Page 1 of 1

Een of Één?

Posted: Sun Aug 24, 2008 7:25 pm
by schermen
Ik begrijp wel het verschil tussen:

"Een man had een dochter" (misschien had hij andere dochters)

en

"Een man had één dochter" (De dochter had geen zussen, zij was zijn enige dochter)

maar als de context van de zin geeft de betekenis, bij voorbeeld "Ik had vijf appels. Ik heb vier gegeten en heb ik nu maar één" (Ja, ik hou van appels! :D ) moeten man de diakritisch tekens gebruiken?

Engels heeft geen diakritisch tekens (alleen maar in leenwoorden) en onze PC toetsenborden hebben niet de toetsen voor hun om te schrijven (wij kunnen hun schrijven maar is het niet makkelijk). Is er een andere manier waarbij man kan tussen de twee woorden differentiëren?

(dit geeft een verdere vraag, ook over diakritisch tekens. Kijk maar boven ('differentiëren'); is het een grote foute 'differentieren' te schrijven?)I understand the difference between:

" A man had a daughter" (he may have had other daughters)

and

"A man had one daughter" (The daughter had no sisters, she was his only daughter)

but if the context of the sentence gives the meaning, for example, "I had five apples. I've eaten four so now I only have one (Yes, I like apples) must one use the diacritics?

English doesn't have diacritics (except in loanwords) and our PC keyboards don't have the keys to write them (we can write them but it isn't easy). Is there another way one can differentiate btween the two words?

(this raises another question also about diactitics, See above ('differentiëren'); is it a big mistake to write 'differentieren' ?)


Schermen

Re: Een of Één?

Posted: Sun Aug 24, 2008 7:48 pm
by Quetzal
schermen wrote:Ik begrijp wel het verschil tussen:

"Een man had een dochter" (misschien had hij andere dochters)

en

"Een man had één dochter" (De dochter had geen zussen, zij was zijn enige dochter)

maar als de context van de zin geeft de betekenis geeft, bijvoorbeeld "Ik had vijf appels. Ik heb er vier gegeten en heb ik nu heb ik er maar één" (Ja, ik hou van appels! :D ), moeten man men de diakritische tekens dan gebruiken?

Engels heeft geen diakritische tekens (alleen maar in leenwoorden) en onze PC toetsenborden hebben niet de geen toetsen voor hun om hen te schrijven (wij kunnen hun hen schrijven maar het is het niet makkelijk). Is er een andere manier waarbij man men kan tussen de twee woorden kan differentiëren?

(dit geeft een verdere vraag, ook over diakritische tekens. Kijk maar boven ('differentiëren'); is het een grote foute 'differentieren' te schrijven?)

Schermen
Zie dirkmath's post in deze thread. Je kan de é wel weglaten, maar dan is je zin soms onduidelijk. Als het in de context duidelijk is, is het niet zo'n probleem.
Maar de ë kan je echt wel niet vervangen door een gewone e, die is nodig om de juiste uitspraak aan te geven. Ik heb zelf ook een Amerikaans toetsenbord, dus ik moet ook voortdurend alt-codes gebruiken (alt 0235 voor ë, bijvoorbeeld, en alt 0233 voor é).

See dirkmath's post in this thread. You can not write the é, but then your sentence may be unclear. If it's clear in context, it's not such a problem.
But you really can't replace the ë by a normal e, that one is required to indicate the correct pronunciation. I have an American keyboard myself, so I also have to use alt-codes all the time (e.g. alt 0235 for ë, and alt 0233 for é).

Re: Een of Één?

Posted: Sun Aug 24, 2008 9:43 pm
by Joke
Here is a list of useful alt codes.

Joke

Re: Een of Één?

Posted: Sun Aug 24, 2008 9:49 pm
by Grytolle
Quetzal wrote:
schermen wrote: Engels heeft geen diakritische tekens (alleen maar in leenwoorden) en onze PC toetsenborden hebben niet de geen toetsen voor hun om hen te schrijven (wij kunnen hun hen schrijven maar het is het niet makkelijk).
"ze" of op z'n ergst (bestaat die uitdrukking?:P) "die" lijkt mij hier beter dan "hen", aangezien het geen levende wezens zijn.

Een oplossing is 1 te schrijven in plaats van één, maar dat is niet zo geschikt in formelere correspondentie :P

Re: Een of Één?

Posted: Mon Aug 25, 2008 5:23 am
by Jae
Grytolle wrote:Een oplossing is 1 te schrijven in plaats van één, maar dat is niet zo geschikt in formelere correspondentie :P
Nog een oplossing: een mac kopen! Met de mac is het namelijk heel erg makkelijk om diakritische tekens te schrijven...

Re: Een of Één?

Posted: Mon Aug 25, 2008 9:53 am
by Twedekin
"Een man had één dochter"

Engels heeft geen diakritisch tekens (alleen maar in leenwoorden) en onze PC toetsenborden hebben niet de toetsen voor hun om te schrijven (wij kunnen hun schrijven maar is het niet makkelijk)
Als je een VK-toetsenbord gebruikt dan is het makkelijkste waarschijnlijk toch maar AltGr+E in te drukken.

Een diëresis maken is moeilijker maar als je naar een 'UK-extended' instelling overschakelt - in windows kan dit via control panel(change keyboards) - kan je het met AltGr+2 gevolgd door de te bekronen klinker. Dus, bijvoorbeeld, AltGr+2 dan E geeft 'ë'.

Re: Een of Één?

Posted: Mon Aug 25, 2008 7:06 pm
by BrutallyFrank
Jae wrote:
Grytolle wrote:Een oplossing is 1 te schrijven in plaats van één, maar dat is niet zo geschikt in formelere correspondentie :P
Nog een oplossing: een mac kopen! Met de mac is het namelijk heel erg makkelijk om diakritische tekens te schrijven...
Even een paar opmerkingen ...

@ Grytolle: je hebt gelijk. In formele taal worden getallen voluit geschreven en niet in cijfers. Maar dat is geen wet van Meden en Perzen.

@ Jae: dat zeg ik nou ook altijd! (zie avatar) :mrgreen:Wat betreft de titel van deze topic: als je al een leesteken wil gebruiken, dan mag je dat (volgens de typografische regels) niet op een hoofdletter plaatsen. Dus 'Eén' in plaats van 'Één'.

Re: Een of Één?

Posted: Tue Aug 26, 2008 4:57 pm
by schermen
Bedankte allemaal,

Jullie hebben allemaal goede verbeteringen en suggesties gemaakte.

(alleen maar, Jae - ik wil niet een mac kopen! :-P )

Ik had mijn post geschreven voor ik had Dirkmath's post gelezen; zijn post is nu goede zin makend.

Schrijvend 1 in plaats van één is een goede idee maar vond ik Twedekind's suggestie (AltGr + e om te bruiken) de beste - dankejewel, Twedekin.

Thanks, Everyone.

You have all made good corrections and suggestions.

(But Jae, I don't want to buy a Mac!)

I had written my post before I read Dirkmath's; his post is now making good sense.

Writing 1 in place of one is a good idea, but I found Twedekin's suggestion (using AltGr +e) the best - Thanks a lot Twedekin.Schermen

Re: Een of Één?

Posted: Tue Aug 26, 2008 5:10 pm
by Quetzal
schermen wrote:Bedankte allemaal,

Jullie hebben allemaal goede verbeteringen en suggesties gemaakte.

(alleen maar, Jae - ik wil niet een geen mac kopen! :-P )

Ik had mijn post geschreven voor ik had Dirkmath's post gelezen had; zijn post is nu goede zin makend .

Schrijvend 1 in plaats van één schrijven is een goede idee maar vond ik vond Twedekind's suggestie (om AltGr + e om te gebruiken) de beste - dankejewel, Twedekin.


Schermen
Ik vond niet zo meteen een goede Nederlandse vertaling voor "that makes sense".
Let op met het gebruik van het onvoltooid deelwoord; we gebruiken het in het Nederlands vrij weinig, enkel voor de Engelse constructie "to be + gerund" (en die constructie gebruiken we trouwens veel minder dan jullie). Niet voor de andere dingen waarvoor je in het Engels een "gerund" gebruikt, zoals in jouw zin.
En de ' in "Twedekind's post" is nergens voor nodig - Twedekinds post, dirkmaths post. De ' is enkel nodig als de naam op een klinker eindigt (bv. Bruno's), of op een S-klank (bv. Thomas' ).

I couldn't find a good Dutch translation for "that makes sense".
Be careful with using the present participle; we use it sparingly in Dutch, only for the English construction "to be + gerund" (which by the way we use far less than you do). Not for the other uses of the gerund in English, such as that one.
And the ' in "Twedekind's post" shouldn't be there - Twedekinds post, dirkmaths post. The ' is only required if the name ends in a vowel (e.g. Bruno's) or in an S-sound (e.g. Thomas' ).

Re: Een of Één?

Posted: Tue Aug 26, 2008 7:47 pm
by dirkmath
Sorry, but the genitive of Joke is Jokes without apostrophe as the e is mute (compare: tantes bezoek).
Only when the noun ends on a single open vowel is the apostrophe used.

Re: Een of Één?

Posted: Tue Aug 26, 2008 7:53 pm
by Quetzal
Damn. I was hesitating, so I picked the wrong one after all. I replaced it by a better example now.

Re: Een of Één?

Posted: Wed Aug 27, 2008 1:23 am
by schermen
Quetzal wrote:
Ik vond niet zo meteen een goede Nederlandse vertaling voor "that makes sense".
Let op met het gebruik van het onvoltooid deelwoord; we gebruiken het in het Nederlands vrij weinig, enkel voor de Engelse constructie "to be + gerund" (en die constructie gebruiken we trouwens veel minder dan jullie). Niet voor de andere dingen waarvoor je in het Engels een "gerund" gebruikt, zoals in jouw zin.
En de ' in "Twedekind's post" is nergens voor nodig - Twedekinds post, dirkmaths post. De ' is enkel nodig als de naam op een klinker eindigt (bv. Bruno's), of op een S-klank (bv. Thomas' ).

Zoals altijd, jouw verbetering en commentaar "make sense" (ze zijn "zinvol" misschien?).

Ik zal het onvoltooid deelwoord niet meer gebruiken en ik zal de apostrof met zorg gebruiken

As always, your corrections and comments make sense.

I wil not use the present participle anymore and I will use the apostrophe with care


bedankte

Schermen

Re: Een of Één?

Posted: Wed Aug 27, 2008 10:59 am
by Grytolle
Jae wrote:
Grytolle wrote:Een oplossing is 1 te schrijven in plaats van één, maar dat is niet zo geschikt in formelere correspondentie :P
Nog een oplossing: een mac kopen! Met de mac is het namelijk heel erg makkelijk om diakritische tekens te schrijven...
Da's ook zeer gemakkelijk op alle normale PC's :P (maar misschien zijn die van Zweden niet normaal :()

Re: Een of Één nl?

Posted: Wed Jun 20, 2012 7:31 pm
by Richard2012
Zodra de zinsopbouw iets dergelijks is als: ik heb er nu nog maar één, dan is het beter om één te gebruiken ipv een want dat is duidelijker. Een of een is een moeilijk verschil... Bij eenofeen.nl staan goede voorbeelden van dit soort zinsopbouwen.


Stel dat je een appel had geplukt wat je vaker doet, dan had je beter een kunnen gebruiken ipv één.. goede thread.

Groeten van Richard.

Re: Een of Één?

Posted: Thu Jun 21, 2012 1:38 am
by Vilmos
Als je diakritische tekens in Firefox wilt gebruiken kun je bijvoorbeeld de add-on abcTajpu ophalen.

Een late post, maar goed.