Een vraagje over afneembare werkwoorden

[werkwoorden]
Regular verbs, irregular verbs, auxiliary verbs, compound verbs... When do we use which tense? What about those strange constructions the Dutch use to make a continuous? "Staat" my book on the shelf or "ligt" it? Ask all about Dutch verbs here.
Post Reply
Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Een vraagje over afneembare werkwoorden

Post by Dolo » Wed Oct 28, 2015 12:00 pm

Hoi, ik zoek een antwoord op mijn klein vraagje over afneembare werkwoorden. Ik ben niet zo zeker hoe zou ik mijn vraag moeten stellen maar laat maar:

Voorbeeld:

Er is geen probleem als je iets doet om problemen voor te komen.

Om te voorkomen dat automobilisten er nu al overal 130 gaan rijden, worden de huidige snelheidsbeperkingen bij bijvoorbeeld Vinkeveen duidelijker aangegeven

Ik weet dat als er al een modaal werkwoord in de zin staat, dan moet ik de tweede afneembare werkwoord samen schrijven (bv. voorkomen), maar ik begrijp het geval van de tweede voorbeeld niet. Waarom staat er "om te voorkomen" in plaats van "om voor te komen? Er staat geen modaal werkwoord in de zin toch?

Alvast bedankt!

ngonyama
Superlid
Posts: 1317
Joined: Mon Oct 12, 2009 12:15 am
Country of residence: United States
Mother tongue: Dutch (Netherlands)
Second language: English
Third language: German
Fourth language: French
Fifth, sixth, seventh, ..., languages: Russisch, Xhosa

Re: Een vraagje over afneembare werkwoorden

Post by ngonyama » Wed Oct 28, 2015 5:05 pm

Dolo wrote:Hoi, ik zoek een antwoord op mijn klein vraagje over afneembare werkwoorden. Ik ben niet zo zeker hoe zou ik mijn vraag moeten stellen maar laat maar:

Voorbeeld:

Er is geen probleem als je iets doet om problemenvoor te komen.[/i]
Er is geen probleem als je iets doet om problemen te voorkómenOm te voorkomen dat automobilisten er nu al overal 130 gaan rijden, worden de huidige snelheidsbeperkingen bij bijvoorbeeld Vinkeveen duidelijker aangegeven

Ik weet dat als er al een modaal werkwoord in de zin staat, dan moet ik de tweede afneembare werkwoord samen schrijven (bv. voorkomen), maar ik begrijp het geval van de tweede voorbeeld niet. Waarom staat er "om te voorkomen" in plaats van "om voor te komen? Er staat geen modaal werkwoord in de zin toch?

Alvast bedankt!

Er zijn twee verschillende werkwoorden, die je door elkaar haalt.:
voorkómen - voorkwám - voorkómen (to prevent) is onscheidbaar, het voorvoegsel voor- heeft geen klemtoon and het deelwoord krijgt geen -ge-

Hij voorkómt een probleem
Hij voorkwám daarmee een probleem
Hij heeft daarmee een probleem voorkómen
Om te voorkómen dat ...
Ik moet dat voorkómen


vóórkomen - kwam vóór - vóórgekomen (to occur, to appear in court, to gain a lead) is scheidbaar, het voorvoegsel vóór heeft de klemtoon en het deelwoord krijgt -ge-

De egel komt vóór in Europa
Ik zeg dat de egel in Europa vóórkomt
De zaak komt volgende maand vóór.
De zaak is vorige maand vóórgekomen.
Om vóór te komen hadden ze nog een doelpunt nodig.
Zij wilden vóórkomen.


In gesproken Nederlands zijn vóórkomt en voorkómt duidelijk twee andere woorden. In de schrijftaal mag je de klemtoontekens alleen dan schrijven als er anders verwarring optreedt, dwz als de context het verschil niet duidelijk maakt. Er zijn wel meer van dat soort woorden, zie https://nl.wiktionary.org/wiki/Categori ... Nederlands

Dolo
Superlid
Posts: 182
Joined: Tue Nov 18, 2014 9:47 pm
Country of residence: Poland
Mother tongue: Polish
Second language: English
Third language: Dutch
Gender: Male

Re: Een vraagje over afneembare werkwoorden

Post by Dolo » Wed Oct 28, 2015 8:03 pm

Ahhh, dat wist ik niet, hartelijk bedankt ngonyama!

Post Reply