongue: Dutch (other)
Gender: Male

Gebruik verleden tijd | gaan

Post by Ruud » Mon Sep 14, 2015 12:02 pm

Gisteren zijn we gaan winkelen./ Gisteren zijn we wezen winkelen. | We went shopping yesterday.

Waarom staat er gaan in plaats van ging(en) gegaan? | Gisteren gingen we winkelen.

Heeft het er misschien mee te maken dat je niet begint met zo'n zin maar dat het meer een antwoord op een vraag is?
Bijvoorbeeld: Wat hebben jullie gisteren gedaan? - Gisteren zijn we gaan winkelen. Misschien is gaan toch minder mooi Nederlands.

Ik ben benieuwd naar de suggesties.

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: Gebruik verleden tijd | gaan

Post by Dolo » Mon Sep 14, 2015 5:02 pm

Ik denk dat het gaat om de feit dat je plaats beide werkwoorden in de infinitief als er meer dan één werkwoord in de zin staat.

Weegt dit over:

We zijn naar de winkel gegaan.

We zijn winkelen gaan.

"Winkelen" betekent dat je naar meer dan één winkel gaan: "We went shopping".

Ruud
Waardevol lid
Posts: 33
Joined: Mon Oct 08, 2007 10:39 am
Mother tongue: Dutch (other)
Gender: Male

Re: Gebruik verleden tijd | gaan

Post by Ruud » Wed Sep 16, 2015 3:05 pm

Het gaat over: gisteren gisteren is de o.v.t. Gisteren heeft met het verleden te maken.

Gisteren zijn we gaan winkelen klinkt voor een moedertaalspreker heel natuurlijk.

Gisteren hebben we gewinkeld. klinkt beter want hier hebben we de v.t.t. Een werkwoord in de v.t.t. is grammaticaal correct als je het over het verleden hebt. (o.v.t. ook natuurlijk)

Dus waarom is gaan goed in combinatie met gisteren? Je verwacht iets met gingen of gegaan

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: Gebruik verleden tijd | gaan

Post by Dolo » Wed Sep 16, 2015 7:30 pm

Het is goed in dit geval vanwege twee werkwoorden die aan het eind van de zin staan. Als je "Gisteren zijn we gaan winkelen" normaal vindt, dan begrijp ik je verwarring niet.

ngonyama
Superlid
Posts: 1335
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Gebruik verleden tijd | gaan

Post by ngonyama » Thu Sep 17, 2015 5:18 am

Het is een infinitief pro participio: een onbepaalde wijs "gaan" die het voltooid deelwoord vervangt van een voltooide (niet: verleden) tijd.

We zijn gisteren gegaan. Om te winkelen
We zijn gisteren gegaan winkelen

Je hebt dat vaak als er meer werkwoorden op een voltooide tijd volgen:

Ik ben blijven kijken
Ik zou dat niet hebben durven blijven doen.

Enz

Ruud
Waardevol lid
Posts: 33
Joined: Mon Oct 08, 2007 10:39 am
Mother tongue: Dutch (other)
Gender: Male

Re: Gebruik verleden tijd | gaan

Post by Ruud » Thu Sep 17, 2015 8:49 am

Hallo ngonyama,

Je hebt gelijk!

Het heeft alles te maken met de Vervangende Infinitief. Het gebruik van de infinitief op een plaats waar je een voltooid deelwoord zou verwachten.
De vorm is hulpwerkwoord + infinitief. Gisteren zijn we gaan winkelen.
Je kunt de vervangende infinitief gebruiken in de verleden tijd; tegenwoordige tijd en in de voltooide tijd.

Btw bestaat deze vorm ook in het Engels?

ngonyama
Superlid
Posts: 1335
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Gebruik verleden tijd | gaan

Post by ngonyama » Thu Sep 17, 2015 11:14 pm

Nee in het Engels heb je dat niet, en ook in Duits niet denk ik.

Ich bin spazieren gegangen

niet:

*'Ich bin gehen spazieren'

Hoewel misschien wel met modale ww zoals können.

Er hat das nicht sehen können.

niet:

*Er hat das nicht zu sehen gekönnt

Nederlands is dus wat extremer denk ik.

Post Reply